Administration

  Professor Hasan Ejder Temiz
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
5301 .
Created
:
2015-05-27 18:58:01 .
Last Modification
:
2024-01-17 15:44:43 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
7
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR'S DERATMENT OF LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 1993
MASTER'S DEGREE LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 1996
PHD LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2003
ASSOCIATE PROFESSORSHIP LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS/SOCIAL POLICY MERSIN UNIVERSITY 2015
Doctorate Thesis

1. The Social Dimensions of Globalization and Its Effects on Turkey, Supervisor: Dr. Prof.Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Labour Economics and Industrial Relations Department, İzmir, Turkey, 2003.

Master Thesis

1. The Evaluation of The Policies Concerning the Protection of The Family in Turkey, Supervisor: Dr. Doç.Dr. Serap Soyer, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Labour Economics and Industrial Relations Department, İzmir, Turkey, 1996.

Title Dutie Institution/Other Year
2019-11-21 - Continue
2019-11-21 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2017-05-05 - Continue
2019-12-03 - 2022-12-03
2019-11-30 - 2022-11-30
2019-11-30 - 2022-11-30
2019-11-30 - 2022-11-30
2019-11-30 - 2022-11-30
2019-10-09 - 2022-10-09
2019-10-09 - 2022-10-09
2019-10-09 - 2022-10-09
2018-12-05 - 2021-12-05
2018-12-05 - 2021-12-05
2018-12-05 - 2021-12-05
2018-12-05 - 2021-12-05
2018-12-03 - 2021-12-03
2018-12-03 - 2021-12-03
2018-12-03 - 2021-12-03
2018-12-03 - 2021-12-03
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-11-23 - 2021-10-22
2018-09-12 - 2020-09-12
2018-09-12 - 2020-09-12
2018-09-12 - 2020-09-12
2018-02-23 - 2021-02-23
2018-02-23 - 2021-02-23
2018-02-23 - 2021-02-23
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2016-11-30 - 2019-11-30
2015-12-11 - 2018-10-22
2015-12-11 - 2018-10-22
2013-11-30 - 2016-11-30
2013-11-30 - 2016-11-30
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERSHIP MERSIN EMPLOYMENT COMMITTEE 2013-01-15 - 2015-01-15
2013-01-10 - 2016-01-10
HEAD OF DEPARTMENT FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2010-11-30 - 2013-11-30
International - Covered by Other International Indexes 1200
2022
7. ÜNAL, Ö. The Changing Face of Labor Relations in the Context of the Gig Economy: The Case of Uber. CALISMA VE TOPLUM, 2022, 1, 167-206. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2205176

Publications_005.pdf

2021
6. Temiz, H. YÖNETİŞİM VE AVRUPA SOSYAL MODELİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2021, 7, 956-981. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3126

Publications_003.pdf

2020
5. TEMİZ, H.; YEŞİLKAYA, F. CİNSİYETLER ARASI İSTİHDAMIN BELİRLEYİCİLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ. ADIYAMAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2020, 13, 232-275. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.782646

Publications_001.pdf

4. TEMİZ, H.; KULAKSIZ, B. ÇOCUK EMEĞİNİN BİR ALT KÜMESİ OLARAK "SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR". INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES (IDEASTUDIES), 2020, 6, 609-633. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26728/ideas.312

Publications_002.pdf

2014
3. Koray, M.; Temiz, H. Relations with Central Government, Municipal and Social Spending Constraints and four Metropolitan Municipality in terms Applications Framework. CALISMA VE TOPLUM DERGISI, 2014, 42, 11-59. 200 + 1
http://www.calismatoplum.org/

2008
2. TEMİZ, H. Chronic Poverty and Prevention Strategies in World. CALISMA VE TOPLUM DERGISI, 2008, 17, 61-100. 200 + 15
http://www.calismatoplum.org

2004
1. TEMİZ, H. Precarious Employment: İnsecurity and instability in Labor Market. CALISMA VE TOPLUM DERGISI, 2004, 2, 55-80. 200 + 39
http://www.calismatoplum.org

International - publications.sections.8 200
2021
2. TEMİZ, H.; EROĞLU, Z. . INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJOURNAL), 2021, 7, 956-981. 100 + 0
2020
1. TEMİZ, H.; KULAKSIZ, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES. (IDEA STUDIES JOURNAL), 2020, 6, 609-933. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2020
2. TEMİZ, H.; YEŞİLKAYA, F. . ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2020, 13, 232-275. 200 + 0
2012
1. TEMİZ, H. . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2012, 6, 201-217. 200 + 0
National - Other 600
2020
6. TEMİZ, H.; ÜNAL, Ö. . MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2020, 4, 47-66. 100 + 0
5. Temiz, H. RIGHT TO STRIKE AND POSTPONEMENT OF THE STRIKE IN TURKEY. MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU E-DERGISI , 2020, 4, 47-66. 100 + 0
Publications_004.pdf

2012
4. TEMİZ, H. Global Governance within the Context of Social Policy . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2012, 6, 201-217. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/

2011
3. TEMİZ, H. Employability Security. MALI UFUKLAR DERGISI, 2011, 5, 91-109. 100 + 0
www.mersinsmmmo.org.tr

