Academic Staff

  Asst. Professor Olcay Gülçiçek Uysal
Profile
:
Department
:
Faculty of Engineering .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
7091 .
Fax
:
+90 -324-3610032 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-10-05 07:37:04 .
Last Modification
:
2024-02-16 12:32:45 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2006
2008
2015
Doctorate Thesis

1. MODELLING AND DETERMINATION OF GROUNDWATER POLLUTION AND AN INVESTIGATION OF POLLUTANT SOURCES USING ISOTOPE METHODS, ESTABLISHING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN THE GÖKSU DELTA, Supervisor: Dr. Prof. Dr.Savaş ŞENER, Mersin University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Environmental Engineering Department, mersin, Turkey, 2015.

Master Thesis

1. Determınatıon Of Water Qualıty In Göksu Delta And Establishing Geographıc Informatıon System for Water Qualıty , Supervisor: Dr. Doç.Dr.Zeynel DEMİREL, Mersin University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Environmental Engineering Department, mersin, Turkey, 2008.

Title Institute Year
ARS.GOR. MERSIN UNIV.MUH.FAK.CEVRE MUH. 2008-12-29 - 2014-02-06
UZMAN DR. MERSIN UNIV.MUH.FAK.CEVRE MUH. 2014-02-06 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 3000
2022
5. GÜLÇİÇEK UYSAL, O.; DEMİR, A.; Gören, n. . ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 2022, 21, 637-650. 1000 + 0
2019
4. demir delil, a.; GÜLÇİÇEK, O.; gören, n. Optimization of Adsorption for the Removal of Cadmium from Aqueous Solution Using Turkish Coffee Grounds. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019, 13, 861-878. 0 + 45

Times Cited: 9
3. GÜLÇİÇEK, O.; Demirel, Z. Applying Isotope Techniques and Modelingto Identify the Nitrogen Sourcein Göksu Delta. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2019, 28, 3179-3195. 0 + 10
10.15244/pjoes/94384


Times Cited: 2
2011
2. Demirel, Z.; Özer, Z.; Özer, O. Investigation and modeling of water quality of Göksu River (Cleadnos) in an international protected area by using GIS. SPRINGER SCIENCE + JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES, 2011, 21, 429-440. 1000 + 88
http://dx.doi.org/10.1007/s11442-011-0855-4


Times Cited: 17
2010
1. Demirel, Z.; Ozer, Z.; Ozer, O. NITROGEN AND PHOSPHATE CONTAMINATION STRESS OF GROUNDWATER IN AN INTERNATIONALLY PROTECTED AREA, THE GOKSU DELTA, TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2509-2517. 1000 + 20

Times Cited: 4
International - Covered by Other International Indexes 200
2014
1. özer, o. Use of Isotope Techniques to Determine The Source of Nitrogen Compounds in Grounwater. JOURNAL OF SELCUK UNIVERSITY NATURAL AND APPLIED SCIENCE, 2014, ICOEST Conf. 2014 (Part 1), 135-144. 200 + 0
http://http://www.josunas.org/login/index.php/josunas/article/view/337

Publications_003.pdf

International - Other 100
2023
2. GÜLÇİÇEK UYSAL, O.; CEBE, K. . TURKISH JOURNAL OF REMOTE SENSING, 2023, 5, 97-105. 100 + 0
10.51489/tuzal.1387400

2018
1. GÜLÇİÇEK, O. Investigation of Water Quality of Akgöl Lake in the Göksu Delta. ADVANCES IN ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018, , -. 0 + 0
http://http://www.ss-pub.org/?s=Investigation+of+Water+Quality+of+Akg%C3%B6l+Lake+in+the+G%C3%B6ksu+Delta+

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2011
1. DEMİREL, Z.; ÖZER, O.; ÖZPINAR, Z. Investigation of Groundwater Pollution in a Protected Area in Turkey, The Göksu Delta. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2011, 24, 17-27. 300 + 40
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gujs/article/view/1060000063/1060000419

Publications_001.pdf

International - publications.sections.8 300
2021
4. GÜLÇİÇEK UYSAL, O. Nehirlerde Mikroplastik Kirliliği ve Hidrodinamik Modellenmesi. EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, , 1410-1414. 100 + 0
10.31590/ejosat.1015595

