Academic Staff

  Lecturer PhD Erkan Gülgösteren
Profile
:
Department
:
/Department of Physical Education and Sports .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Rektörlük Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
13082 .
Created
:
2015-05-29 11:07:41 .
Last Modification
:
2023-05-05 11:21:17 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1993
2001
DOCTORATE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MERSIN UNIVERSITY 2019
Doctorate Thesis

1. THE EFFECT OF CLASSICAL AND COMPUTER ASSISTED EDUCATION ON THE BASIC MOVEMENT SKILLS OF TRAINABLE MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN, Supervisor: Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Physical Education and Sports Department, Mersin, Turkey, 2019.

International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2022
2. GÜLGÖSTEREN, E. . PROGRESS IN NUTRITION, 2022, , 1-10. 1000 + 0
10.23751/pn.v24i4.13283

1. Gülgösteren, E.; Demirci, N.; Toptaş Demirci, P. The effects of COVID-19 restrictions on dietary behaviors, supplement, and physical activity habits of children with Autism Spectrum Disorder: Impact of COVID-19 Restrictions on Children with ASD. MATTIOLI 1885, 2022, 24, 1-10. 1000 + 0
https://doi.org/10.23751/pn.v24i4.13283

Publications_001.pdf

International - Covered by Other International Indexes 790
2019
4. GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M. The Effect of Relative Age Effect on Physical Characteristics and Fundamental Movement Skills in Intellectual Disabled Boys. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCE, 2019, 1, 34-38. 200 + 0
2018
3. GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A. Students What Should Be Minded When Families With Disabled Children Are Planning A Summer Vacation?. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCE, 2018, 1, 23-28. 200 + 0
2. Gülgösteren, E.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A. Investigation On The Contributions Of People With Disabilities Of Present Laws İn Turkey And Level Of Utilization From The Law . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCE, 2018, 1, 07-12. 190 + 0
1. GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ZİYAGİL, M. The Effects of Rhythm and Dance Training on the Levels of Daily Living Activities in Trainable Mentally Handicapped Children. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCE, 2018, 1(2), 15-23. 200 + 0
International - Other 295
3. GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; ZİYAGİL, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS HEALTH SCIENCES, 2018, 1, 15-23. 100 + 0
doi.org/10.33438/ijdshs.482588

2. GÜLGÖSTEREN, E.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS HEALTH SCIENCES, 2018, 1, 23-28. 100 + 0
1. GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M.; TOPTAŞ DEMİRCİ, P.; DEMİRCİ, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS HEALTH SCIENCES, 2018, 1, 7-12. 95 + 0
International - publications.sections.8 100
2019
1. GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCE, 2019, 2, 30-34. 100 + 0
10.23751/pn.v24i4.13283

International - Full text - Oral 1260

7. GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M., TEMEL HAREKET EĞİTİMİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE ÇEVIKLIK YETETENEĞINE ETKİSİ . 2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, 2019-04-25, 2019-04-28, ALANYA, Turkey, 2019. 200
http://isfaw2019.isfaw.org/public/documents/isfaw2019-tam-metin.pdf

6. GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M., ENGELLİ ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE TEMEL HAREKET BECERİLERİNE RÖLATİF YAŞIN ETKİSİ. 2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, 2019-04-25, 2019-04-28, ALANYA, Turkey, 2019. 200
http://isfaw2019.isfaw.org/public/documents/isfaw2019-tam-metin.pdf

5. GÜLGÖSTEREN, E.; ZİYAGİL, M., ZİHİNSEL ENGELLİ ERKEK VE KIZ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE YER DEĞİŞTİRME VE OBJE KONTROL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . 2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, 2019-04-25, 2019-04-28, ALANYA, Turkey, 2019. 200
http://isfaw2019.isfaw.org/public/documents/isfaw2019-tam-metin.pdf

4. Demirci, A.; Demirci, N.; Toptaş Demirci, P.; Gülgösteren, E., Disk Atma Öğretiminde Atış Kolu Ve Serbest Kolun Uygun Konumlanmasına Yönelik Farklı Bir Yaklaşım. Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Turkey, 2017. 130
http://tubed2017.org/tr/?p=bilimselprogram

3. Ziyagil, M.; Demirci, N.; Arslan, F.; Gülgösteren, E., Korumalı Futbol ve Güreşçilerin Egzersiz Öz Yeterlilik ile Öfke Düzeylerinin Karşılaştırılması. III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları, 2016-05-06, 2016-05-08, Kahramanmaraş, Turkey, 2016. 130
http://marastws2016.omu.edu.tr/files/files/III_%20ULUSLARARASI%20GELENEKSEL%20T%C3%9CRK%20G%C3%9CRE%C5%9ELER%C4%B0%20SEMPOZYUMU%20VE%20OYUNLARI%20Bildiri%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

2. Gülgösteren, E., Güreşin Engelli Bireyler İçin Sosyal İşlevleri. II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 2007-06-20, 2007-06-22, Edirne, Turkey, 2007. 200
http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1145

1. Gülgösteren, E., Neden Güreşin Saygınlığı Kayboluyor. I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 2005-05-27, 2005-05-29, Edirne, Turkey, 2005. 200
http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1125

