Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Mehmet Güngör
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Social Studies Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3412815 .
Internal
:
1733 .
Fax
:
+90-- .
Created
:
2015-11-26 15:02:27 .
Last Modification
:
2020-12-21 13:24:04 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1986
1990
2008
Title Dutie Institution/Other Year
2015-09-09 - 2018-09-09
International - Covered by Other International Indexes 200
2017
1. Güngör, M.; Yakin, I. AN ANALYSIS OF PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIONS ON KNOWLEDGE ECONOMY FROM DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 200 + 0
http://www.sssjournal.com/Makaleler/247126917_2017_SSSJournal_Vol3_Issue4.Makale%2019_Mehmet%20G%C3%9CNG%C3%96R&%C4%B0lker%20YAKIN_225-232.pdf

Publications_008.pdf

International - Other 200
2. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ. . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 100 + 0
10.26449/sssj.26

2012
1. Güngör, M. The Investigation of University Students’ Problem Solving Skills In Terms of Their Family Types and Family Attitudes. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, 2012, 7, 40-51. 100 + 0
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-6357-2837-8.pdf

Publications_004.pdf

International - publications.sections.62 100
2021
1. GÜNGÖR, M. . ZEITSCHRIFT FUR DIE WELT DER TURKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 2021, 13, 177-198. 100 + 0
10.46291/ZfWT/130110

National - Covered by ULAKBIM 1600
2017
8. Güngör, M. The Transformation of Nation-State Citizenship and Citizenship as a Concept of Identity. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/291137

7. GÜNGÖR, M. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
2014
6. GÜNGÖR, M. . MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 11, 199-216. 200 + 0
2013
5. Güngör, M. Family Structure And Tentation of Children Under Risk (Example of Mersin). MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 421-434. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000433

Publications_006.pdf

4. Güngör, M. An Investigation on the Correlation between Problem-Solving Skills of Pre-Service Teachers and Their Socio-Economic State, Family Type, Family Attitudes. KASTAMONU EGITIM DERGISI, 2013, 21, 1071-1088. 200 + 0
http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/25

Publications_007.pdf

2009
3. Güngör, M. Education Right and the Children Of/On the Street: Sample of Mersin . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 5, 28-43. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000747

Publications_002.pdf

2008
2. Güngör, M. JUVENILE DELINQUENCY AS UNIVERSAL PROBLEM AND CHILDREN WORKING AND LIVING OUTDOORS. ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2008, 1, 125-143. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041850

Publications_001.pdf

1. Güngör, M. An Intellectual Running Ahead His Age: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2008, 4, 59-70. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002918://

Publications_003.pdf

National - Other 100
2014
1. Güngör, M. Pre School Children’s Watching Television Habits and Parental Attitudes. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 11, 199-216. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000071096

Publications_005.pdf

International - Chapter(s) in Book 0
1. Güngör, M. Introduction to Educational Science, ISBN: 978-605-318-444-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 27 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GÜNGÖR, M. A New Social Street Economy: An Effect of The COVID-19 Pandemic, ISBN: 9781801171243, Emerald, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, Bingley, England / United Kingdom, 2021. 0
National - Research Book (Excluded Thesis) 500
1. Güngör, M. Mersin'de Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar: Sorunlar-Çözümler, ISBN: 978-605-89038-0-7, Güven Ofset, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 254 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2009. 500
International - Full text - Oral 1200

3. Güngör, M.; Yakin, İ., Attitude ans Motivational Factors to Infographics Design: A Preliminary Study of Sociology Course. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Turkey, 2016. 200
http://kongre.iksad.org/

2. Güngör, M., Yurttaşlığın E-Hali: Bir Dijital Yurttaşlık Denemesi. Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, 2014-06-02, 2014-06-02, Ankara, Turkey, 2014. 200

1. Güngör, M., Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları Ve suça Yönelimleri Arasındaki İlişki: Mersin İli Örneği. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 2012-04-27, 2012-04-28, Ankara, Turkey, 2012. 200

International - Abstract - Oral 1100

9. GÜNGÖR, M., Vatandaşlığın Yeni Boyutu: Dijital Vatandaşlık. International Congress of Eurasian Social Sciences - 5, 2021-05-21, , Muğla, Turkey, . 100

8. GÜNGÖR, M., Öğretmenlerin Öğretim Programı Açısından İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2019-12-23, , Ankara, Turkey, . 100

7. GÜNGÖR, M., Kültürlenme Sürecinde Erkekliğin Oluşumları: Kuşaklararası Değişim Mersin Örneği. I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Turkey, . 100

6. GÜNGÖR, M., KÜLTÜRLEME SÜRECİNDE ERKEKLİĞİN OLUŞUMLARI: KUŞAKLARARSI DEĞİŞİM MERSİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Turkey, 2017. 100
https://www.usekongresi.org/

5. Güngör, M.; Yakin, I., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, 2017. 100
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_023b91e57eca473abccfdca505565c46.pdf

4. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. Al-Farabi 1st International on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, . 100

3. Güngör, M., Yoksulluğun Görünen Yüzü Sokak Çocukları ve Çocuk Hakları. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Turkey, 2012. 100

2. Güngör, M.; Şahbaz, N., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler İçin Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Turkey, 2012. 100

1. Güngör, M., Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Anne Baba Tutumları. TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, 2012-04-17, 2012-04-18, Konya, Turkey, 2012. 100

