Academic Staff

  Assoc.Professor Hilmiye Yasemin Özuğurlu
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Financial Economics .
BIRTH DATE
:
01 January 1967 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
15331 .
Fax
:
+90 -324-3610069 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-17 17:06:42 .
Last Modification
:
2024-02-15 15:11:25 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1988
1995
2001
Doctorate Thesis

1. Transition from central planning and problem of the stabilization: Russian Experience, Supervisor: Dr. Prof.Dr. Nuri BURHAN, Uludağ University, Graduate School of Social Sciences, Financial Economics Department, Bursa, Turkey, .

Master Thesis

1. Economic efficiency of taxation: An evaluation of Turkish income taxation system, Supervisor: Dr. Doç.Dr. Z.Refia YILDIRIM, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Financial Economics Department, Adana, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT CUKUROVA UNIVERSITESI SBE MALIYE TEORISI ABD 1993-03-08 - 1995-12-25
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 1995-12-29 - 2002-03-08
RESEARCH ASSISTANT PHD MERSIN UNIVERSITY 2002-03-08 - 2005-03-15
ASST. PROF.DR. MERSIN UNIVERSITY 2005-03-08 - 2017-03-27
ASSOC PROF. UAK 2017-03-27 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2019-05-22 - 2022-05-22
2018-12-05 - 2021-12-05
2018-09-12 - 2020-09-12
FACULTY BOARD MEMBER DELEGATE OF THE ASST PROF. TO THE FACULTY BOARD MERSIN UNIVERSITY I.I.B.F 2012-11-05 - 2015-11-05
ERASMUS COORDINATOR ERASMUS COORDINATOR MERSIN UNIVERSITESI I.I.B.F. DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 2011-01-03 - 2015-02-18
FARABI COORDINATOR FARABI COORDINATOR MERSIN UNIVERSITESI I.I.B.F. DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 2010-02-08 - 2015-02-18
HEAD OF DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE HEAD OF DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE MERSIN UNIVERSITESI I.I.B.F. DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 2007-03-05 - 2010-03-10
International - Covered by Other International Indexes 1000
2017
5. OZUGURLU, H. GENDER SENSITIVE BUDGETING ON THE BASIS OF GENDER EQUITY. JOURNAL OF AWARENESS , 2017, 2, 19-26. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa

4. KARGI, V.; OZUGURLU, H. THE THEORETICAL APPROACH TO THE INCOME SUPPORT PROPOSALS FOR POVERTY STRUGGLE. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 3, 315-328. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa

2007
3. Kargı, V.; ÖZUĞURLU, H. The Effects of Globalizatıon on Turkish Tax Policy: Period of 1980-2005 . YONETIM VE EKONOMI-JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 2007, 14, 275-290. 200 + 12
http://http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/index.php

2006
2. TUNCER, İ.; ÖZUĞURLU, H. Growth and Sectoral Productivity in the Turkish Economy: Regional Comparisons 1980-2000. IKTISAT ISLETME VE FINANS, 2006, 21, 56-74. 200 + 0
http://http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2006.240.6120

2005
1. ÖZUĞURLU, H. Privatization in old centrally planned economies : Russian case. YONETIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2005, 3, 55-70. 200 + 0
http://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_4544008.pdf

International - publications.sections.8 200
2017
2. KARGI, V.; ÖZUĞURLU, H. . JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 2, 315-328. 100 + 0
10.26809

1. ÖZUĞURLU, H. . JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 2, 19-26. 100 + 0
National - Other 200
2016
3. ÖZUĞURLU, H.; ERGÜZELOĞLU, E. Political Economy of the Nuclear in the context of the Energy issue and Capitalist Development. TOPLUM VE DEMOKRASI, 2016, 10, 1-27. 100 + 0
http://http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/issue/view/17

2005
2. Özuğurlu, Y. Impact of the Public Expenditure on distribution relation : An Assessment in terms of Turkey. EKONOMIK YAKLASIM, 2005, 16, 69-88. 0 + 7
http://www.ekonomikyaklasim.org/?iid=2005-16-55.000&&jid=94&lng=

1. ÖZUĞURLU, H. Assessment of the 2005 Budget in the context of the new Stand-By Agreement. KAZANCI DERGISI :HUKUK,ISLETME VE MALIYE BILIMLERI HAKEMLI DERGI, 2005, 7, 82-90. 100 + 0
http://www.kazancidergisi.com/c/dergi.asp?id=79&pid=56

National - Chapter(s) in Book 500
1. ÖZUĞURLU, H. Current Economic and Fiscal Issues in Turkey's Economy, ISBN: 978-605-5048-46-4, EKİN, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 16 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2013. 250
2. ÖZUĞURLU, H. Public Finance, ISBN: 978-605-4350-32-2, Lisans Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 30 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2011. 250
International - Full text - Oral 200

