Administrative Staff

ŞERİFE ULUDAĞ

ŞERİFE ULUDAĞ
Görevi
:
Bilgisayar İşletmeni

Phone
:
+90 324

Internal
:
35299

Degree Bölüm/Program Üniversite/Kurum Year
LISANS IKTISAT ANADOLU UNIVERSITESI 2001
ONLISANS MAKINA RESMI KONSTRUKSUYONU AKDENIZ UNIVERSITESI 1990
MESLEK LISESI MAKINE RESSAMLIGI I. ENDUSTRI MESLEK LISESI 1986

"A World University In The Light of Science and Modernity"