Academic Staff

  Professor Ihsan Erdem Sofracı
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Finance Theory .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
15255 .
Fax
:
+90 -324-3610056 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-05-28 10:04:36 .
Last Modification
:
2024-02-13 12:42:45 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1992
1995
1999
2015
2021
Doctorate Thesis

1. The Contribution Liability Of Unemployment Insurance And Its Practise, Supervisor: Dr. Prof.Dr.Turgay BERKSOY, Marmara University, Graduate School of Social Sciences, Fiscal Theory Department, İstanbul, Turkey, .

Master Thesis

1. "The Relationship Between Budget Deficit And Inflation: The Relationship Between Budget Deficit-Inflation In Turkey: (After 1980)", Supervisor: Dr. Prof.Dr.Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, Adana, Turkey, .

Title Institute Year
MEMBERS OF SCIENCE BOARD AT 2TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES THE UNIVERSITY OF ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT 2016-11-15 - 2017-05-20
Title Dutie Institution/Other Year
2019-11-21 - Continue
2017-11-17 - Continue
2021-12-25 - 2024-12-25
2021-12-25 - 2024-12-25
2021-12-25 - 2024-12-25
2021-12-25 - 2024-12-25
2021-12-05 - 2024-12-05
HEAD OF THE MAIN DISCIPLINE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION MERSIN UNIVERSITY 2018-12-05 - 2021-12-05
MEMBERS OF FACULTY COUNCIL FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION MERSIN UNIVERSITY 2018-06-28 - 2021-02-22
FAKULTE YONETIM KURULU UYESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI MERSIN UNIVERSITESI 2018-06-28 - 2021-02-22
THE MEMBER OF WORKING GROUP GROWTH ORIENTED TAXES T.C. KALKINMA BAKANLIGI 2017-11-17 - 2020-12-31
HEAD OF THE DEPARTMENT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION GIRNE AMERICAN UNIVERSITY 2007-10-01 - 2008-07-01
HEAD OF MAIN DISCIPLINE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION CUKUROVA UNIVERSITY 2000-01-02 - 2001-09-10
International - Covered by Other International Indexes 2750
2020
14. DEĞİRMEN, S.; AKTAŞ, E.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M. How Do Diesel Price Fluctuations Affect Economic Convergence Over Agriculture Sector Among OECD Countries?. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS, 2020, 5, 38-50. 150 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beta

2019
13. SOFRACI, İ.; Güney, G. Türkiye’de Petrol Piyasasında Regülasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi. AL FARABI ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2019, 3, 54-75. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi

2018
12. ERGENOĞLU, M.; SOFRACI, İ. About the Ottoman State Public Finance Models in 18th Century: Using the Mukâta’a Revenues for the Fiscal Spending. CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2018, 15, 1-8. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cagsbd

11. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G. Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2018, 15, 1-25. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mkusbed

2017
10. ERGENOĞLU, M.; SOFRACI, İ. Osmanlı Mali Sisteminde Bir Gelir Tahsilatı Yöntemi Olarak Malikane Uygulaması: XVIII. Yüzyılın İlk Yıllarında Adana Sancağı Örneği. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 3, 181-198. 200 + 0
http://www.cukar.org/Anasayfa.aspx

2016
9. SOFRACI, İ.; ERGENOĞLU, M. Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı Örneği. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2016, 13, 384-401. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000197444/5000173269

8. SOFRACI, İ. Sosyal Kimlik Ve Kategorizasyonun Mali Davranışlar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Deneme: Bir Vergi Mükellefi Uyum Programı. CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2016, 13, 22-45. 200 + 0
2013
7. SOFRACI, İ. An Overview From Historical Perspectives To The Wealth Tax Assessment. AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2013, 15, 287-302. 200 + 0
2012
6. SOFRACI, İ. Seçim Süreci ve Mali Politika Çevrimleri: Bir Alan Araştırması. ISTANBUL UNIVERSITESI IKTISAT FAKULTESI MALIYE ARASTIRMA MERKEZI KONFERANSLARI DERGISI, 2012, 57, 120-134. 200 + 0
2011
5. SOFRACI, İ. Geçiş Ekonomileri: 20 Yıllık Bir süre Sonunda Gerçekte Ne oldu? . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES, 2011, 5, 211-228. 200 + 0
2010
4. SOFRACI, İ. A New Financial Plan In EU 27: The Least Corruption And The Most Transparency. BANKING AND FINANCE LETTERS, 2010, 2, 399-408. 200 + 0
2005
3. SOFRACI, İ. The Analysis Of The Turkish Social Security Expenditure. CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2005, 2, 59-79. 200 + 0
2000
2. SOFRACI, İ. The Practise Of Unemployment Insurance In Turkey From Financial Perspectives. MARMARA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2000, 16, 341-357. 200 + 0
1995
1. SOFRACI, İ. The Funding Of Budget Deficit And Seignorage. MARMARA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 1995, 11, 253-266. 200 + 0
International - Other 275
2020
3. DEĞİRMEN, S.; AKTAŞ, E.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M. . BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS, 2020, 5, 115-131. 75 + 0
2019
2. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G. . AL FARABI ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2019, 4, 138-147. 100 + 0
2017
1. ERGENOĞLU, M.; SOFRACI, İ. . CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 3, 181-198. 100 + 0
10.18560/cukurova.1084

