Slide background
Plantal and Animal Production

Plantal and Animal Production

          Programın Amacı: Seracılık programının amacı; bir tarım kolu olan Seracılık sektörüne teknisyen ile mühendis arasında ara eleman yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler: Bu programda eğitim görmek isteyenlerin;

· Bedence sağlam ve dayanıklı,
· Alet ve ekipman kullanmaya yatkın olmak,
· Doğayı ve çevreyi seven,
· Okumaya ve araştırmaya meraklı,
· Çevre ile iyi iletişim kurabilen,
· Dikkatli, sabırlı kimseler olmaları gerekir.

          Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvanı: Seracılık programını bitirenlere Önlisans  Diploması  ve “Seracılık Teknikeri” ünvanı verilir.

Mezunların Çalışma Alanları: Seracılık Programı mezunları eğer sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde, özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında, tohum firmalarında, ilaç firmaları ve bayilerinde, gübre firmaları ve bayilerinde, sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda, peyzaj işletmelerinde, özellikle turizm şirketlerinin peyzaj düzenleme ve bakım işlerinde çalışabilirler.

Seracılık Teknikerlerinin Yaptıkları Belli Başlı İşler: Seracılık teknikeri genelde işçiler ile mühendisler arasında ara elaman olarak, bazen sorumlu eleman olarak işlerin düzenli gitmesinden sorumlu olup, çalıştığı alanın konusuna göre değişmekte olup, genelde yaptığı işler şunlardır;

· Mühendis tarafından hazırlanan üretim programını mühendis ile birlikte yürütmekle yükümlüdür, eğer çalıştığı yerde mühendis yoksa kendisi üretim programı yapar,

· Üretim için gerekli malzemenin alınmasını sağlar,

· Üretim için gerekli sera içi ve dışı şartları sağlar,

Yapılan üretim programına göre işgücünü sağlar ve işçilere işi öğretip, işi takip eder,

Iş Bulma Olanakları: Seracılık; Türk tarımı içinde en çok kar getiren, teknolojinin. en fazla kullanıldığı ve en hızlı gelişen bir sektördür. Dünya seracılık tarımı içersinde de önemli bir paya sahiptir. Bu yüzden gün geçtikçe Türkiye seracılık sektöründe özellikle bu konuda eğitim görmüş, yetişmiş elemana ihtiyaç artmaktadır. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirler ise kolaylıkla iş bulabilmektedir.

ORGANİK TARIM PROGRAMI

Programın Amacı: Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı teknik elemanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler: Bu programda eğitim görmek isteyenlerin;

Doğayı seven, çevre ve insan sağlığını önemseyen,

Ekolojiye ilgi duyan,

Bedence sağlam ve dayanıklı,

Çevre ve insan ilişkileri iyi,

Alet ve ekipman kullanmaya yatkın kişiler olmaları tercih edilir.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvan: Organik Tarım Programı'ndan mezun olan öğrencilere 'önlisans diploması' verilir. Mezunlar, tarım teknikerinin tüm yetkilerine sahiptir.

Mezunların Çalışma Alanları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİ'lerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler.

Meslekte İlerleme Olanakları: Kişinin özelliklerine ve işyeri durumuna bağlı olarak yöneticiliğe kadar yükselme olabilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş yapabilirler.