1. TANER, B.; ÖZUĞURLU, H., Kadına Yönelik Şiddet:Uluslar arası Karşılaştırma. International Multidisciplinary Women’s Congress, 2009-10-13, 2009-10-16, İzmir, Turkey, 2009. 200

International - Abstract - Oral 1100

12. ÖZUĞURLU, H., KÜRESELLEŞMEYE ALTERNATİF OLARAK " YENİDEN KAMUSALLAŞTIRMA ve YENİDEN PLANLAMA. 10. ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK KONFERANSI (ICOPEC), 2019-06-25, 2019-06-28, İSTANBUL, Turkey, 2019. 100
http://www.icopec.org/wp-content/uploads/2019/06/AP_ICOPEC2019.pdf

11. ÖZUĞURLU, H., Ekonomik Kriz ve Yükselen Eşitsizlik: Çekişmeli Bir Süreç Olarak Maliye Politikası Uygulaması. 9. ICOPEC 2018: International Conference of Political Economy, 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 2018-09-06, 2018-09-09, ATİNA, Greece, 2018. 100
http://www.icopec.org/icopec2018/

10. ÖZUĞURLU, H., TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLEŞMENİN ÖNEMİ. 2. International Rating Academy Congress on HOPE , 2018-04-19, 2018-04-21, ÇANAKKALE, Turkey, 2018. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/umut/wp-content/uploads/2018/05/new-version.pdf

9. ÖZUĞURLU, H., Neoliberalizmin Krizi ve Paradigmal Değişim Arayışı Çerçevesinde Kamu Maliyesine Heterodoks Yaklaşım: Kuramsal Bir Değerlendirme . 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCE (CUDES )2017, 2017-12-14, 2017-12-16, İSTANBUL, Turkey, 2017. 100
http://cudes2017.info/assets/cudes2017_program.pdf

8. KARGI, V.; ÖZUĞURLU, H., Yoksullukla Savaş İçin Gelir Desteği Önerilerine Kuramsal Bir Yaklaşım. International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, 2017-11-16, 2017-11-18, Krakow, Poland, 2017. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/site/wp-content/uploads/2017/11/ABSTRACTS.pdf

7. ÖZUĞURLU, H., Ekonomik Kriz Karşısında Yön Arayışı: Heterodoks Kamu Maliyesi Yaklaşımının Önemi. 8. Uluslararası Ekonomi Politik ( ICOPEC) konferansı , 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrad, Serbia, 2017. 100
http://www.icopec.org/icopec2017_3/

6. ÖZUĞURLU, H.; OSKAY, C., 2007 Krızı Sonrasında Para Ve Maliye Politikalarının Yönelimi Ve Bileşimi :Mınt Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016-10-28, 2016-10-29, Amsterdam, Netherlands, 2016. 100
http://www.sosyoekonomi.org/

5. Özuğurlu, H., Relationship Between Economic Crisis and Function of The Fiscal Policy: Does It Really Reduced The Effectiveness of Fiscal Policy. 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2015-10-29, 2015-10-30, Münih, Germany, 2015. 100
http://www.sosyoekonomijournal.org/AMSS15PB.pdf

4. ÖZUĞURLU, H., The State and Economic Crisis: Importance of the Heterodox Fiscal Policy.. IIPPE: Sixth Annual Conference in Political Economy, 2015-09-09, 2015-09-11, Leeds, England / United Kingdom, 2015. 100
http://iippe.org/wp/?page_id=2470

3. ÖZUĞURLU, H., Relationship Between the State and Market in the Context of Economic Crisis of 2008 and the Orientation of Public Finance. World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, 2012-10-18, 2012-10-21, Bakü, Azerbaijan, 2012. 100
http://www.kadinplatformu.hacettepe.edu.tr/dosya/baku_prog.pdf

2. ÖZUĞURLU, Y., Bölüşüm İlişkilerinde Devletin Değişen Rolü: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VII, 2003-09-06, 2003-09-09, Ankara, Turkey, 2003. 0

1. ÖZUĞURLU, H., “Rusya’da Kapitalist Dönüşüm ve İstikrar Sorunu. ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, 2002-09-11, 2002-09-14, Ankara, Turkey, 2002. 100
http://www.erc.metu.edu.tr/kongre2003/kongre.php?lang=tr&icerik=onprogram

National - Full text - Oral 285

3. PINAR, A.; ÖZUĞURLU, H., Küreselleşme Sürecinde Vergi yapılarındaki Dönüşüm: Türkiye Küresel Yapının Neresinde. 23.Türkiye Maliye Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü, 2008-05-07, 2008-05-11, Belek/Antalya, Turkey, 2008. 100
http://www.maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373544-23-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf

2. GÜNEY, A.; ÖZUĞURLU, H.; ALTIOK, M.; AKKAYA, Y., Devlet- Ekonomi Iliskisinin Tartısılması. Türkiye Sosyalist Iktisat Kongresi, 2005-12-17, 2005-12-18, İstanbul, Turkey, 2005. 85

