Academic Staff

  Assoc.Professor Ismail Yavuz Öztürk
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Turkish Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2018-01-05 13:15:01 .
Last Modification
:
2024-02-12 12:52:46 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2011
GRADUATE DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2014
DOCTORATE DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2018
Doctorate Thesis

1. Comforming to Standards, Level of Comprehensibility and Teaching of Graphical Symbols, Supervisor: Dr. Kemalettin DENİZ, Gazi University, Graduate School of Education Sciences, Turkish Education Department, Ankara, Turkey, 2018.

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Master Thesis

1. Graphical Symbols Within the Scope of Visual Reading, Supervisor: Dr. Kemalettin DENİZ, Gazi University, Graduate School of Education Sciences, Turkish Education Department, Ankara, Turkey, .

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2013-03-06 - 2014-01-30
RESEARCH ASSISTANT GAZI UNIVERSITY 2014-02-06 - 2017-12-01
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2017-12-04 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ASST. PROF. DEPUTY MANAGER OF DEPARTMENT STUDENT DEVELOPMENT APPLICATION AND RESEARCH CENTER 2022-01-28 - Continue
QUALITY REPRESENTATIVE OF EDUCATION FACULTY QUALITY REPRESENTATIVE OF EDUCATION FACULTY MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 2021-03-15 - Continue
DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT MERSIN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF TURKISH AND SOCIAL STUDIES EDUCATION 2020-03-21 - 2020-06-21
International - Covered by Other International Indexes 600
2022
4. Öztürk, İ. Graphical symbol concept as a visual coding system. R U M E L I D E D I L V E E D E B I Y A T A R A S T I R M A L A R I D E R G I S I, 2022, 26, 24-38. 200 + 0
Publications_008.pdf

2021
3. ÖZTÜRK, İ.; KIRMIZI, Ö. Existence of Idioms and Proverbs in National Culture Theme Texts of Turkish Coursebooks for Secondary Schools. ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2021, 40, 317-356. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1610662

Publications_006.pdf

2018
2. Deniz, K. Effect of Using Video on the Ability of Eighth Grade Students to Understand Graphical Symbol. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2018, 9, 1642-1658. 0 + 0
Publications_004.pdf

2015
1. Deniz, K.; Öztürk, İ. Teaching Graphical Symbols in Primary and Secondary School Textbooks of Turkish Lesson. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 6, 150-171. 200 + 0
Publications_001.pdf

International - Other 200
2023
2. YAVUZTÜRK, S.; ÖZTÜRK, İ. . ULUSLARARASI TURK KULTUR COGRAFYASINDA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2023, 8, 280-315. 100 + 0
10.55107/turksosbilder.1401253

1. ÖZTÜRK, İ.; Durmaz, R. . EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR, 2023, 6, 419-432. 100 + 0
10.52974/jena.1404918

International - publications.sections.55 200
2021
2. ÖZTÜRK, İ. . THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 43-63. 100 + 0
1. ÖZTÜRK, İ. . THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 131-143. 100 + 0
International - publications.sections.65 100
2023
1. ÖZTÜRK, İ.; SAY, F. . AHMET KELESOGLU EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2023, 5, 999-1016. 100 + 0
10.38151/akef.2023.96

National - Covered by ULAKBIM 1200
2022
6. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. . RUMELIDE DIL VE EDEBIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2022, 2022, 24-38. 200 + 0
10.29000/rumelide.1073837

2021
5. ÖZTÜRK, İ.; KIRMIZI, Ö. . ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2021, 40, 317-356. 200 + 0
10.7822/omuefd.889155

4. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ.; ÇEKİCİ, Y. . RUMELIDE DIL VE EDEBIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2021, 2021, 347-357. 200 + 0
10.29000/rumelide.xxxx

2018
3. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2018, 9, 1642-1658. 200 + 0
2016
2. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. . MILLî EGITIM, 2016, 45, 179-199. 200 + 0
1. Deniz, K.; Öztürk, İ. Developing a Vocabulary Based on Graphical Symbols As a New Coding System. MILLî EGITIM, 2016, 210, 179-199. 200 + 0
Publications_002.pdf

National - Other 500
2021
5. ÖZTÜRK, İ. . KURAM VE UYGULAMADA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2021, 5, 248-262. 100 + 0
10.48066/kusob.1024478

4. ÖZTÜRK, İ. . ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI, 2021, 5, 472-492. 100 + 0
10.38015/sbyy.1022301

2019
3. ÖZTÜRK, İ.; KAVAS, M. 2018 Turkish Course Curriculum Within The Scope of Visual Reading and Visual Presentation Skills. EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR, 2019, 2, 23-39. 100 + 0
Publications_005.pdf

2015
2. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 6, 150-171. 100 + 0
2012
1. Öztürk, İ. İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama İşaretlerine Uyma Düzeyleri: Erdemli İlçesi Örneklemi. GAZI UNIVERSITESI TURKCE ARASTIRMALARI AKADEMIK OGRENCI DERGISI, 2012, 2, 65-72. 100 + 0
Publications_003.pdf

