Slide background
Travel, Tourism and Entertainment Services

Travel, Tourism and Entertainment Services

Turizm ve Seyahat işletmeciliği alanında orta düzeyde yönetim bilgisine sahip, Yönetim biliminin alt dallarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Pazarlama, Ekonomi, İletişim) analitik düşünme yeteneğine sahip, Turizm ve Seyahat işletmeciliği alanında operasyonel düzeyde (Biletleme ve Otomasyonu, Karşılayıcı (İncoming) Acenta ve Otomasyonu) bilgi, beceri ve uygulama yeteneğine sahip, Kendisinin ve diğerlerinin sorumluluk ve haklarını bilen, yasalara saygılı olan, Sosyal yönleri ve yaratıcılığı takım çalışmalarına yatkın olan, problemlere çözüm üretebilen, Sağlıklı iletişim ve ilişki kurabilen ve kendini doğru ifade edebilen, Eksikliklerinin farkında olan ve sürekli ilerlemeyi hedef alan, Tarihe, kültürel değerlere ve çevreye duyarlı olan, Alanında teknolojiyi ve yeniliği takip eden, İş hayatında yabancı dilin öneminin farkında olan ve yeterli düzeyde yabancı dil bilen, Seyahat işletmeciliği ile ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri, eğilimleri ve yenilikleri takip eden, Turist ve çalışan hakları konusunda bilinçli, Toplum sorunlarına duyarlı, bilinçli bireyler yetiştirmektir. Programımızda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler 4 yarıyıl halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Dış paydaşlardan ve iç paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılmaktadır.