Slide background
Electrical & Electronics Engineering

Electrical & Electronics Engineering

       “Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü”, Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olarak 1995 yılında Çiftlikköy kampüsünde kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren hızlı bir büyüme gösteren bölümümüz, 1996 yılında yüksek lisans, 2000 yılında lisans ve 2008 yılında da doktora eğitim-öğretimine başlamıştır. Bölümümüz lisans programına her sene ÖSS ile 50 öğrenci alınmaktadır ve ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Bölümün kurulumundan bu yana, çalışılan proje sayısı, yüksek lisans öğrenci sayısı ve laboratuar sayısı da düzenli olarak artmıştır.  Yapımı devam eden bölüme ait olacak büro, ofis ve laboratuarlar, bölümün ileriki yıllardaki gelişimini karşılayacak biçimde planlanmıştır.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının temel amacı, ülkemiz ve insanlığın ekonomik, bilimsel ve  teknolojik gelişimi için, elektrik elektronik ve bilişim teknolojilerinde bilgiye ulaşan, üreten ve uygulayan donanımlı mühendisler yetiştirmektir. Lisansüstü programlarının temel amacı ise öğrencilerin, lisans eğitimi sırasında almış oldukları bilgileri derinleştirmek, ilgi duydukları alanlara göre daha ayrıntılı bilgiler vermek ve bu konularda yeterlilik kazandırmak ve dünya bilimine katkıda bulunacak bilim adamı yetiştirmek için temel oluşturmaktır.

      Bölümümüzde verilen eğitimin dili Türkçe olmakla birlikte, toplam ders kredisinin % 30'u oranında İngilizce içerikli ders de verilmektedir.

      Bölümümüz, eğitim-öğretim programını Mühendislik Fakültesi D-Blok 3. Katındaki büro, ofis ve laboratuvarları ile, mühendislik fakültesinin diğer bölümleriyle paylaşmalı veya müstakil olarak kullandığı dersliklerinde yürütmektedir. Yakın zamanda tamamlanması planlanan inşa halindeki bina ile bölümümüz kendi binasına kavuşacaktır.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2021
12. Gökkan, S.; özdemir, C. . DIGITAL SIGNAL PROCESSING, 2021, 118, 1-12.
10.1016/j.dsp.2021.103218
11. Habibe, K.; Acı, .; Akdağlı, A. . EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2021, 174, 1-15.
10.1016/j.eswa.2021.114802
10. Abacı, K.; Yamaçlı, V.; Chen, Z. . ELECTRICAL ENGINEERING, 2021, 103, -.
10.1007/s00202-020-01127-y
9. Değirmenci, E. . CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, 2021, 40, -.
10.1080/15569527.2021.1895825
8. Değirmenci, E.; Yanık, H.; Büyükakıllı, B. . MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, 2021, 59, -.
10.1007/s11517-021-02401-2
7. Yamaçlı, V.; Abacı, K. . JOURNAL OF COMPUTATIONAL DESIGN AND ENGINEERING, 2021, 8, -.
10.1093/jcde/qwaa073
2020
6. Turksoy, A.; Teke, A.; Alkaya, A. A comprehensive overview of the dc-dc converter-based battery charge balancing methods in electric vehicles. RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS , 2020, 133, 110274-110274.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2020.110274
5. Türksoy, A.; Teke, A.; Alkaya, A. . RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 2020, 133, 110274-.
4. Demirci, .; Kırık, .; özdemir, C. . IEEE ACCESS, 2020, 8, 155926-155938.
3. Yamacli, V.; Abaci, K. Optimal converter control for PV-fed DC and AC interconnection by using hybrid artificial neural networks. OXFORD UNIVERSITY PRESS (OUP), 2020, 8, 210-224.
http://dx.doi.org/10.1093/jcde/qwaa073
2. Yanık, H.; Değirmenci, E.; Büyükakıllı, B.; Karpuz, D.; Hallıoğlu kılınç, O.; Gürgül, S. . BIOMEDICAL ENGINEERING / BIOMEDIZINISCHE TECHNIK, 2020, 0, -.
10.1515/bmt-2019-0147
1. Işıker, H.; özdemir, C. . DIGITAL SIGNAL PROCESSING, 2020, 106, -.
10.1016/j.dsp.2020.102826