Academic Staff

  Assoc.Professor Fazilet Karakuş
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Curriculum and Instruction .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Fax
:
+90 -324-3412823 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-10-06 13:30:02 .
Last Modification
:
2024-06-04 19:58:20 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
13
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1993
2000
2006
Doctorate Thesis

1. ABSTRACT THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST LEARNING AND AUTHENTIC ASSESSMENT APPROACH ON SOCIAL STUDIES TEACHING STUDENTS? ACADEMIC ACHIEVEMENT RETENTION AND ATTITUDES TOWARDS SOCIAL STUDIES, Supervisor: Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Curriculum and Instruction Department, Adana, Turkey, .

Master Thesis

1. THE EFFECTS OF THE DRAMA METHOD ON THE SKILLS OF NARRATIVE WRITING IN THE FIFTH GRADE STUDENTS, Supervisor: Dr. Ülkü Köymen, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Curriculum and Instruction Department, Adana, Turkey, .

Title Institute Year
ASSISST. PROF. MERSIN UNIVERSITY 2013-11-04 - 2013-11-04
Title Dutie Institution/Other Year
ASSISST. PROF. FACULTY OF TECNICAL EDUCATION/ HEAD OF DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENECE 2011-08-01 - 2013-09-16
International - Covered by ULAKBIM 0
2021
2. BOLAT, H.; KARAKUŞ, F. . BINGOL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2021, , 467-498. 0 + 0
2020
1. Haidari, S.; KARAKUŞ, F.; Koçoğlu, A. . JOURNAL OF THEORETICAL EDUCATIONAL SCIENCE, 2020, 13, 311-333. 0 + 0
https://doi.org/10.30831/akukeg.581632

International - Other 400
2023
5. Şanlı, B.; KARAKUŞ, F. . JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2023, , 39-54. 100 + 0
10.29228/JASSS.68786

2022
4. ÇAY, T. . EUROPEAN JOURNAL OF INTERACTIVE MULTIMEDIA AND EDUCATION, 2022, 3, -. 0 + 0
2020
3. ÇAY, T.; KARAKUŞ, F. . IBAD SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2020, 6, 465-480. 100 + 0
DOI: 10.21733/ibad.673263

2019
2. HAİDARi, S.; KARAKUŞ, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT IN EDUCATION, 2019, 6, 444-460. 100 + 0
2016
1. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F. . JOURNAL OF HUMAN SCIENCE, 2016, 13, 3807-3826. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3852

International - publications.sections.8 800
2023
8. KILAVUZ, F.; KARAKUŞ, F. . JOURNAL OF ADVANCED EDUCATION STUDIES, 2023, 1, 132-165. 100 + 0
7. Haidari, S.; KARAKUŞ, F.; KANADLI, S. . I-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2023, 16, 12-27. 100 + 0
2022
6. BORAN, M.; KARAKUŞ, F. . PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH, 2022, 9, 61-72. 100 + 0
2020
5. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2020, 5, -. 100 + 0
4. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCHES, 2020, 13, 1279-1329. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.256

2019
3. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION, 2019, 15, 257-272. 100 + 0
10.29329/ijpe2019.212.17

2018
2. KARAKUŞ, F. . INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2018, 10, 164-182. 100 + 0
DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.01.013

1. GÜNAY CEYLANER, S.; KARAKUŞ, F. . ENGLISH LANGUAGE TEACHING, 2018, 11, 129-143. 100 + 0
ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750

National - Covered by ULAKBIM 2600
2018
13. KARAHAN ÜZÜLMEZ, Y.; KARAKUŞ, F. . TURKISH STUDIES, 2018, 13, 773-802. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827

12. ULUSOY, B.; KARAKUŞ, F. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2018, 14, 684-699. 200 + 0
DOI: 10.17860/mersinefd.390331

