Academic Staff

  Professor Faik Kanatlı
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Turkish Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3412815 .
Internal
:
1747 .
Created
:
2015-10-27 08:25:47 .
Last Modification
:
2024-01-29 09:18:29 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
6
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1985
1993
1998
2008
Doctorate Thesis

1. -, Supervisor: Dr. Onur Bilge Kula, Others, Others, Other Department, Adana, Turkey, .

Master Thesis

1. -, Supervisor: Dr. Onur Bilge Kula, Others, Others, Other Department, Adana, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2019-07-09 - 2021-07-09
2018-09-18 - 2020-09-18
2018-09-18 - 2020-09-18
2018-03-09 - 2021-01-21
2018-03-09 - 2021-01-21
2017-06-12 - 2020-06-12
2017-06-12 - 2020-06-12
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2017-03-21 - 2020-03-21
2015-04-20 - 2018-04-20
2015-04-20 - 2018-04-20
2015-04-10 - 2018-04-10
2015-04-10 - 2018-04-10
2014-06-04 - 2017-06-04
2014-03-21 - 2017-03-21
2014-03-21 - 2017-03-21
2013-07-15 - 2016-07-15
2011-01-11 - 2017-01-11
International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2002
1. KANATLI, F. . JAHRBUCH FUR INTERNATIONALE GERMANISTIK REIHE A BAND, 2002, 1, 367-373. 1000 + 0
International - Other 600
2019
6. KIRBAŞ, A.; KANATLI, F. . ILERI EGITIM CALISMALARI DERGISI, 2019, 1, 140-151. 100 + 0
2015
5. ÇEKİCİ, Y.; KANATLI, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCAITON AND TEACHING, 2015, , 2843-2879. 100 + 0
2014
4. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 2, 305-314. 100 + 0
2013
3. KANATLI, F. . TURKISH STUDIES, 2013, 8, 733-744. 100 + 0
2003
2. KANATLI, F. . CUKUROVA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2003, 2, 56-58. 100 + 0
2000
1. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . DIL DERGISI, 2000, 1, 65-74. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1400
2018
8. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2018, 14, 303-316. 100 + 0
10.17860/mersinefd.344672

7. Kanatlı, F.; Çekici, Y. A Critical Evaluation of the Field Concept of Reading in Theoretical Books in the Discipline of Reading Education. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2018, 14, 303-316. 200 + 0
6. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2018, 14, 303-316. 200 + 0
10.17860/mersinefd.344672

2015
5. Çekici, Y.; Kanatlı, F. -. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCAITON AND TEACHING, 2015, UDES, 2843-2879. 200 + 0
2013
4. Kanatlı, F.; Çekici, Y. -. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2013, 22, 305-314. 200 + 0
3. Kanatlı, F. BASIC VOCABULURY IN CONTEXT COMPARISON OF PERSPECTIVE LINGUA-STRUCTURE AND CULTURE MOST FREQUENTLY USED FIFTY ACTIONS IN TURKISH AND GERMAN IN THE FRAME OF STATEMENT-ACTION THEORY. TURKISH STUDIES, 2013, 8, 733-744. 200 + 0
2. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 221-234. 100 + 0
1. Kanatlı, F.; Çekici, Y. Interdisciplinary Opportunities in Turkish Teaching. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 223-234. 200 + 0
National - Other 200
2020
2. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . ULUSLARARASI TURKOLOJI ARASTIRMALARI VE INCELEMELERI DERGISI, 2020, 5, 54-63. 100 + 0
2013
1. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. . MERSIN UNV.EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 2, 223-234. 100 + 0
International - Research Book (Excluded Thesis) 1500
1. Kanatlı, F. My Intellectual Journeys, ISBN: 9786052581933, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 138 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 500
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 1500
1. KANATLI, F. Düşünsel Yolculuklarım, ISBN: 978-605-258-, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 132 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2018. 0
1. KANATLI, F. Orhan Özdemir’xxe Armağan, ISBN: 978-605-81550-6-0, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, Page, English, Ankara, Turkey, 2018. 1000
National - Course Book 0
1. KANATLI, F. Eğitim Bilimlerine Giriş, ISBN: , Karahan kitapevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14 Page, Turkish, , , 2011. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. KANATLI, F. FelsefeLogos, ISBN: 975-286-219-5, Bulut Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 16 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2006. 0
2. KANATLI, F. FelsefeLogos, ISBN: 975-286-173-3, Bulut Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 11 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2005. 0
3. KANATLI, F. Uluğ Nutku ya Armağan, ISBN: 9789751024350, İnkılap Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 10 Page, Turkish, , , 2006. 0
International - Full text - Oral 1200

