Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Gökhan Arslan
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Engineering .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
17448 / 17303 .
Fax
:
+90-324-3610258 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-05-10 12:50:12 .
Last Modification
:
2022-07-20 14:12:50 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1999
2004
2007
2013
Doctorate Thesis

1. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TWO-PHASE FLOW MECHANISM AND HEAT TRANSFER IN CONDENSERS UNDER DIFFERENT INCLINATION ANGLE, Supervisor: Dr. Nurdil Eskin, İstanbul Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Other Department, İstanbul, Turkey, 2013.

Master Thesis

1. EXPERIMENTAL STUDY AND MATHEMATICAL MODELLING ON THE OSCILLATING LOOP HEAT HEAT PIPE CONSISTING OF THREE INTERCONNECTED COLUMNS, Supervisor: Dr. Mustafa Özdemir, Others, Others, Other Department, İstanbul, Turkey, 2007.

Title Institute Year
RESEARCH ASSITANT ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2005-11-01 - 2013-11-01
DR. MERSIN UNIVERSITY 2014-01-01 - 2019-10-22
ASSOCIATE PROF. DR. MERSIN UNIVERSITY 2019-10-23 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2020-09-02 - Continue
2020-09-02 - Continue
2020-09-02 - Continue
2020-09-02 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2017-11-17 - Continue
2020-09-08 - 2023-09-08
2020-09-08 - 2023-09-08
2020-09-08 - 2023-09-08
2020-09-08 - 2023-09-08
2020-06-01 - 2020-12-01
2016-11-02 - 2019-11-02
International - Covered by ULAKBIM 0
2019
1. ARSLAN, G.; Dölek, S. . CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI DERGISI, 2019, 34, 279-290. 0 + 0
10.21605/cukurovaummfd.609522

International - SCI/SCI-Expanded category 10000

10. ARSLAN, G.; Dölek, S. . ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTILIZATION, AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, , , 1-19. 1000 + 0
10.1080/15567036.2019.1635231

2021
9. ARSLAN, G.; YAMAN, K. . APPLIED THERMAL ENGINEERING, 2021, 195, 1-18. 1000 + 0
10.1016/j.applthermaleng.2021.117224

8. ARSLAN, G.; Dölek, S. . ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2021, 43, 1115-1133. 1000 + 0
10.1080/15567036.2019.1635231

2018
7. YAMAN, K.; ARSLAN, G. . GAZI UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI DERGISI, 2018, 33, 1045-1054. 1000 + 0
10.17341/gazimmfd.416405

6. YAMAN, K.; ARSLAN, G. . BUILDING SIMULATION, 2018, 11, 483-495. 1000 + 0
10.1007/s12273-017-0420-x

5. YAMAN, K.; ARSLAN, G. . JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, 2018, 10, 23703-. 1000 + 0
10.1063/1.5004069

2016
4. ARSLAN, G.; ESKİN, N. . EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER, 2016, 29, 707-720. 1000 + 0
10.1080/08916152.2015.1113213

2015
3. ARSLAN, G.; ESKİN, N. . EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER, 2015, 28, 430-445. 1000 + 0
10.1080/08916152.2014.926430

2014
2. ARSLAN, G.; ESKİN, N. . ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI, 2014, 34, 93-99. 1000 + 0
2008
1. ARSLAN, G.; ÖZDEMİR, M. . ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 2008, 49, 2337-2344. 1000 + 0
10.1016/j.enconman.2008.01.014

International - publications.sections.8 300
2018
3. BAYHAN, B.; ARSLAN, G. . TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, 2018, 2, 27-34. 100 + 0
10.31127/tuje.341462

2017
2. YAMAN, K.; ARSLAN, G. . TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, 2017, 1, 5-10. 100 + 0
0.31127/tuje.316503

2013
1. ARSLAN, G. . ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2013, 16, 23-31. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2019
2. ARSLAN, G.; BAYHAN, B.; YAMAN, K. . GAZI UNIVERSITESI FEN BILIMLERI DERGISI PART C: TASARIM VE TEKNOLOJI, 2019, 7, 80-96. 200 + 0
10.29109/gujsc.419473