2017
11. BORAN, M.; KARAKUŞ, F. . ERCIYES EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 1, 22-41. 200 + 0
10. KARAKUŞ, F. . ULUSLARARASI EGITIM PROGRAMLARI VE OGRETIM CALISMALARI DERGISI, 2017, 7, 37-66. 200 + 0
9. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R. . KIRSEHIR EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 18, 1098-1121. 200 + 0
2015
8. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F. . MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGIGI, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
7. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F. . MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
6. KARAKUŞ, F. . MARMARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI DERGISI, 2015, , 117-138. 200 + 0
2014
5. KARAKUŞ, F. . ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2014, 1, 289-304. 200 + 0
2012
4. KARAKUŞ, F. . C.U. SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2012, 21, 101-116. 200 + 0
2010
3. KARAKUŞ, F. . MEU EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2010, 6, 127-144. 200 + 0
2009
2. KARAKUŞ, F. . CU EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 3, 124-141. 200 + 0
1. KARAKUŞ, F. . CU SOSYAL BILIMLER ENSTITU DERGISI, 2009, 18, 481-496. 200 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. Kesici, i.; KARAKUŞ, F. Prof. Dr. Adil Türkoğlu'na Armağan, ISBN: 978-605-170-522-4, Anı Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 623 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
2. KARAKUŞ, F. Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, ISBN: 978-625-6810-93-8, Pegem A Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 520 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
3. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F. Prof. Dr. Adil Türkoğlu'na Armağan, ISBN: 978-605-170-522-4, Anı Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 623 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
National - Chapter(s) in Book 250
1. KARAKUŞ, F. Instruction Principles and Methods, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Number of print: 0, Total Printing Number: 0, 434 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2015. 250
International - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Oral 0

1. BOLAT, H.; KARAKUŞ, F., An Investigation of Teacher Perspectives About the Distance Education Delivered During Covid-19 Pandemic in Science and Art Centers . IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2021-11-04, , İzmir, Turkey, . 0

International - Full text - Oral 130

1. ÇAPRİ, B.; ÖZKENDİR, O.; ÖZKURT, B.; KARAKUŞ, F., General Self Efficacy Beliefs Life Satisfaction and Burnout of University Students. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Güzelyurt, TRNC, . 130

International - Abstract - Oral 4895

53. KARAKUŞ, F., Action Research on Developing Students' Tolarence Awareness and Mathematical Reosining Skills with Multicultural Education and Flipped Classroom Model. X International Eurasian Educational Research Congress, 2023-06-08, , Ankara, Turkey, . 100

52. Şanlı, B.; KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Dersine Yönelik Öğretim Programı İhtiyaç Analizi Çalışması. 10. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2022-10-26, , , , . 100

51. Şanlı, B.; KARAKUŞ, F., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Dersine Yönelik Öğretim Programı Geliştirme Çalışması. 10. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2022-10-26, , , , . 100

50. Haidari, S.; KARAKUŞ, F., Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Öğrenci Tutumlarına Kalıcı Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. FSMVU-EAK2022 Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2022-10-14, , İstanbul, Turkey, . 100

49. KARAKUŞ, F., Ortaokul Matematik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Web 2.0 Araçlarının Kullanımının İncelenmesi. IX. Internatıoanal Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, , İzmir, Turkey, . 100

48. AKYOL, C.; KARAKUŞ, F., Robotik ve Üç Boyutlu Araçlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin BİLSEM Öğrencilerinin Mühendislik ve Proje Tasarım Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. IX. Internatıoanal Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, , İzmir, Turkey, . 100

47. KARAKUŞ, F., Perceptions of Students, Teachers, Parents and Administators on Secondary School Online English Course Teaching. IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2021-11-04, , İzmir, Turkey, . 100

46. Kılavuz, F., Matematik Öğretiminde Çokkültürlü Eğitim Ve Ters Yüz SınıfI Modeli İle Öğrencilerin Hoşgörü Değerine Yönelik Farkındalıklarını Ve Matematik Muhakeme BecerileriniGeliştirmeye Yönelik Eylem Araştırması . Onuncu Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2023-06-08, 2023-06-11, Ankara, Turkey, 2023. 0

45. Esen, S., Ortaokul Matematik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Web 2.0 Araçlarının Kullanımının İncelenmesi. IX International Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, 2022-06-25, İzmir, Turkey, 2022. 0

