Administration

  Asst. Professor Sevil Güner
Profile
:
Department
:
College of Icel Health/Department of Midwifery .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2019-11-08 11:06:24 .
Last Modification
:
2024-02-28 13:07:23 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
PHD MIDWIFERY EGE UNIVERSITY 2019
Doctorate Thesis

1. Impact of umbilical cord clamping time on infant anemia, Supervisor: Dr. Birsen KARACA SAYDAM, Ege University, Graduate School of Health Sciences, Midwifery Department, İzmir, Turkey, 2019.

Master Thesis

1. Problems and solutions in the process of professionalization midwifery profession in turkey from perspective of midwifery faculty members, Supervisor: Dr. Mine YURDAKUL, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Midwifery Department, Mersin, Turkey, 2012.

International - Covered by ULAKBIM 0
2020
1. GÜNER, S.; SARICAN, E.; ÖNER, S.; KARACA SAYDAM, B. How Do Midwifery Students Know Our Second Metabolic Organ?. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, 2020, 5, 219-227. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2019-66106

International - SCI/SCI-Expanded category 5750
2024
6. GÜNER, S.; GÖKÇE İSBİR, G.; AYDIN BEŞEN, M. . JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING, 2024, , -. 1000 + 0
10.1177/10436596241229479

2023
5. GÖKÇE İSBİR, G.; GÜNER, S.; AYDIN BEŞEN, M.; Thomson, G. . NURSE EDUCATION IN PRACTICE, 2023, 66, -. 850 + 0
10.1016/j.nepr.2022.103515

2022
4. GÜNER, S.; OCAK AKTÜRK, S.; Öner Aydın, S.; KARACA SAYDAM, B. . SAGE PUBLICATIONS, 2022, 33, -. 950 + 0
10.1177/10436596211057914

2021
3. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B. . IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2021, , -. 1000 + 0
10.18502/ijph.v50i5.6116

2. Güner, S.; Karaca SAydam, B. The Impact of Umbilical Cord Clamping Time on the Infant Anemia: A Randomized Controlled Trial. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2021, 50, 990-998. 1000 + 0
https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/22385

1. Guner, S.; Ocak Akturk, S.; Oner Aydın, S.; Karaca Saydam, B. Investigation of Intercultural Sensitivity and Ethnocentrism Levels of Midwife Candidates in Turkey Sample: A Cross-Sectional Study. SAGE PUBLICATIONS, 2021, Online, 104365962110579-104365962110579. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/10436596211057914

Publications_002.pdf

International - Other 165
2023
2. GÜNER, S.; ÖNER, S.; ÇEBER TURFAN, E.; KARACA SAYDAM, B.; ERGENOĞLU, A. . GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, 2023, 8, 1175-1183. 90 + 0
10.5281/zenodo.10049181

1. ÖNER, S.; ÇAĞAN, E.; GÜNER, S.; HADIMLI, A. . EBELIK VE SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2023, 6, 23-29. 75 + 0
10.5152/JMHS.2023.224281

International - publications.sections.8 480
2021
5. Güner, S.; Karaca Saydam, B.; Çeber Turfan, E.; Soğukpınar, N.; Ekti Genç, R. The Importance of Pre-Marriage Preconceptional Care and The Counseling Role of Midwives. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, 2021, 6, 79-85. 90 + 0
http://https://www.gevhernesibedergisi.com/Makaleler/252573348_79-85.pdf

4. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B.; ÇEBER TURFAN, E.; SOĞUKPINAR, N.; GENÇ, R. . GEVHER NESIBE JOURNAL IESDR, 2021, 6, 79-88. 90 + 0
10.46648/gnj.192

2018
3. YÜCEL, U.; GÜNER, S.; Seren, F. . MEDICAL SCIENCES, 2018, 13, 120-128. 100 + 0
10.12739/nwsa.2018.13.4.1b0059

2015
2. Guner, S.; Yurdakul, M.; Yetim, N. A qualitative study on the academic approach to the professionalization of midwifery in turkey. YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI , 2015, 5, 80-80. 100 + 40
http://dx.doi.org/10.5961/jhes.2015.111

1. GÜNER, S.; YURDAKUL, M.; YETİM, N. . YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI, 2015, 5, 80-87. 100 + 0
10.5961

