Slide background
Mersin Üniversitesi

  Ramazan Karatepe
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Curriculum and Instruction .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
11123 .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-10-13 12:26:08 .
Last Modification
:
2023-03-27 10:22:23 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2011
2016
2022
Doctorate Thesis

1. ANALYSIS OF THE STRUCTURAL EQUALITY MODEL OF THE TURKISH QUALIFICATIONS FRAMEWORK KEY COMPETENCES OF SECONDARY STUDENTS AND INVESTIGATION OF THE LEVELS OF COMPETENCIES, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Cenk AKAY, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Curriculum and Instruction Department, Mersin, Turkey, 2022.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. EVALUATION OF MENAGING PRACTIES OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS WITH THE PERSPECTIVE OF BANKING CONCEPT OF EDUCATION, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Binali TUNÇ, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Educational Sciences Department, Mersin, Turkey, .

Theses_001.pdf

International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2020
1. KARATEPE, R.; AKAY, C. The study of the relationship between 21st-century learner skills, individual innovativeness and epistemological beliefs of teacher candidates by structural equation modelling. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, 2020, 40, 1-15. 1000 + 0
http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/saje/article/view/1795/1021

Publications_003.pdf

International - Other 300
2022
3. Karatepe, R. The Relationship between Teachers’ Teaching Styles and Their Attitudes towards Distance Education. ILERI EGITIM CALISMALARI DERGISI, 2022, 4, 1-14. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/70430/1087510

Publications_006.pdf

2021
2. KARATEPE, R. . ULUSLARARASI INOVATIF EGITIM ARASTIRMACISI, 2021, 1, 79-87. 100 + 0
10.29228/iedres.54207

2020
1. UZUN, N.; AKAY, C.; KARATEPE, R. THE MEDIATION ROLE OF PRE-SERVICE TEACHERS’ TECHNOLOGY PERCEPTIONS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL INTEREST, PROFESSIONAL APTITUDE, AND CONSTRUCTING KNOWLEDGE. THE JOURNAL OF INTERNATIONAL EDUCATION SCIENCE, 2020, 25, 158-177. 100 + 0
https://inesjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=48192/

Publications_002.pdf

International - publications.sections.55 300
2022
3. KARATEPE, R.; BAKIR AYGAR, B.; Gündüz, S. . EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2022, 5, 261-272. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.01.437

2021
2. KARATEPE, R.; İNANDI, Y.; AKAR KARATEPE, D. Academicians' Views on Career Barriers and Academic Alienation. EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2021, 4, 152-165. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.02.207

Publications_004.pdf

1. KARATEPE, R.; KARAKUŞ, İ. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION, 2021, 17, 259-269. 100 + 0
10.29329/ijpe.2021.382.18

National - Covered by ULAKBIM 570
2022
3. KOÇAK, E.; KARATEPE, R. The Relationship between 21st Century Skills of the Teachers and Teacher Autonomy. MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2022, 20, 201-218. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2358506

Publications_007.pdf

2. Koçak, E.; KARATEPE, R. . CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2022, 20, 201-218. 200 + 0
10.18026/cbayarsos.1099659

2015
1. İNANDI, Y.; KARATEPE, R.; KARATEPE, R.; UZUN, A. The Study of Relationship Between Teachers’ and Principals’ Self-efficacy and Resistance to Change. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2015, 11, 563-581. 170 + 0
Publications_005.pdf

National - Other 200
2022
2. KARATEPE, R.; SALMAN, M. . ILERI EGITIM CALISMALARI DERGISI, 2022, 4, 1-14. 100 + 0
2020
1. KARATEPE, R.; AKAY, C. . ILERI EGITIM CALISMALARI DERGISI, 2020, 2, 45-60. 100 + 0
International - Full text - Oral 400

2. Karatepe, R.; Akay, C., Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_007.pdf

1. Akay, C.; Karatepe, R., Ortaöğretim Öğrencilerini İngilizce Öğrenmede De-Motive Eden Faktörler: İngilizce Öğretmenlerinin Gözünden. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

International - Abstract - Oral 500

5. Akay, C.; Karatepe, R.; Yanpar Yelken, T., İngilizce Öğretmeni Adaylarını Dil Öğrenme Sürecinde De-motive Eden Faktörlerin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-24, Antalya, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

4. Karatepe, R.; Akay, C.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Dijital Sunumlara İlişkin Yazılı ve Görsel Metaforik Algıları. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-24, Antalya, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

3. KARATEPE, R.; TUNÇ, B., Paulo Freire’nin Bankacı Eğitim Modeli’nin Okullarda Uygulanmasının Eleştirel Pedagoji Açısından İncelenmesi. VII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2016-11-03, 2016-11-05, KKTC, Turkey, 2016. 100
http://www.eyfor.org

2. Karatepe, R.; Yanpar Yelken, T., Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eleştirel Pedagoji ile İlgili Görüşleri ve Demokratik Eğilimlerinin Karşılaştırılması. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Turkey, 2016. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

1. KARATEPE, R., Bankacı Eğitim Modeli ve Eğitim Sistemlerinde Uygulanması. VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2015-11-05, 2015-11-07, Kıbrıs, Turkey, 2015. 100
http://www.eyfor.org

National 125
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : 1306-7850, 2014-01-15 - 2020-12-21. 125
International Journal [Year, Count] 8
1. ULUSLARARASı İNOVATIF EğITIM ARAşTıRMACıSı , [ 2022 : 2 ] . 8
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EBD441 Guidance Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3