Administration

  Asst. Professor Kenan Gözlü
Profile
:
Department
:
.
Business Address
:
Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -0324-361 00 01 .
Created
:
2019-02-26 09:57:59 .
Last Modification
:
2024-06-29 15:01:14 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
-
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR'S LEVEL HEALTH ADMINISTRATION HACETTEPE UNIVERSITY 2007
MASTER'S DEGREE HEALTH ADMINISTRATION HACETTEPE UNIVERSITY 2011
BACHELOR DEGREE SPANISH LANGUAGE AND LITERATURE (PREPARATION) ANKARA UNIVERSITY 2013
BACHELOR'S ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE (PREPARATION) ANKARA UNIVERSITY 2015
DOCTOR OF PHILOSOPHY HEALTH ADMINISTRATION HACETTEPE UNIVERSITY 2018
Title Institute Year
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2020-08-01 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ASSISTANT PROFESSOR HIGH SCHOOL OF HEALTH BOARD MEMBER MERSIN UNIVERSITY 2023-03-28 - Continue
ADVISOR COMMUNITY ADVISOR MERSIN UNIVERSITY MADRE LITERATURE BOOK SOCIETY 2022-06-26 - Continue
HEALTH SPECIALIST HEALTH SPECIALIST MINISTRY OF HEALTH, TURKEY 2019-01-01 - 2020-08-01
ASSISTANT HEALTH SPECIALIST ASSISTANT HEALTH SPECIALIST MINISTRY OF HEALTH, TURKEY 2014-09-01 - 2019-01-01
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
2. GÖZLÜ, K.; KAYA, S. Evaluation of Health Literacy Level of Patients Applied to Family Health Centers: The Case of Çankaya District . ANKARA MEDICAL JOURNAL, 2020, 20, 254-268. 0 + 0
10.5505/amj.2020.02360

1. GÖZLÜ, K. A Social Determinant of Health: Health Literacy. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2020, 27, 137-144. 0 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/tr/pub/sdutfd

International - Covered by Other International Indexes 130
2014
1. ÖZER, Ö.; GÖZLÜ, M.; KARSAVURAN, S.; GÖZLÜ, K. A New Alternative in Turkey Health Financing: Complementary Health Insurance. AKADEMIK BAKIS SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2014, 42, 1-15. 130 + 9
Publications_003.pdf

International - Other 265
2023
3. GÖZLÜ, K. . EURASIAN JOURNAL OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, 2023, 7, 66-76. 100 + 0
10.52148/ehta.1284407

2016
2. GÖZLÜ, K.; KAYA, S. Patient Safety Culture as Perceived by Nurses in a Joint Commission International Accredited Hospital in Turkey and its Comparison with Agency for Healthcare Research and Quality Data. JOURNAL OF PATIENT SAFETY AND QUALITY IMPROVEMENT, 2016, 4, 441-449. 100 + 0
2014
1. ÖZER, Ö.; GÖZLÜ, M.; AYDAN, S.; GÖZLÜ, K. . AKADEMIK BAKIS ULUSLARARASI HAKEMLI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2014, , -. 65 + 0
International - publications.sections.8 100
2023
1. GÖZLÜ, K. Organizational Health Literacy. EURASIAN JOURNAL OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, 2023, 7, 66-76. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/ehta/issue/77419/1284407

National - Covered by ULAKBIM 370
2022
2. KAYA, S.; GÖZLÜ, K.; ARSLAN ÇİLHOROZ, İ.; ÇİLHOROZ, Y. . ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 24, 528-555. 170 + 0
10.26745/ahbvuibfd.1100580

2021
1. OĞUZ ALRAMAZANOĞLU, B.; KAYA, S.; GÖZLÜ, K. . VERIMLILIK DERGISI, 2021, 3, 91-104. 200 + 0
10.51551/verimlilik.808466

National - Other 100
2023
1. GÖZLÜ, K. Quit Quitting as a New Concept in the Context of Burnout and Its Effects on the Healthcare Sector. MEYAD AKADEMI, 2023, 4, 213-241. 100 + 0
10.59007/meyadakademi.1368789

