Academic Staff

  Assoc.Professor Seçil Ömür Sünbül
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Educational Measurement and Evaluation .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi C Blok Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
11229 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-12-07 10:00:54 .
Last Modification
:
2023-02-27 09:00:29 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2000
FEN BILGISI OGRETMENLIGI 2004
2009
2013
Doctorate Thesis

1. Factors affecting the item parameter estimation and classification accuracy of the cognitive diagnostic models, Supervisor: Dr. Adnan KAN, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Educational Measurement and Evaluation Department, Mersin, Turkey, .

Master Thesis

1. Comparison of the evaluations which were done with rubric, overall impression and paired comparisons, Supervisor: Dr. Adnan ERKUŞ, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Educational Measurement and Evaluation Department, Mersin, Turkey, .

Title Institute Year
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2014-02-14 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2015-11-22 - 2018-10-21
2015-11-22 - 2018-10-21
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2016
2. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY PRACTICE, 2016, 16, 647-668. 1000 + 0
10.12738/estp.2016.2.2762

2013
1. ÖMÜR, S.; ERKUŞ, A. . HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2013, 28, 308-320. 1000 + 0
International - Covered by Other International Indexes 130
2020
1. Tekingündüz, S.; Karabel, E.; Zekioğlu, A.; Ömür Sünbül, S. Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity and Organizational Identification. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, 1192-1206. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2020.905

International - Other 65
1. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KARABEL, E.; ZEKİOĞLU, A.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, 1192-1206. 65 + 0
International - publications.sections.8 500
2019
5. ÖMÜR SÜNBÜL, S. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION (IJPE), 2019, 15, 174-186. 100 + 0
10.29329/ijpe.2019.203.13

2018
4. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION, 2018, 14, 144-154. 100 + 0
10.29329/ijpe.2018.157.12

3. ÖMÜR SÜNBÜL, S. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION (IJERE), 2018, 7, 77-86. 100 + 0
10.11591/ijere.v7.i1.11682

2017
2. BALTA, E.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2017, 17, 23-42. 100 + 0
10.14689/ejer.2017.72.2

2016
1. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; KAN, A. . HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2016, 31, 778-795. 100 + 0
10.16986/HUJE.2015014663

National - Covered by ULAKBIM 930
2020
5. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KARABEL, E.; ZEKİOĞLU, A.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 12, 1192-1206. 130 + 0
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.905

2017
4. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S. . EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI, 2017, 8, 79-97. 200 + 0
10.21031/epod.301529

2016
3. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . ILKOGRETIM ONLINE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
10.17051/io.2016.10640

2013
2. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR, S. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
2010
1. ÖMÜR, S.; SELVİ, H. . EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI, 2010, 1, 109-113. 200 + 0
National - publications.sections.8 100
2021
1. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. . PAMUKKALE UNIVERSITY, 2021, , -. 100 + 0
10.9779/pauefd.769548

National - Chapter(s) in Book 650
1. Ömür Sünbül, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 9786053188186, Pegem Akademi Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 272 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 250
National - Chaper(s) in Book (Translated) 650
1. Ömür Sünbül, S. Learning R, ISBN: 9786053185727, Pegem Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 456 Page, English, Ankara, Turkey, 2020. 300
2. Ömür Sünbül, S. Statistical Methods for Psychology, ISBN: 9786053185697, Pegem Akademi Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 810 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 100
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 650
1. ÖMÜR SÜNBÜL, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2019. 0
International - Abstract - Oral 1205

7. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S., Karma Testlerde Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Test Eşitleme Yöntemlerinin Performanslarının İncelenmesi. VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, 2019-06-22, ANKARA, Turkey, . 100

6. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; BAKAN KALAYCIOĞLU, D., DAĞILIM ÇARPIKLIĞININ OMEGA İNDEKSİNİN PERFORMANSIÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDAİNCELENMESİ. 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT ANDEVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 2018-09-05, 2018-09-08, PRIZREN, Kosovo, . 100

5. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Neat Desene Dayalı Test Eşitleme Yöntemlerine Kayıp Verinin Etkisi. Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Turkey, . 100

4. BALTA, E.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Güçlüklerine Göre Farklı Sıralanan Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Turkey, . 100

3. KÖSE, İ.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; USTA, H.; YANDI, A.; OĞUL, V., ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ DEĞİŞEN MADDEFONKSİYONLARININ MADDE TEPKİ KURAMI YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ. Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Turkey, . 80

2. BALTA, E.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., An Investigation Of Effect Of Ordering Items Differently Depending On Their Difficulty Level Upon Individuals’xx Response By Using Differential Item Functioning. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, . 100

1. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; Aşiret, S., Accuracy of Random Group Test Equating Methods. International Congress on Education for the Future:Issues and Challenges, 2015-05-13, 2015-05-15, ANKARA, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 100

1. ÖMÜR, S.; SELVİ, H., Angoff Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME II. ULUSAL KONGRESİ, 2010-05-05, 2010-05-07, , Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 150

3. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; Aşiret, S., Madde Tepki Kuramı na Dayalı Madde Uyum ndekslerinin I Tip Hata ve Güç Oranlarının Çe itli Deği kenler Açısından ncelenmesi. V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2016-09-01, 2016-09-03, , Turkey, . 50

2. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1 Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇMEVE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2014-06-09, 2014-06-13, , Turkey, . 50

1. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., 2009 6 Sınıf 2010 7 Sınıf ve 2011 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME III. ULUSAL KONGRESİ, 2012-09-19, 2012-09-21, , Turkey, . 50

International - Researcher 0

1. , projects.kurumlar.18, Project Number: , EUR, Researcher, Continue... 0

National - Manager 200

2. Dissemination of Formative Assessment Applications at Mersin University, BAP, Project Number: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Manager, Continue... 100

1. , BAP, Project Number: , EUR, Manager, Continue... 100

National - Researcher 200

4. , BAP, Project Number: , 110000 TL, Researcher, Continue... 50

3. The Integretion of Computer Based Testing Tools into Different Areas at Mersin University, BAP, Project Number: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Researcher, Continue... 50

2. , BAP, Project Number: , 1298 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

1. Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleriyle İncelenmesi, BAP, Project Number: 2735632, 1298 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

Supervised Master Theses 600

3. Songül Güneş, Inter-rater reliability in the evaluation of open ended mathematics questions according to generalizability theory, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Semih Aşiret, Factors affecting the test equating method using small samples, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Ebru Balta, AN INVESTIGATION OF EFFECT OF ORDERING ITEMS DIFFERENTLY DEPENDING ON THEIR DIFFICULTY LEVEL UPON INDIVIDUALS' RESPONSE BY USING DIFFERANTIAL ITEM FUNCTIONING, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

International Journal [Year, Count] 8
1. İLKöğRETIM ONLINE , [ 2016 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 5
1. EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
2. ILKOGRETIM ONLINE , [ 2017 : 2 ] . 2
3. INONU EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
4. INONU EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1

"A World University In The Light of Science and Modernity"