44. Akyol, C., Robotik ve Üç Boyutlu Araçlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin BİLSEM Öğrencilerinin Mühendislik ve Proje Tasarım Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. IX International Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, 2022-06-25, İzmir, Turkey, 2022. 0

43. Bolat, H.; Karakuş, F., An Investigation of Teacher Perspectives About the Distance Education Delivered During Covid-19 Pandemic in Science and Art Centers. IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2021-11-04, 2021-11-06, İzmir, Turkey, 2021. 100

42. Dağdaviren Kirik, F.; Karakuş, F., Perception of Students, Teachers, Parents and Administators on Secondary School Online Course Teaching . IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2021-11-04, 2021-11-06, İzmir, Turkey, 2021. 100

41. Kesici, İ.; KARAKUŞ, F., Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Okuma Yazma Dersi Öğretim Programının İncelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, 2020-09-16, 2020-09-19, , , 2020. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

40. Haidari, S.; KARAKUŞ, F., An introduction to authentic assessment and ıts imlication in teacher education. 5. Uluslararsı Öğrenci Sempozyumu, 2019-12-06, 2019-12-08, Edirne, Turkey, . 100

39. BOLAT, H.; KARAKUŞ, F., Bilim ve Sanat Merkezleri Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi. /. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2019-10-09, 2019-10-12, Ankara, Turkey, . 100

38. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Steam Öğretiminin Bilsem Öğrencilerinin STeam Performansları, Tutumları ve Dizayn Temelli Düşünme Becerilerine Etkisi. 7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2019-10-09, 2019-10-12, Ankara, Turkey, . 100

37. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Steam temelli fen öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin steam performansları ve tasarım temelli düşünme becerilerine etkisi. IX. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 2019-08-06, 2019-08-08, , , 2019. 100

36. ÇAY, T.; KARAKUŞ, F., Kavram haritası destekli İngilizce öğretiminde öğrencilerin kavram haritası performansları ve görüşlerinin incelenmesi. IX. Uluslararsı Multidisipliner Avrasya Kongresi, 2019-08-06, 2019-08-08, Prag, Czech Republic, . 100

35. KESİCİ, İ.; KARAKUŞ, F., Üstün Zekalı ve Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Engelli Bireylere ve Sorun Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, Kars, Turkey, . 100

34. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Proje Performansları ve Öz Yönetimli Öğrenme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. . Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, Kars, Turkey, 2018. 100

33. KESİCİ, İ.; KARAKUŞ, F., Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Engelli Bireylere ve Sorun Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Bu bildirinin ekli dosyasında basım öncesi son kontrol için gönderilen taslak bildiri özet metni yer almaktadır.). VI. International Multidisiplinary Congres of Eurasia (IMCOFE), 2018-09-04, 2018-09-06, Roma, Italy, . 100

32. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin fen bilimleri proje performanslarının incelenmesi (Bu bildirinin ekli dosyasında basım öncesi son kontrol için gönderilen taslak bildiri özet metni yer almaktadır). VI International Multidisiplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), 2018-09-04, 2018-09-06, Roma, Italy, . 100

31. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H., Üstün Zekalı ve Yetenekl Öğrencilerin Proje Performansları ve Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. v. ULUSLARARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-06, GAZİANTEP, Turkey, . 100

30. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H., ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROJE PERFORMANSLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. V. ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-06, Gaziantep, Turkey, 2018. 100
http://uyek2018.hku.edu.tr/index

29. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Turkey, . 100

28. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., “Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Turkey, 2018. 100

27. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., Özel Yetenekli Öğrencilerin Algılanan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Turkey, . 100

26. KARAKUŞ, F.; GÜNAY CEYLANER, S., Ters Yüz Sınıf Yönteminin Dokuzuncu Sınıf İngilizce Ööretiminde Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). V. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Turkey, . 100

25. Karakuş, F., Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Örneği). 5. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Turkey, 2017. 100

24. Karakuş, F.; Günay Ceylaner, S., Ters Yüz Sınıf Yönteminin Dokuzuncu Sınıf İngilizce Öğretiminde Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları Ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 5. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Turkey, 2017. 100