3. GÜLÇİÇEK UYSAL, O. Su Ortamından Mikroplastik Giderimine Genel Bakış. EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, , 1404-1409. 100 + 0
10.31590/ejosat.1015586

2019
2. Gülçiçek, O.; ÜNYAYAR, A.; özer, e.; sansarcı, ö. Thermophilic Bacteria Investigation In Petroleum Contaminated Soils By Different Isolation Method. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2019, 32, 409-424. 0 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujs/issue/45480/457180

2010
1. DEMİREL, Z.; Özer, o.; dabanlı, s. Creation of GIS and 3D Maps Relating to Land Use, Agriculture, Livestock in Göksu Delta. BIYOLOJI BILIMLERI ARASTIRMA DERGISI, 2010, 3, 175-179. 100 + 0
Publications_002.pdf

International - publications.sections.59 0
2018
1. gülçiçek, O.; demirel, z. Investigation Of Heavy Metal Pollution Caused By Fertilizer In Groundwater With A New Approach Göksu Delta, Turkey. EURASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018, , -. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/ejere/issue/38245/351552

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GÜLÇİÇEK UYSAL, O. Mühendislik Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler I, ISBN: 978-625-6517-45-5, PLATANUS PUBLISHING, Number of print: 1, Total Printing Number: , 564 Page, Turkish, , Turkey, 2023. 0
2. GÜLÇİÇEK UYSAL, O.; YALVAÇ, M. Mühendislik Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler I, ISBN: 978-625-6517-45-5, PLATANUS PUBLISHING, Number of print: 1, Total Printing Number: , 564 Page, Turkish, , Turkey, 2023. 0
3. CEBE, K.; GÜLÇİÇEK UYSAL, O. DİJİTAL ÇAĞIN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, ISBN: 978-625-367-544-8, Iksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: , 90 Page, Turkish, , Turkey, 2023. 0
4. GÜLÇİÇEK UYSAL, O.; CEBE, K. BİLİMSEL GELİŞMELER: YENİLİKÇİ ARAŞTIRMALARDAN PRATİK UYGULAMALARA, ISBN: : 978-625-367-545-5, Iksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: , 174 Page, Turkish, , Turkey, 2023. 0
International - Full text - Oral 1800

13. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., YERALTI SULARINDA MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNE GENEL BAKIŞ. 3. Uluslararası Hasankeyf Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, 2022-12-17, , , Turkey, . 200

12. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., SU KALİTESİ İZLEME VE BELİRLEMEDE ÇEVRESEL İZOTOPLARIN KULLANIMI. SILK ROAD INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, 2022-12-08, , , Azerbaijan, . 200

11. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., PETROL KİRLİLİĞİ GİDERİMİNDE TERMOFİLİK BAKTERİLERİN KULLANIMI. SILK ROAD INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, 2022-12-08, , , Azerbaijan, . 200

10. CEBE, K.; GÜLÇİÇEK UYSAL, O., Effects of Mining Zones on Water Quality: Example of Kesikköprü Dam Lake. 4. ISPEC International Congress on Contemporary Scientific Research, 2023-11-14, 2023-11-15, Ganja, Azerbaijan, . 200

9. GÜLÇİÇEK UYSAL, O.; CEBE, K., Determination of Hydrogeochemical Properties of Kesikköprü Dam Lake Basin Groundwater. 4. ISPEC International Congress on Contemporary Scientific Research, 2023-11-14, 2023-11-15, Ganja, Azerbaijan, . 200

8. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., PETROL KİRLİLİĞİ GİDERİMİNDE TERMOFİLİKBAKTERİLERİN KULLANIMI. 3.Uluslararası Akdeniz Sempozyum, 2019-10-31, 2019-11-02, mersin, Turkey, . 200

7. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., MİKROPLASTİK ATIKLARIN TATLI SU ORTAMINDATAŞINIMININ MODELLENMESİ. 3. International Mediterranean Symposium, 2019-10-31, 2019-11-02, mersin, Turkey, . 200

6. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., THE MICROPLASTIC DEBRIS SINK, LAKES A REVIEW. 2 nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, MERSİN, Turkey, . 200

