Academic Staff

  Assoc.Professor Betül Yarar Koçer
Profile
:
Department
:
State Conservatory/Department of Composition and Conductorship .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -0324-3610001 .
Internal
:
16257 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-10-11 22:45:42 .
Last Modification
:
2024-05-16 15:36:07 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2007
2010
2015
Doctorate Thesis

1. "Apostolic Armenian community of Istanbul Cultural Analysis of religious music practice ", Supervisor: Dr. Adnan Metin KARKIN, İnönü University, Graduate School of Social Sciences, Music Department, Malatya, Turkey, .

Master Thesis

1. STUDY OF DEVELOPING “PERFORMANCE SCALE” FOR INDIVIDUAL SOUND EDUCATION COURSE IN THE UNDERGRADUATE CURRICULUM OF THE DEPARTMENT OF TEACHING OF MUSIC , Supervisor: Dr. Cahit AKSU, Atatürk University, Graduate School of Social Sciences, Musicology Department, Erzurum, Turkey, .

Title Institute Year
INSTRUCTOR INONU UNIVERSITY 2013-10-24 - 2016-04-24
PH. D INONU UNIVERSITY 2016-04-24 - 2017-02-15
PH. D DEVLET KONSERVATUVARI 2017-02-20 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2019-04-18 - 2022-04-18
2018-08-14 - 2020-08-14
2018-02-08 - 2021-02-08
2017-07-12 - 2020-07-12
2017-07-12 - 2020-07-12
International - Other 300
2023
4. YARAR KOÇER, B. . JOURNAL OF ARTS, 2023, 6, 243-253. 100 + 0
10.31566/arts.2163

3. YARAR KOÇER, B. . JOURNAL FOR THE INTERDISCIPLINARY ART AND EDUCATION (JIAE), 2023, 4, 103-114. 100 + 0
2021
2. Camızcı, D.; YARAR KOÇER, B. . JASS STUDIES-THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2021, 14, 261-280. 100 + 0
10.29228/JASSS.49514

1. YARAR, B.; ALADAĞ, Ç. An Analysis On Debussy's Madame Vasnier Melodies. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY AND INTERCULTURAL ART, 2021, 6, 57-88. 0 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijiia/issue/65416/1009188

National - Covered by ULAKBIM 600
2023
3. YARAR KOÇER, B. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKULTESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2023, , 196-210. 200 + 0
2021
2. YARAR KOÇER, B. . MOTIF AKADEMI HALKBILIMI DERGISI, 2021, 14, 1317-1332. 200 + 0
10.12981/mahder.1013893

2014
1. MUSTAN DÖNMEZ, B.; YARAR KOÇER, B. . AKADEMIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2014, 16, 157-182. 200 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. YARAR KOÇER, B. Yaratıcılık ve Müzik, ISBN: 978-625-6579-16-3, Paradigma Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 92 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2023. 0
2. YARAR, B. Etnomüzikolojik Çerçevede İstanbul Ermeni Apostolik Kilisesi Müzik Kültürü, ISBN: 978-605-180-24-66, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 225 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
International - Full text - Oral 200

4. YARAR KOÇER, B., Çağdaş Müzik Literatürünün Devlet Konservatuvarı Müfredatlarındaki Yeri. 1. Uluslararası Sanad Kongresi, 2019-12-12, 2019-12-15, İstanbul, Turkey, . 200

3. YARAR, B.; BİRGÜL AKÇAKMAK, H.; DEMİREL, D., Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Tarihçesi ve Mersin’in Kültür-Sanat Yaşamındaki Önemi. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 0

2. YARAR, B.; BİRGÜL AKÇAKMAK, H.; DEMİREL, D., Silifke Yöresi Kaşık Oyunlarında Ritmik Yapılar Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 0

1. YARAR, B.; EROY, O., Sısyal Bir Fenomen Olan Flash Mob'un Müziksel Yönü: Türkiye Örneği. Sanatı Yönetmek Sempozyumu, 2014-11-04, 2014-11-07, İstanbul, Turkey, . 0

International - Abstract - Oral 0

4. OYAN, S.; YARAR, B., Igor Stravinsky’nin Bahar Ayini Örneklemi Üzerinden 20. Yüzyıl Müzik Anlayışı. 8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 2017-05-12, 2017-05-14, Kütahya, Turkey, . 0

3. YARAR, B.; OYAN, S., Müziğin Yaratım Sürecinin ”Machine Learning” Devrimiyle Sorgulanması. 8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 2017-05-12, 2017-05-14, Kütahya, Turkey, . 0

2. Yarar, B.; Oyan, S., Müziğin Yaratım Sürecinin Machine Learning Devrimi İle Sorgulanması. VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 2017-05-12, 2017-05-14, Kütahya, Turkey, 2017. 0
http://www.hisas.org.tr/

1. YARAR, B., Minimalist Akımının Operada Görünümü. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Turkey, . 0

National - Abstract - Oral 0

1. MUSTAN DÖNMEZ, B.; YARAR, B., Türkiye’deki Akademik Müzik Programları İçerisinde Ulus Kimliğinin İnşasında Etnomüzikoloji, Türk Müziği ve Müzik Teknolojisi Programlarının Önemi. I. Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, 2017-12-21, 2017-12-23, ANKARA, Turkey, . 0

Supervised Master Theses 0

2. DİLAN CAMIZCI, , Graduate School of Fine Arts, Mersin University, Completed. 0

1. MERVE DEMİRAL, , Graduate School of Fine Arts, Mersin University, Completed. 0

International Journal [Year, Count] 4
1. ALTERNATIF POLITIKA DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
International
1. 3. Sansev Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Karma Dinletiler, İstanbul, Betül Yarar, 2015-05-08-2015-05-10, 20 dk, İstanbul, Turkey
National
1. Ankara 20. Türkiye Korolar Şenliği, Karma Dinletiler, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İnönü University Youth Choir, 2015-05-21-2015-05-30, 20 dk, Ankara, Turkey
2. İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası Konseri, , , , 2016-12-07-2016-12-07, 1 saat, Malatya, Turkey
3. Yeni Yıl Etkinliği Koro Dinletisi, Koro Dinletisi, A. Adnan Saygun Salonu, Betül Yarar, 2017-12-29-2017-12-29, 30, Mersin, Turkey
4. Şan Sınıfları Konseri, , , , 2018-05-24-2018-05-24, 1 saat, Mersin, Turkey
5. ŞAN & PİYANO RESİTALİ, , , , 2023-06-20-2023-06-20, 40 dakika, Mersin, Turkey
6. 29 Ekim Cumhuriyet Konseri, , , , 2023-10-18-2023-10-18, 50, MERSİN, Turkey
7. KORO KONSERİ, , , , 2015-04-29-2015-04-29, 50 dk., MALATYA, Turkey
8. Şan&Piyano Resitali, , , , 2023-06-20-2023-06-20, 35, MERSİN, Turkey

"A World University In The Light of Science and Modernity"