23. ULUSOY, A.; KARAKUŞ, F., Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi (Bu bildirinin birinci yazarı basım hatası nedeniyle özet kitapçığnda yer almamaktadır-Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). International Conference on New Horizons in Education, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Germany, . 100

22. KARAKUŞ, F.; ULUSOY, A., Lise Öğrencilerinin Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Germany, 2017. 100
http://www.int-e.net/

21. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R., Lise öğrencilerinin eğitim ortamlarında çokkültürlü eğitime ilişkin algıları . Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Turkey, 2017. 100
http://usbes6.com/

20. Karakuş, F.; Kuyubaşıoğlu, R., Sosyal bilgiler öğretim programının temel aldığı çokkültürlü eğitim ilkeleri ve bu ilkelerin uygulama düzeyinin incelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Turkey, 2017. 100
http://usbes6.com/

19. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R., Lise öğrencilerinin eğitim ortamlarında çokkültürlü eğitime ilişkin algıları (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Turkey, . 100

18. Karakuş, F.; Yıldırım, M.; Özkale, U., Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 4. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.icci-epok-.org

17. KARAKUŞ, F.; Yıldırım, M.; Özkale, U., An Investigation of Teachers Attitudes Towards Multicultural Education In Terms of Various Variables Aim. IV. International Conference on Curriculum and Instruction, 2016-10-27, 2016-10-30, , , . 100

16. KARAKUŞ, F., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ALGILARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ALTERNATİF BİR UYGULAMA . VI. ULUSLARARASI ELEŞTİREL EĞİTİM KONFERANSI, 2016-08-10, 2016-08-13, lONDRA, England / United Kingdom, 2016. 100
http://icce-2016.weebly.com/

15. KARAKUŞ, F., An Alternative Practice for Improving Prospective Teachers Perceptions aboutGifted Students. VI. International Conference On Criticial Education, 2016-08-10, 2016-08-13, Londra, England / United Kingdom, . 100

14. KARAKUŞ, M.; KARAKUŞ, F., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ DERSİNİN OLUŞTURMACI ÖĞRENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: INDIANA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Turkey, 2016. 100

13. KARAKUŞ, M.; KARAKUŞ, F., An Evaluation of Social Studies Instruction Course In Terms of Contructionist Learning A Sample of Indiana University Education Faculty. International Social Studies Education V (ISSES), 2016-04-28, 2016-04-30, , , . 100

12. KARAKUŞ, F., Teachers views about multicultural Instruction ın Social Studies Course (Sözlü bildiri sunulduktan sonra makalesi yayımlanmıştır.). International Social Studies Education V (ISSES), 2016-04-28, 2016-08-30, , , . 100

11. KARAKUŞ, F.; PAN, V., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Algıları. Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, ADANA, , . 100

10. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi. Üçüncü Uluslararası Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Turkey, 2015. 100

9. KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim , 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Turkey, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

8. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Turkey, . 100

7. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-31, MUĞLA, , . 100

6. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-05-28, 2015-05-31, Muğla, Turkey, 2015. 100

5. KARAKUŞ, F.; KARAKUŞ, M., İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Yönelik Gözlemler:Indiana Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2014-04-28, 2014-04-30, Ankara, Turkey, 2014. 100

4. KARAKUŞ, F.; KARAKUŞ, M., İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Yönelik Gözlemler Indiana Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2014-04-28, 2014-04-30, Ankara, Turkey, . 100

3. ÇAPRİ, B.; ÖZKENDİR, O.; ÖZKURT, B.; KARAKUŞ, F., Investigation of Pre Service Teachers Attitudes Towards Physics Lesson and Self Efficacy Beliefs According to their Gender Departments and Perceived Success in Physics. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012) North Cyprus, US, 2012-02-08, 2012-02-10, , , . 65

2. KAMIŞLI, H.; ÖZONUR, M.; ASLANDAĞ, B.; KARAKUŞ, F., The Assesment of Educational Activities Depending on the Views of Participants. . 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13–15 Mayıs, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 2011-10-05, 2011-10-08, , , . 65

