Academic Staff

  Lecturer PhD Nejla Orta
Profile
:
Department
:
/Department of Turkish Language .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Rektörlük Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
3068 .
Created
:
2015-11-25 15:42:39 .
Last Modification
:
2024-04-16 14:09:52 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2005
2006
PHD TURKISH FOLKLORE GAZI UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. Journey Of The Turkish Narrative Tradition Heroes In Turkish Cinema After 1980, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Pervin ERGUN, Gazi University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Folklore Department, Ankara, Turkey, 2017.

Master Thesis

1. Transition Periods of Mersin Folk Culture, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Nilgün ÇIPLAK COŞKUN, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, Mersin, Turkey, 2010.

Title Dutie Institution/Other Year
2019-09-17 - 2022-09-09
International - SCI/SCI-Expanded category 500
2017
1. ORTA, N. Andrey Markoviç SAGALAYEV. Ural-Altay Mitolojisinde Arketipler ve Semboller. (Çeviren: Ali Toraman). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-9521-09-3, 176 sayfa.. MILLI FOLKLOR, 2017, 115, 189-193. 500 + 0
https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=115&Sayfa=187

Publications_008.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2024
1. ORTA, N.; RAHAVİ, M. Comparison of a Turkish Folktale and an Iranian Folktale in Terms of the Shape-shifting Motif Sır Saklamayan Padişah Kızı - Mehrinnegar and Sultan Mar. FOLKLOR/EDEBIYAT, 2024, 117, 101-124. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe/issue/83126/1431175

Publications_002.pdf

International - publications.sections.62 100
2023
1. ORTA, N. . INTERDISCIPLINARY LANGUAGE STUDIES, 2023, , 60-79. 100 + 0
10.48147/dada.1362239

National - Covered by ULAKBIM 1800
2024
9. ORTA, N. Using artificial intelligence (AI), data science and machine learning (ML) for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. RUMELIDE DIL VE EDEBIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2024, 38, 748-777. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3740087

Publications_003.pdf

8. ORTA, N. İKİ DİLLİ ÇOCUKLARDA MASALLARLA ANA DİLDE (TÜRKÇE) SÖZ VARLIĞININ ARTIRILMASI: İSVEÇ, NORVEÇ, FİNLANDİYA ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI TURKCE EDEBIYAT KULTUR EGITIM DERGISI, 2024, 13, 197-212. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3651992

Publications_004.pdf

7. ORTA, N. ECOCRITICISM IN THE CINEMA: ANALYSIS OF FOLKLORE ELEMENTS IN THE ECOLOGICAL CONTEXT OF THE FILM GRAIN. MOTIF AKADEMI HALK BILIMI DERGISI, 2024, 45, 30-46. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/83651/1411760

Publications_011.pdf

2023
6. ORTA, N. Description in Folk Narratives: The Use of Descriptions in the Zümrüdüanka Kuşu (Phoenix) Tale from a Hermeneutic Perspective. KORKUT ATA TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, 13, 602-616. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3563328

Publications_007.pdf

5. ORTA, N. Perception of Reality in Folk Tale Heroes: The Example of Keloğlan. AKADEMIK DIL VE EDEBIYAT DERGISI, 2023, 7, 2439-2462. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3519530

Publications_005.pdf

4. ORTA, N. THE FUNCTIONS OF NOSTALGIA IN THE CULTURE INDUSTRY, A FOLKLORIC EVALUATION. FOLKLOR AKADEMI DERGISI, 2023, 6, 1118-1135. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3502236

Publications_006.pdf

2015
3. ORTA, N. In Turkish Cinema, Could Heroes Of Traditioanl Narrative Form Return To Symbol From The Image?. JOURNAL OF TURKISH STUDIES, 2015, 10, 863-874. 200 + 0
https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=yazar_bilgi&user_id=7307

Publications_009.pdf

2014
2. ORTA, N. Mevlevi Musical Liturgy is Where Turkish Folklore . BILIM VE KULTUR, 2014, 2, 86-93. 200 + 0
https://isamveri.org/pdfdrg/G00055/2014_5/2014_5_ORTAN.pdf