5. GÜLÇİÇEK UYSAL, O., AN INVESTIGATION OF WATER QUALITY IN PARADENİZ LAKE GÖKSUDELTA. n ”2nd Cilicia İnternational Symposium on Engineering and Technology(CİSET 2019)”, 2019-10-10, 2019-10-12, mersin, Turkey, . 200

4. GÜLÇİÇEK, O., INVESTIGATION OF WATER QUALITY OF AKGÖL LAKE IN THE GÖKSU DELTA. The 3rd ICOCEE conference, 2018-04-24, 2018-04-27, izmir, Turkey, . 0

3. demir delil, a.; doğaroğlu, g.; gülçiçek, o.; gören, n., Recovery of Copper from Simulated Wastewater via Electrochemical Process. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), 2017-05-08, 2017-05-10, nevşehir, Turkey, 2017. 0
http://www.icocee.org/

2. Gülçiçek, O.; Demirel, Z., Determınatıon of Potentıal Groundwater Pollutıon By DRASTIC Model And Gıs In Mersin,Turkey. The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS'16),, 2016-05-24, 2016-05-28, SARAJOVA, Bosnia and Herzegovina, 2016. 0

1. Gülçiçek, O.; Demirel, Z., Yüzey ve Yeraltı Sularının Kimyasal Fasiyesinin (Tipinin) Belirlenmesi, Mekana Bağlı Değişiminin Haritalanması; Göksu Deltası, Türkiye. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16), 2016-03-19, 2016-03-20, Kilis, Turkey, 2016. 0
http://www.icnase16.com/#!conference-proceedings/ug7fi

International - Full text - Poster 100

3. Özer, O.; Demirel, Z.; Şaldırdak, T., Investıgatıon Flood Rısk Wıth Geographıc Informatıon Systems (GIS) In Mersin . International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, 2010-10-26, 2010-10-28, Konya, Turkey, 2010. 100

2. Demirel, Z.; Özer , Z.; Özpınar, Z.; Gülçiçek, O., The Applıcation of GIS and Models on the Water Basin Management – A Case Study of Berdan River. International Congress on River Basin Management, Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources, 2007-03-22, 2007-03-24, Antalya, Turkey, 2007. 0

1. Demirel, Z.; Özer, Z.; Gülçiçek, O.; Kaya, A., Environmental Insite: An Environmental in for Formation System Used for Assessing Groundwater Quality in Mersin. International Conference on Environment Survival and Sustainability, 2007-02-19, 2007-02-24, lefkoşa, TRNC, 2007. 0
http://old.staff.neu.edu.tr/~ghuseyin/WEB%20BOOKS/16.%20ESS%202007%20PROCEEEDIG%20BOOK/Volume%206.pdf

International - Abstract - Oral 100

1. CEBE, K.; GÜLÇİÇEK UYSAL, O., Estimation of the Total Population In Kesikköprü Dam Lake Basin via Multiple Projection Methods. INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES – IX, 2023-11-01, 2023-11-03, Baku, Azerbaijan, . 100

National - Full text - Oral 445

5. ÖZER, O.; DEMİREL, Z.; ÖZER, Z., Göksü Deltası’nda Gübre Ve Pestisit Kullanımına Bağlı Olarak Tarım Topraklarındaki Kirliliğin Araştırılması. International Symposium On Environment - 2009, 2009-05-21, , Manas, Kyrgyzstan, 2009. 100

4. özer, o., TARIMSAL AKTİVİTELERDEN KAYNAKLI YERALTISUYU KİRLİLİĞİ; GÖKSU DELTA'SI. 2nd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science ,ISITES2014, 2014-06-18, 2014-06-20, karabük, Turkey, 2014. 100
https://www.isites.info/pastconferences/isites2014/isites2014/papers/A18-ISITES2014ID225.pdf

3. DemirelD, Z.; Özer , O., Mersin İlinin Su Potansiyeli ve Kullanılabilirliği”,. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, 2008. 100

2. Demirel, Z.; Özer, Z.; Özer , O.; Yıldız, G.; Erdal, M., Göksu Nehrinin Su Kalitesi ve WQMCAL Modelinin Uygulanması. Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli, 2008-05-14, 2008-05-17, kocaeli, Turkey, 2008. 70

