Slide background
Mersin Üniversitesi

  Professor Erol Özer
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Engineering .
BIRTH DATE
:
20 October 1959 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Mobile Phone
:
+90-533-4951087 .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
7305 .
Fax
:
+90-324- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-04-26 08:45:56 .
Last Modification
:
2021-09-25 14:25:39 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1980
1983
1992
2001
Doctorate Thesis

1. Tectonic investigations and geology of the Munzur Mountains., Supervisor: Dr. Türker Özsayar, Karadeniz Teknik University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Geological Engineering Department, Trabzon, Turkey, .

Master Thesis

1. Microfacies analysis and geology of the Bayburt (Gümüşhane) area., Supervisor: Dr. Selahattin Pelin, Karadeniz Teknik University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Geological Engineering Department, Trabzon, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT BLACKSEA TECNICAL UNIVERSITY 1981-05-21 - 1992-06-14
DR. RESEARCH ASSISTANT BLACKSEA TECNICAL UNIVERSITY 1992-06-14 - 1994-07-28
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 1994-07-28 - 2001-11-30
ASSOCIATE PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2001-11-30 - 2016-04-27
PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2017-03-02 - 2018-07-03
Title Dutie Institution/Other Year
2018-11-26 - 2019-05-26
2018-11-26 - 2019-05-26
2018-11-26 - 2019-05-26
2018-11-26 - 2019-05-26
2018-10-24 - 2021-10-24
2018-09-04 - 2020-09-04
2018-05-26 - 2018-11-26
2018-05-26 - 2018-11-26
2018-05-26 - 2018-11-26
2018-05-26 - 2018-11-26
... ... ... 2017-05-26 - 2018-05-26
HEAD OF DEPARTMENT GEOLOGICAL ENGINEERING .... 2017-05-26 - 2018-05-26
... ... ... 2017-05-26 - 2018-05-26
.. .. .. 2017-05-26 - 2018-05-26
2015-02-25 - 2018-02-23
HEAD OF DEPARTMENT ENGINEERING FACULTY .. 2011-01-17 - 2015-02-25
. . . 1997-01-13 - 1998-01-02
International - SCI/SCI-Expanded category 4000
2013
4. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E. Revised Late Campanian-Danian age of the melange-related turbiditic sequence in the Mersin area (Central Taurides, S. Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2013, 22, 239-246. 1000 + 0
2006
3. Taslı, K.; Özer, E.; Koç, H. Benthic foraminiferal assemblages of the Cretaceous platform carbonate succession in the Yavca area (Bolkar Mountains, S Turkey): biostratigraphy and paleoenvironments. GEOBIOS, 2006, 39, 521-533. 1000 + 130

Times Cited: 26
2004
2. Özer, E.; Koç, H.; Özsayar, Y. Stratigraphical evidence for the depression of the northern margin of the Menderes-Tauride Block (Turkey) during the Late Cretaceous. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2004, 22, 401-412. 1000 + 90

Times Cited: 18
1999
1. Özer, E.; Öner, F. Geochemical characterization and Tectonic Interpretation of Yakuplu pluton in the northeast of the Taurus Mountains, eastern Turkey,. CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, 1999, 59, 173-182. 1000 + 5