1. KAMIŞLI, H.; ÖZONUR, M.; ASLANDAĞ, B.; KARAKUŞ, F., Eğitim Faaliyetlerinin Katılımcı Gözüyle Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Turkey, . 65

International - Abstract - Poster 100

2. KARAKUŞ, F., Anne Babaların Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri. 9. Uluslararası Eğitim Ve Yeni Öğrenme Teknolojileri Konferansı, 2017-07-03, 2017-07-05, Barselona, Spain, 2017. 50
https://iated.org/edulearn/

1. KARAKUŞ, F., Anne babaların üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik görüşleri. 4. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Turkey, 2016. 50
http://www.icci-epok.org

National - Full text - Oral 500

5. KARAKUŞ, F., Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Algıları. ” Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, , Turkey, . 100

4. Karakuş, F., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Otantik Değerlendirme Yöntemi Olarak Otantik Kağıt Kalem Testleri. 4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul, Turkey, 2009. 100

3. KARAKUŞ, F., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Otantik Değerlendirme Yöntemi Olarak Otantik Kağıt Kalem Testleri. 4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, , Turkey, . 100

2. KARAKUŞ, F., İlköğretim Programlarında Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, , Turkey, . 100

1. Karakuş, F., Sosyal Bilgilerde Öğrenci Ürün Dosyalarının Değerlendirmesi Ve Bu Sürece Yönelik Öğrenci Algıları. 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2007-06-18, 2007-06-20, Adana, Turkey, 2014. 100

National - Abstract - Oral 200

4. KARAKUŞ, F., Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-10-22, 2014-10-24, Gaziantep, Turkey, 2014. 50

3. KARAKUŞ, F., Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-10-22, 2014-05-24, GAZİANTEP, Turkey, . 50

2. KARAKUŞ, F., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fen ve Matematik Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, ADANA, Turkey, . 50

1. KARAKUŞ, F., Sosyal Bilgilerde Öğrenci Ürün Dosyalarının Değerlendirmesi Ve Bu Sürece Yönelik Öğrenci Algıları. 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2007-06-18, 2007-06-20, , Turkey, . 50

National - Manager 200

2. THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON GIFTED AND TALENTED STUDENTS' STEAM PERFORMANCE DESIGN BASED THINKING SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS STEAM, BAP, Project Number: 2019-1-TP2-3484, 8000 TL, Manager, 2020,Completed. 100

1. READING AND WRITING TEACHING PROGRAM FOR MIDDLE-HEAVY MENTAL OBSTACLE AND STUDENTS WITH SPATRIC DISORDINATION: A CASE STUDY, BAP, Project Number: 2019-1-TP2-3485, 8000 TL, Manager, 2020,Completed. 100

Supervised Master Theses 0

9. SERAP ESEN, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

8. FATMA DAĞDEVİREN KİRİK, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

7. TOLGA ÇAY, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

6. İLKNUR KESİCİ, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

5. EZGİ SAĞAT, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

4. RAMAZAN MURAT KUYUBAŞIOĞLU, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

3. SİBEL CEYLANER, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

2. MURAT BORAN, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

1. AYŞE BURCU ULUSOY, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

Supervised Doctorate Theses 0

6. CÜNEYT AKYOL, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Continue. 0

5. FIRAT KILAVUZ, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

4. BURCU ŞANLI, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0

3. HALİL BOLAT, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

2. SAYED MASOOD HAIDARI, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

1. MEHMET SECER, , Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 0

International Journal [Year, Count] 4
1. ENGLISH LANGUAGE TEACHING , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING&TEACHING , [ 2016 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 5
1. DUMLUPINAR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKILTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
3. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2018 : 3 ] . 0
4. CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
5. CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 1
6. CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 1
1. Association for Social Studies Educators , Member No: 0, Turkey, 2014-03-15-Continue.
2. Turkish Association of Curriculum and Instruction , Member No: 221, Turkey, 2014-03-15-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"