6. Kanatlı, F.; Çekici, Y., Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Metinlerinde Okumanın Kavram Alanı . 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , 2017-09-28, 2017-11-01, Muğla, Turkey, 2017. 200

5. Çekici, Y.; Kanatlı, F., Rıfat Ilgaz ın Çocuk Kitaplarında Karşıt Söylem. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-09-29, 2016-10-02, Muğla, Turkey, 2016. 200

4. Çocuk, H.; Kanatlı, F., Yazılı Anlatım Ürünlerinde Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Metinsellik Ölçütlerini Kullanabilme Durumları Mersin Üniversitesi Örneği. V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2012-07-05, 2012-07-07, Mersin, Turkey, 2012. 200

3. Kanatlı, F.; Çocuk, H., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Mektup Türü Yazılı Anlatım Ürünlerinde Bir Söz Varlığı Çözümlemesi Mersin Örneği. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, 2011-12-15, 2011-12-17, Ankara, Turkey, 2011. 200

2. KANATLI, F.; Çocuk, H., Siyasi Partilerin 12 Haziran Seçim Bildirgelerinin Söz eylem Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (13-14 Ekim 2011), 2011-10-13, 2011-10-14, SAKARYA, Turkey, . 200

1. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y., Nermi Uygur Penceresinden Okuma Sorunsalına Felsefi Bir Yaklaşım. XI. Uluslar arası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (13-14 Ekim 2011), 2011-10-13, 2011-10-14, , , . 200

National - Full text - Oral 100

1. Kanatlı, F.; Çekici, Y., Fatih Erdoğan ın Hamburgere Dönüşen Anne ve Kanepeye Dönüşen Baba Adlı Kitaplarında Yabancılaşma. 7. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-13, Adana, Turkey, 2018. 100

Supervised Master Theses 3200

16. Mesut Özipek, Traces of human phylosophy in written texts of middle school students, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

15. Aslı Kırbaş, Turkish teacher candidates'justification levels in unprepared speech, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

14. Şeyda Kılavuz, Evaluation of critical reading levels of Turkish teachers and teacher candidates according to various variables, Others, Others, Completed. 200

13. Muharrem Harmandar, Evaluation of Haldun Taner stories at B1 level in the context of basic language skills, Others, Others, Completed. 200

12. Songül Başdoğan, Language socialization in Turkish language education, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

11. Özlem Boyacı, The image of women in the works of Aslı Tohumcu possible effects of 6th year students on the view of women, Others, Others, Completed. 200

10. HASSAN MOHAMED, Evaluation of the textbooks of teaching Turkish to foreigners in terms of culturemes, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

9. Elif İrem Bülbül, Examining a Turkish language education program from the perspective of language socialization (Example of Mersin University Faculty of Education), Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

8. Halil Erdem Çocuk, -, Others, Others, Completed. 200

7. Erdost Özkan, -, Others, Others, Completed. 200

6. Nigar Köçer, Metin çözümlemesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca önerilen 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin metinsellik ölçütleri bağlamında çözümlenmesi, Others, Others, Completed. 200

5. Yunus Emre Çekici, -, Others, Others, Completed. 200

4. Şerif Karakoç, -, Others, Others, Completed. 200

3. Nurullah Karaoğulları, -, Others, Others, Completed. 200

2. Nurten Kaya, -, Others, Others, Completed. 200

1. Gözde Duran Aymış, -, Others, Others, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 0
1. DIYALOG DERGISI , [ 2019 : 2 ] . 0
2. TURKISH STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 2
1. BATMAN YASAM BILIMLERI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 1

"A World University In The Light of Science and Modernity"