Times Cited: 1
International - Covered by Other International Indexes 400
2. Taslı, K.; Özer, E.; Yılmaz, C. Biostratigraphic and Environmental Analysis of the Upper Jurassic- Lower Cretaceous Carbonate Sequence in the Başoba Yayla Area (Trabzon, NE Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 1999, 8, 125-135. 200 + 5
1994
1. Yılmaz, C.; Özer, E. Temperate skeletal carbonate deposits in the Northeasternmost part of the Taurus Belt during Miocene (Turkey). GEOLOGIE MEDITERRANEENNE, 1994, 21, 147-155. 200 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1190
2005
6. Koç, H.; Ünlügenç, U.; Özer, E. Tectono-stratigraphical investigation of an area between Aydıncık-Bozyazı (Mersin), Central Taurus, Turkey.. TURKIYE JEOLOJI BULTENI , 2005, 48, 1-26. 200 + 5
2003
5. Özer, E.; Koç, H.; Zorlu, K.; Altuncu, A. Tectono-stratigraphic properties of the northeastern part of Anamur (Mersin) area.. YERBILIMLERI GEOSOUND, 2003, 43, 183-194. 190 + 0
1998
4. Özer, E. Geotectonic evolution of the Eastern Taurid passive continental margin in the Munzur Mountains (Kemah-İliç-Erzincan). MERSIN UNIVERSITESI MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, 1998, 1, 23-38. 200 + 0
1997
3. Koç, H.; Özer, E.; Özsayar, T. The Geology of the Aydıncık (Mersin) Region.. YERBILIMLERI GEOSOUND, 1997, 1, 417-427. 200 + 0
1994
2. Özer, E. Stratigraphy of the Munzur Mountains (Kemah-İliç-Erzincan). TURKIYE JEOLOJI BULTENI, 1994, 37, 53-64. 200 + 0
1984
1. Özer, E. The Geology of the Bayburt (Gümüşhane) Region.. KARADENIZ UNIVERSITESI DERGISI JEOLOJI, 1984, 3, 77-89. 200 + 0
International - Abstract - Oral 840

9. ÖZER, E.; Koç, H., Tectonic Evolution of the Bolkar Foreland Basin in the Tauride Carbonate Platform (Mersin, S Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya _ Turkey, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Turkey, 2018. 100

8. ÖZER, E., Geotectonic Evolution and Geology of the Munzur Mountains (Erzincan, NE Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Turkey, 2018. 100

7. Kalelioğlu, Ö.; Özer, E., UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ERDEMLİ (MERSİN) KUZEYİNİN TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, 2018. 100

6. Doğan, U.; Özer, E., FBFZ ÜZERİNDE YER ALAN İNCİRKÖY-ÖREN (FETHİYE – MUĞLA) YÖRESİNİN JEOLOJİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Çukurova Ü. Jeoloji Müh. Böl. 40 Yıl Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, Adana, Turkey, 2017. 100

5. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E., DOĞU TOROSLAR’IN BATI KESİMİNDEKİ (ADANA KUZEYİ) GEÇ KRETASE YAŞLI BİRİMLERİN STRATİGRAFİK VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ . Çukurova Üniv. Jeoloji Bölümü 40 Yıl Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, Adana, Turkey, 2017. 100

4. Kalelioğlu, Ö.; Zorlu, K.; Özer, E.; Kurt, M.; Gül, M., Lineament analysis of Ulukışla part of the Central Anatolia fault zone. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, Adana, Turkey, 2010. 70

3. Ozer, E.; Taslı, K.; Koç, H., The stratigraphy and tectonic evolution of the Late Cretaceous foreland basin in the İçel region (Central Taurides, Turkey). 1st Int. Sym. of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Science and Engineering, 2002-05-16, 2002-05-18, İstanbul, Turkey, 2002. 100

2. Gedik, İ.; Akdağ, K.; Özer, E.; Kırmacı, Z.; Çapkınoğlu, Ş., Evolution of Eastern Pontid magmatic arc (NE Turkey). 1st Int. Symposium on Deformation in Turkey, 1994-09-05, 1994-09-09, İstanbul, Turkey, 1994. 70

1. Yılmaz, C.; Özer, E., Temperate skeletal carbonate deposits on the northeasternmost part of the Taurus belt during Miocene (Turkey). Miocene reefs and carbonate platforms of the Mediterranean, 1994-05-03, 1994-05-06, Marseille, France, 1994. 100

International - Abstract - Poster 297

6. Zorlu, K.; İnan, N.; Özer, E., Paleocene-Eocene benthic foraminifera assemblages of the southern part of the Amanos Mountains (southern Turkey).. The Fourth International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, 2004-09-13, 2004-09-18, Isparta, Turkey, 2004. 50

5. Ozer, E.; Koç, H.; Taslı, K.; Zorlu, K., Origin of the Fındıkpınarı Melange (S Turkey). 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , 2004-04-14, 2004-04-20, Thessaloniki, Greece, 2004. 47

4. Zorlu, K.; Özer, E., Tectonics of the transtensional zone between Amanos and Gharb faults, Samandağ-Yayladağı area (S Turkey). . 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2004-04-14, 2004-04-20, Selanik, Greece, 2004. 50

