Academic Staff

  Assoc.Professor Yağmur Arınlı
Profile
:
Department
:
State Conservatory/Ballet Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-26 15:37:14 .
Last Modification
:
2024-06-14 15:10:41 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNIVERSITY DEGREE PERFORMING ARTS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 1998
MASTER OF SCIENCE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MERSIN UNIVERSITY 2013
DOCTOR OF SCIENCE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MERSIN UNIVERSITY 2019
Title Dutie Institution/Other Year
2023-08-22 - 2026-08-22
2023-08-22 - 2026-08-22
2023-01-11 - 2025-01-11
2023-01-04 - 2026-01-04
2022-12-21 - 2025-12-20
2022-12-21 - 2025-12-20
2022-12-21 - 2025-12-20
2021-12-07 - 2024-12-07
2021-01-13 - 2024-01-13
2021-01-13 - 2024-01-13
2018-08-14 - 2020-08-14
2018-01-13 - 2021-01-13
2018-01-13 - 2021-01-13
2017-07-12 - 2020-07-12
2015-01-13 - 2018-01-13
2015-01-13 - 2018-01-13
2015-01-13 - 2018-01-13
International - Covered by ULAKBIM 0
2021
1. ARINLI, Y.; ACAR, N.; CAN, U. . TURKIYE KLINIKLERI SPOR BILIMLERI DERGISI, 2021, 13, 452-460. 0 + 0
10.5336/sportsci.2021-822019

International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2023
2. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; PEHLEVAN, Z. . JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, 2023, 36, -. 1000 + 0
10.3233/BMR-220406

1. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; PEHLEVAN, Z. . RESEARCH IN DANCE EDUCATION, 2023, , -. 1000 + 0
10.1080/14647893.2023.2276958

International - publications.sections.8 400
2022
4. ARINLI, Y. . ASOS YAYINEVI, 2022, 128, 49-57. 100 + 0
10.29228/ASOS.61948

2021
3. UMUTLU, G.; ARINLI, Y. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS AND HEALTH SCIENCES, 2021, 4, 45-53. 100 + 0
10.33438/ijdshs……..

2019
2. ARINLI, Y. . SOBIDER, 2019, , -. 100 + 0
1. ARINLI, Y. . ASOS JOURNAL, 2019, , -. 100 + 0
International - publications.sections.42 100
1. ARINLI, Y.; PEHLEVAN, Z. . INVESTIGARTES, 2019, , 96-103. 100 + 0
International - publications.sections.62 100
2024
1. ARINLI, Y.; GANİOĞLU, S. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES, 2024, 149, -. 100 + 0
10.29228/ASOS.74174

International - Full text - Oral 350

2. ARINLI, Y.; PEHLEVAN, Z., Effects of balletic strength and balance training onBalance, strength and ballet performance in ballet students.. CONGRESO MUNDİAL DE INVESTİGACİON EN ARTES DEL ESPECTACULO, 2019-10-24, 2019-10-26, Madrid, Spain, . 200

1. UMUTLU, G.; İLKİLİROĞLU, E.; ARINLI, Y.; ERDOĞAN, A., Kas Fibril Tipi Dağılımı Bacak Boyu Uzunluğu ve Yorgunluk İndeksi Değerlerinin Farklı Açısal Hızlardaki Diz Ekstansiyon Fleksiyon Pik Tork Ölçümleri İle İlişkisi. 14.ULUSLARARSI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2016-11-01, 2016-11-04, , , . 150

International - Abstract - Oral 840

11. ARINLI, Y., A n i n t e r d i s c i p li n a r y e v a l u a t i o n i n t e r m s o f n u t r i t i o n a n d t o d a y ' s nutrition practices in ballet artists. 2nd International Symposium on Interdisciplinary Performing Arts and Education (ISIPAE), 2021-12-11, , , Turkey, . 100

10. ARINLI, Y., Investigation of Anthropometric Characteristics of Turkish Ballet Artists in Terms of Ballet Art Performances. 2nd International Symposium on Interdisciplinary Performing Arts and Education (ISIPAE), 2021-12-11, , , Turkey, . 100

9. UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A.; ARINLI, Y.; ACAR, N., SAKATLIK GEÇİREN ADÖLESAN BALE DANSÇILARINDA GÜÇ VE DAYANIKLILIK PERFORMANSINA YÖNELİK SEGMENTAL KAS KUVVET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ. 17th International Sport Sciences Congress, 2019-11-13, 2019-11-16, , Turkey, . 75

8. OĞUR, C.; SARAÇ, L.; UMUTLU, G.; ACAR, N.; ARINLI, Y., AEROBİK TEST PROTOKOLLERİNE GÖRE ENERJİ TÜKETİMİ VE EPOK DEĞERLERİNİN DİZ VE KALÇA PİK TORK VE KAS FİBRİL TİPİ KESTİRİMİ İLE İLİŞKİSİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Turkey, . 50

7. Arınlı, Y.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E., Comparison of Bilateral Plantar-Dorsiflexion, Knee and Hip Extension-Flexion Peak Torque Values at Different Angular Velocities in 13-14 Years Ballet Students. . 14th International Sport Science Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.sbk2016.org

6. UMUTLU, G.; argun, b.; ARINLI, Y.; İLKİLİROĞLU, E., Eklem Hareket Genişliği Değerlerinin Farklı Açısal Hızlardaki Absolüt ve Rölatif Plantar ve Dorsal Fleksiyon Değerleri İle İlişkisi. 14.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, , , . 75

5. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; İLKİLİROĞLU, E., 13 14 Yaş Bale Öğrencilerinde Farklı Açısal Hızlardaki Bilateral Plantar Dorsifleksiyon Diz ve Kalça Ekstansiyon Fleksiyon Pik Tork Değerlerinin Karşılaştırılması. 14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2016-11-01, 2016-11-04, , , . 100

4. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; İLKİLİROĞLU, E., 13-14 Yaş Bale Öğrencilerinde Farklı Açısal Hızlardaki Bilateral Plantar-Dorsifleksiyon, Diz ve Kalça Ekstansiyon-Fleksiyon Pik Tork Değerlerinin Karşılaştırılması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.sbk2016.org/

3. Umutlu, G.; Argun, B.; Arınlı, Y.; İLKİLİROĞLU, E., Range of Motion and Its Relation to Absolute and Relative Plantar and Dorsiflexion Peak Torques at Different Angular Velocity.. 14th International Sport Science Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, antalya, Turkey, 2016. 75
http://www.sbk2016.org

2. Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Arınlu, Y.; Erdoğan, A., Muscle Fiber Type Distribution, Leg Length and Fatigue Index and Its Relation to Knee Extension-Flexion Peak Torques at Different Angular Velocities. 14th International Sport Science Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 0
http://www.sbk.2016.org

1. SEYİTTÜRK, A.; ÇİMEN, M.; AKIN, M.; ARINLI, Y., THE EFFECT OF NUTRIONAL HABITS ON GROWTH HORMONES IN THE ADELOSCENT PERIOD OF BALLET STUDENTS.. 13th International SportSciences Congress,, 2014-11-07, 2014-11-09, , , . 65

National - Full text - Oral 375

6. UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A.; ARINLI, Y.; ACAR, N., Sakatlık Geçiren Adölesan Bale Dansçılarında Güç ve Dayanıklılık Performansına Yönelik Segmental Kas Kuvvet Değerlerinin İncelenmesi. 17th International Sport Sciences Congress, 2019-11-13, 2019-11-16, Antalya, Turkey, 2019. 75
http://sbk2019.org/en/

5. Arınlı, Y.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Özoğuz, E.; Erdoğan, A., 15-18 Yas Balerinlerde Kas Fibril Tipi Ve Pik Güç VeYorgunluk İndeksi İliskisi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2016-11-14, 2016-11-16, Mersin, Turkey, 2015. 90
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/8.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kongresi.pdf

4. Aytün, A.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Argun, B.; Demirci, N.; Arınlı, Y.; Erdoğan, A., ERKEK HENTBOLCULARDA BİLATERAL OMUZ EKSTANSİYON VE FLEKSİYON PİK TORK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KAS FİBRİL TİPİ DAĞILIMLARI İLE İLİŞKİSİ. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-11-14, 2015-11-16, Mersin, Turkey, 2015. 30
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/8.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kongresi.pdf

