Academic Staff

  Research Assistant Ali Ammar Kurt
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Guidance and Psychological Counseling .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
42223 .
Created
:
2020-02-25 10:44:10 .
Last Modification
:
2024-03-23 11:10:18 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :
950

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY 2017
MASTER GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING MERSIN UNIVERSITY 2019
PHD PSYCHOLOGICAL COUNSELLING AND GUIDANCE MERSIN UNIVERSITY 2024
Master Thesis

1. The investigation of relationship between irrational relationship beliefs, cognitive flexibility and differentiation of self in young adults, Supervisor: Dr. Bülent Gündüz, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Guidance and Counseling Department, Mersin, Turkey, 2019.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2020-02-17 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ERASMUS COORDINATOR ERASMUS COORDINATOR MERSIN UNIVERSITY 2023-10-03 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
1. KURT, A.; GÜNDÜZ, B. . CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 49, 28-44. 0 + 0
International - Other 100
2023
1. KÖRÜK, S.; KARABABA, A.; KURT, A. . THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COUNSELING AND EDUCATION, 2023, 8, 36-44. 100 + 0
10.23916/0020230841910

International - publications.sections.8 300
3. KURT, A.; UZUN, N. . TURKISH PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE JOURNAL, 2023, 13, 160-169. 100 + 0
10.17066/tpdrd.1297253ab

2022
2. KÖRÜK, S.; KURT, A.; KARABABA, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMIC THERAPY, 2022, , -. 100 + 0
10.1080/2692398X.2022.2121588

1. BAKIR AYGAR, B.; KURT, A. . ULUSLARARASI INOVATIF EGITIM ARASTIRMACISI, 2022, 2, 1-26. 100 + 0
10.29228/iedres.62369

National - Other 100
2019
1. KÖRÜK, S.; KURT, A. . YASAM BECERILERI PSIKOLOJI DERGISI, 2019, 3, -. 100 + 0
National - publications.sections.8 100
2020
1. KURT, A.; GÜNDÜZ, B. . CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 49, 28-44. 100 + 0
10.14812/cufej.658628

International - Course Book 0
1. GÜNDÜZ, B.; KURT, A. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 896 Page, Turkish, , Turkey, 2020. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. AKBAY, S.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 907 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
2. ÇAPRİ, B.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 907 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GİZİR, C.; USLUOĞLU, F.; ŞAHİN YOLUK, İ.; KURT, A. Travma Sonrası Grup Temelli Müdahale Programı (TS-GTM) - Grup Lideri Uygulama El Kitabı, ISBN: 978-975-11-6006-5, Milli Eğitim Bakanlığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 212 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
International - Abstract - Oral 300

3. KURT, A.; GÜNDÜZ, B., The Effect of Marriage Expectations and Marriage Anxiety on Meaning of Marriage. 22. Uluslararası PDR Kongresi, 2021-10-07, , Muş, Turkey, . 100

2. KÖRÜK, S.; KURT, A., Evlilik Öncesi İlişkilerin Değerlendirilmesinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Rolü. EJER CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, , , . 100

1. KURT, A.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Akademik Erteleme Davranışının Tükenmişlik ve Risk Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. EJER CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, , , . 100

National - Abstract - Oral 50

1. KURT, Ş.; KURT, A., Genç Yetişkinlerde Çoklu Ekran Bağımlılığı ve Felaket Kaydırmasının Benlik Saygısını Yordayıcı Rolü. EJER CONGRESS, 2023-06-08, 2023-06-11, , , . 50

International
1. Transilvania University of Brasov , 2023-10-09 - 2023-10-13, Brasov, Romania.
2. Vytautas Magnus University , 2022-03-28 - 2022-04-01, Vilnius, Lithuania.
1. Turkish PCG Association , Member No: 8554, Turkey, 2019-10-03-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"