Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer Akif Kemal Dindaroğlu
users.ozgecmis
:
Department
:
Vocational School of Anamur/Marketing .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Anamur Kampüsü 33640 Anamur/ Mersin .
Phone
:
+90-324-8142787 .
Internal
:
131 .
Created
:
2015-07-30 12:04:57 .
Last Modification
:
2022-08-29 22:52:52 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2007
Title Dutie Institution/Other Year
2017-07-03 - 2019-12-19
2017-07-03 - 2019-12-19
2017-07-03 - 2019-12-19
International - Covered by Other International Indexes 200
2015
1. Kurnaz, N.; Dindaroğlu, A. The Relatıonshıp Between Internal Audıt And Informatıon Securıty: Regıonal A Research . BILGI EKONOMISI VE YONETIMI DERGISI, 2015, 10, 51-63. 200 + 0
Publications_003.pdf

National - Chapter(s) in Book 250
1. DİNDAROĞLU, A. Introduction To Business Science (Modern Business Administration), ISBN: 978-605-9189-32-3, DETAY YAYINCILIK, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 33 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2015. 250
International - Full text - Oral 600

3. Çavuşoğlu, K.; Ünal, M.; Dindaroğlu, A., Meslek Yüksekokullarında Çalışan Öğretim Elemanlarının Mesleki Doyum İle Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. UMYOS 2016 "5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu", 2016-05-18, 2016-05-20, Prizren, Kosovo, 2016. 200

2. ÇAVUŞOĞLU, K.; DİNDAROĞLU, A.; ÜNAL, M., Anamur Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Akdeniz Bölgesi Uygulaması. 4. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 2015-05-21, 2015-05-23, YALOVA, Turkey, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. KURNAZ, N.; SOYKAN, Y.; DİNDAROĞLU, A., İnternet Bankacılığı Kullanım Düzeyi ve Güvensizlik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. ULUSLAR ARASI 9. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 2013-11-27, 2013-11-30, SARAYBOSNA, Bosnia and Herzegovina, . 200

International - Abstract - Oral 200

2. kurnaz, n.; dindaroğlu, a.; köksal, i., TÜRKİYE’DE DİJİTAL ORTAMDAKİ FİNANSAL HİLE KONTROLÜNDE ADLİ MUHASEBECİLİĞİN GELİŞİM DÜZEYİ. uluslararası değişen dünya ve sosyal araştırmalar konferansı 1, 2015-08-25, 2015-08-28, viyana, Austria, 2015. 100
http://www.icwsr.org/

1. KURNAZ, N.; DİNDAROĞLU, A., TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM VE UYGULAMA ANALİZİ. V.AVRUPA SOSYAL VE BEŞERİ İLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, 2014-09-11, 2014-09-14, ST. PETERSBURG, Russia, . 100

National - Full text - Oral 165

2. SUBAŞI, B.; DİNDAROĞLU, A., kamu müzelerinin sponsorluk uygulamaları üzerine bir araştırma:mersin ili örneği. II. YÜKSEK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU, 2015-10-22, 2015-10-24, , Turkey, . 100

1. Gümüştekin, G.; Kayabaşı, A.; Kurnaz, N.; Dindaroğlu, A., KOBİ’LERDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİNİN KATILMALI YÖNETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ VE TAVŞANLI İLÇESİ MERMER SEKTÖRÜ UYGULAMASI . 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 2007-12-07, 2007-12-08, İstanbul, Turkey, 2007. 65

