Academic Staff

  Lecturer PhD Nejla Kayalı Orta
Profile
:
Department
:
/Department of Turkish Language .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Rektörlük Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
3068 .
Created
:
2015-11-25 15:42:39 .
Last Modification
:
2020-01-15 14:11:31 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2005
2006
PHD TURKISH FOLKLORE GAZI UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. Journey Of The Turkish Narrative Tradition Heroes In Turkish Cinema After 1980, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Pervin ERGUN, Gazi University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Folklore Department, Ankara, Turkey, 2017.

Master Thesis

1. Transition Periods of Mersin Folk Culture, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Nilgün ÇIPLAK COŞKUN, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, Mersin, Turkey, 2010.

Title Dutie Institution/Other Year
2019-09-17 - 2022-09-09
International - SCI/SCI-Expanded category 1500
2018
2. Kayalı Orta, N. Andrey Makaloviç SAGALAYEV. Ural-Altay Mitolojisinde Arketipler ve Semboller. (Çeviren: Ali Toraman). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-9521-09-3, 176 sayfa. MILLî FOLKLOR, 2018, 115, 189-193. 500 + 0
http://www.millifolklor.com/Yayin/115

2015
1. KAYALI ORTA, N. Türk Sinemasında Geleneksel Kahraman Simgesel Olarak İmgenin Yerini Alabildi mi?. ASOS YAYINEVI, 2015, 10, 863-863. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8840

International - Covered by Other International Indexes 400
2014
2. Kayalı Orta, N. Mevlevi Musical Liturgy is Where Turkish Folklore. BILIM VE KULTUR, 2014, 6, 81-90. 200 + 0
http://isamveri.org/pdfdrg/G00055/2014_5/2014_5_ORTAN.pdf

2013
1. Kayalı Orta, N. Symbols of Love in Turkish Folk Songs of Macedonia. BILIM VE KULTUR, 2013, 03, 90-101. 200 + 0
http://www.acarindex.com/bilim-ve-kultur/makedonya-turk-halk-turkulerinde-ask-sembolleri-6364#.XZT7Y0YzZdg

International - Chapter(s) in Book 350
1. Kayalı Orta, N. Investigations on Supernatural Beings and Narratives, ISBN: 6057898012, Kesit, Number of print: 1005, Total Printing Number: 1, 224 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 250
International - Chaper(s) in Book (Translated) 350
1. Kayalı Orta, N. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 4, ISBN: 6058538900, Geleneksel , Number of print: 1000, Total Printing Number: 1, 407 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2015. 50
http://www.gelenekselyayincilik.com/
2. Kayalı Orta, N. Uygulamalı Halk Bilimi, ISBN: 6058538924, Geleneksel, Number of print: 2, Total Printing Number: 1000, 231 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 50
http://www.gelenekselyayincilik.com/
National - Book 500
1. Kayalı Orta, N. Hero's Journey in Cinema, ISBN: 978-605-2290-24-8, Karakum Kitap, Number of print: 1005, Total Printing Number: 1, 256 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 500
International - Full text - Oral 1000

5. Kayalı Orta, N., Küreselleşme ve Geleneksel Türk Anlatı Kahramanlarının Kültürel Değişimdeki Rolü ve Önemi. INCSOS 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Kudüs, Palestine, 2018. 200
http://incsos.org/wp-content/uploads/2018/06/INCSOS-2018-AL-QUDS-KUD%C3%9CS-CONGRESS-KONGRES%C4%B0-ABSTRACTS-BOOK-%C3%96ZET-K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI.pdf//

4. Kayalı Orta, N., Fantastik Türle Medyanın Toplumu Ötekileştirerek Tüketmeye İtmesi. II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, 2014-10-18, 2014-10-18, Ankara, Turkey, 2014. 200
http://www.genchalkbilimciler2014.hacettepe.edu.tr

3. Kayalı Orta, N., Kültür, Kimlik ve Medya- Popüler Kültür ve Tüketicisi Üzerinden. GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ULUSLARARASI KONGRE, 2014-05-16, 2014-05-18, Samsun, Turkey, 2014. 200

2. Kayalı Orta, N., Türk Müziğinde Su Kültü. XIX. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 2014-05-05, 2014-05-05, Üsküp, Macedonia, 2014. 200

1. Kayalı Orta, N., Anadolu Türkülerinde Tasavvuf Sembollerine Genel Bir Bakış. IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı “Türkü-Türkülerimiz-Öyküleriyle Türküler Sempozyumu”, 2013-03-20, 2013-03-24, Muğla, Turkey, 2013. 200

International - Full text - Poster 100

1. Kayalı Orta, N., Yazılı Kültürün Ürettiği Kitap Ayraçlarının Kültürel Bellek Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 2018-04-25, 2018-04-27, Ankara, Turkey, 2018. 100
https://ephemeraturkey.ku.edu.tr/en/program-1

National - Full text - Oral 400

4. Kayalı Orta, N., Kültür Endüstrisi ve Sanat Yaratıcılığının Masallarla Aktarımı. UHAK 2019 Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi, 2019-10-11, 2019-10-12, İstanbul, Turkey, 2019. 100
https://uhak.yildiz.edu.tr/2019/

3. Kayalı Orta, N., Mitlerin Koruyucusu Türküler. III. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 2017-04-25, 2017-04-26, Ankara, Turkey, 2017. 100

2. Kayalı Orta, N., “Mevlana'nın Türk ve Dünya Edebiyatındaki/Eğitimindeki Etkileri”. Kültürel Mirasın Aktarımı ve Eğitimi Çalıştayı, 2012-12-25, 2012-12-25, Ankara, Turkey, 2012. 100

1. Kayalı Orta, N., Türk Müziğindeki Terminoloji Farklılığının Sosyal Sınıflandırmalara Etkisi. I. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 2012-04-25, 2012-04-26, Ankara, Turkey, 2012. 100
http://www.hugem.hacettepe.edu.tr/

National Journal [Year, Count] 1
1. HITIT UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MEDENIYET VE TOPLUM DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"