Slide background
Tarsus Technical Education Faculty

Tarsus Technical Education Faculty

           EĞİTİM FELSEFEMİZ

         ME.Ü.Tarsus  Teknik  Eğitim Fakültesi, Mersin Üniversitesinin belirlediği  vizyon ve misyona ödünsüz biçimde bağlı olup, yürüttüğü görevler ve akademik çalışmalarının her aşamasında bu ilkeleri uygulamakta; çalışmalarını ve tüm akademik etkinliklerini belirtilen amaçlar doğrultusunda sürdürmektedir.Fakültemizin amacı; çağdaş Türkiye Devletinin Anayasayla belirlenmiş temel niteliklerine ve Atatürk İlke ve Devrimlerine yürekten bağlı, demokratik ve laik Cumhuriyet kavramlarından ödün vermeyen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, gerçek bir rehber olarak bilim ışığının aydınlığında ilerleyen, yarışmacı, sorumluluk bilincine ve üst düzey alan bilgisine sahip, sorgulayan, araştıran, ilgili teknolojileri kullanan, izleyen ve geliştirebilen, öğrenmeyi öğrenen, bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgileri bağımsız bir biçimde yorumlayarak bundan yeni, insanlık için yararlı ve kullanılabilir bilgiler üretebilen, Yüce Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini gözeten, çalışkan ve topluma yararlı, insan ve insanlık sevgisini özümsemiş bireyler yetiştirme ülküsünü yaşam biçimine dönüştürmüş, aydın ve çağdaş Teknik Öğretmenler yetiştirmektir 

          GENEL BİLGİLER  
  
        ME.Ü.Tarsus Teknik  Eğitim Fakültesi, Mersin  Üniversitesi  Senatosu’nun 27.12.1999 tarih ve 99.12-5 sayılı kararının Yükseköğretim Genel  Kurulu’nun 04.02.2000 tarihli toplantısında uygun bulunması ve Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı’nın  Milli Eğitim  Bakanlığı’na yazdığı 10.02.2000  tarih ve 2576 sayılı yazının da  Milli Eğitim Bakanlığı’nca benimsenmesi üzerine  imzalanan   02.05.2001  tarih  ve 2001/2553 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararının 29.06.2001 tarih ve 2447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. Yasal düzenlemelerin  tamamlanmasından  hemen sonra  Fakülte yerleşkesi, çevre düzenlemesi, alt yapı ve hizmet binalarının yapımına geçilmiştir. Tarsus Kaymakamlığı’nın öncülüğünde girişilen bu çalışmalar; Tarsus Belediye  Başkanlığı, Tarsus Ticaret Borsası Başkanlığı, Tarsus  Ticaret  ve Sanayi  Odası  Başkanlığı  ve eğitime duyarlı  pek çok Tarsus’lu yurttaş ve kuruluşun  üstün desteği ile  sürdürülmektedir