3. Koç, H.; Özer, E.; Ünlügenç, u., Tectonic Evolution of Central Taurides: Mersin-Bozyazı perspective.. 1st Int. Symposium of the Faculty of Mines (ITU), 2002-05-16, 2002-05-18, İstanbul, Turkey, 2002. 50

2. Koç, H.; Ünlügenç, U.; Özer, E., Tectono-stratigraphical aspects and geological evolution of Sipahili-Gözsüzce area (Aydıncık-İçel), Southern Turkey.. Fourty Int. Turkish Geology Symposium, 2001-09-24, 2001-09-28, Adana, Turkey, 2001. 50

1. Ozer, E.; Koç, H.; Ünlügenç, u., Stratigraphic evidences on the depression of north margin on the Menderes-Taurid block in Late Cretaceous time. . Fourty Int. Turkish Geology Symposium, 2001-09-24, 2001-09-28, Adana, Turkey, 2001. 50

National - Full text - Oral 170

2. ÖZER, E., Munzur Dağları'nın Jeolojisi ve Jeotektonik Evrimi (Erzincan, KD Türkiye). “9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology”, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Turkey, 2018. 100
http://www.isemg2018.org

1. Gedik, İ.; Kırmacı, Z.; Özer, E.; Çapkınoğlu, Ş.; Eren, M., Doğu Pontidlerin Jeolojik Gelişimi. KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu , 1995-10-16, 1995-10-20, Trabzon, Turkey, 1995. 70

National - Abstract - Oral 702

15. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E., Bolkar Dağları (Orta Toroslar) güneyindeki Maastrihtiyen istiflerinin stratigrafisi ve fasiyesleri, G Türkiye. . 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 2015-10-25, 2015-10-28, Rize, Turkey, 2015. 50

14. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E., “Mersin yöresindeki (Orta Toroslar, G Türkiye) melanj-ilişkili türbiditik istifin Geç Kampaniyen-Daniyen yaşı”. . 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Turkey, 2013. 50

13. Zorlu, K.; Özer, E.; Sevimli, U., Orta Anadolu Fay zonunun Namrun segmenti (Mersin Kuzeyi) boyunca Landsat TM uydu görüntüsü ile çizgisellik analizi, . Aktif Tektonik Araştırma Grubu, ATAG 14. Çalıştayı, 2010-11-03, 2010-11-06, Adıyaman, Turkey, 2010. 50

12. Ozer, E., Bolkar Dağları güneyinde jeolojik bir rota: Cocak Dere. . Jeolojik Miras Ulusal Envanteri, Mersin Bölge Toplantısı, 2010-03-22, 2010-03-22, Mersin, Turkey, 2010. 50

11. Kalelioğlu, Ö.; Özer, E., Mersin kuzeyinde yeralan jeolojik birimlerin Landsat uydu görüntüsü kullanılarak ayrımı (G Türkiye). . Çukurova Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 30. Yıl Jeoloji Sem, 2007-10-25, 2007-10-27, Adana, Turkey, 2007. 50

10. Ozer, E.; Özoktay, E., Bolkar Dağları güneyinin tektonostratigrafik ve yapısal evrimi. Çukurova Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 30. Yıl Jeoloji Sem, 2007-10-25, 2007-10-27, Adana, Turkey, 2007. 50

9. Taslı, K.; Özer, E.; Koç, H., Yavca (Mersin) yöresindeki (Bolkar Dağları) Apsiyen, Senomaniyen ve Alt Senoniyen karbonat istiflerinin bentik foraminifer toplulukları.. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2004-03-08, 2004-03-12, Ankara, Turkey, 2004. 50

8. Ozer, E.; Koç, H.; Çetin, S.; Pamuk, R., Fındıkpınarı (Mersin) karışığının kökeni. Mersin Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. Yıl Sem., 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Turkey, 2003. 47

7. Ünlücömert, Ö.; Özer, E., Silifke-Göksu deltasında (Mersin) tatlısu-tuzlusu girişiminin incelenmesi. Mersin Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. Yıl Sem. , 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Turkey, 2003. 50

