Administration

  Asst. Professor Erhan Gülcan
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-12-27 01:27:13 .
Last Modification
:
2024-01-18 15:56:57 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR'S DEGREE LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2002
MASTER DEGREE LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2006
DOCTORATE LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. Reconciling Flexibility and Security in European Union and Turkish Labour Markets, Supervisor: Dr. Zeki ERDUT, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Labour Economics and Industrial Relations Department, İZMİR, Turkey, 2017.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. The Problems which the Social Security Systems Meet in EU and the Turkish Social Security System, Supervisor: Dr. Zeki ERDUT, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Labour Economics and Industrial Relations Department, İZMİR, Turkey, 2006.

http://ulusaltezmerkezi.com/avrupa-birliginde-sosyal-guvenlik-sistemlerinin-karsilastigi-sorunlar-ve-turk-sosyal-guvenlik-sistemi/192/">http://ulusaltezmerkezi.com/avrupa-birliginde-sosyal-guvenlik-sistemlerinin-karsilastigi-sorunlar-ve-turk-sosyal-guvenlik-sistemi/192/

Title Dutie Institution/Other Year
HEAD OF THE DEPARTMENT FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS 2018-12-05 - 2021-12-05
CO-HEAD OF DEPARTMENT FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS 2018-05-11 - 2019-11-30
International - Other 400
2023
4. DEĞER, S.; GÜLCAN, E. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (ASOS YAYINEVI), 2023, 9, 3716-3734. 100 + 0
10.29228/JOSHAS.72806

2020
3. GÜLCAN, E.; KULAKSIZ, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 2020, 7, 542-564. 100 + 0
2017
2. GÜLCAN, E. . SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, 2017, 3, 1719-1731. 100 + 0
1. GÜLCAN, E. . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2017, 10, 964-984. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2024
2. GÜLCAN, E.; YEŞİLKAYA, F. . CALISMA VE TOPLUM, 2024, 1, 127-158. 200 + 0
10.54752/ct.1421769

2022
1. KULAKSIZ, B.; GÜLCAN, E. . ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2022, 15, 314-348. 200 + 0
10.14520/adyusbd.1059558

National - Other 200
2023
2. ŞAHİN, E.; GÜLCAN, E. . MERSIN UNIVERSITY, 2023, 7, 57-68. 100 + 0
10.55044/meusbd.1366133

2017
1. GÜLCAN, E. . SAGLIK AKADEMISI KASTAMONU, 2017, 2, 154-198. 100 + 0
10.25279/sak.325754

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GÜLCAN, E.; TEMİZ, H. İşgücü Piyasalarında Kırılgan Kümeler, ISBN: 9786257358729, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 254 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 0
2. GÜLCAN, E.; TEMİZ, H. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA KIRILGAN KÜMELER, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
3. GÜLCAN, E. FİNANS VE EKONOMİ ALANLARINDA TEORİK VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR, ISBN: 978-625-365-067-4, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti, Number of print: 1, Total Printing Number: , 189 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2022. 0
National - Book 625
1. GÜLCAN, E. Reconciling Flexibility and Security in European Union - Turkish Labour Markets, ISBN: 978-975-2447-22-6, Dora Yayıncılık Ltd. Şti., Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 354 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2017. 500
National - Chapter(s) in Book 625
1. GÜLCAN, E.; TEMİZ, H. vulnerable groups in Labour Markets, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 254 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 125
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 625
1. GÜLCAN, E. AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDA ESNEKLİK VE GÜVENCENİN BAĞDAŞTIRILMASI, ISBN: 978-975-2447-22-6, Dora Yayıncılık Ltd. Şti., Number of print: 1, Total Printing Number: , 354 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2017. 0
International - Abstract - Oral 600

6. GÜLCAN, E., TÜRKİYE VE SEÇİLİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE GENÇİŞSİZLİĞİNE İLİŞKİN SOSYAL POLİTİKA ÖNLEMLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Turkey, . 100

5. GÜLCAN, E.; KAYTAK, H., TÜRKİYE VE SEÇİLİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İŞGÜCÜPİYASALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET DURUMU VE BU DURUMUÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Turkey, . 100

4. GÜLCAN, E., Avrupa Refah Devletleri ve Türkiye Bağlaminda Atipik İstihdam ve Sosyal Harcamalar İlişkisi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies4-5 Mayıs 2018, Adana Türkiye / 4th-5th May 2018, Adana-Turkey, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Turkey, 2018. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/multi2018/MultiCongress_Adana_Ozet_Kitabi.pdf

3. GÜLCAN, E., Avrupa Refah Devletleri ve Türkiye Bağlaminda Atipik İstihdam ve Sosyal Harcamalar İlişkisi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies4-5 Mayıs 2018, Adana Türkiye / 4th-5th May 2018, Adana-Turkey, 2018-05-04, 2018-05-05, 978-605-288-489-8, Turkey, . 100

2. GÜLCAN, E., Avrupa Birliği ve Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Koruması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies4-5 Mayıs 2018, Adana Türkiye / 4th-5th May 2018, Adana-Turkey, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Turkey, 2018. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/multi2018/MultiCongress_Adana_Ozet_Kitabi.pdf

1. GÜLCAN, E., Avrupa Birliği ve Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Koruması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies4-5 Mayıs 2018, Adana Türkiye / 4th-5th May 2018, Adana-Turkey, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. GÜLCAN, E., YAŞLI İŞÇİLERİN UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE EMEKLİLİK SORUNLARINA İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ. 22. ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, 2023-09-08, 2023-09-10, BALIKESİR, , . 50

Supervised Master Theses 400

2. ERMAN ŞAHİN, The Effect of Globalization on Social Protection in European Welfare States, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. BURAK KULAKSIZ, Optimizing Youth Employment Opportunities and the Importance of Social Inclusion in the Context of Sustainable Development, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

"A World University In The Light of Science and Modernity"