Administration

  Lecturer PhD Fatma Duman Öztürk
Profile
:
Department
:
Vocational School of Anamur/Business Administration Management .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Anamur Kampüsü 33640 Anamur/ Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-03-23 13:34:43 .
Last Modification
:
2024-02-12 09:29:43 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2008
2011
DOCTORATE YONETIM VE ORGANIZASYON ATATURK UNIVERSITY 2022
Doctorate Thesis

1. Relationship between Knowledge Sharing, Socialization and Psychological Capital in Organizatıons, Supervisor: Dr. Canan Nur Karabey , Atatürk University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Erzurum , Turkey, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Master Thesis

1. The evaluation of the reward system, which has been developed to provide motivation staff in business, in terms of expected and recognised reward in sense of staff and a field research, Supervisor: Dr. Hasan Tağraf, Cumhuriyet University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Sivas , Turkey, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Title Dutie Institution/Other Year
2023-05-17 - 2026-05-04
2023-05-17 - 2026-05-04
2023-05-17 - 2026-05-04
2023-05-17 - 2026-05-04
2023-05-17 - 2026-05-04
2023-05-17 - 2026-05-04
2023-01-10 - 2026-01-10
2023-01-10 - 2026-01-10
2023-01-10 - 2026-01-10
2022-07-05 - 2025-07-05
2022-07-05 - 2025-07-05
2020-11-25 - 2022-11-25
International - Covered by ULAKBIM 0
2022
1. KARABEY, C.; DUMAN ÖZTÜRK, F. . ULUSLARARASI EKONOMI ISLETME VE POLITIKA DERGISI, 2022, 6, 352-370. 0 + 0
10.29216/ueip.1127871

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 500
1. DUMAN ÖZTÜRK, F. Örgütlerde Dijitalleşme, ISBN: 978-625-393030-1, Nobel, Number of print: 1, Total Printing Number: 300, 328 Page, Turkish, , Turkey, 2023. 500
National - Full text - Oral 200

2. DUMAN ÖZTÜRK, F., Milli Eğitimdeki Eğitimcilerin Kültürel Miras Konusunda Farkındalıkları: Anamur İlçesi Örneği. VIII .Ulusal IV. Uluslarası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, , , Turkey, . 100

1. DUMAN ÖZTÜRK, F., iŞLETMELERDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU SAĞLAMAK İÇİN OLUŞTURULAN ÖDÜL SİSTEMİNİN PERSONEL AÇISINDAN BEKLENEN VE GERÇEKLEŞEN ÖDÜL BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 11.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ ,10.05.2012-12.05.2012, 2012-05-10, 2012-05-12, KONYA, Turkey, . 100

"A World University In The Light of Science and Modernity"