National - Covered by ULAKBIM 0
2018
1. GÜNER, S.; ÇETİNTAŞ ÖNER, S.; ÇEBER TURFAN, E.; KARACA SAYDAM, B.; ERGENOĞLU, A. . MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI ENSTITUSU DERGISI, 2018, 5, 305-305. 0 + 0
National - publications.sections.66 100
2017
1. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B. . E-SAGLIK EBELIK, 2017, 5, 48-51. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 3500
1. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B. Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık, ISBN: 9786257707886, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 272 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 500
2. GÜNER, S. Doğumu Anlamak: Çemberin Karesi, ISBN: 9786258155006, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 415 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 1000
3. GÜNER, S. Ebelikte Meslek Tarihi ve Deontoloji, ISBN: 978-625-427-206-6, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 390 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 500
4. GÜNER, S. A'dan Z'ye Temel Ebelik, ISBN: 9786256820173, İstanbul Tıp Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 1360 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 1000
5. OCAK AKTÜRK, S.; GÜNER, S. Ten Teması ve Kanguru Bakımı Mucizesi, ISBN: 978-625-6448-63-6, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 109 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 500
National - Course Book 1416
1. KARACA SAYDAM, B.; EKŞİOĞLU, A.; GÜNER, S. Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, ISBN: 978-605-338-156-3, Ege Üniversitesi Basımevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 105 Page, Turkish, İzmir, Turkey, 2016. 167
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 1416
1. GÜNER, S.; HADIMLI, A. Doğum Öncesi Bakım, ISBN: 978-605-9278-59-1, Vize Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 660 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 250
2. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B. Doğum Öncesi Bakım, ISBN: 978-605-9278-59-1, Vize Basın Yayın,, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 660 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 250
3. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B. Doğum Öncesi Bakım, ISBN: 978-605-9278-59-1, Vize Basın Yayın, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 660 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 250
4. GÜNER, S.; HADIMLI, A. Doğum Öncesi Bakım, ISBN: 978-605-9278-59-1, Vize Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 660 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 250
5. EKŞİOĞLU, A.; GÜNER, S. Salgın Hastalıklar, Covid-19 ve Ebelik Hizmetleri, ISBN: 978-625-7103-05-3, Vize Basın Yayın, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 168 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
International - Full text - Oral 590

3. ALIŞ, B.; GÖKÇE İSBİR, G.; GÜNER, S., İnstagramda emzirme danışmanları profillerinin incelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma. 2.Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, 2022-05-20, 2022-05-22, Ankara, Turkey, . 200

2. GÜNER, S.; OCAK AKTÜRK, S.; AYDIN, S.; KARACA SAYDAM, B., Ebe Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Ve Etnikmerkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Güneydoğu Ve Batı Örneği.. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., 2019-04-19, 2019-04-21, , , . 190

1. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B.; ÇEBER TURFAN, E., Ebelik Literatüründe Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm. 2 nd WOMEN’S CONGRESS, Gaining Power and Advancement Rather Than Empowerment4-5 EKİM - OCTOBER 2018 DESEM, İZMİR, 2018-10-04, 2018-10-05, İZMİR, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 1015

11. GÜNER, S.; HOŞHANLI, G., REPRODUCTIVE HEALTH NEEDS OF MIGRANT WOMEN AND THE ROLE OF THE MIDWIFE. WORLD WOMEN CONFERENCE-VI, 2023-09-17, , , Turkey, . 100

10. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B.; SOĞUKPINAR, N.; GENÇ, R.; ÇEBER TURFAN, E., PREKONSEPSİYONEL BAKIMIN ÖNEMİ VE EBELERİN DANIŞMANLIK ROLÜ. 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRESİ -22-24 EYLÜL, 2017-09-22, , ANKARA, Turkey, . 90

9. GÜNER, S.; BÜLEZ, A., Improving the cultural competence of midwifery students: an evaluative study. 7th EMA Education Conference, 2023-10-26, 2023-10-29, Atina, Greece, . 100

8. AYDIN BEŞEN, M.; GÜNER, S., Öğrenci Ebelerde Öyküsel Öğrenim: Sosyal Bir Araç Olarak Kendi Doğum Hikayesini Dinlemek. 6. Uluslararasi 7. Ulusal Ebelik Kongresi, 2023-09-25, 2023-09-27, , Turkey, . 100

7. Güner, S.; Karaca Saydam, B., Umbilikal Kord Klempleme Zamanının Bebek Anemisi Üzerine Etkisi. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2020-10-08, 2020-10-10, İstanbul, Turkey, 2020. 100

6. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B., UMBİLİKAL KORD KLEMPLEME ZAMANININ BEBEK ANEMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2020-10-08, 2020-10-10, , , . 100