6. Koç, H.; Ünlügenç, U.; Özer, E., Aydıncık (Mersin) yöresinin tektono-stratigrafisi. Mersin Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. Yıl Sem, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Turkey, 2003. 50

5. Ozer, E.; Koç, H.; Zorlu, K., Anamur (Mersin) kuzeydoğu yöresinin tektono-stratigrafik özellikleri.. Mersin Üniversitesi 10. yıl sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Turkey, 2003. 50

4. Koç, H.; Özer, E.; Özsayar, T., Aydıncık (İçel) yöresinin jeolojisi. Çukurova Üniversitesi 20. yıl sempozyumu, 1997-04-30, 1997-05-03, Adana, Turkey, 1997. 50

3. Akdağ, K.; Özer, E.; Kırmacı, Z.; Çapkınoğlu, Ş.; Gedik, İ., Gümüşhane yöresindeki Üst Kretase istifinin gelişimi (Doğu Pontidler, KD Türkiye), . 47. TJK Kurultayı , 1994-05-02, 1994-05-06, Ankara, Turkey, 1994. 40

2. Dilek, R.; Van, A.; Boynukalın, S.; Yalçınalp, B.; Özer, E.; Erüz, Ş., Doğu Karadeniz bölgesinde karstlaşma sonucu oluşan mağaralar. Bir örnek: Karaca mağarası. 45. TJK Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara (1992). , 1992-04-13, 1992-04-17, Ankara, Turkey, 1992. 22

1. Hacıalioğlu, T.; Özer, E.; Eren, M.; Keskin, Y., Gümüşhane-Bayburt yöresindeki karbonat kayaçlarının ortamsal gelişimi,. 38. TJK Kurultayı, 1985-04-22, 1985-04-26, Ankara, Turkey, 1985. 42

National - Abstract - Poster 133

6. Ozer, E.; Olcay, A., Cocakdere Yöresinde (Bolkar Dağları) Geç Kretase Yaşlı Tektonik Yapılar. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016-04-11, 2016-04-15, Ankara, Turkey, 2016. 25

5. Koç, H.; Özer, E.; Taslı, K.; İnan, N.; Yılmaz, N., Duruhan (Aydıncık-Orta Toroslar) yöresindeki Geç Devoniyen-Erken Karbonifer fosil yatakları. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Turkey, 2013. 20

4. Ozer, E.; İnan, N.; Taslı, K.; Çetin, S., Cocakdere (Mersin) Miyosen mercan topluluğu. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Turkey, 2013. 23

3. İnan, S.; İnan, N.; Taslı, K.; Özer, E.; Öner, F., Küçük Sorgun (KB Mersin) Ostrea Jeositi. . 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2011-04-25, 2011-04-29, Ankara, Turkey, 2011. 15

2. Ozer, E., Torid karbonat platformunda Bolkar foreland havzasının tektonik evrimi. . 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 2008-03-24, 2008-03-28, Ankara, Turkey, 2008. 25

1. Zorlu, K.; Özer, E., Samandağ-Yayladağı (Hatay) Arasının Tektono-stratigrafik Özellikleri. 55. TJK Kurultayı , 2002-03-11, 2002-03-15, Ankara, Turkey, 2002. 25

National - Researcher 100

3. Age and paleotectonic implications of the ophiolite melange-related turbiditic sequences in the Bolkar and Aladag mountains (Central-Eastern Taurides), TÜBİTAK, Project Number: 112Y362, 88462 TL, Researcher, 2016,Completed. 50

2. Geology and economic potential of the between Aydıncık-Anamur, projects.kurumlar.12, Project Number: 97K.121900, 30000 TL, Researcher, 1999,Completed. 0

1. Investigation of geologic structure and economic potential 0f the between Erzurum-Erzincan-Gümüşhane, TÜBİTAK, Project Number: TBAG-727, 15000 TL, Researcher, 1990,Completed. 50

Supervised Master Theses 2000

10. Irmak Acar, , Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Continue. 200

9. Ayça Yağmur Olçay, , Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Continue. 200

8. Ahmet Özbek, .., Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

7. Uğur Doğan, Investigation of geological and tectonic properties of Fethiye-Burdur fault zone's İncirköy-Ören area by using remote sensing method, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

