Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Önder Sünbül
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Educational Measurement and Evaluation .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 3 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3412815 .
Internal
:
11241 .
Fax
:
+90-324-3412823 .
Created
:
2015-06-01 10:38:56 .
Last Modification
:
2021-11-03 12:12:59 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2006
2011
Doctorate Thesis

1. Examining item parameter invariance for several dimensionality types by using classical test theory, unidimensional item response theory and multidimensional item response theory, Supervisor: Dr. Adnan Erkuş, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Educational Measurement and Evaluation Department, Mersin, Turkey, .

Master Thesis

1. A study on examining different weightings of subtests according to individual rankings, Supervisor: Dr. Adnan Erkuş, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Educational Measurement and Evaluation Department, Mersin, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2017-02-27 - Continue
2018-10-23 - 2022-10-23
2018-10-23 - 2022-10-23
2018-09-18 - 2020-09-18
2016-05-12 - 2018-05-12
2016-05-12 - 2018-05-12
2016-01-19 - 2018-10-21
2015-10-21 - 2018-10-21
2015-10-21 - 2018-10-21
2013-05-02 - 2016-05-02
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2017
2. Yormaz, S.; SÜNBÜL, Ö. . EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY PRACTICE, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.1.0105

1. Yormaz, S.; Sünbül, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.1.0105

International - Covered by Other International Indexes 400
2016
2. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması. ILKOGRETIM ONLINE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.10640

2010
1. Akbaşlı, S.; Yelken, T.; Sünbül, Ö. A STUDY TO DEVELOP A SCALE FOR PROSPECTIVE TEACHERS’ DEMOCRATIC TENDENCY . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI , 2010, 1, 94-108. 200 + 0
Publications_006.pdf

International - publications.sections.55 200
2018
2. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION, 2018, 7, 32-38. 100 + 0
10.11591/ijere.v1i1.11488

1. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. . EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2018, 2018, 207-226. 100 + 0
10.14689/ejer.2018.74.11

National - Covered by ULAKBIM 2400
2017
12. Bulut, O.; Sünbül, Ö. Monte Carlo Simulation Studies in Item Response Theory with the R Programming Language. EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/epod/issue/31276/305821

Publications_008.pdf

11. BULUT, O.; SÜNBÜL, Ö. . EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
10.21031/epod.305821

2016
10. Ergin, A.; SÜNBÜL, Ö. . ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

9. Ergin Aydemir, S.; Sünbül, Ö. Monitoring the Mathematics Cognitive Development with the Latent Growth Modeling. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

Publications_007.pdf

8. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . ILKOGRETIM ONLINE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
10.17051/io.2016.10640

2013
7. Sünbül, Ö.; Erkuş, A. Examining item parameter invariance for several dimensionality types by using unidimensional item response theory. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
Publications_001.pdf

6. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
5. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S. Investigating differential item functioning in 6 - 8 Grade Level Determination Examinations Subtests with Various Methods. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI,, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
Publications_002.pdf

4. SÜNBÜL, Ö.; ERKUŞ, A. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
2008
3. Çelik, C.; Sünbül, Ö. EDUCATION AND GENDER FACTOR IN PERCEPTIONS OF LEADERSHIP: A FIELD STUDY IN MERSIN . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2008, 13, 49-66. 200 + 0
Publications_003.pdf

2006
2. Çakır, Ö.; Kan, A.; Sünbül, Ö. The Evaluation of the Teaching Certificate Program and the Masters Program without Thesis with respect to Students’ Attitudes and Self-efficacy . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2006, 12, 36-47. 200 + 117
Publications_004.pdf

2005
1. Sünbül, Ö.; İnandı, Y. A Scale Development Study for Determining Primary and Secondary School Teachers’ Attitudes towards Primary and Ministry Inspectors . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 1, 214-226. 200 + 12
Publications_005.pdf