National - Full text - Oral 300

3. Güngör, M., Kent Yoksulluğunun Görünen Yüzü: Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği). 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, 2007-11-06, 2007-11-07, Diyarbakır, Turkey, 2007. 100

2. Güngör, M., STK’lar ve Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar. 5. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, 2006-11-04, 2006-11-05, Gaziantep, Turkey, 2006. 100

1. Güngör, M., Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği), . Yoksulluk Sempozyumu, 2003-05-31, 2003-06-01, İstanbul, Turkey, 2003. 100

National - Abstract - Oral 100

2. Güngör, M., Çocuk Hakları Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi, 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Turkey, 2012. 50

1. Güngör, M.; Bektaş, M., Mersin İlindeki Sosyo-ekonomik Düzeyi Farklı Üç Lisedeki Öğrenci Sorunlarının Bu Okullarda Çalışan Okul Psikolojik Danışmanları Tarafından Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi . 7. Ulusal Psikolojik ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Turkey, 2003. 50

International Journal [Year, Count] 8
1. AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ , [ 2017 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 8
International 0
1. Science Encouragement Award IKSAD, 2016-12-31, Antalya, Turkey. 0
2. , 2017-11-24, KAYSERİ, Turkey. 0
National 0
1. , , , Turkey. 0
2. , , , Turkey. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall BOTE-209 Educational Sociology Faculty of Education Computer Education and Instruc... 2-0-2
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall RHA103 Cultural Antropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall SOS131 Introduction To Sociology Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall SBE-503 Institute of Educational Scien... 3-0-3
Fall SOB 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SOB 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall GKS007 Human Rights and Democracy Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring TEB406 Teaching Practice Faculty of Education Turkish Teaching 2-6-5
Spring OÖÖ106 Introduction To Education Phylosophy Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖÖ106 Introduction To Education Phylosophy Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring TRK102 Turkish Ii: Speaking Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Spring EBD164 History of Science Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring SOB 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SBE-511 Institute of Educational Scien... 3-0-3
Spring SOB 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring GKZ006 Turkish Language 2 Faculty of Education 3-0-3
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall BOTE-209 Educational Sociology Faculty of Education Computer Education and Instruc... 2-0-2
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall RHA103 Cultural Antropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall MÖP311 Philosophy of Education Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall SOB 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SBE-503 Institute of Educational Scien... 3-0-3
Fall SOB 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD164 History of Science Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring SBE-511 Institute of Educational Scien... 3-0-3
Spring SOB 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Spring MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall BOTE-209 Educational Sociology Faculty of Education Computer Education and Instruc... 2-0-2
Fall MÖP311 Philosophy of Education Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall RHA103 Cultural Antropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall MBD003 Sociology of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD002 Philosophy of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD164 History of Science Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring FEN 418 Democracy and Human Rights Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall BOTE-209 Educational Sociology Faculty of Education Computer Education and Instruc... 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring SNF418 Democracy and Human Rights Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring FEN420 Values Education Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring FEN 418 Democracy and Human Rights Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring OÖP414 Value Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OÖÖ108 Children's Law Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring OÖP414 Value Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring SNF418 Democracy and Human Rights Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall BOTE-209 Educational Sociology Faculty of Education Computer Education and Instruc... 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall RPD111 Introduction To Philosophy Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall SNF219 Introduction To Philosophy Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 07 Instruction Technologies and Material Pr... Faculty of Education 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring OÖP414 Value Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring SNF418 Democracy and Human Rights Faculty of Education Primary School Teaching 2-0-2
Spring FEN 418 Democracy and Human Rights Faculty of Education Science Teaching 2-0-2
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring OÖP414 Value Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring OÖÖ108 Children's Law Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring PF 06 Classroom Management Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall SNF305 Teaching Life Science Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall SNF305 Teaching Life Science Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖÖ207 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall BOTE-209 Educational Sociology Faculty of Education Computer Education and Instruc... 2-0-2
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall SNF305 Instruction of Life Knowledge Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring OÖP414 Value Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring SNF306 Instruction of Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Spring OÖP414 Value Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Spring PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall TEB401 Thearte and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall SOS231 Introduction To Sociology I Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall SNF305 Teaching Life Science Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall SNF305 Instruction of Life Knowledge Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Fall PF 11 Special Instruction Methods Faculty of Education 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring SNF306 Instruction of Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring PF 08 Special Instruction Methods Faculty of Education 3-2-4
Spring OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall TEB401 Thearte and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring MÖB312 Drama Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring SNF306 Instruction of Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 09 Guidance Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall TEB401 Thearte and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SNF306 Teaching Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching 3-0-3
Spring SNF306 Instruction of Social Sciences Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 3-0-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring OÖP310 Practice For Service To Society Faculty of Education Pre - School Teaching 1-2-2
Spring OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall TEB401 Thearte and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching 2-2-3
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-2-3
Spring İDE212 Drama Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-2-3
Spring RPD102 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring OÖP106 Introduction To Phylosophy Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring OÖP210 Drama Faculty of Education Pre - School Teaching 2-2-3
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PDR217 Social Anthropology Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching 2-2-3
Fall TEB401 Thearte and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-2-3
Fall TEB401 Theatre and Drama Practices Faculty of Education Turkish Teaching 2-2-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 1-0-1
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OÖP401 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP215 Parent Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall OÖP211 Sociology of Education Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall SNF309 Drama Faculty of Education Primary School Teaching ( Even... 2-2-3
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Cultural Anthropology Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Summer PF 08 Special Instruction Methods Faculty of Education 3-2-4