Publications_010.pdf

2013
1. ORTA, N. Symbols of Love in Turkish Folk Songs of Macedonia. BILIM VE KULTUR, 2013, 1, 90-101. 200 + 0
International - Chapter(s) in Book 5500
1. ORTA, N. Uygulamalı Halk Bilimi, ISBN: 978-605-85389-2-4, Geleneksel Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 231 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2015. 250
2. ORTA, N. Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, ISBN: 978-605-7898-01-2, Kesit Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 223 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2018. 250
3. ORTA, N. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 4, ISBN: 978-605-85389-0-0, Geleneksel Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 407 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2014. 250
International - Book Edited 5500
1. ORTA, N.; ORTAKCI, A. Kutsalın İzdüşümleri – Dil, Edebiyat ve Kültür Bağlamında, ISBN: 9786256905559, Paradigma Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 215 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2023. 125
1. ORTA, N.; ORTAKCI, A. Kutsalın İzdüşümleri – Dil, Edebiyat ve Kültür Bağlamında, ISBN: 978-625-6905-55-9, Paradigma Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 18 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2023. 125
International - Encyclopedia Subject / Item 5500
1. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2019. 0
2. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2019. 0
3. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2019. 0
4. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 14000 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 4000
5. ORTA, N.; YAKAR, H. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü/ Başlangıçtan 20.Yüzyıla, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2015. 0
6. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü/Başlangıçtan 20. Yüzyıla, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2015. 0
7. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2019. 0
8. ORTA, N. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 978-9944-237-86-4, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14000 Page, Turkish, , , 2019. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 5500
1. ORTA, N. Comparative Turkic and Norse Mythology, ISBN: 978-625-6444-33-1, Grafiker Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 298 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2024. 500
National - Chapter(s) in Book 750
1. ORTA, N. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, ISBN: 97860563401-1-6, Detay Yayıncılık, Number of print: 2, Total Printing Number: 2000, 299 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2013. 250
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 750
1. ORTA, N. Hero's Journey in Cinema - Traditional Narrative Heroes in Turkish Cinema after 1980, ISBN: 9786052290248, Karakum Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 256 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 500
International - Full text - Oral 1000

5. ORTA, N., Algoritmalar Karşısında Kültür ve Edebiyat: Dijital Platformlardaki Tavsiye Sistemleri Üzerinden Bir Değerlendirme. VI. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, 2024-01-20, 2024-01-21, İstanbul, Turkey, . 200

4. ORTA, N., İki Dilli Öğrencilerin Ana Dil Eğitiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Masallar: İsveç Örneği - Folk Tales as a Tool of Cultural Transmission in Native Linguistic Development of Bilingual Students: The Case of Sweden. III. International Congress of Bilingualism Studies and European Turks, 2021-05-28, 2021-05-29, Stockholm, Sweden, . 200

3. ORTA, N., Fantastik Türle Medyanın Toplumu Ötekileştirerek Tüketmeye İtmesi. II. Uluslararası Genç Halk Bilimciler Sempozyumu, 2014-10-18, 2014-10-18, Ankara, Turkey, . 200

2. ORTA, N., Kültür, Kimlik ve Medya. Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi, 2014-05-16, 2014-05-18, Samsun, Turkey, . 200

1. ORTA, N., Anadolu Türkülerinde Tasavvuf Sembollerine Genel Bir Bakış. IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı “Türkü-Türkülerimiz-Öyküleriyle Türküler Sempozyumu”, 2013-03-21, 2013-03-24, Ankara, Turkey, . 200

International - Full text - Poster 100

1. ORTA, N., Yazılı Kültürün Ürettiği Kitap Ayraçlarının Kültürel Bellek Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 2018-04-25, 2018-04-27, Ankara, Turkey, . 100

International - Abstract - Oral 200

2. ORTA, N., Küreselleşme ve Geleneksel Türk Anlatı Kahramanlarının Küreselleşme ve Kültürel Değişimdeki Rolü ve Önemi. 2018 INCSOS II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Kudüs, Palestine, . 100

1. ORTA, N., Türk Müziğinde Su Kültü. XIX. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 2014-05-05, 2014-05-05, Üsküp, Macedonia, . 100

National - Abstract - Oral 150

3. ORTA, N., Kültür Endüstrisi ve Sanat Yaratıcılığının Masallarla Aktarımı. Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi UHAK 2019, 2019-10-11, 2019-10-13, İstanbul, Turkey, . 50

2. ORTA, N., Mitlerin Koruyucusu Türküler. III. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 2017-04-25, 2017-04-26, Ankara, Turkey, . 50

1. ORTA, N., Mevlana'nın Türk ve Dünya Edebiyatındaki/Eğitimindeki Etkileri. Kültürel Mirasın Aktarımı ve Eğitim Çalıştayı, 2012-12-25, 2012-12-26, Ankara, Turkey, . 50

International Journal [Year, Count] 24
1. AKADEMIK DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
2. KORKUT ATA TüRKIYAT ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 4
3. MOTIF AKADEMI HALKBILIMI DERGISI , [ 2024 : 1 ] . 4
4. TASAVVUR , [ 2024 : 1 ] . 4
5. ULUSLARARASı SOSYAL BILIMLER AKADEMI DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 4
6. ÇEşM-I CIHAN , [ 2022 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 1
1. HITIT UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MEDENIYET VE TOPLUM DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"