3. UMUTLU, G.; Esra, Ö.; Can, U.; Ersin, İ.; ARINLI, Y.; ERDOĞAN, A., Bisiklet ve Koşu Bandı Ergometresi ile Bisikletçilerin VO2maks Değerlerinin Belirlenmesi ve YVK İle Düzeltilmiş VO2maks Değerleri İle İlişkisi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Turkey, . 45

2. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; Ersin, İ.; Özoğuz, E.; ERDOĞAN, A., 15 18 Yaş Balerinlerde Kas Fibril Tipi ve Pik Güç Ve Yorgunluk İndeksi İlişkisi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Turkey, . 90

1. Umutlu, G.; Özoğuz, E.; Can, U.; İlkiliroğlu, E.; Arınlı, Y., Bisiklet ve Kosubandi Ergometresi İle Bisikletçilerin VO2maks Değerlerinin Belirlenmesi VE YVK İle Düzeltilmis VO2maksDeğerleri İle İliskisi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Turkey, 2015. 45
http://www.sporbilimleri.org.tr/kongre

National - Abstract - Oral 20

1. Özoğuz, E.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Kesilmiş, İ.; Arınlı, Y.; Demirci, N.; Erdoğan, A., TOHM Sporcularının Vücut Kompozisyon, VO2maks, Anaerobik Güç ve Đzokinetik Kuvvet Parametrelerinin Karsılastırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2016-11-14, 2016-11-16, Mersin, Turkey, 2015. 20
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/8.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kongresi.pdf

National - Abstract - Poster 25

1. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A., ,Comparison of muscle fiber type distrubitions of cyclists, ballet dancers and handball players.. 6th TrainingScience Congress, 2015-06-30, 2015-07-02, , Turkey, . 25

National - Researcher 100

2. THE EFFECT OF PARTİCULAR TO BALLETİC STRENGHT AND BALANCE TRAİNİNG ON THE BALANCE, IZOCINETIC STRENGHT, IZOMETRIC STRENGTH AND BALLET PERFORMANCE PARAMETERS OF BALLET STUDENTS AT SECONDARY SCHOOL , BAP, Project Number: 2017-2-TP3-2551, 17822 EUR, Researcher, 2018,Completed. 50

1. ADÖLESAN DÖNEMDEKİ BALE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BÜYÜM HORMONU ÜZERİNE ETKİSİ, BAP, Project Number: BAP-EBE BESYO (AD) 2012-2 YL , 10 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