2017
1. YAMAN, K.; ARSLAN, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCHAND DEVELOPMENT, 2017, 9, 73-82. 200 + 0
doi.org/10.29137/umagd.346154

National - publications.sections.8 100
2016
1. ARSLAN, G.; BAYHAN, B. . MUGLA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, , 1-4. 100 + 0
National - publications.sections.42 100
2012
1. ARSLAN, G. . TMMOB MAKINA MUHENDISLERI ODASI, TESISAT MUHENDISLIGI DERGISI, 2012, 1, 12-18. 100 + 0
International - Full text - Oral 2200

4. Dölek, S.; ARSLAN, G., Sıcak Hava Üflemeli Kazan Tasarımı Ve Isıl Analizi. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 200

3. Yaman, K.; Arslan, G., Statik, Yarıdinamik ve Dinamik Yöntemlerle Konut Enerji İhtiyacının Karşılaştırmalı İncelenmesi. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Turkey, 2017. 200
https://drive.google.com/uc?id=1KNqA91UdCWeKPiY6tkRCj81nOPYptk6h&export=download

2. YAMAN, K.; ARSLAN, G., The Comparative Analysis of Building Energy Requirement with Static, Semidynamic and Dynamic Methods. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Turkey, . 200

1. Yaman, K.; Arslan, G., Türkiyenin Farklı Bölgeleri için Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Hibrid (PSO/HJ) Algoritması ile optimizasyonu. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) , 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Turkey, 2017. 200
https://drive.google.com/open?id=1Hnxr5V_VTonpFiQhKFbAuK39WK5Gp1rP

International - Abstract - Oral 1200

7. Dölek, S.; ARSLAN, G., Sera Mikro-İklim Koşullarının Belirlenmesi ve Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sİstemleri ile Isıl Analizi. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Turkey, . 100

6. Bayhan, B.; Arslan, G., Mersin İlinin Tasarım Günlerindeki Anlık Güneş Işınım Şiddetinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmini. 1. ULUSLARARASI İLERİ ARAŞTIRMALAR VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Turkey, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

5. Bayhan, B.; Arslan, G., Parabolik Güneş Kolektörü Alıcısının Bir Boyutlu Enerji Dengesi Modelinin Matlab’a Uygulanması. 1. ULUSLARARASI İLERİ ARAŞTIRMALAR VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Turkey, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

4. Bayhan, B.; Arslan, G., DİKDÖRTGEN DÖNGÜ İÇERİSİNDE TEK FAZLI DOĞAL DOLAŞIMIN HAD MODELLEMESİ . I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Turkey, 2017. 100
http://bilmescongress.com/i._uluslararasi_bilimsel_ve_mesleki_calismalar_kongresi_Sayfasi_86.html

3. Bayhan, B.; Arslan, G., KONUTLARDA MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI. I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşekir, Turkey, 2017. 100
http://bilmescongress.com/enDefault.aspx

2. ESKİN, N.; ARSLAN, G., Comparison of Boiling Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop Correlations for Evaporators. 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 2009-07-01, 2009-07-03, Budapeşte, Hungary, . 100

1. ESKİN, N.; ARSLAN, G.; BALCI, T., Effect of Design and Operation Parameters on Heat Transfer Coefficient in Condensers. 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 2009-07-01, 2009-07-03, Budapeşte, Hungary, . 100

National - Full text - Oral 300

3. ARSLAN, G., Güneş Uygulamaları ve Değerlendirilmesi. 7.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 2017-09-23, 2017-09-23, Mersin, Turkey, 2017. 100
https://www.mmo.org.tr/etkinlik/vii-gunes-enerjisi-sistemleri-sempozyumu-ve-sergisi

2. ARSLAN, G.; BAYHAN, B., Mersin İlinin Güneş Enerji Potansiyeli ve Güneş Işınım Modellerinin İncelenmesi. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2015-10-01, 2015-10-03, , Turkey, . 100