National - publications.sections.66 100
1. ÖZTÜRK, İ. . GAZI UNIVERSITESI TURKCE ARASTIRMALARI AKADEMIK OGRENCI DERGISI (TURKAD), 2012, , 65-72. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 3000
1. ÖZTÜRK, İ. Approaches to Learning and Teaching Turkish, ISBN: 9786257676922, Pegem Akademi Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 426 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 250
2. Öztürk, İ. Turkish Course Curriculums, ISBN: 978-605-80089-1-5, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: 650, 239 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 2750
International - Book Edited 3000
1. ÖZTÜRK, İ. Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2022. 0
2. ÖZTÜRK, İ.; MEMİŞ, M. Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2022. 0
3. SAY, F.; ÖZTÜRK, İ. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi (Erken Çocukluk Dönemi, Özel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Eğitimi, İngilizce Eğitimi), ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2023. 0
4. ÖZTÜRK, İ.; SAY, F. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2022. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 3000
1. ÖZTÜRK, İ. Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 131 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 0
2. ÖZTÜRK, İ. Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 131 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 0
3. DUMANLI KADIZADE, E.; ÖZTÜRK, İ. Türkçe Dersi Öğretim Programları, ISBN: ISBN 978-605-80089-1-5, Pegem Akademi, Number of print: 3, Total Printing Number: , 20 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
4. ÖZTÜRK, İ. Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 310 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 0
5. ÖZTÜRK, İ. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 9786257582773, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 632 Page, Turkish, , Turkey, 2021. 0
6. ÖZTÜRK, İ. Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 480 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 0
7. ÖZTÜRK, İ. Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 310 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 0
8. ÖZTÜRK, İ. Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, ISBN: 9786257676922, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 426 Page, Turkish, , Turkey, 2021. 0
9. ÖZTÜRK, İ. Konuşma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-765-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 344 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 0
National - Chapter(s) in Book 416
1. Öztürk, İ.; Tarakçı, R.; Bay, G. Secondary School 7-8 (2017) Communication and Presentation Skills Teaching and Learning Material, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 43602, 114 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 333
National - Book Edited 416
1. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. Ortaokul 7-8 (2017) İletişim ve Sunum Becerileri Dersi Öğretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Nu: 6363, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2017. 0
1. Öztürk, İ.; Tarakçı, R.; Bay, G. Secondary School 7-8 (2017) Communication and Presentation Skills Teaching and Learning Material, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 43602, 114 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 83
National - Course Book 416
1. ÖZTÜRK, İ.; TARAKÇI, R.; BAY, G. Ortaokul 7-8 (2017) İletişim ve Sunum Becerileri Dersi Öğretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Nu:6363, Number of print: 1, Total Printing Number: , 114 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
International - Abstract - Oral 1100

11. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ., Anadolu Ajansı Tarafından Yayımlanan Bilgilendirme Grafiklerinin (İnfografik) Metin-Görsel İlişkisi Bağlamında İncelenmesi. XII. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2020-10-21, , Ankara, Turkey, . 100

10. ÖZTÜRK, İ.; KIRMIZI, Ö., Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Milli Kültür Teması Metinlerinde Deyim ve Atasözlerine Yer Verilme Durumu. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Turkey, . 100

9. Deniz, K.; Öztürk, İ., Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Kapsamında 2005 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programları. 1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

8. Öztürk, İ., Anlam Bilimi Işığında “Sıkma” Kavramına Bir Bakış. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Erdemli, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

7. Öztürk, İ., Afyon Ağzındaki Eylem Bildiren Sözcüklere Anlambilimsel Bir Bakış. VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-05, 2018-04-07, Afyonkarahisar, Turkey, 2018. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

6. Öztürk, İ.; Çangal, Ö., Yabancılara Türkçe Ögretiminde Emoji ve Kaligramların Kullanımı. 2. ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-04-17, 2017-04-20, Malaga, Spain, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

5. Deniz, K.; Öztürk, İ., 21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Turkey, 2016. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

4. Deniz, K.; Öztürk, İ., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Grafik Simgelerin Öğretimi. 2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, Münih, Germany, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

3. ÖZTÜRK, İ.; DAŞÖZ, T., Aytül Akal ın Hikâyelerinin İlettiği Değerler. VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Turkey, . 100

2. Deniz, K.; Öztürk, İ., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından “Tutor” Kavramı. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: “Teknoloji Tabanlı Öğretim”, 2014-12-22, 2014-12-23, Ankara, Turkey, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Öztürk, İ., Müyessiretü'l-Ulûm ve Dil Bilgisi Öğretimine Katkıları. 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2011-09-29, 2011-09-30, Ankara, Turkey, 2011. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

National - Abstract - Oral 100

2. ÖZTÜRK, İ., Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında Türk Dili Derslerinin Durumu. Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı, 2019-11-28, , Ankara, Turkey, . 50

1. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ., Grafik Simgelerin Öğretimine Yönelik Videoya Dayalı Bir Etkinlik Denemesi. Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, 2018-04-02, 2018-04-04, , Turkey, . 50

"A World University In The Light of Science and Modernity"