Management

  Asst. Professor Ertan Zereyak
Profile
:
Department
:
.
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-5156023 .
Internal
:
118 .
Created
:
2015-06-18 11:27:44 .
Last Modification
:
2020-09-22 13:42:05 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
6
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BSC PRINTING EDUCATION MARMARA UNIVERSITY 1992
MSC TECHNOLOGY EDUCATION MARMARA UNIVERSITY 1996
PHD EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CEIT) ANKARA UNIVERSITY 2006
Doctorate Thesis

1. Impacts of Group Style and Learning Styles on Interaction Level and Achievement in Internet Based Cooperative Learning, Supervisor: Dr. Nurettin Şimşek, Ankara University, Graduate School of Education Sciences, Educational Technology Training Department, Ankara, Turkey, 2006.

http://www.ankara.edu.tr">http://www.ankara.edu.tr

Master Thesis

1. Using Level of Educational Technologies in Printing High Schools, Supervisor: Dr. Mustafa Meral, Marmara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Other Department, İstanbul, Turkey, .

http://www.marmara.edu.tr">http://www.marmara.edu.tr

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MARMARA UNIVERSITY 1992-10-14 - 2002-04-01
RESEARCH ASSISTANT ANKARA UNIVERSITY 2002-04-01 - 2007-04-30
PHD. MARMARA UNIVERSITY 2007-04-30 - 2007-12-17
ASST.PROF.DR. YUZUNCU YIL UNIVERSITY 2007-12-17 - 2014-02-17
Title Dutie Institution/Other Year
2014-04-21 - 2017-04-21
International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2012
1. Meral, M.; Colak, E.; Zereyak, E. The Relationship between Self-Efficacy and Academic Performance. ELSEVIER BV, 2012, 46, 1143-1146. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.264

Publications_001.pdf

International - publications.sections.8 0
2020
1. ASLAN, H.; TÜZÜN RAD, S. . KARADENIZ ULUSLARARASI BILIMSEL DERGI, 2020, 12, 169-187. 0 + 0
10.17498/kdeniz.801203

National - Other 150
2016
2. Ak, E.; Zereyak, E. Activism on Art. NATAMA, 2016, 18, 18-24. 50 + 0
2005
1. ZEREYAK, E. . EGITIM BILIMLERI VE UYGULAMA, 2005, 4, 251-267. 100 + 0
National - Chapter(s) in Book 250
1. Zereyak, E. Socio-psychological Variables on Computer Technologies Teaching, ISBN: 9786055985240, Maya Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 33 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2008. 250
http://www.mayakademi.net/detay-24-bilisim-teknolojileri-ogretiminde-sosyo-psikolojik.html
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 250
1. ZEREYAK, E. Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo psikolojik değişkenler, ISBN: 978-605-5985-24-0, Maya Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 32 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2008. 0
International - SCI/SCI-Exp. indexed - Oral 500

1. Meral, M.; Çolak, E.; Zereyak, E., Öz Yeterlilik ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. 4. Dünya Eğitim Konferansı (WCES-2012), 2012-02-02, 2012-02-05, Barcelona, Spain, 2012. 500
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812013936

International - Full text - Oral 800

3. ATAL, D.; BARDAKCI, S.; ZEREYAK, E., Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkolik Düzeyleri. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2012-10-04, 2012-10-06, Gaziantep, Turkey, . 200

2. Atal, D.; Bardakçı, S.; Zereyak, E., Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2012-10-04, 2012-10-06, Gaziantep, Turkey, 2012. 200
http://www.icits2012.org/

1. MERAL, M.; ZEREYAK, E., Teaching from a Distance: Oregon Example and Trainers’xx Functions. Türkiye II. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 1998-05-04, 1998-08-08, Ankara, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 400

3. Zereyak, E., Bilişim Öğrencilerinin Web 3.0 Farkındalık Düzeyleri. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, 2019. 100