International
1. Coppelia, , , , 2018-03-18-2018-03-24, 1,07, , Italy
2. Mavi Kuş, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 1,02, Spoletto, Italy
3. Coppelia, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 1.07, Almaata, Kazakhstan
4. İnternational Dance Competition Citta di Spoleto / Eser Blue Bird, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Eylül Aras, 2018-03-13-2018-03-24, 1.05dak, Spoleto, Italy
5. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Salsa, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 2.10dak, ALMATY, Kazakhstan
6. MERSİN URAY ART 2019, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, URAY CADDESİ, MEÜDEV.KONS., 2019-05-19-2019-05-19, 3DAK., MERSİN, Turkey
7. Flower Festival, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 0,48, , Kazakhstan
8. 3. İnternational Dance Competition Citta di Spoleto, , , , 2018-03-13-2018-03-24, 0.44, Spoleto, Italy
9. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Giselle 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 1.52dak, ALMATY, Kazakhstan
10. International Dance Competition Citta di Spoleto / Eser La fille mal gardee, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Berre Öz, 2018-03-18-2018-03-24, 1.18dak, Spoleto, Italy
11. VI International Ballet Schools Competition, , , , 2018-04-04-2018-04-10, , ALMATY, Kazakhstan
12. International Dance Competition Citta di Spoleto / Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Yaren Sağdıç, 2018-03-18-2018-03-24, 0.57 sn, Spoleto, Italy
13. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” /Eser Sleeping Beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.02 dak., ALMATY, Kazakhstan
14. ALİCİA ALONSO MASTER CLASS, , , , 2019-05-17-2019-05-17, 4SAAT, ,
15. LA CORSAİRE, , , , 2001-07-16-2001-07-16, 1.30 DAK, , Italy
16. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Diana and Acteon, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.40 dak, ALMATY, Kazakhstan
17. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Sleeping Beauty blue bird, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.05dak, ALMATY, Kazakhstan
18. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser La corsaire pas de trois 2nd variation KAZAKİSTAN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 0.52sn, ALMATY, Kazakhstan
19. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Coppelia, Ardis Tekkanat, 2018-04-04-2018-04-10, 1.07, Almaata, Kazakhstan
20. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Sleeping Beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.02 dak., ALMATY, Kazakhstan
21. International Dance Competition Citta di Spoleto EserSleeping beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Sena Önel, 2018-03-18-2018-03-24, 2.02dak, Spoleto, Italy
22. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser La fille mal gardee, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Berre Öz, 2018-03-18-2018-03-24, 1.18dak, Spoleto, Italy
23. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower Festival, Oben Tekkanat, 2018-04-04-2018-04-10, 0.44, Almaata, Kazakhstan
24. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Karadeniz, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.34dak., ALMATY, Kazakhstan
25. ASPAT DANS PLATFORMU, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, BODRUM, ASPAT DANS PLATFORMU, 2010-08-06-2010-08-16, 10 GÜN, BODRUM, Turkey
26. 3. İnternational Dance Competition Citta di Spoleto, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower festival, Oben Tekkanat, 2018-03-13-2018-03-24, 0.44, Spoleto, Italy
27. Flower Festival, , , , 2018-03-18-2018-03-24, , , Italy
28. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser Blue Bird, , , , 2018-03-18-2018-03-24, 1.05dak, Spoleto, Italy
29. . VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower Festival, Ardis Tekkenat, 2018-04-04-2018-04-10, 0,48sn., Alamaata, Kazakhstan
30. 3.AÇIK DANS STÜDYOSU, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MEÜ, TORK DANCE MEÜ/ DEVLET KONSERVATUVARI, 2015-04-24-2015-04-28, 4 GÜN, MERSİN, Turkey
31. International Dance Competition Citta di Spoleto, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Mavi kuş, Oben Tekkanat, 2018-04-04-2018-04-10, 1.02dak., Spoleto, Italy
32. International Dance Competition Citta di Spoleto, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Coppelia, Ardis Tekkanat, 2018-03-18-2018-03-24, 1.07, Spoleto, Turkey
33. nternational Dance Competition Citta di Spoleto Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Cansın Kaleci, 2018-03-18-2018-03-24, 1.24dak, Spoleto, Italy