6. Özgür Kalelioğlu, Tectono-stratigraphical evolution of Arslanköy-Güzelyayla area by using the Landsat 5 TM satellite image, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Serap Girgin, Stratigraphy and Tectonic evolution Arslanköy (Mersin) Foreland Basin., Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Kemal Zorlu, Tectono-stratigraphic researching of the area placed between Samandag and Yayladag (Hatay)., Others, Mersin University, Completed. 200

3. Bora Gürçay, .., Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Özlem Bahar Ünlücömert, .., Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Erol Özoktay, .., Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

Supervised Doctorate Theses 800

2. Özgür Kalelioğlu, Investigation of the Lithologic and tectonic properties of the Northern Erdemli (Mersin) by using Landsat and Aster satellite images , Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 400

1. Kemal Zorlu, Geologic and tectonic properties of the Ecemiş Fault zone in the South of Bolkar Mountains, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 400

International Journal [Year, Count] 10
1. GEOLOGICAL SOCIETY LONDON (GSL) SPECIAL PUBLICATIONS , [ 2013 : 1 ] . 5
2. TECTONOPHYSICS , [ 2009 : 1 ] . 5
National Journal [Year, Count] 12
1. GEOSOUND YERBILIMLERI , [ 2007 : 2 ] . 2
2. GEOSOUND YERBILIMLERI , [ 2008 : 2 ] . 2
3. GEOSOUND YERBILIMLERI , [ 2006 : 1 ] . 1
4. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAK. DERGISI , [ 2009 : 1 ] . 1
5. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAK. DERGISI , [ 2003 : 1 ] . 1
6. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAK. DERGISI , [ 2005 : 1 ] . 1
7. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAK. DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
8. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAK. DERGISI , [ 2008 : 1 ] . 1
9. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAK. DERGISI , [ 2004 : 2 ] . 2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TAK375 Photography I College of Jewellery Technolog... Jewellery Technology and Desig... 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 502 Specific Field Problems Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-4
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-4
Spring TAK374 Photography II College of Jewellery Technolog... Jewellery Technology and Desig... 2-2-3
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JM110 General Geology II Faculty of Engineering Geological Engineering 3-0-3
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 528 Structural Analysis Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall SNT 111 Photography Project I Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-4
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-4
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JEO 528 Structural Analysis Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Fall JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-4
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-4
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring JEO 502 Specific Field Problems Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 528 Structural Analysis Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM361 Professional Field Study II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-2
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 528 Structural Analysis Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JEO 528 Structural Analysis Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 502 Specific Field Problems Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM487 Graduate Project I Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Fall JM459 Seminar Faculty of Engineering Geological Engineering 0-2-1
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Fall JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-3
Spring JM470 Graduate Project II Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM250 Professional Field Study Faculty of Engineering Geological Engineering 0-4-1
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Spring JEO 802 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Spring JEO 528 Structural Analysis Institute of Science Department of Geological Engin... 2-2-3
Spring JEO 527 Advenced Structural Geology Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 508 Plate Tectonics and Basin Evolution Institute of Science Department of Geological Engin... 3-0-3
Spring JEO 801 Special Topics In Geological Engineering Institute of Science Department of Geological Engin... 4-0-0
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-527 Advenced Structural Geology Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Fall JEO-502 Specific Field Problems Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Summer JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-3
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Spring JEO-508 Plate Tectonics and Basin Evolution Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Spring JEO-528 Structural Analysis Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JEO-527 Advenced Structural Geology Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Fall JEO-502 Specific Field Problems Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Summer JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Summer JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-3
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM379 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM-205 Structural Geology Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 2-2-3
Fall JEO-508 Plate Tectonics and Basin Evolution Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Summer JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Summer JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-3
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Summer JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM320 Geological Maps Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-3
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JEO-527 Advenced Structural Geology Gradute School of Natural and ... Geological Engineering 3-0-3
Summer JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM320 Geological Maps Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring JM360 Field Geology Practice Faculty of Engineering Geological Engineering 2-4-3
Spring JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Fall JM471 Photography In Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Fall JM355 Geomorphology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM244 Field Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-3-3
Summer JM205 Structural Geology Faculty of Engineering Geological Engineering 2-2-3
Summer JM320 Geological Maps Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Summer JM347 Plate Tectonics Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2