2. ZEREYAK, E.; TEMELATAN, M., Bilişim Öğrencilerinin Web 3.0 Farkındalık Düzeyleri. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Turkey, . 100

1. Zereyak, E., Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölüm Öğrencilerinin Programa İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, 2018. 100

National - Full text - Oral 985

10. ZEREYAK, E.; ÇOLAK, E., Çalışma Yaklaşımları Envanterinin Dilsel Eş Değerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Turkey, . 100

9. MERAL, M.; Cambaz, H.; ZEREYAK, E., Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Kaygısı. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) 2001, 2001-05-03, 2001-05-05, Ankara, Turkey, . 100

8. MERAL, M.; ZEREYAK, E., Oregon State Üniversitesi ile Türkiye’xxdeki Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelesi Öğretim Elemanlarının Öğretim Teknolojilerine İlişkin Yaklaşımları. 9. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2000-09-27, 2000-09-30, Erzurum, Turkey, . 100

7. MERAL, M.; ZEREYAK, E.; AKKUL, N.; ÇOLAK, E., Teknik Eğitim Fakültelerinde Okul Deneyimi ile İlgili Öğretmen Adaylarının Yaklaşımları. 9. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2000-09-27, 2000-09-30, Erzurum, Turkey, . 85

6. MERAL, M.; Baba, Y.; ZEREYAK, E., Teknik Öğretmenlerin Öğretme Davranışları ve Mikroöğretim. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-09, 1999-09-11, Konya, Turkey, . 100

5. MERAL, M.; ZEREYAK, E., Öğretim Elemanlarının Öğretim Süreçlerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yaklaşımları. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Turkey, . 100

4. MERAL, M.; ZEREYAK, E., Eğitimde Kalite ve Öğretmenlik Uygulamalarının Öğretmenin Niteliğine Etkisi. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998-09-09, 1998-09-11, Konya, Turkey, . 100

3. MERAL, M.; ZEREYAK, E., Öğretmen ve Öğrencilerin Okullarda Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1997-09-10, 1997-09-12, Eskişehir, Turkey, . 100

2. MERAL, M.; ZEREYAK, E.; AKKUL, N., Öğretmen Yetiştirmede Mikroöğretim. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1997-09-10, 1997-09-12, Eskişehir, Turkey, . 100

1. ZEREYAK, E., Matbaa Meslek Lİselerinde Projeksiyonlu Öğretim Araçlarının Kullanılmama Nedenleri. 1. Meslek ve Teknik Eğitim Sempozyumu, 1995-06-22, 1995-06-23, Elazığ, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 100

2. KOMŞU, U.; ZEREYAK, E., Beliren Yetişkinlik Döneminde Sanal Zorbalık. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, Antalya, Turkey, . 50

1. Komşu, U.; Zereyak, E., Beliren Yetişkinlik Döneminde Sanal Zorbalık. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, Antalya, Turkey, 2016. 50

National - Researcher 50

1. Educational Technology Concept in School and Industry: Planning, Creating, Applying and Assessing Instructional Technologies, BAP, Project Number: 1999 SOSYAL-2, 100000 TL, Researcher, 2004,Completed. 50

National - Scholarship 0

1. Theology Degree Completion Project, , Project Number: YOK, 2000000 TL, Scholarship, Continue... 0

International 250
1. EGITIM BILIMLERI VE UYGULAMA , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 1303-6475, 2002-12-01 - 2004-12-01. 250
International Journal [Year, Count] 10
1. I. ULUSLAR ARASı YENI MEDYA VE KADıN SEMPOZYUMU , [ 2014 : 1 ] . 0
2. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI (KUYEB) , [ 2009 : 2 ] . 10
National Journal [Year, Count] 0
1. EGITIMDE FATIH PROJESI EGITIM TEKNOLOJILEIR ZIRVESI , [ 2015 : 10 ] . 0
2. YUZUNCU YIL UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2010 : 1 ] . 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"