International - Abstract - Oral 510

6. Demirci, N.; Gülgösteren, E.; Toptaş Demirci, P.; Demirci, A.; Şenoğlu, U., Üniversite Öğrencilerinde Obezite, Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Diğer Belirleyiciler Arasındaki İlişki. . The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, Bursa, Turkey, 2017. 80
http://uludagbalkansporbilimleri.org/tr/bildiri_kitabi.pdf

5. Gülgösteren, E.; Demirci, N.; Ziyagil, M.; Toptaş Demirci, P.; Demirci, A., Examination of Disabled Individuals' Levels of Utilizing Sports Opportunities (Example of Mersin Province). . The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, Bursa, Turkey, 2017. 90
http://uludagbalkansporbilimleri.org/tr/bildiri_kitabi.pdf

4. Gülgösteren, E.; Demirci, N.; Ziyagil, M.; Toptaş Demirci, p.; Demirci, A., Yasaların Engellilere Sağladığı Katkılar ve Yararlanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi.. The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, Bursa, Turkey, 2017. 90
http://uludagbalkansporbilimleri.org/tr/bildiri_kitabi.pdf

3. Gülgösteren, E.; Demirci, N.; Ziyagil, M.; Toptaş Demirci, P.; Demirci, A., Erken Tanı ve Rehabilitasyon Eğitiminin Engelli Çocuklarda Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. . The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-10-23, Bursa, Turkey, 2017. 90
http://uludagbalkansporbilimleri.org/tr/bildiri_kitabi.pdf

2. Demirci, N.; Gülgösteren, E.; Toptaş Demirci, P.; Demirci, A.; Ülük, Y., Does Obesity Trigger Depression or Does Depression Lead to Obesity?.. The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017-05-21, 2017-05-23, Bursa, Turkey, 2017. 80
http://uludagbalkansporbilimleri.org/tr/bildiri_kitabi.pdf

1. Demirci, N.; Gülgösteren, E.; Toptaş Demirci, P.; Demirci, A.; Baş, S., The Effect of Twenty Minutes warming of Exercise on Body Fat Percentage of Athletes in Different Branches. 4. Internatıonal Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Turkey, 2017. 80
https://drive.google.com/file/d/0BzZwuHZAVsZVTUxpak1idjkteW8/view

National - Full text - Oral 400

4. Gülgösteren, E., Olimpiyat Oyunlarında Dünyaya Türkün Adını Duyuran Mersinli Ahmet Kireççi' nin Hayatı . Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, 2008. 100
http://apbs.mersin.edu.tr/files/lutfiuredi/Scientific_Meetings_017.pdf

3. Gülgösteren, E., Mersin İlinde Yaşayan Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Sorunları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, 2008. 100
http://apbs.mersin.edu.tr/files/lutfiuredi/Scientific_Meetings_017.pdf

2. Gülgösteren, E.; Özsu, M.; Erdoğan, A., Mersin İlindeki Osteoporozluların Profili ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Konumu. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, 2008. 100
http://apbs.mersin.edu.tr/files/lutfiuredi/Scientific_Meetings_017.pdf

1. Gülgösteren, E., Bedensel Engellilerde Sporun Yeri ve Önemi. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 2003-10-10, 2003-10-11, Ankara, Turkey, 2003. 100
http://besyo@gazi.edu.tr

National - Full text - Poster 40

2. Maden, N.; Çömelekoğlu, Ü.; Aydın, A.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Arslan, B.; Demir Mishchenko, E.; Gülgösteren, E., Engelsiz Mersin Üniversitesi Çalışmalarında Akademik ve İdari Personel ile Öğrencilerin İşbirliğinin Olumlu Katkıları. 6. Engelsiz üniversiteler Çalıştayı , 2017-10-07, 2017-10-07, İstanbul, Turkey, 2011. 5
http://engelsiz.yeditepe.edu.tr/html/calistay

1. Gülgösteren, E.; Çömelekoğlu, Ü.; Aydın, A.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Arslan, B.; Demir Mishchenko, E.; Maden, N., Engelsiz Yaşam-Engelsiz Mersin Çalışmalarında Mersin Üniversitesi’nin Katkısı. 6. Engelsiz üniversiteler Çalıştayı , 2017-10-07, 2017-10-07, İstanbul, Turkey, 2011. 35
http://engelsiz.yeditepe.edu.tr/html/calistay

National - Abstract - Oral 55

2. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Çömelekoğlu, Ü.; Aydın, A.; Arslan, B.; Maden, N.; Gökmen, A.; Güner, T., Engelli Öğrencilerimizin Üniversite Olanaklarından Memnuniyet Düzeyleri: Mersin Üniversitesi Örneği. 6. Engelsiz üniversiteler Çalıştayı , 2011-03-22, 2011-03-23, İstanbul, Turkey, 2011. 5
http://engelsiz.yeditepe.edu.tr/html/calistay

1. Gülgösteren, E., Serbest Zamanda Yapılan Aktivitelerin Doğaya Verdiği Zararlar. 3.Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2005-11-26, 2005-11-27, Ankara, Turkey, 2005. 50
http://www.doga.hacettepe.edu.tr

National - Manager 0

1. Zihinsel Engelliler Spor Eğitim Merkezi, projects.kurumlar.12, Project Number: TR62-09-02/041, 198000 TL, Manager, 2011,Completed. 0
http://www2.mersin.edu.tr/meui/hibe

"A World University In The Light of Science and Modernity"