2004
2. TEMİZ, H. International Migration, Poverty and Labor Markets In TheProcess of Globalization. IS HUKUKU VE IKTISAT DERGISI. TURK AGIR SANAYI VE HIZMET SEKTORU KAMU ISVERENLERI SENDIKASI (TUHIS), 2004, 18, 35-60. 100 + 4
http://www.tuhis.org.tr

1998
1. TEMİZ, H. Neoliberalism and Social Responsibility. SOSYAL GUVENLIK DUNYASI DERGISI, 1998, 1, 94-104. 100 + 0
National - publications.sections.8 100
2014
1. TEMİZ, H. . CALISMA VE TOPLUM, 2014, 42, 11-60. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 5250
1. TEMİZ, H.; SAPANCALI, F. Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, ISBN: 978-3-659-33681-2 , LAP LAMBERT Academic Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 440 Page, English, Saarbrücken, Germany, 2013. 1250
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-33681-2/turkey-in-the-new-millennium?search=kamalak
2. Temiz, H. Düzensiz Göçün Ortaya Çıkardığı Kırılganlıkların Boyutu, Biçimleri ve Düzenlemeler, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 2000
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/isgucu-piyasalarinda-kirilgan-kumeler-doc-dr-hasan-ejder-temiz
3. Temiz, H.; Karabulut, G. Emeklilikten Çalışmaya Geçiş: “Köprü İstihdam” Kavramsal Bir Değerlendirme, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 1000
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/isgucu-piyasalarinda-kirilgan-kumeler-doc-dr-hasan-ejder-temiz
4. Temiz, H.; Ünal, Ö. Vulnerable Clusters in Labor Markets, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 1000
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/isgucu-piyasalarinda-kirilgan-kumeler-doc-dr-hasan-ejder-temiz
International - Book Edited 5250
1. TEMİZ, H. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA KIRILGAN KÜMELER, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2021. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 5250
1. TEMİZ, H.; KARABULUT, G. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA KIRILGAN KÜMELER, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
2. GÜLCAN, E.; TEMİZ, H. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA KIRILGAN KÜMELER, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
3. TEMİZ, H.; ÜNAL, Ö. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA KIRILGAN KÜMELER, ISBN: 978-625-7358-72-9, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 254 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
International - Full text - Oral 1000

5. Günaydın, S.; Temiz, H.; Kaya, İ., Çalışma Hayatındaki Kadınların İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalıklarının Değerlendirilmesi . 1. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/CİLT-2-AKDENİZ-SEMMPOZYUMU-BİLDİRİ-TAM-METİNLERİ-KİTABI.pdf

4. TEMİZ, H.; ÖZKURT, B., Çalışma Hayatındaki Kadınların İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Turkey, . 200

3. TEMİZ, H.; KARAOĞLU, M., Mesleki ve Teknik Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 200
https://kongre.akademikiletisim.com/files/multi2018/Iktisadi_cilt3.pdf

2. TEMİZ, H., DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİ VE İSTİHDAM ALANINDAKİ GELİŞMELER. II. ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK SEMPOZYUMU, 2011-05-17, 2011-05-18, ANAKARA, Turkey, . 200

1. TEMİZ, H., Dünyada ve Türkiye’de Ekonomi ve İstihdam Alanındaki Gelişmeler. II. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, 2011-05-17, 2011-05-18, Ankara, Turkey, 2011. 200

International - Abstract - Oral 600

6. Temiz, H.; Toyoğlu, A., İş Analizi ve Meslek Tanımlaması Yetersizliği Bağlamında Engelli Bireylerin İstihdam Sorunu. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, 2019. 100

5. Temiz, H.; Toyoğlu, A., İşgücü Piyasalarında Engellilere Yönelik Stratejiler: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, 2019. 100

4. Temiz, H.; Toyoğlu, A., Engelli İstihdamına İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı. TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi (Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma), 2019-06-18, 2019-06-20, Ankara, Turkey, 2019. 100

3. TEMİZ, H.; ÖZKURT, B.; ÖZKURT, B., Madenlerde Meydana Gelen Tehlike Ve Kazalara Karşı Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Turkey, 2018. 100

2. TEMİZ, N.; TEMİZ, H., Ege Bölgesi’nde Kadın İşgücünün Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Analizi. International Multidisciplinary Women's Congress,, 2009-10-13, 2009-10-16, İzmir, Turkey, 2009. 100

1. TEMİZ, N.; TEMİZ, H., EGE BÖLGESİ NDE KADIN İŞGÜCÜNÜN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ANALİZİ. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY WOMEN’xxS CONGRESS, 2009-10-13, 2009-10-16, İZMİR, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 300

3. TEMİZ, H., Avrupa Birliği ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Açısından İşgücü Piyasaları. Avrupa Birliği ve Türkiye’xxde Cinsiyet Eşitliği, 2016-03-08, 2016-03-08, Mersin, Turkey, 2016. 100