1. Demirel, Z.; Özer, Z.; Özer, O.; Bolatbaş, A., Mersin-Erdemli Kösbucağı Krom Zenginleştirme Tesisinde MINDEC Model Uygulaması. Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli, 2008-05-14, 2008-05-17, Kocaeli, Turkey, 200. 75

National - Full text - Poster 0

1. Kumbur, H.; Erkurt, E.; Gülçiçek, O., Mersin Üniversitesi Çiftikköy, Yenişehir ve Tece Kampus Sularının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Ulusal Çevre Sempozyumu , 2007-04-18, 2007-04-21, mersin, Turkey, 2007. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

National - Abstract - Oral 40

1. Özer, O.; Demirel, Z.; Kol, R.; Kılınç, T.; Türk, H.; Esen, E.; Yalvaç, Y., Mersin Sahilinde Karasal Kaynaklı Deniz Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalandırması. XI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2013-10-01, 2013-10-04, Samsun, Turkey, 2013. 40

National - Abstract - Poster 50

2. Özer , O.; Demirel, Z., "GÖKSU DELTASI YERALTI SULARINDA DENİZ SUYU GİRİŞİMİNİN HİDROJEOKİMYASAL VERİLER İLE DEĞERLENDİRLMESİ. Uluslararası Katılımlı 6.Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Turkey, 2014. 25

1. Özer , O.; Demirel, Z.; Uluçam, B., Nehir Suyu Kalite Modellemesi, Göksu Nehri. XI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2013-10-01, 2013-10-04, Samsun, Turkey, 2013. 25

International - projects.gorevler.12 0

1. , AB, Project Number: , EUR, projects.gorevler.12, Continue... 0

International - Researcher 0

1. ”Stand Up to Climate Change” TR2013/0327.05.01-02/028, AB, Project Number: 1, 189807 EUR, Researcher, 2019,Completed. 0

National - Manager 100

1. Investigation of the effect of vermicomposting process on nitrate transport in the soil profile, BAP, Project Number: 2024-AP5-5003, 290000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

6. , , Project Number: , 3197800 TL, Researcher, 2023,Completed. 0

5. , projects.kurumlar.12, Project Number: , 637973 EUR, Researcher, 2021,Completed. 0

4. , projects.kurumlar.12, Project Number: , 637973 TL, Researcher, 2021,Completed. 0

3. Petrolle Kirlenmiş Topraklarda Termofilik Bakterilerin İzolasyonu ve Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, projects.kurumlar.16, Project Number: 1, 24000 TL, Researcher, 2018,Completed. 0

2. Göksu Deltası Yeraltı Suyu Kirliliğinin Belirlenmesi, Modellenmesi ve Kirletici Kaynakların İzotop Yöntemleri İle Araştırılması, Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması, BAP, Project Number: BAP- FBE ÇM (OÖ) 2010-5 DR, 20000 TL, Researcher, 2015,Completed. 50

1. , projects.kurumlar.14, Project Number: , 20000 TL, Researcher, 2014,Completed. 0

National - Scholarship 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , TL, Scholarship, 2008,Completed. 0

International Journal [Year, Count] 15
1. CLEAN - SOIL, AIR, WATER , [ 2016 : 2 ] . 10
2. CLEAN - SOIL, AIR, WATER (A JOURNAL OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL SAFETY) , [ 2018 : 1 ] . 5
National Journal [Year, Count] 1
1. CBU JOURNAL OF SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 1
National
1. Mersin Üniv. Bilim Şenliği 2015, Bilincin altı üstü Çevre Etkinliği, TUBİTAK4007-MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, Mersin Üniiv.Mühendislik Fak. 307 NOLU DERSLİK, Rehber: Görkem GÜLMEZ, Aydeniz DEMİR,BAşak ÖZER,Sezgi TANLAK, 2015-06-05-2015-06-05, 60 dk, Mersin, Turkey
2. MERSİN İLİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI , GRUP 8 (ÇEVRE VE EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU), WORKSHOP, MERSİN İLİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE SARAYI, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2015-04-29-2015-04-29, 8 SAAT, mersin, Turkey
1. , Member No: 1, Turkey, 2016-05-31-Continue.
2. , Member No: 1, Turkey, 2016-01-01-Continue.
3. , Member No: 0000, Turkey, 2015-10-08-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"