Administration

  Lecturer PhD Kandemir Atçeken
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Faculty of Economics and Administrative Sciences .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Internal
:
15369 .
Created
:
2015-09-28 05:49:51 .
Last Modification
:
2024-01-22 12:39:54 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2008
2013
DOCTORATE POLITICAL SCIENCES AND PUBLIC ADMINISTRATION MERSIN UNIVERSITY 2021
Title Institute Year
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT MERSIN EXCHANGE COMMODITY 2014-04-01 - 2015-04-01
Title Dutie Institution/Other Year
ASISTANT MANAGER MERSIN UNIVERSITY MIGRATION STUDIES APPLICATION AND RESEARCH CENTER MERSIN UNIVERSITY 2020-01-11 - Continue
International - Covered by Other International Indexes 600
2023
3. Atçeken, K.; Dik, E. The 11 Years Bibliometric Analysis of Syrian Migration. JOURNAL OF IDENTITY AND MIGRATION STUDIES, 2023, 17, 67-85. 200 + 0
http://www.jims.e-migration.ro/Vol17_No1_2023/JIMS_Vol17_No1_2023_pp_67_87_ATCEKEN.pdf

2020
2. ATÇEKEN, K. Mersin Press and Local Actors on Urban Politics Debate . JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT EDUCATIONAL AND ECONOMICS PERSPECTIVES , 2020, 8, 18-33. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jimeep/issue/55110/712524

2018
1. ATÇEKEN, K.; DOĞRUL, Ü.; ÇABUK, S. THE IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA IN PROMOTION: THE CASE OF 5TH INTERNATIONAL MERSĠN CITRUS FESTIVAL. JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCHES AND STUDIES, 2018, 10, 146-157. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428624

International - Other 100
2023
1. ATÇEKEN, K.; Dik, E. . JOURNAL OF IDENTITY AND MIGRATION STUDIES, 2023, 1, 67-85. 100 + 0
International - publications.sections.8 400
2020
4. ATÇEKEN, K. . JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT EDUCATIONAL AND ECONOMICS PERSPECTIVES, 2020, 8, 18-33. 100 + 0
3. ATÇEKEN, K. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2020, 25, 153-166. 100 + 0
2018
2. ATÇEKEN, K.; DOĞRUL, Ü.; ÇABUK, S. . AKADEMIK ARASTIRMALAR VE CALISMALAR DERGISI (AKAD), 2018, 10, 146-157. 100 + 0
10.20990/kilisiibfakademik.428624

2015
1. DOĞRUL, Ü.; ATÇEKEN, K.; ŞAHİN, A. . CAG UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2015, 12, 72-84. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2023
2. ATÇEKEN, K. . ANKARA UNIVERSITESI SBF DERGISI, 2023, , -. 200 + 0
10.33630/ausbf.1223669

2018
1. ATÇEKEN, K. . MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER E-DERGISI, 2018, 1, 25-32. 200 + 0
International - Full text - Oral 200

1. ATÇEKEN, K.; Sezer, T.; Dik, E., Unleashing the Potential of Smart Cities: A Web Mapping Application for Türkiye. International Conference on Future Smart Cities - 6th Edition, 2023-09-18, 2023-09-22, Tiran, Albania, . 200

International - Abstract - Oral 400

4. ATÇEKEN, K., Active Political Participation of Young People in Turkey. 5. EUROLOC EURA LOCREF, 2017-06-12, 2017-06-12, Floransa, Italy, . 100

3. Atçeken, K., Türkiye'de Gençlerin Aktif Siyasete Katılımı. 5. EUROLOC EURA LOCREF Katılımı: Yerel Yönetimlerin Rönesansı, 2017-06-12, 2017-06-17, Floransa, Italy, 2017. 100
https://www.shareu.unifi.it/upload/sub/DEFINITIVE%20PROGRAM%205th%20JOINT%20EUROLOC%20EURA%20LOCREF%20Summer%20School.pdf

2. ATÇEKEN, K.; DOĞRUL, Ü.; ÇABUK, S., Tutundurma Karması İçerisinde Sosyal Medyanın Önemi: 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Örneği. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2017-01-25, 2017-01-28, CATANIA, Italy, . 100

1. Atçeken, K.; Doğrul, Ü.; Çabuk, S., Tutundurma Karması İçerisinde Sosyal Medya'nın Önemi: 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Örneği. XII. Avrupa Sosyal Bilimler Konferansı, 2017-01-25, 2017-01-28, Katanya, Italy, 2017. 100
http://iassr2.org/?page_id=2164

National - Abstract - Oral 50

1. Atçeken, K., Basın İlan Kurumu (BİK)'nun Yerel Basın ve Yerel Siyaset Üzerindeki Etkileri. 11. Siyasi İlimler Türk Derneği Konferansı, 2012-12-16, 2012-12-16, Ankara, Turkey, 2012. 50

National - Manager 100

1. The Future of GIS-based Mapping Systems for Effective Local Governments and a Proposal for an Application, BAP, Project Number: 2023-1-AP7-4854, 5000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

1. Local Press in the Context of Urban Politics: The Case of Mersin, BAP, Project Number: 1399682, 5872 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

National - Scholarship 0

1. 70 Yıl Sonra Erdemli: Küçük Yerleşim Yerlerinde Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasal Hayat, projects.kurumlar.20, Project Number: 113K632, 0 TL, Scholarship, 2015,Completed. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"