34. International Dance Competition Citta di Spoleto , SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower Festival, Ardis Tekkanat, 2018-03-18-2018-03-24, 0,48, Spoleto, Italy
35. International Dance Competition Citta di Spoleto / EserSleeping beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Sena Önel, 2018-03-18-2018-03-24, 2.02dak, Spoleto, Italy
36. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Giselle 1st act KAZAKİSTAN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 1.52dak, ALMATY, Kazakhstan
37. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”,KAZAKİSTAN, , , , 2018-04-04-2018-04-10, , Almaata, Kazakhstan
38. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Salsa, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 2.10dak, ALMATY, Kazakhstan
39. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Sleeping Beauty blue bird, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.05dak, Almaty, Kazakhstan
40. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ, , , , 2019-11-03-2019-11-03, 20DAK, MERSİN, Turkey
41. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Karadeniz KAZAKİSTAN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.34dak., ALMATY, Kazakhstan
42. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Diana and Acteon, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.40 dak, ALMATY, Kazakhstan
43. ASPAT DANS PLATFORMU, , , , 2010-08-06-2010-08-16, 10 GÜN, , Turkey
44. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser La corsaire pas de trois 2nd variation, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 0.52sn, ALMATY, Kazakhstan
45. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Cansın Kaleci, 2018-03-18-2018-03-24, 1.24dak, Spoleto, Italy
46. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Yaren Sağdıç, 2018-03-18-2018-03-24, 0.57 sn, Spoleto, Italy
47. ASPAT DANS PLATFORMU, , , , 2010-08-06-2010-08-16, 10 GÜN, , Turkey
National
1. The Second Waltz, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi/Mersin Devlet Opera ve Balesi, İcracılar MEÜ Yarı Zamanlı Bale öğrencileri, 2017-05-14-2017-05-14, 3dak.39.sn, MERSİN, Turkey
2. Copelia, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi/Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sanem Tugay, 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.50sn., MERSİN, Turkey
3. La Bayadere, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi/Mersin Devlet Opera ve Balesi, 13, 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.30sn., MERSİN, Turkey
4. Diana and Acteon, Eğitmenlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Eylük Aras, 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.42sn., MERSİN, Turkey
5. Class Concert 8, , , , 2022-03-10-2022-03-10, 43.16, ,
6. BİNBİR GECE MASALLARI, , , , 2009-10-10-2009-10-10, , ,
7. Kursiyer dansı2, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 3dak, ,
8. Küçük Bale Sanatçıları Bale Gösterisi, , , , 2022-02-18-2022-02-18, 39.94, ,
9. Mersinin Zerafeti Kentin Zerafeti, , , , 2019-09-18-2019-09-22, 4gün, ,
10. BEN ÇOCUĞUM, , , , 2019-11-20-2019-11-20, 20 DAK, , Turkey
11. AŞK İKSİRİ, , , , 2012-04-08-2012-04-08, 1.30 DAK, ,
12. Kursiyerdansı, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 2dak, ,
13. Müzik Kutusu, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 2dak47sn, ,
14. KUĞU GÖLÜ 4 KUĞU, , , , 2007-10-20-2007-10-20, 1 DAK 36 SN, ,
15. AŞK İKSİRİ, , , , 2012-05-27-2012-05-27, , ,
16. Fındıkkıran solo, , , , 2016-04-25-2016-04-25, 2 dak.38 sn., Mersin, Turkey
17. Fındıkkıran Pas De deux, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 5 dak.51 sn., Bursa, Turkey
18. CARMEN, , , , 2009-03-26-2009-03-26, 12 DAK, ,
19. AŞK İKSİRİ OPERASI, , , , 2007-01-20-2007-01-20, , ,
20. ŞEHRAZAT CHOPİNİANA, , , , 2008-02-08-2008-02-08, 1.30, ,
21. ŞEHRAZAD 4 KIZ, , , , 2008-02-08-2008-02-08, 1.30, ,
22. Esmeralda, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 1dak39sn, ,
23. Uyuyan Güzel Lilac, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1dak49sn, ,
24. Grand Pas Classique, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak17sn, ,
25. Grand pas clssique, , , , 2018-05-26-2018-05-26, 2DAK 17SN, ,
26. DonQuixote Rüya, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak.17sn, ,
27. La Corsaire Pas de Trois 2.variation, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1dak15sn, ,
28. Latin, , , , 2018-05-26-2018-05-26, 2dak30san., ,
29. giselle, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2DAK26SN, , Turkey
30. ESPRİLİ DANS, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 5DAK.81SN., , Turkey
31. BALO, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 4DAK.32SN., , Turkey
32. FINDIKKIRAN KIZ SOLO, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 3DAK., , Turkey