International - publications.sections.8 200
2018
2. GÜNEY, G.; SOFRACI, İ. . MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2018, 15, 1-25. 100 + 0
1. ERGENOĞLU, M.; SOFRACI, İ. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2018, 15, 1-8. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 600
2022
3. ÇELİK, Y.; SOFRACI, İ. Environmental Taxes As a Tool Of Sustainable Development Policy: Evaluation Of Environmental Taxes In Turkey And Selected Countries. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , 2022, 7, 54-84. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beta

2016
2. SOFRACI, İ. Some Terms and Their Application of Fighting Against Corruption. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2016, 25, 181-194. 200 + 0
2007
1. SOFRACI, İ. The Economic And Social Effects Of Unemployment Insurance. AKDENIZ IIBF DERGISI, 2007, 7, 165-184. 200 + 0
National - Other 900
2019
9. SOFRACI, İ.; KAYAM, M. . CUKUROVA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2019, 23, 187-201. 100 + 0
8. SOFRACI, İ.; KAYAM, M. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Ve Ekonomik Etkileri. CUKUROVA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2019, 23, 21-44. 100 + 0
http://iibfdergi.cu.edu.tr/

2018
7. SOFRACI, İ. . CUKUROVA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2018, 22, 93-106. 100 + 0
6. SOFRACI, İ. NAZİ ZULMÜNDEN KAÇAN ALMANCA KONUŞAN MÜLTECİ BİLİM İNSANLARININ İKTİSAT VE MALİYE İLMİNE KATKILARI’NA BİR BAKIŞ . CUKUROVA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2018, 22, 93-106. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/500476

2017
5. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G. Examining The Factors, Which Affect Voluntarily Compliance To Tax, Through Psychological And Sociological Aspects: Mersin City Example. TOPLUM VE DEMOKRASI, 2017, 11, 157-182. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/index

2011
4. SOFRACI, İ. Kıbrıs Türk Toplumu Emeklilik Planı İle Avrupa Birliği Uygulamaları Nasıl Uyum Sağlayacak?. CUKUROVA UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2011, 15, 19-37. 100 + 0
2007
3. SOFRACI, İ. A View Of The Environmental Protection Measures And Two Cases: Ogoni And Chernobyl . MALI UFUKLAR DERGISI, 2007, 38, 31-39. 100 + 0
2. SOFRACI, İ. The Process Of Collective Decision Making And The Turkish Case. MALI UFUKLAR DERGISI, 2007, 39, 55-64. 100 + 0
2000
1. SOFRACI, İ. The Methods Of Budget Deficit Financing And It's Inflationary Effects . MARMARA UNIVERSITESI MALIYE ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI ARMAGAN KITABI , 2000, 13, 445-456. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 375
1. SOFRACI, İ.; ERGENOĞLU, M. Tax Revolts, ISBN: 978-605-71382-4-8, EFE AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 17 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2022. 125
https://www.researchgate.net/publication/354463858_XVI_YUZYILDA_VERGIYE_DIRENIS_VE_ISYANLAR_I
2. SOFRACI, İ. Milli Mücadele '1920', ISBN: 978-625-406-926-0, Nobel Akademik Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 25 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
International - Research Book (Excluded Thesis) 375
1. SOFRACI, İ. Milli Mücadele 1920, ISBN: 978-625-406-926-0, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Number of print: 1, Total Printing Number: , 274 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
International - Full text - Oral 1150

6. SOFRACI, İ., Some Assessments On Development Goals In The Context Of Emerging Markets. 3. Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2020-06-19, 2020-06-20, Adana, Turkey, 2020. 200
https://biltek.org

5. SOFRACI, İ., Seçilmiş Ülke Örnekleri Bağlamında Yenilenebilir Enerji Politikalarına Bir Bakış. 3th Çukurova International Scientific Researches Conference , 2019-10-03, 2019-10-06, Adana, Turkey, 2019. 200
https://www.iksadkongre.net/

4. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., Evaluations on It’s Applicability of Growth Oriented Tax System in Turkey. 33th International Public Finance Conference, 2018-05-08, 2018-05-12, Antalya, Turkey, 2018. 200
http://www.maliyesempozyumu.org

3. SOFRACI, İ.; ERGENOĞLU, M., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kyrgyzstan, 2017. 200
http://asbf16.manas.edu.kg

2. DEĞİRMEN, S.; AKTAŞ, E.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M., How Do Diesel Price Fluctuations Affect Economic Convergence Over Agriculture Sector Among OECD Countries?. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Turkey, 2016. 150
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

1. SOFRACI, İ., A New Financial Plan In EU 27: The Least Corruption And The Most Transparency. Law And Corruption In Turbulent Times:Theoretical And Emprical Perspectives From The Mediterranean And South-Eastern Europe, European University Institute And Robert Schuman Centre For Advanced Studies , 2013-03-20, 2013-03-23, Mersin, Turkey, 2013. 200

International - Abstract - Oral 800

8. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., Türkiye’de Petrol Piyasasında Regülasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi. AL -FARABI JOURNAL 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-11-15, 2019-11-17, Adana, Turkey, 2019. 100
https://www.farabicongress.org/

7. SOFRACI, İ., The Great Population Exchange And Its Impact On Economy. 3th Çukurova International Scientific Researches Conference , 2019-10-03, 2019-10-06, Adana, Turkey, 2019. 100
https://www.iksadkongre.net

6. SOFRACI, İ.; HALİÇELİK, E.; GÜNDEŞ, Ö., The Role Of The Pubic Sector For Development Renewable Energy In Turkey. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-19, 2019-04-21, Mardin, Turkey, 2019. 100
https://www.artuklukongresi.org/

5. SOFRACI, İ.; SARIKAYA, B., Innovation İn Tourism And Different Concept In Tourism: Agriculture-Tourism-Change Areas. 1st. International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Turkey, 2017. 100
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

4. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., The Public Measurement Of Tax Compliance Process. 8th International Conference Of Political Economy, 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrade, Serbia, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

3. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., The Improvement Of A Tax Compliance Program: The Case Of Mersin City. 12th International Conference On Social Sciences, 2017-05-18, 2017-05-20, Amsterdam, Netherlands, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

2. SOFRACI, İ., A Study Of The Social Identity And Categorization's Impact On Fiscal Behavior. 1th International Symposium On Social Sciences, 2016-10-13, 2016-10-15, Elazığ, Turkey, 2016. 100
http://asoscongress.com/ozet_kitap_final.pdf

1. SOFRACI, İ., Some Terms and Their Application of Fighting Against Corruption. 7th International Conference of Political Economy, 2016-06-28, 2016-06-30, İstanbul, Turkey, 2016. 100
http://www.icopec.org/index.html

National - Manager 200

2. The Improvement Of A Tax Compliance Program: The Case Of Mersin City, BAP, Project Number: 2017-1-TP2-2249, 6000 TL, Manager, 2017,Completed. 100

1. , BAP, Project Number: , 6000 TL, Manager, 2017,Completed. 100

Supervised Master Theses 1000

5. Gülbeyaz MUTLUKAYA, Küresel Gıda Krizi ve Kamusal Politikalar Çerçevesinde Çözüm Önerileri, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 200

4. Yasemin ÇELİK, Türkiye’de sürdürebilir kalkınma için uygulanan ekolojik vergi politikalarının incelenmesi, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 200

3. Pınar ÖNAL, Siyasal Gerçekliği Anlamada Analiz Aracı Olarak Sınıf: Tarihsel Maddeci Bir Değerlendirme, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

2. Burcu SARIKAYA, AR-GE VE İNOVASYON SÜRECİNDE KAMU POLİTİKALARININ ROLÜ, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

1. Gökben GÜNEY, The Improvement Of A Tax Compliance Program: The Case Of Mersin City, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2017, Completed. 200

National 65
1. TOPLUM VE DEMOKRASI DERGISI , SECTION EDITOR, E-ISSN : ISSN: 1307–4687, 2013-11-15 - 2014-04-15. 65
International Journal [Year, Count] 64
1. BINGöL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
2. CUMHURIYET ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
3. DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC FINANCE , [ 2018 : 1 ] . 4
5. TOPLUM VE DEMOKRASI DERGISI , [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 12
6. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
7. ÇAğ UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
8. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2012 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
9. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 8
10. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2021 : 2 ] . 8
11. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
12. İşLETME VE İKTISAT ÇALışMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 0
1. CUKUROVA UNIVERSITESI IIBF DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
1. İİBF Maliye Bölümü , Member No: 2, Turkey, 2016-05-15-2016-05-19.

"A World University In The Light of Science and Modernity"