2. TEMİZ, H., Kapitalizm ve Güvencesiz Çalışma. ” Güvencesiz Çalıştırma Güvencesiz Gelecektir Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2010-Ankara, 2010-05-08, 2010-05-09, ANKARA, Turkey, . 100

1. TEMİZ, H., Kapitalizm ve Güvencesiz Çalışma. Güvencesiz Çalıştırma Güvencesiz Gelecektir Sempozyumu, 2010-05-08, 2010-05-09, Ankara, Turkey, 2010. 100

National - Full text - Davetli 0

1. TEMİZ, H., İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin Yeni Görünümü: Eğreti İstihdam. Güvencesiz Çalıştırma Güvencesiz Gelecektir Sempozyumu, 2005-02-26, 2005-02-27, İSTANBUL, Turkey, . 0

National - Abstract - Oral 150

3. Temiz, H., Avrupa Birliği ve Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği. Avrupa Birliği ve Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği, 2016-04-08, 2016-04-08, Mersin, Turkey, 2006. 50

2. Temiz, H., İş(çi) Sağlığı ve İş Güvenliğinde Neredeyiz. İş(çi) Sağlığı ve İş Güvenliğinde Neredeyiz, 2014-12-27, 2014-12-27, Mersin, Turkey, 2014. 50

1. TEMİZ, H., İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin Yeni Görünümü: Eğreti İstihdam. Güvencesiz Çalıştırılmanın Sosyal-Ekonomik Boyutları Sempozyumu, 2005-02-26, 2005-02-27, İstanbul, Turkey, 2005. 50

National - Abstract - Davetli 0

2. Temiz, H., Dezavantajlı Gruplar Yerel İşgücü Piyasası Çalıştayı. Dezavantajlı Gruplar Yerel İşgücü Piyasası Çalıştayı, 2015-12-01, 2015-12-01, Mersin, Turkey, 2015. 0

1. Temiz, H., Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri. Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri, 2010-05-10, 2010-05-16, Mersin, Turkey, 2010. 0

Supervised Master Theses 3200

16. Hande Burcu Başkan, Human Resources Impact in terms of Occupational Health Management, Graduate School of Social Sciences, Dokuz Eylül University, Completed. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=3136

15. Hazal ŞEFLEK, Policies for Female Employment in Selected Southern European Countries and Turkey in the Context of the European Social Model, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

14. Ulaş Gülten, Illegal migration in member states of the European Union and Turkey, Graduate School of Social Sciences, Dokuz Eylül University, Completed. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=1117

13. Duygu Demirsat, Effects of flexicurity to labour market in member states of European Union and Turkey, Graduate School of Social Sciences, Dokuz Eylül University, Completed. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=1422

12. Özhan Dirim Tokatlı, In The Context of Globalization to the Labour Market in Fact of International Migrationing Movements, Graduate School of Social Sciences, Dokuz Eylül University, Completed. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=766

11. Gülören Tunca, Child Labour and Struggle Strategies in Developing Countries, Graduate School of Social Sciences, Dokuz Eylül University, Completed. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=1430

10. Züleyha EROĞLU, Examination of social protection policies for the elderly in the context of socio-economic rights in terms of selected European Union countries and Turkey, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2023, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

9. Ömer ÜNAL, Effect of GİG Economy on Labour Relations, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2022, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. Ebru ŞENSES, Unemployment problem of higher educated youth in Türkiye: Example of teachers that couldn't be appointed, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2022, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

7. Aslıhan Toyoğlu, Occupational health and safety approach for di̇sabled Employment in the European union and Turkey, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2020, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

6. Eylem Didem Müftüoğlu, Determination of sociodemographic characteristics, working conditionsand access levels of occupational health and safety services of underground agricultural employees in Mersin province, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

5. Neslihan Kale, Occupational health safety practices in local governments after law 6331: Erdemli municipality example, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

4. Orgül Ünver, Level of European Union Health and Safety Culture in Business Development and Occupational Health and Safety in Turkey, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2018, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

3. Merve Karaoğlu, The Informatıon Level Of Young People In The Educatıon Sector About Busıness Health And Safety And The Factors Affectıng Thıs, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2018, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

2. Gizem Özakel, Occupatıonal Safety Precautıons And Rısk Analysıs In Mınıng Operatıons: Medcem Mınıng Cement Factory Applıed, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2017, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

1. Hülya Bahar Ecer Kaya, Occupational Health and Safety Precautions of Health Personnel Working at Risky Departments: Mersin City Hospital Example, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, 2017, Completed. 200
http://www.mersin.edu.tr/akademik/fen-bilimleri-enstitusu

International Journal [Year, Count] 0
1. ULUSLARARASı İSTIHDAM VE KARIYER KONGRESI , [ 2017 : 3 ] . 0
National Journal [Year, Count] 7
1. 16. CALISMA EKONOMISI VE ENDUSTRI ILISKILERI KONGRESI , [ 2015 : 1 ] . 0
2. ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 1
3. DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2008 : 1 ] . 1
4. MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
5. MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
6. CALISMA VE TOPLUM , [ 2013 : 1 ] . 1
7. CALISMA VE TOPLUM , [ 2015 : 4 ] . 4

"A World University In The Light of Science and Modernity"