33. CHOPİNİANA 11.WALTZ, , , , 2007-02-15-2007-02-15, , ,
34. BALE ASD YILSONU GÖSTERİSİ, , , , 2015-06-05-2015-06-05, 1,5 SAAT, MERSİN, Turkey
35. ŞIMARIK KIZ, , , , 2005-03-31-2005-03-31, 1SAAT 30 DAK, ,
36. MEZUNİYET TÖRENİ, , , , 2019-06-17-2019-06-17, 20 DAK, ,
37. KUĞU GÖLÜ PAS DE TROİS, , , , 2007-11-01-2007-11-01, , ,
38. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2014-05-24-2014-05-24, 1 SAAT, ,
39. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2013-12-28-2013-12-28, 1 SAAT, ,
40. Nevit kodallı kültürmerk.Mezuniyet, , , , 2019-06-17-2019-06-17, , ,
41. La Corsaire pas de trois 3.variation, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1dak 31sn, ,
42. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2012-05-22-2012-05-22, , ,
43. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2015-05-21-2015-05-21, 1 SAAT, ,
44. Don Kişot 1.perde Kitri, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 56sn, Mersin, Turkey
45. MEÜ Bale ASD Tanıtım Belgeseli Sanatçıyım Ben Programı, , , , 2016-02-21-2016-02-21, 20 dak.süre 4 gün çekim, Mersin, Turkey
46. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ La Corsaire Pas de trois 3rd variation, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.09dak, Mersin, Turkey
47. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİİ Eser Giselle, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.52dak, Mersin, Turkey
48. Ritmik Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampı Eğitmenliği, , , , 2017-01-20-2017-02-05, , Mersin, Turkey
49. DOÇ. MÜRİDE AKSAN MASTERCLASS, , , , 2016-12-07-2016-12-09, , MERSİN, Turkey
50. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ EserGrand pas clssique, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
51. Esmeralda variation, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.52sn, Mersin, Turkey
52. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.30dak, Mersin, Turkey
53. VAMPİR, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 5DAK.25SN., ,
54. DEVLET KONSERVATUVARLARI KLASİK BALE TEMSİLİ, , , , 2023-05-20-2023-05-20, , ANKARA, Turkey
55. MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ BÖLGE VE GARNİZON KOMUTANLIĞI CUMHURİYETİMİZİN 100.YIL KONSERİ, , , , 2023-11-08-2023-11-08, , MERSİN,
56. Dünyamız Koreografi Serisi Bölüm 2 Hayvanlarımız, , , , 2022-03-02-2022-03-02, 35.66, ,
57. Karadeniz Soli Güneş Festivali, , , , 2019-06-20-2019-06-20, , ,
58. Benin koreografi Salsa, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak 31sn, ,
59. maskeli balo, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 4 dak 18 sn, ,
60. Çigan don quixote, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak.28sn., ,
61. Fındıkkıran, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 1saat 30 dak., Bursa, Turkey
62. FINDIKKIRAN PAS DE DEUX, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 5DAK.56 SAN., , Turkey
63. Don Kişot Kitri 3.perde, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.24sn., mersin, Turkey
64. CHOPİNİANA 7.WALTZ, , , , 2007-02-15-2007-02-15, 4.46DAK, ,
65. CHOPİNİANA MAZURKA, , , , 2007-02-15-2008-02-15, 2.15DAK, ,
66. OYTUN TURFANDA GECESİ, , , , 2002-12-25-2002-12-25, , ,
67. KRALİÇE ABA, , , , 2006-04-11-2006-04-11, , ,
68. KAMELYALI KADIN, , , , 2005-12-03-2005-12-03, 1.30 DAK, ,
69. DON KİŞOT, , , , 2010-01-30-2010-01-30, 1SAAT 30 DAK, ,
70. BACH ORYANTAL, , , , 2007-03-23-2007-03-23, , ,
71. TORK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 21.SPOR VE KÜLTÜR ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA MODERN DANS GÖSTERİSİEmbassy of The United States of Amerika desteği ile Bale ASD öğrencilerine yönelik workshop sonucu tork, , , , 2015-04-28-2015-04-28, 3 dak., Mersin, Turkey
72. 3. açık dans stüdyosu TORK DANCEEmbassy of The United States of Amerika desteği ile Bale ASD öğrencilerine yönelik workshop, , , , 2015-04-23-2015-04-28, Günde 4 saat, Mersin, Turkey
73. DANSIN BÜYÜSÜ, , , , 2006-01-14-2006-01-14, 15 DAK, ,
74. . BASTİEN BASTİENNE, , , , 2014-04-06-2014-04-06, , ,
75. Uyuyan Güzel Aurora 3.perde., , , , 2017-05-14-2017-05-14, 2dak., Mersin, Turkey
76. The Second Waltz, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 3dak.39.sn, Mersin, Turkey
77. Copelia, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.50sn., MERSİN, Turkey
78. Diana and Acteon, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.42sn., Mersin, Turkey
79. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ AÇILIŞI, , , , 2019-04-24-2019-06-24, 20DAK, ,
80. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser gand pas classique, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
81. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ EserLilac fairy, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.27dak, Mersin, Turkey
82. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser Donquixote 2nd act dulcinea, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.58dak, Mersin, Turkey
83. YIL SONU BALE GÖSTERİSİ, , , , 2023-05-25-2023-05-25, , MERSİN,
84. KÜÇÜK BALE SANATÇILARI BALE GÖSTERİSİ, , , , 2023-06-08-2023-06-08, , MERSİN,
85. Class Concert 7, , , , 2022-03-16-2022-03-16, 40.18, ,
86. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET AÇILIŞ TÖRENİ, , , , 2023-07-18-2023-07-18, , MERSİN,
87. 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ, , , , 2023-11-23-2023-11-23, , MERSİN, Turkey
88. Dünyamız Koreografi Serisi Bölüm 3 Bitkiler Ve Böcekler, , , , 2022-03-03-2022-03-03, 37.97, ,
89. Class Concert 6, , , , 2022-03-09-2022-03-09, 48.92, ,
90. Çocuklar Mutlu Eder, , , , 2022-02-23-2022-02-23, 36.69, ,
91. URAY, , , , 2019-05-19-2019-05-19, 3dak18sn, ,
92. SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ AÇILIŞI,, , , , 2019-06-20-2019-06-20, 20 DAK, mersin, Turkey
93. Yarı zamanlı dansı, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 6dak55sn, ,
94. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 1 saat, MERSİN, Turkey
95. Fındıkkıran, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale ASD Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, 2016-04-25-2016-04-25, 1 saat 30 dak., Mersin, Turkey
96. Benim koreografim Karadeniz, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak53sn, ,
97. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, , , , 2013-07-29-2013-07-09, 11 GÜN, , Turkey
98. KUĞUNUN ÖLÜMÜ, , , , 2013-04-29-2013-04-29, 4DAK 38SN., , Turkey
99. Fındıkkıran pas de deux, , , , 2016-04-24-2016-04-24, 5 dak 57 sn, ,
100. ARAP DANSI FINDIKKIRAN, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 3DAK.22SN., , Turkey
101. DANSIN BÜYÜSÜ, , , , 2006-01-14-2006-01-14, 00.23.01-00.27.59 ile00.49.06-00.59.47, ,
102. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Don Quixote karakter, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2.25dak, Mersin, Turkey
103. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ AÇILIŞI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ/STADYUM, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, 2019-04-24-2019-04-24, 20 DAK, MERSİN, Turkey
104. La Bayadere, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.30sn., Mersin, Turkey
105. MEZUNİYET TÖRENİ , SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, NEVİT KODALLI KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2019-06-17-2019-06-17, 20DAK, MERSİN, Turkey
106. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, 2012-05-22-2012-05-22, 1.30SAAT, MERSİN, Turkey
107. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜDEVLET KONSERVATUVARI, 2013-12-23-2013-12-28, 1SAAT, MERSİN, Turkey
108. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2014-05-10-2014-05-10, 1SAAT, MERSİN, Turkey
109. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEV.KONS., 2015-05-21-2015-05-21, 1SAAT, MERSİN, Turkey
110. Dünyamız Koreografi Serisi Bölüm 1 Deniz Canlıları, , , , 2022-02-24-2022-02-24, 36.96, ,
111. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, 2019-05-29-2019-05-29, 1 SAAT, MERSİN, Turkey
112. ARMİDAS PAVİLİON, , , , 2019-06-20-2019-06-20, 1DAK40SN, , Turkey
113. Don Kişot 1.perde Kitri, Eğitmenlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi/Mersin Kültürmerkezi, Yaren Sağdıç, 2017-05-14-2017-05-14, 56sn, MERSİN, Turkey
114. Dance With me, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 1dak.28.sn, ,
115. TRT OKUL SANATÇIYIM BEN PROGRAMI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MEÜ DEVLET KONS. TRT, TRT OKUL SANATÇIYIM BEN PROGRAMI, 2015-04-24-2015-04-28, 4 GÜN, MERSİN, Turkey
116. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ La Corsaire Pas de trois 3rd variation, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Yaren Sağdıç, 2018-05-25-2018-05-25, 1.09dak, Mersin, Turkey
117. Don Kişot Kitri 3.perde, Eğitmenlik, Mersin Devlet opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Cansın Kaleci, 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.24sn., MERSİN, Turkey
118. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser Gran pas clssique, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Sıla Kurtoğlu, 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
119. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ EserLilac fairy, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Yaren Sağdıç, 2018-05-20-2018-05-20, 1.27dak, Mersin, Turkey
120. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser Donquixote 2nd act dulcinea, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Sena Önel, 2018-05-20-2018-05-20, 1.58dak, Mersin, Turkey
121. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİİ Eser Giselle, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Cansın Kaleci, 2018-05-20-2018-05-20, 1.52dak, Mersin, Turkey
122. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD DALI YILSONU GÖSTERİSİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1.30 DAK., MERSİN, Turkey
123. 29 Nisan 2013 Dünya dans günü, , , , 2013-04-29-2013-04-29, , ,
124. DÜNYA DANS GÜNÜ, , , , 2013-04-29-2013-04-29, 14DAK., ,
125. Fındıkkıran kız solo, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 3dak., ,
126. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser gand pas classique, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Cansın Kaleci, 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
127. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Don Quixote karakter, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Lara Doğan, 2018-05-20-2018-05-20, 2.25dak, Mersin, Turkey
128. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, 2018-05-20-2018-05-20, 1.30, Mersin, Turkey
129. DANSIN BÜYÜSÜ, , , , 2006-01-14-2006-10-14, 16.02 DAK, ,
130. Esmeralda variation, Eğitmenlik, Mersin Devlet opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Sıla Kurtoğlu, 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.52sn, MERSİN, Turkey
131. Uyuyan Güzel Aurora 3.perde., Eğitmenlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Sena Önel, 2017-05-14-2017-05-14, 2dak., MERSİN, Turkey
132. SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ AÇILIŞI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MEZİTLİ BELEDİYESİ AÇIKHAVA TİYATROSU, MEZİTLİ BELEDİYESİ /MEÜ, 2019-06-20-2019-06-20, 20DAK, MERSİN, Turkey
133. Dansın Büyüsü, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2006-01-14-2006-01-14, 16,02, MERSİN, Turkey
134. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, , , , 2013-07-29-2013-07-09, 11 GÜN, , Turkey
135. BACH ORYANTAL, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2007-03-23-2007-03-23, 4 dak, mersin, Turkey
136. BİNBİRGECE MASALLARI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2009-10-10-2009-10-10, 10, mersin, Turkey
137. CARMEN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2009-03-26-2009-03-26, 12dak, mersin, Turkey
138. DANSIN BÜYÜSÜ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2006-01-14-2006-01-14, 15dak, mersin, Turkey
139. DON KİŞOT, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2010-01-30-2010-02-04, 1.5 saat, mersin, Turkey
140. ŞIMARIK KIZ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2005-03-31-2005-03-31, 1.30 saat, mersin, Turkey
141. AŞK İKSİRİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2007-01-20-2007-01-20, 20dk, mersin, Turkey
142. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD DALI YILSONU GÖSTERİSİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, Yönetmenlik, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ SAHNESİ, DÜZENLEYEN YAĞMUR ARINLI MEÜ DEV. KONS. BALE ASD ADINA/MEÜ DEV. KONS. BALE ASD HOCALARI/MEÜ DEV KONS.BALE ASD ÖĞRENCİLERİ, 2017-05-14-2017-05-14, 1.30 DAK., MERSİN, Turkey
143. Ritmik Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampı Eğitmenliği, Eğitmenlik, Mersin Cimnastik Salonu, Ritmik Cimnastik Milli Takım, 2017-01-20-2017-02-05, 17 gün, MERSİN, Turkey
144. DÜNYA DANS GÜNÜ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, 2013-06-29-2013-04-29, 20 DAK, MERSİN, Turkey
145. ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2017-05-14-2017-05-14, 1.30SAAT, MERSİN, Turkey
146. AŞK İKSİRİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2012-04-27-2012-05-08, 1.30 SAAT, MERSİN, Turkey
147. BASTİEN BASTİENNE, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2007-04-06-2014-04-07, 1.30 SAAT, MERSİN, Turkey
148. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, , , , 2013-06-23-2013-07-09, , ,
149. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, BODRUM, GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, 2013-06-23-2013-07-09, 10 GÜN, BODRUM, Turkey
150. DÜNYA DANS GÜNÜ, , , , 2013-04-29-2013-04-29, , ,
International 0
1. Almaty Choreograpic Collage, 2018-04-10, ALMATY, Kazakhstan. 0
2. VI.INTERNATIONAL BALLET SCHOOLS COMPETITION ORLEU CLASSICAL DANCE NOMINATION , 2018-06-10, Almaty, Turkey. 0
3. , , , Kazakhstan. 0
4. , , , Kazakhstan. 0
5. , , , Italy. 0
National 25
1. Best Oral Presentation Award Mersin University, 2015-05-14, Mersin, Turkey. 25

"A World University In The Light of Science and Modernity"