Faculty of Science and Letters

Genel Görünüm

        Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 3837 sayılı yasa ile 3 Temmuz 1992 yılında kurulmuş olup, 1993-94 eğitim-öğretim yılında 5 Bölüme (Alman Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor ve Matematik) öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. 1994-95 eğitim- öğretim yılında mevcut bölümlerine Biyoloji, Felsefe, Fizik ve Sosyoloji; 1996-97 eğitim-öğretim yılında Mütercim Tercümanlık (Almanca), Psikoloji ve Tarih bölümlerine; 1997-98 eğitim-öğretim yılında açılan Sanat Tarihi bölümü hariç Mütercim Tercümanlık (Fransızca),  Kimya, Felsefe 2. Öğretim ve Arkeoloji Bölümlerine öğrenci alarak eğitim ve öğretimi sürdürmüştür. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında 14 olan Bölüm sayımız Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinin Çeviri bölümüyle birleştirilmesi ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünün Arkeoloji bölümü adı altında tek bir bölüme dönüştürülmesi ile bölüm sayımız 12 olmuştur. Fakültemiz 2006-2007 eğitim- öğretim yılında Sosyoloji Bölümüne de tekrar öğrenci almaya başlamıştır. 20 yıllık deneyimiyle, 2011-2012 Öğretim yılında 12 Bölümde 3454 lisans öğrencisi ve 154 Öğretim elemanı ile eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini sürdürmektedir. Fakültemizde halen Arkeoloji, Biyoloji, Çeviri, Felsefe, Fizik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapılmaktadır. Biyoloji, Felsefe, Kimya, Matematik ve Tarih bölümlerinde ikinci öğretim programı da yürütülmektedir.          

Fakültemizin tüm bölümlerinde yüksek lisans programı mevcuttur. Ayrıca Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Arkeoloji, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dil Bilimi), Felsefe ve Tarih olmak üzere 10 Ana Bilim Dalında doktora programı yürütülmektedir.         

Fakültemizde kadrolu 36 Profesör, 20’si kadrolu 31 Doçent, 42 Yardımcı Doçent, 12 Öğretim Görevlisi, 6 Okutman, 2 Uzman ve 51 Araştırma Görevlisi (9’si 33 Madde ile, 42’u  50/d ile görevli) toplam 179 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde Yabancı Uyruklu öğretim elemanı olarak Matematik bölümünde 1 profesör, Çeviri bölümünde ise 1 Yrd.Doç.ve 1 Öğr.Gör. görev yapmaktadır.          

Fakültemizin  16’sı idari olmak üzere toplam 195 personeli bulunmaktadır.          

Fakültemiz bölümlerinin ilgi alanlarında çağdaş evrensel ölçülerde bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak ve bölgesel, ulusal ve insani ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, bilim insanı, araştırmacı, öğretmen ve meslek sahipleri yetiştirmek misyonumuzdur.          

 Vizyonumuz, bilimsel düşüncenin ışığında, üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesine ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilen. ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile ilişki ve bağları olan, dünyadaki nitelikli fen ve edebiyat fakülteleriyle yarışabilir bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.          

Değerlerimiz; Akademik ve etik değerlere bağlılık.

"A World University In The Light of Science and Modernity"