National - publications.sections.42 400
2010
4. AKBAŞLI, S.; YELKEN, T.; SÜNBÜL, Ö. . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2010, 1, 94-108. 100 + 0
2008
3. ÇELİK, C.; SÜNBÜL, Ö. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2008, 13, 49-66. 100 + 0
2006
2. Çakır, Ö.; KAN, A.; SÜNBÜL, Ö. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2006, 2, 36-47. 100 + 0
2005
1. SÜNBÜL, Ö.; İNANDI, Y. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2005, 1, 214-226. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 83
1. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö. Contemporary Issues in Health Management, ISBN: 978-606-8552-67-5, CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 11 Page, English, Ratipo, Romania, 2016. 83
National - Chapter(s) in Book 60
1. Erkuş, A.; Sünbül, Ö.; Ömür SÜNBÜL, S.; Yormaz, S.; Aşiret, S. Measurement and Scale Development in Psychology -II, ISBN: 978-605-318-818-6, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 246 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 50
National - Chaper(s) in Book (Translated) 60
1. Bars, M.; Çobanoğlu Aktan, D.; Çepni, Z.; Taşdelen Teker, G.; Kaya, G.; Güler, N.; Şahin, M.; Ömür Sünbül, S.; Sünbül, Ö.; İmamoğlu, Y. Statistical Methods for Psychology, ISBN: 9786053185697, PEGEM, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 810 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 10
http://www.pegem.net/kitabevi/212393-Psikoloji-Icin-Istatiksel-Metotlar-kitabi.aspx
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 60
1. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Number of print: 1, Total Printing Number: , 248 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
2. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Number of print: 1, Total Printing Number: , 248 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
3. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Number of print: 1, Total Printing Number: , 248 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 400

1. Sünbül, Ö., A Study on Examining Different Weightings of Subtests According to Individual Rankings. International Conference on Educational Sciences, 2008-06-23, 2008-06-25, Famagusta, South Cyprus, 2008. 200

International - Abstract - Oral 1485

10. SÜNBÜL, Ö.; UÇAR, A., Çeşitli Faktörler Altında Alt Testlerin Artı Değer Özeliğine Sahip Olma Durumlarının İncelenmesi. V th International EurasianEducationalResearch Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Turkey, . 100

9. KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; USTA, H.; YANDI, A.; OĞUL, V., FARKLI ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİ İNCELEME YÖNTEMİ SONUÇLARININÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ KISA FORMU VERİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Turkey, . 80

8. Köse, İ.; Sünbül, Ö.; Usta, H.; Yandı, A.; Oğul, G., Farklı Ölçme Değişmezliği İnceleme Yöntemi Sonuçlarının Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği Kısa Formu Verileri Üzerinde Karşılaştırılması . I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Turkey, 2017. 80
http://www.issas.net/

7. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Investigating the Performance of ω Index in Detecting Answer Copying. Conference on Test Security, 2017-09-06, 2017-09-08, Madison, United States of America, 2017. 100
https://cete.ku.edu/sites/cete.ku.edu/files/docs/Conference_on_test_security/2017_COTS_Program.pdf

6. Göktürk, Ö.; Binzet, G.; Sünbül, Ö., 9. Sınıf “Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler” Ünitesinin "Kimyasal ve Fiziksel Değişimler" Bölümünün Laboratuvar Yöntemiyle ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi. IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Turkey, 2017. 100
http://ejercongress.org/2017/

5. Sünbül, Ö., Artı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, 2017. 100
http://2017.ices-uebk.org/?s=0&dil=tr

4. Kurtuldu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö., The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (Wolf). 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, 2016-03-26, 2016-03-27, KOCAELİ, Turkey, 2016. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

3. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Evaluating Performance of Differential Item Functioning Detection Methods for DINA Model Data. International Meeting of the Psychometric Society 2015 (IMPS 2015), 2015-07-11, 2015-07-16, Pekin, China, 2015. 100
https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2015

2. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Type I Error Rates and Powers Study of K Indices for Detecting Answer Copying. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Turkey, 2015. 100
http://www.icefic.com/

1. Seo, M.; Sünbül, Ö., Performance of Test Statistics for Verifying Unidimensionality. National Council on Measurement in Education 2012 Annual Meeting, 2012-04-12, 2012-04-16, Vancouver, Canada, 2012. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

International - Abstract - Davetli 0

1. Sünbül, Ö., Psychometrics in Turkey. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2016 , 2016-07-11, 2016-07-15, Ashville, United States of America, 2016. 0
https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2016

National - Abstract - Oral 200

4. Sünbül, Ö., Kopya Belirleme İndekslerinin Madde Ayırt Edicilik ve Güçlük Düzeylerine Göre Performanslarının İncelenmesi. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Turkey, 2016. 50
http://epod2016.akdeniz.edu.tr/tr#i

3. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1. Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Turkey, 2014. 50

2. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S., 2009–6. Sınıf, 2010–7. Sınıf ve 2011–8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2012-09-19, 2012-09-21, Bolu, Turkey, 2012. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Sünbül, Ö.; Erkuş, A., Ölçüt Bağıntılı Geçerlik ile Sınıflama Geçerliği Katsayılarının Diploma Notları, Beş Deneme Sınavı Testleri ve OKS testleri Üzerinde Zincirleme İncelenmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Turkey, 2008. 50

International - Researcher 0

2. PROJECT ON SOCIAL AND FINANCIAL EDUCATION INTEGRATED TO VISUAL ARTS CURRICULUM, UNICEF, Project Number: Bilinmiyor, 0 TL, Researcher, 2014,Completed. 0

1. European Union Natural Painting Project (AIPP), European Union, Project Number: Bilinmiyor, 0 TL, Researcher, 2006,Completed. 0

National - Manager 400

4. Dissemination of Formative Assessment Applications at Mersin University, BAP, Project Number: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Manager, Continue... 100

3. The Integretion of Computer Based Testing Tools into Different Areas at Mersin University, BAP, Project Number: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Manager, 2018,Completed. 100

2. MONİTORİNG OF COGNİTİVE DEVELOPMENT OF MATHEMATİCAL WİTH THE LATENT GROWTH MODEL, BAP, Project Number: BAP-EBE EÖDB (SEA) 2014-2 YL, 5500 TL, Manager, 2014,Completed. 100

1. DETERMINATION OF TYPE I ERROR RATES AND POWERS FOR COPY DETECTION INDICES UNDER VARIOUS CONDITIONS, BAP, Project Number: BAP-EBE EÖDB (SY) 2014-2 YL, 6000 TL, Manager, 2014,Completed. 100

National - Researcher 250

6. Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleri ile İncelenmesi, BAP, Project Number: Bilinmiyor, 1298 TL, Researcher, 2017,Completed. 50
Projects_001.pdf

5. Science with Memories, TÜBİTAK, Project Number: Bilinmiyor, 0 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

4. Science and Health in Kitchen, TÜBİTAK, Project Number: Bilinmiyor, 0 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

3. Science and Helath in Kitchen, TÜBİTAK, Project Number: Bilinmiyor, 0 TL, Researcher, 2012,Completed. 50

2. Action Plan for University -City Cooporation, , Project Number: Bilinmiyor, 85284 TL, Researcher, 2012,Completed. 0

1. Development of Responsibility Scale for Adults, BAP, Project Number: BAPEF EB (AE) 2006-2, 0 TL, Researcher, 2006,Completed. 50

Supervised Master Theses 1000

5. Arzu UÇAR, COMPAIRING EQUATING METHODS for SUBTESTS which HAVE ADDED value, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Ece Türker, COMPARISON OF THE RELIABILITY CO-EFFICIENTS OBTAINED ACCORDING TO CLASSICAL TEST THEORY AND FACTOR ANALYTIC APPROACH, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Seha Yormaz, DETERMINATION OF TYPE I ERROR RATES AND POWERS FOR COPY DETECTION INDICES UNDER VARIOUS CONDITIONS, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Seyran Ergin Aydemir, Monitoring of mathematics cognitive development with the latent growth modeling, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Fatma Altuner, , Others, Others, Continue. 200