1. İYİDİKER, H.; ÖZUĞURLU, H., Türkiye'de Kamu Iç Borçlanmasının Reel Kesim Üzerindeki Etkileri.. XVIII.Türkiye Maliye Sempozyumu : Türkiye'de Kamu Borçlanması Ekonomik ve Sosyal Etkileri Beklentiler, 2003-05-12, 2003-05-16, Lefkoşa, TRNC, 2003. 100
http://www.maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373375-18-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf

National - Abstract - Oral 150

4. ÖZUĞURLU, H., Devletin Değişen Rolü Karşısında maliye Disiplininin Yönelimi: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme Denemesi. XII. Ulusal sosyal bilimler Kongresi TSBD-2011, 2011-09-14, 2011-09-16, Ankara, Turkey, 2011. 50
http://tsbd.org.tr/belge/usbk/12program.pdf//

3. ÖZUĞURLU, H.; Güçlü, T., Kapitalizmde Özgürlük ve Sosyal Güvensizlik İlişkisi Üzerine Bir Deneme. Karaburun Bilim Kongres, 2008-09-04, 2008-09-07, İzmir-Karaburun, Turkey, 2008. 50
http://www.kongrekaraburun.org/gecmis_kongreler/2008/

2. ÖZUĞURLU, H., Bilimsel Üretim Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü ve Önemi. Karaburun Bilim Kongresi, 2007-09-07, 2007-09-09, İzmir-Karaburun, Turkey, 2007. 50
http://www.kongrekaraburun.org/index.php/gecmi-kongreler/kongre-2007/kongre-program

1. ÖZUĞURLU, Y., Türkiye'de Yapısal Uyum Sürecinde Bölüşüm İlişkilerinin Dinamikleri. IX. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , 2005-12-07, 2005-12-09, Ankara, Turkey, 2005. 0
http://www.tsbd.org.tr/belge/usbk/9program.pdf

National - Researcher 50

1. Sectoral Productivity Analysis in the Turkish Economy Regional Comparisons 1980 2000, BAP, Project Number: BAP-İİBF İB(İT) 2003-1, 2000 TL, Researcher, 2004,Completed. 50

Supervised Master Theses 1200

17. ESRA KESKİN, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

16. MERVE AKKAYA, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

15. YUSUF CILIZ, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

14. GÜLDEREN MISIR, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

13. GİZEM ESRA KUL, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

12. HATİCE KOÇHAN KULA, , Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 0

11. MAHMUT MELİH KAPLAN, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

10. BESTE BAKİ, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

9. MEDİNE GÜLER BIYIK, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

8. HAMİT ALTUĞ, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

7. KADİR TAMAÇ, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

6. Hamit ALTUĞ, THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ON EMPLOYMENT AND THE DIRECTION OF FISCAL POLICIES, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. GİZEM ESRA KUL, GENDER BASED BUDGETING AS AN ALTERNATIVE APPROACH; A COMPARATIVE ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF LOCAL GOVERNMENTS, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

4. Esra KESKİN, TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜMÜN GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TARIMSAL TEŞVİK SİSTEMİ, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

3. Merve AKKAYA, KAMU POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE BÖLGESEL GÜÇ OLMA POTANSİYELİ, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

2. Yusuf CILIZ, KALKINMA PLANLAMASINDAN STRATEJİK PLANLAMAYA GEÇİŞİN TÜRK KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ÖRNEĞİ, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

1. GÜLDEREN MISIR, THE POSSIBILITY OF A NEW POLITICAL LANGUAGE: ANTONIO NEGRI AND THESES OF EMPIRE, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2018, Completed. 200

National 65
1. 31. TURKIYE MALIYE SEMPOZYUMU , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : ISBN: 978-605-344-427-5, E-ISSN : ISBN: 978-605-344-427-5, 2016-05-15 - 2016-05-19. 65
International Journal [Year, Count] 60
1. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC FINANCE , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2017 : 4 ] . 16
4. JOURNAL OF AWARENESS , [ 2017 : 1 ] . 4
5. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2018 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
8. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
9. MÜLKİYE DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 4
10. SOSYOEKONOMI , [ 2017 : 1 ] . 4
11. İKTISAT İşLETME VE FINANS , [ 2013 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2017 : 1 ] . 0
International
1. , 2015-03-01 - 2016-03-01, Leeds, England / United Kingdom.
1. International Public Finance Conference , Member No: Bilim Kurulu Üyeliği, Turkey, 2019-04-27-Continue.
2. , Member No: 04, Turkey, 2015-05-15-2016-05-15.
3. XIVth International Mediterranean Meeting , Member No: 8, Turkey, 2012-03-26-2013-03-23.
4. Turkey Public Finace Symposium Scientific Committee Member , Member No: Yrd.Doç.Temsilcisi, Turkey, 2009-05-22-2013-05-25.

"A World University In The Light of Science and Modernity"