1. ARSLAN, G.; ESKİN, N., Buharlaştırıcılarda Isı Taşınım Katsayısının Farklı Soğutucu Akışkanlara, Çalışma Şartlarına Ve Akış Rejimine Göre İncelenmesi. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2009-06-24, 2009-06-27, , Turkey, . 100

National - Abstract - Poster 25

1. ARSLAN, G., Enerji Yöneticisi - Görevlendirme. Kamu Binalarında Tasarruf ve Uygulama Rehberi Çalıştayı, 2020-01-30, 2020-01-30, Ankara, Turkey, 2020. 25
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

National - Manager 700

7. Experimental and Numerical Investigation of Natural Circulation Loop Solar Energy System with Parabolic Trough Solar Collector, BAP, Project Number: 2018-2-TP3-2936, 21000 TL, Manager, Continue... 100

6. Life cycle assessment of a solar domestic hot water system: Design, modeling, and multi-objective optimization, BAP, Project Number: 2019-2-TP2-3585, 10400 TL, Manager, Continue... 100

5. , BAP, Project Number: , 10979 TL, Manager, Continue... 100

4. Design and Production of Electric Powered Vehicle, BAP, Project Number: 2018-2-AP5-3008, 20000 TL, Manager, Continue... 100

3. Design and Thermal Analysis of Hot Blast Furnace Assisted by Solar Energy, BAP, Project Number: 2018-1-TP2-2904, 10979 TL, Manager, Continue... 100

2. Experimental Investigation of Natural Circulation Loop Heating System with Parabolic Trough Solar Collector, BAP, Project Number: 2017-2-AP4-2584, 25926 TL, Manager, 2019,Completed. 100

1. Solar and Wind Energy Usage in Non-Residential Buildings, BAP, Project Number: BAP-FBE MMB (BB) 2013-4 YL, 2569 TL, Manager, 2015,Completed. 100
Projects_004.pdf

National - Researcher 50

1. Improvement in Mechanical Engineering Education system in the sense of MUDEK, BAP, Project Number: BAP-MÜH F MMB (İS) 2014-3 GP, 83385 TL, Researcher, 2015,Completed. 50
Projects_003.pdf

Supervised Master Theses 1200

6. Sinan Dölek, DESING AND THERMAL ANALYSIS OF HOT BLAST FURNACE COUPLED WITH SOLAR ENERGY FOR GREENHOUSES, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Hüseyin Öktem, INVESTIGATION OF THERMAL PERFORMANCE OF ENERGY EFFECTIVE BUILDING ACCORDING TO THE OPTIMUM COST, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Serkan Palamut, INVESTIGATION OF THE HEAT PERFORMANCE OF THE SOLAR ENERGY SUPPORTED ORGANIC RANKING CYCLE FOR NEARLY ZERO ENERGY RESIDANTS, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. BERKAY GÜR, ORGANIC RANKINE CYCLE DESIGN AND THERMODYNAMICS ANALYSIS OF GAS FUELLED WASTE HEAT USED ON SOLID WASTE FIELDS, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. KAAN YAMAN, LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM: DESIGN, MODELING, AND MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Burhan Bayhan, Solar and Wind Energy Technologies for non-residental Buildings, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