International
1. University of North Carolina at Greensboro School of Education Educational Research and Methodology , 2009-10-07 - 2010-07-15, Greensboro, United States of America.
1. , Member No: 1881, United States of America, 2015-01-01-2015-12-25.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EÖD 511 Measurement Technigues Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Fall EPÖ 623 Statistics In Educational Research Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Fall PSİ 731 Structural Equation Modeling Institute of Social Sciences Psychology 3-0-3
Fall EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall MBD010 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBS020 Individualizing and Adapting Teaching Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD010 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall MBD007 Research Methods of Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD312 Evaluation and Assessment Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Spring EBD214 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EPÖ 635 Measurement Tool Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-2-4
Spring EÖD 518 Multivariate Statistics Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Spring EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall RHA209 Basic Statistics Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EBD419 Scientific Research Methods Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EÖD 511 Measurement Technigues Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Fall EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EPÖ 623 Statistics In Educational Research Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-0-3
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD214 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 3-0-3
Spring EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring EÖD 518 Multivariate Statistics Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Spring RPD 555 Statistics Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring PSİ 731 Structural Equation Modeling Institute of Social Sciences Psychology 3-0-3
Spring EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring EPÖ 635 Measurement Tool Institute of Educational Scien... Curriculum and Instruction 3-2-4
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EÖD 511 Measurement Technigues Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Fall PDR 603 Advanced Techniques of Data Analysis Institute of Educational Scien... Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PSİ 731 Structural Equation Modeling Institute of Social Sciences Psychology 3-0-3
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 01 Introduction To Education Science Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring EBD214 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD214 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring PSİ 731 Structural Equation Modeling Institute of Social Sciences Psychology 3-0-3
Spring EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall PSİ 731 Structural Equation Modeling Institute of Social Sciences Psychology 3-0-3
Fall EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD214 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EBD214 Statistics II Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Spring EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PSİ 731 Structural Equation Modeling Institute of Social Sciences Psychology 3-0-3
Spring EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring EÖD 511 Measurement Technigues Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Spring EÖD 518 Multivariate Statistics Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EBD213 Statistics I Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 3-0-3
Fall EÖD 625 Classical Test Theory Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 3-0-3
Fall EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall EÖD 511 Measurement Technigues Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-2-3
Fall EÖD 621 Computer Assisted Tests ( Cat ) Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 3-0-3
Fall EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Fall SEM DR Seminar II Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Summer PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD-212 Measurement and Evaluation Faculty of Education Computer Education and Instruc... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Science Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education English Language Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring EÖD 602 Item Response Theories II Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 3-0-3
Spring EÖD 614 Scientific Research Process Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 2-0-2
Spring EÖD 801 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring SEM DR Seminar I Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring EÖD 625 Classical Test Theory Institute of Educational Scien... Educational Measurement and Ev... 3-0-3
Spring TEZ Thesis Institute of Educational Scien... Institute of Educational Scien... 0-0-0
Spring EÖD 802 Specialty Area Course Institute of Educational Scien... 4-0-4
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall İDE311 Statistics Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EÖD 612 Structural Eguation Modeling Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-2-4
Fall PSİ 717 Structural Equation Model Gradute School of Social Scien... Psychology 3-0-3
Fall EÖD 601 Item Response Theories I Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall EÖD 511 Measurement Technigues Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Fall EÖD 515 Statistical Programming Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring PSI302 Scale Development Faculty of Arts and Science Psychology 2-2-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring PSİ 520 Multivariate Analysis and Structural Equ... Gradute School of Social Scien... Psychology 3-0-3