5. ÖNER, S.; GÜNER, S.; SARICAN, E.; Güleç, G., GEBELİK, BEBEK VE DOĞUM İLE İLGİLİ MOBİL UYGULAMALARDA NELER VAR?. 1. Uluslarası Ebelikte Araştırma Geliştirme Kongresi, 2018-11-07, 2018-11-09, İzmir, Turkey, . 85

4. GÜNER, S.; ÇETİNTAŞ ÖNER, S.; ÇEBER TURFAN, E.; KARACA SAYDAM, B.; ERGENOĞLU, A., Impact of Two Different Methods of Perineal Wound Care on the Process of Episiotomy Wound Healing. 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBÜ ULEK 2018), 2018-05-11, 2018-05-13, MANİSA, Turkey, . 90

3. GÜNER, S.; SARICAN, E.; ÇETİNTAŞ ÖNER, S.; KARACA SAYDAM, B., Ebelik Öğrencileri İkinci Metabolik Organımızı Ne Kadar Tanıyor?. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2018-05-03, 2018-05-05, Amasya, Turkey, . 95

2. ÇEBER TURFAN, E.; GÜNER, S.; SARICAN, E.; KARACA SAYDAM, B.; SOĞUKPINAR, N.; GENÇ, R.; ÖZTÜRK CAN, H., Doğuma hazırlık eğitiminin hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumuna etkisi. 4. Ulusal 3. Uluslararası Ebelik Kongresi, 2017-09-21, 2017-09-24, Ankara, Turkey, . 65

1. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B.; SOĞUKPINAR, N.; GENÇ, R.; ÇEBER TURFAN, E., Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü. 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 2017-09-21, 2017-09-24, ANKARA, Turkey, . 90

International - Abstract - Poster 222

5. GENÇ, R.; ÇAĞAN, E.; EKŞİOĞLU, A.; GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B.; ÇEBER TURFAN, E., DEVELOPMENT of a CLINICAL PRACTICE GUIDE FOR NEWBORN on SKIN TO SKIN CONTACT and KANGAROO CARE in TURKEY. XIII International Conference on Kangaroo Mother Care, 2022-11-20, , Madrid, Spain, . 27

4. GÜNER, S.; OCAK AKTÜRK, S.; BALÇIK ÇOLAK, M.; ÖZTÜRK CAN, H.; BOLSOY, N., Where we are in terms of core competencies in midwifery education: the current situation in Türkiye. 33rd ICM Triennial Congress, 2023-06-11, 2023-06-14, Bali, Indonesia, . 45

3. GÜNER, S.; KARACA SAYDAM, B., Pregnant and Newborn with Non-Hodgkin’s Lymphoma: Case Report. 5th Aegean Hematology Oncology Symposium (AHOS 2018), PORTO HELİ, 2018-09-20, 2018-09-23, PORTO HELI, Greece, . 50

2. GÜNER, S.; ÇETİNTAŞ ÖNER, S.; SARICAN, E., Ebelik Bakımı ve Uygulamaları Mikrobiyata Gelişimi İçin Neden Önemlidir?. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2018-05-03, 2018-05-05, Amasya, Turkey, . 50

1. GÜNER, S.; YURDAKUL, M., Liderlik:Ebelikte Geliştirilmesi Gereken Bir Kavram. I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, 2011-10-13, 2016-10-16, Safranbolu, Turkey, . 50

National - Abstract - Oral 50

1. GÜNER, S.; OCAK AKTÜRK, S., TÜRKİYE’DE EBELİK LİSANS PROGRAMLARINDA VERİLEN TRANSKÜLTÜREL EBELİK DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 3. Uluslararası 6. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2021-12-21, 2021-12-22, , Turkey, . 50

National - Abstract - Poster 25

1. ÇETİNTAŞ ÖNER, S.; GÜNER, S.; ÇEBER TURFAN, E., Türkiye de ki Doğum Sonu Döneme Uyum Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. 2. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 2016-02-25, 2016-02-26, Antalya, Turkey, . 25

National - Researcher 50

2. , projects.kurumlar.20, Project Number: , 44278 TL, Researcher, 2023,Completed. 0

1. , BAP, Project Number: , 3800 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

International 0
1. DERGIPARK, MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 1308-0830, 2020-01-01 - Continue. 0
National 0
1. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1308-0830 , E-ISSN : 1308-0830, 2020-11-05 - Continue. 0
International 0
1. , 2020-10-10, İstanbul, Turkey. 0
National 0
1. , , , Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"