Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Görünüm

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan eğitim, eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız olarak yürütüldüğü, bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı, öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı veya eş zamansız olarak yürütüldüğü eğitim modelidir. Uzaktan eğitim yeni bir öğretim anlayış ve uygulaması değildir. Uzaktan eğitim, yüzyılı aşkın bir süreden beri mektupla öğretim, açık öğretim, telekonferans uygulamaları ve son yıllarda da internet teknolojilerini kullanarak yapılmaktadır.  

FAYDALARI NELERDİR? 

Bu uygulama ile eğitim almak isteyen daha büyük kitlelere eğitim imkânı sağlanmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği yaratılmaktadır. Bilgi farklı coğrafyalardaki çok daha fazla öğrenmek isteyene ulaştırılabilmektedir. Çalışan öğrencilere zamandan bağımsız olarak istedikleri zaman, istedikleri kadar öğrenme imkânı sağlanabilmektedir. Fiziksel engellilere de eğitim imkânı sağlanmaktadır.

 
AMAÇLAR 

Merkezin amacı, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Mersin Üniversitesi önlisans, lisans, yükseklisans ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri yürüterek;
a)Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği arttırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,
b)Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve bilgiyi sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak,
c)Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmaktır

"A World University In The Light of Science and Modernity"