National - publications.sections.42 100
2014
1. ÇIRAKLI, Ü.; GÖZLÜ, M.; GÖZLÜ, K. . SAGLIKTA PERFORMANS VE KALITE DERGISI, 2014, 7, 61-82. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 6666
1. GÖZLÜ, K. HEALTH INSURANCE, ISBN: 978-625-427-550-0, Nobel Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 15 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 250
2. GÖZLÜ, K. DIGITALIZATION, ISBN: 978-625-6995-74-1, Efe Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 22 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2022. 250
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 6666
1. GÖZLÜ, K. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, ISBN: 9786256448100, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 312 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 500
2. GÖZLÜ, K. DİJİTALLEŞME, ISBN: 978-625-6995-74-1, Efe Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 466 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2022. 0
3. GÖZLÜ, K. SAĞLIK SİGORTACILIĞI, ISBN: 978-625-427-550-0, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 307 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
4. ÇIRAKLI, Ü.; GÖZLÜ, K. SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON, ISBN: 978-605-344-957-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 45 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 250
5. GÖZLÜ, K. SAĞLIK YÖNETİMİ GÜNCEL KONULAR ÜZERİNE AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-625-8121-90-2, Efe Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 160 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2022. 500
6. GÖZLÜ, K. GÜNCEL YAKLAŞIMLARLA TEORİDEN UYGULAMAYA SAĞLIKTA STRATEJİK YÖNETİM, ISBN: 978-625-396-083-4, Çizgi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 323 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2023. 500
7. GÖZLÜ, K.; GÖZLÜ, M.; ÇIRAKLI, Ü. COVID-19 VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 3, ISBN: 978-625-8496-18-5, EFE AKADEMİ YAYINCILIK, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 206 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2021. 167
8. GÖZLÜ, K. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ, ISBN: 978-625-406-247-6978-625-406-247-6, Nobel Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 336 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 500
9. GÖZLÜ, K. SAĞLIK BİLİMLERİNDE BÜTÜNCÜL BAKIŞ: SAĞLIĞIN KORUNMASI, ISBN: 978-625-7601-87-0, EFE AKADEMİ YAYINEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 213 Page, Turkish, İSTANBUL, Turkey, 2021. 500
10. GÖZLÜ, K. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ISBN: 978-625-7911-77-1, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 554 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 500
11. ÇIRAKLI, Ü.; GÖZLÜ, K. SOSYOLOJİK BOYUTLARIYLA SAĞLIK, ISBN: 978-605-7846-22-8, Nobel Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 29 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 250
12. GÖZLÜ, K. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER, ISBN: 978-625-7589-58-1, NOBEL YAYINEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 476 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 500
13. GÖZLÜ, K. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK TARTIŞMALAR, ISBN: 978-625-6524-84-2, Yaz Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 944 Page, Turkish, Afyonkarahisar, Turkey, 2023. 500
14. GÖZLÜ, K. SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR-3, ISBN: 978-625-7729-72-7, Efe Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 594 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 500
15. GÖZLÜ, K. SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER-VI, ISBN: 978-975-447-849-5, Özgür Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 430 Page, Turkish, Gaziantep, Turkey, 2023. 500
16. GÖZLÜ, K. SAĞLIK EKONOMİSİ, ISBN: 978-605-7877-89-5, Siyasal Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 399 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 500
International - Full text - Oral 1000

5. GÖZLÜ, K., The Importance of Health Literacy in Fighting Coronavirus. Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research, 2022-10-21, , Kırşehir, Turkey, . 200

4. GÖZLÜ, M.; ÇIRAKLI, Ü.; GÖZLÜ, K., Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme ve Türkiye Sağlık Sisteminde Öncelik Belirleme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 2018-12-06, , Ankara, Turkey, . 200

3. GÖZLÜ, K.; KAYA, S., Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Perspektifinden Hekim-Hasta İletişimi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018-09-10, , Muğla, Turkey, . 200

2. GÖZLÜ, K., Sağlık Yönetiminde Tıbbi Coğrafyanın Önemi. II. BİLSEL Uluslararası Dünya Bilim ve Araştırma Kongresi, 2023-09-16, 2023-09-17, İstanbul, Turkey, . 200

1. GÖZLÜ, K., Bir Kamu Sağlık Kurumu Personelinin Örgütsel Bağlılığa Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi. 1. BİLSEL Uluslararası Ahlat Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2023-08-15, 2023-08-16, Bitlis, Turkey, . 200

National - Full text - Oral 100

1. GÖZLÜ, K.; KAYA, S., Akreditasyon Belgesine Sahip Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2012-09-13, , Isparta, Turkey, . 100

National 0
1. Hacettepe University, 2007-06-04, Ankara, Turkey. 0
2. Ministry of Health, 2009-08-12, Ankara, Turkey. 0
3. , , , Turkey. 0
4. , , , Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"