International 2000
1. ULAKBIM, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , EDITOR, 2019-01-01 - Continue. 0
2. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, ISSN : 2587-1366, E-ISSN : 2587-1366, 2017-05-01 - Continue. 2000
3. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, ELECTROSPINNING OF GELATIN NANOFIBERS: EFFECT OF GELATIN CONCENTRATION ON CHEMICAL, MORPHOLOGICAL AND DEGRADATION CHARACTERISTICS , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2020-03-17 - 2020-06-11. 0
4. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 2587-1366, 2017-09-01 - Continue. 0
5. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 2587-1366, 2017-05-01 - Continue. 0
International Journal [Year, Count] 57
1. EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 2 ] . 20
2. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER , [ 2017 : 1 ] . 5
3. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , [ 2017 : 8 ] . 32
National Journal [Year, Count] 1
1. CUKUROVA UNIVERSITESI MUHENDISLIK MIMARLIK FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
International 0
1. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-27, Adana, Turkey. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MAK 227 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 4-0-4
Fall MAK305 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 4-0-4
Fall MM499 Graduation Thesis I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Fall MAK213 Internship I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-0-0
Fall MAK313 Internship II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-0-0
Fall MMS401 Internship Iii Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-0-0
Fall MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Fall MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Fall MAK 541 Advanced Thermodynamics Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM358 Applied Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MAK208 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 4-0-4
Spring MM492 Graduation Thesis II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Spring SEM DR Seminar II Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring MAK 540 Two Phase Flow Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 527 Advanced Heat Transfer II Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Spring MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Fall MM499 Graduation Thesis I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Fall MAK209 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 4-0-4
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MAK 541 Advanced Thermodynamics Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Fall MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM358 Applied Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM482 Refrigeration Technology Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM492 Graduation Thesis II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Spring MM404 Mechanical Engineering Testing Faculty of Engineering Mechanical Engineering 1-2-2
Spring MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Spring MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Spring MAK702 Institute of Science Mechanical Engineering ( Non -... 3-0-3
Spring MAK 526 Advanced Heat Transfer I Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 540 Two Phase Flow Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall MM499 Graduation Thesis I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MAK702 Institute of Science Mechanical Engineering ( Non -... 3-0-3
Fall MAK712 Institute of Science Mechanical Engineering ( Non -... 3-0-3
Fall MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Fall MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Fall MAK 541 Advanced Thermodynamics Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Summer MM229 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Summer MM222 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM404 Mechanical Engineering Testing Faculty of Engineering Mechanical Engineering 1-2-2
Spring MM434 Measuring Technics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM222 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM358 Applied Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM482 Refrigeration Technology Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM492 Graduation Thesis II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Spring MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Spring MAK702 Institute of Science Mechanical Engineering ( Non -... 3-0-3
Spring MAK 526 Advanced Heat Transfer I Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MM499 Graduation Thesis I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall MAK702 Institute of Science Mechanical Engineering ( Non -... 3-0-3
Fall MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Fall MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Fall MAK 541 Advanced Thermodynamics Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall MAK 550 Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM482 Refrigeration Technology Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM450 Graduation Thesis II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Spring MM434 Measuring Technics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM416 Laboratory Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-3-1
Spring MM222 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM358 Applied Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Spring MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Spring MAK 526 Advanced Heat Transfer I Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 550 Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM325 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MM221 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM221 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM473 Graduation Thesis I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Fall MM229 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM231 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Fall MAK 541 Advanced Thermodynamics Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall MAK 550 Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM216 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM216 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM450 Graduation Thesis II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-2-1
Spring MM434 Measuring Technics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM402 Laboratory Faculty of Engineering Mechanical Engineering 0-3-1
Spring MM482 Refrigeration Technology Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM358 Applied Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM222 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM 434 Measurement Technique Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 550 Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 540 Two Phase Flow Institute of Science Department of Mechanical Engin... 3-0-3
Spring MAK 802 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-4
Spring MAK 801 Special Topics In Mechanical Engineering Institute of Science Department of Mechanical Engin... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall MM221 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM221 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM229 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM231 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MM325 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MAK-541 Advanced Thermodynamics Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MAK-526 Advanced Heat Transfer I Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM231 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM216 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM216 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM358 Applied Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM434 Measuring Technics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MAK-540 Two Phase Flow Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MAK-526 Advanced Heat Transfer I Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 3-0-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Engineering Mechanical Engineering 1-0-1
Fall MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MM325 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Fall MM231 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM221 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM221 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MM483 Computational Fluid Dynamics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Fall MAK-540 Two Phase Flow Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM216 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM231 Thermodynamics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM339 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-2-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MM318 Fluid Mechanics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MMM406 Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM446 Turbomachines Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM352 Measurement Technique Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MM434 Measuring Technics Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Spring MAK-524 Computatjonal Fluid Dynamics Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 2-2-3
Spring MAK-514 Introduction To Turbulence Modelling Gradute School of Natural and ... Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM331 Fluid Mechanics I Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3
Summer MM325 Heat Transfer Faculty of Engineering Mechanical Engineering 4-0-4
Summer MM216 Thermodynamics II Faculty of Engineering Mechanical Engineering 3-0-3