Administration

  Asst. Professor Gaye Onan
Profile
:
Department
:
Vocational School of Anamur/Vocational School of Anamur .
Business Address
:
Anamur-Mersin .
Phone
:
+90 -324-8142787 .
Internal
:
1111 .
Fax
:
+90 -324-8144579 .
Created
:
2017-04-24 12:26:30 .
Last Modification
:
2024-02-08 14:59:36 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 1997
MASTER MARKETING DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2006
PHD BUSINESS ADMINISTRATION DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. Ethical Leadership, Ethical Climate, Employee Performance and Service Quality Relations: Banking Sector Example, Supervisor: Dr. Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, İzmir, Turkey, 2017.

Master Thesis

1. Brand loyalty in service sektor and an implementation in TEB, Supervisor: Dr. Hatice Esin KÜHEYLAN, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Marketing Department, İzmir, Turkey, 2006.

Title Dutie Institution/Other Year
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2018-09-12 - 2020-09-12
2017-06-13 - 2020-06-13
2017-06-13 - 2020-06-13
2017-06-13 - 2020-06-13
2017-01-04 - 2019-12-19
2017-01-04 - 2019-12-19
2017-01-04 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2015-06-02 - 2018-05-27
2015-06-02 - 2018-05-27
2015-06-02 - 2018-05-27
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
1. ONAN, G.; DURAN, A.; ÇETİNSÖZ, B. . GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2020, 19, 1542-1561. 0 + 0
International - publications.sections.8 100
2023
1. ONAN, G.; ÖZMEN, Ö.; FİRUZAN, E. . ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, 2023, 52, 161-183. 100 + 0
10.26650/ibr.2023.52.828912

National - Covered by ULAKBIM 1000
2023
5. TURHAN, M.; ONAN, G.; HELVACI, İ. . FISCAOECONOMIA, 2023, 6, 274-298. 200 + 0
4. ONAN, G.; TURHAN, M. . ORDU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, 13, 1301-1322. 200 + 0
10.48146/odusobiad.1180714

2021
3. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U. . ULUSLARARASI EKONOMI VE YENILIK DERGISI, 2021, 7, 1-20. 200 + 0
10.20979/ueyd.758028

2. ONAN, G.; TURHAN, M.; HELVACI, İ. . ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2021, 13, 3277-3292. 200 + 0
10.20491/isarder.2021.1322

2020
1. ONAN, G.; ÇETİNSÖZ, B.; DURAN, A. . GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2020, 19, 1542-1561. 200 + 0
10.21547/jss.716576

National - Other 500
2024
5. ONAN, G.; DALMIŞ, A. . TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2024, 6, 53-66. 100 + 0
2022
4. ONAN, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP STUDIES, 2022, 2, -. 100 + 0
2021
3. ONAN, G. . INTERNATIONAL EUROPEAN JOURNAL OF MANAGERIAL RESEARCH, 2021, 5, 291-305. 100 + 0
2. ONAN, G.; SAYGIN, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT INQUIRIES, 2021, 5, 400-414. 100 + 0
2017
1. ONAN, G. . ORDU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITIUSU DERGISI, 2017, 7, 529-538. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 500
1. ONAN, G. Current Approaches in Management and Marketing, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 250 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
2. ONAN, G. Current Approaches in Management and Marketing, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 250 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
International - Course Book 500
1. ONAN, G. Temel İlkeler Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik, ISBN: 9786059189323, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 270 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2015. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 500
1. ONAN, G. Entrepreneurship- A World Of Creation, ISBN: 9786258275506, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 315 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
2. ONAN, G. Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji, ISBN: 9786258235913, Ekin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 450 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2022. 0
3. ONAN, G. Yönetim ve Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, , , 2020. 0
4. ONAN, G. Temel İlkeler Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik 2 Baskı, ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Number of print: 2, Total Printing Number: 0, 300 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
5. ONAN, G. İşletme Yönetiminde Meta Yaklaşımlar, ISBN: 9786258235173, Ekin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 19 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2022. 0
6. ONAN, G. Yönetim ve Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, , , 2020. 0
7. ONAN, G. Güncel Yönetim Araştırmaları, ISBN: 978-625-6822-35-1, Paradigma Akademi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 247 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2023. 0
8. ONAN, G.; ÖZMEN, Ö. Sosyal & Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - II, ISBN: 978-625-430-704-1, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 321 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
9. ONAN, G. Örgütsel Davranış Kavramlar ve Araştırmalar-I, ISBN: 978-975-447-609-5, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 483 Page, Turkish, Gaziantep, Turkey, 2023. 0
10. ONAN, G. Temel İlkeler Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik, ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 270 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2015. 0
11. ONAN, G. Current Researches in Economics and Administrative Sciences, ISBN: 978-9949-46-025-9, vpe Cetinje, Montenegro, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, Page, English, , , 2020. 0
National - Book Edited 0
1. SAYGIN, M.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M.; YILDIRIM, M.; YARŞI, G.; ONAN, G. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı Bildiri Özet Kitapçığı Çalıştay Sonuç Bildirgesi, ISBN: 978-605-196-212-2, Çizgi Kitabevi, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2018. 0
National - Research Book (Excluded Thesis) 0
1. ONAN, G. Marka Kent Stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 312 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 1200

6. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U., Perceived Career Barriers: Do They Motivate Entrepreneurial Intentions? . Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-IV, 2020-11-01, , BEYRUT, Lebanon, . 200

5. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U., Fırsat Tanımanın Öncülleri Olarak Risk Alma ve Ön Bilgi: Girişimci Adayları Üzerine Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019-02-02, , Osmaniye, Turkey, . 200

4. ONAN, G.; SAYGIN, M., Kadın Girişimciliği: Motivasyon Faktörleri ve Engeller . 7.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-06-20, 2022-06-22, Taşkent, Uzbekistan, . 200

3. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U., PERCEIVED CAREER BARRIERS: DO THEY MOTIVATE ENTREPRENEURIAL INTENTIONS?. MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, 2020-11-01, 2020-11-03, Beyrut, Lebanon, . 200

2. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U., Fırsat Tanımanın Öncülleri Olarak Risk Alma ve Ön Bilgi: Girişimci Adayları Üzerine Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019-05-02, 2019-05-04, Osmaniye, Turkey, . 200

1. ONAN, G.; KARAKEÇİLİ, G., Bir Eko-Sosyal Girişimcilik Örneği Olarak Yeşil Yıldız Uygulaması:Kavramsal Bir Değerlendirme. 8.Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, , , . 200

International - Abstract - Oral 200

2. GÜĞERÇİN, S.; ONAN, G., Digital Entrepreneurship: A Literature Review. 6.International EMI Entrepreneurship & Communication Social Sciences Congress, 16-18 September 2021, 2021-09-16, , Gorazde, Bosnia and Herzegovina, . 100

1. ONAN, G.; SAYGIN, M., Analysis of the Corporate Values of the Chambers and Commodity Exchanges in Turkey. 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 2021-09-16, 2021-09-18, Gorazde, Bosnia and Herzegovina, . 100

National - Full text - Oral 100

1. ONAN, G.; DALMIŞ, A., Psikolojik Sermayenin Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Desteğin Düzenleyicilik Rolü: Sağlık Kuruluşlarında Bir Araştırma.. 32. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2024-05-22, 2024-05-24, Giresun, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. ONAN, G., Anamur İlçesinde Tarımsal Üretimin Ekonomik Gelişme Sürecine Etkileri. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, , Turkey, . 50

International - Researcher 0

1. Turkish-German Innovation Networks, Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı-TUBİTAK, Project Number: TUR 10/165, 0 TL, Researcher, 2014,Completed. 0
https://tgin.uni-hohenheim.de/startseite

International - projects.gorevler.8 0

1. , projects.kurumlar.18, Project Number: , EUR, projects.gorevler.8, Continue... 0

National - projects.gorevler.15 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, projects.gorevler.15, 2014,Completed. 0

International Journal [Year, Count] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CAPABILITIES , [ 2018 : 1 ] . 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"