Spring EÖD 482 Introduktion To Meuserement and Evaluati... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring EÖD 486 Multivariate Analysis and Applications Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Spring EÖD 484 Classical Test Theory II Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring EÖD 515 Statistical Programming Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 31 Action Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PSI309 Measurement Technics Faculty of Arts and Science Psychology 3-0-3
Fall PSİ 505 Advanced Statistics Gradute School of Social Scien... Psychology 3-0-3
Fall PSİ 717 Structural Equation Model Gradute School of Social Scien... Psychology 3-0-3
Fall EÖD 511 Measurement Technigues Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 13 Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 13 Research In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD312 Evaluation and Assessment Faculty of Education Turkish Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring EBD412 Following and Evaluation The Instruction Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring EBD312 Evalution and Assessment Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring EBD412 Following and Assesment of Instruction Faculty of Education Turkish Teaching Teaching ( Ev... 2-0-2
Spring EYD 454 Educational Statistics and Computer Appl... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Spring EÖD 458 Statistics II Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-2-3
Spring EÖD 482 Introduction To Measurement and Evaluati... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Spring TÜE 517 Basic Statistics Graduate School of Educational... Turkish Language Education 3-0-3
Spring EPÖ 456 Basic Statistics Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Spring PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall EBD311 Statistics Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall EBD411 Experimental and Method In Science Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall EBD411 Scientific Research Methods Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EBD311 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall EBD411 Experimental and Method In Science Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall EBD411 Scientific Research Methods Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall EBD311 Statistics Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall İDE311 Statistics Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall OAÖ-561 Measurement and Evaluation Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Fall EÖD 507 Measurement Techniques Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall İEP 515 Research Methods and Techniques Graduate School of Educational... Foreign Languages Education 3-2-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD412 Following and Evaluation The Instruction Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education English Language Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring EBD412 Following and Evaluation The Instruction Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring EÖD 482 Introduction To Measurement and Evaluati... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall EBD411 Experimental and Method In Science Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Fall EBD411 Scientific Research Methods Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall EBD411 Scientific Research Methods Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EBD411 Experimental and Method In Science Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Fall OSA 531 Measurement and Evaluation Graduate School of Educational... Secondary School Social Educat... 2-0-2
Fall EYD 505 Research Methods Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall İEP 515 Research Methods and Techniques Graduate School of Educational... Foreign Languages Education 3-2-4
Fall EÖD 507 Measurement Techniques Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall OAÖ-561 Measurement and Evaluation Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Fall EYD-505 Research Methods Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching 3-0-3
Spring EBD412 Following and Evaluation The Instruction Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 2-0-2
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education English Language Teaching 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 3-0-3
Spring EBD312 Measurement and Evaluation Faculty of Education Pre - School Teaching ( Evenin... 3-0-3
Spring EBD412 Following and Evaluation The Instruction Faculty of Education Pre - School Teaching 2-0-2
Spring OAÖ-530 Measurement and Evaluation Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 3-0-3
Spring EÖD 482 Introduction To Measurement and Evaluati... Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 3-0-3
Fall EBD411 Scientific Research Methods Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall EBD311 Statistics Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall EBD411 Scientific Research Methods Faculty of Education English Language Teaching ( Ev... 2-0-2
Fall RPD409 Research Methods Faculty of Education Guidance and Psychological Cou... 2-0-2
Fall İDE311 Statistics Faculty of Education English Language Teaching 2-0-2
Fall OAÖ-505 Instructional Planning and Evaluation In... Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 3-2-4
Fall OAÖ-561 Measurement and Evaluation Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 2-0-2
Fall İEP 523 Statistics and Application Graduate School of Educational... Foreign Languages Education 3-2-4
Fall İEP 515 Research Methods and Techniques Graduate School of Educational... Foreign Languages Education 3-2-4
Fall EÖD 607 Item Response Theories III Graduate School of Educational... Department of Educational Scie... 2-4-4
Fall OAÖ-505 Instructional Planning and Evaluation In... Graduate School of Educational... Department of Secondary Scienc... 3-2-4
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2
Fall PF 05 Measurement and Evaluation In Education Faculty of Education 2-0-2