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-5
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall İŞT231 Innovation Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall HİT209 Marketing Communication Management Vocational School of Anamur 2-0-2
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HİT 106 Marketing Management Vocational School of Anamur 2-2-3
Spring PZR 216 Applications In Sector Vocational School of Anamur Marketing 2-4-4
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Fall HİT215 Innovation Management Vocational School of Anamur 2-0-2
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-5
Fall İŞT231 Innovation Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall HİT209 Marketing Communication Management Vocational School of Anamur 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 212 Retail Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring İŞT234 Vocational Study and Seminar Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring PAZ112 Administration and Organization Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 213 Costumer Relations Management Vocational School of Anamur Marketing 1-1-2
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-5
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring PZR 212 Retail Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Spring BYA 208 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring İŞT234 Vocational Study and Seminar Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall BYA 109 Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 111 Communication Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 213 Costumer Relations Management Vocational School of Anamur Marketing 1-1-2
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring BYA 208 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 206 Brand Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 216 Applications In Sector Vocational School of Anamur Marketing 2-4-3
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-4
Fall BYA 109 Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 111 Communication Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 211 Consumer Behaviours Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 206 Brand Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 216 Applications In Sector Vocational School of Anamur Marketing 2-4-3
Spring BYA 208 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-4
Fall PZR 211 Consumer Behaviours Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall BYA 109 Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 111 Communication Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall TOİ111 Communication Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BYA 208 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring PZR 206 Brand Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Comnunication Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring PZR 216 Applications In Sector Vocational School of Anamur Marketing 2-4-3
Fall İŞT203 Administration and Organization Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall BYA 109 Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 211 Consumer Behaviours Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PZR 111 Communication Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT201 Principles of Marketing Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-4
Fall TOI111 Communication Vocational School of Aydincik Tourism and Hotel Management 1-1-2
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İŞT118 Organizational Comnunication Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring PAZ214 Vocational Working and Seminar Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring BYA 208 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Spring PZR 206 Brand Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring TSİ110 Org. Communication In Travel Agencies Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 1-1-2
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 216 Applications In Sector Vocational School of Anamur Marketing 2-4-3
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT201 Principles of Marketing Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall İŞT201 Marketing Principles Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-1-3
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT203 Management and Organization Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-4
Fall PZR 211 Consumer Behaviours Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall İŞT203 Administration and Organization Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İŞT118 Organizational Comnunication Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring İŞT228 Enterprising and Management of Org. Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring TSİ110 Org. Communication In Travel Agencies Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 1-1-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Spring TOH 116 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TSH 118 Sales Management Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring BYA 208 Organizational Behaviour Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BÜS204 Public Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BÜS104 Administration and Organization Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Spring PZR 206 Brand Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 216 Applications In Sector Vocational School of Anamur Marketing 2-4-3
Fall İŞT201 Principles of Marketing Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Fall PZR 209 Sales Management Vocational School of Anamur Marketing 3-3-4
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BYA 219 Customer Relations Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PAZ229 Administration and Techniques of Sales Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall BYA 115 Public and Private Sector Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Fall PAZ201 Advertising Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ203 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ209 Communication In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 1-1-2
Fall PZR 211 Consumer Behaviours Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall İŞT203 Administration and Organization Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PAZ238 Retail Sales Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Spring PAZ112 Administration and Organization Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Spring PZR 114 Quality Management Systems Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 110 Global Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Comnunication Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring BÜS108 Organizational Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring PAZ108 Behavioral Sciences Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BÜS104 Administration and Organization Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Spring TSİ110 Org. Communication In Travel Agencies Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 1-1-2
Spring PAZ232 Manners of Consumer Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Spring PAZ214 Vocational Working and Seminar Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring İŞT228 Enterprising and Management of Org. Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring PZR 108 Communication Methods In Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Spring BÜS206 Struct. of Private and Public Sec. and R Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-1-3
Fall İŞT201 Principles of Marketing Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Fall PAZ201 Advertising Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall PZR 107 Marketing Principles Vocational School of Anamur Marketing 4-1-5
Fall İŞT203 Administration and Organization Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall PZR 115 Public Relations Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ121 Principles of Marketing I Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PAZ203 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ213 Administration of Customer Relations Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ229 Administration and Techniques of Sales Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall İŞT227 Law of Tax Vocational School of Anamur Business Administration 3-0-3
Fall İŞT229 Public Relations Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PAZ238 Retail Sales Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Spring PAZ232 Manners of Consumer Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Spring TSİ110 Org. Communication In Travel Agencies Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 1-1-2
Spring İŞT236 Sales Management Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Spring PAZ120 Principles of Marketing I Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Spring BÜS104 Administration and Organization Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Spring BÜS206 Struct. of Private and Public Sec. and R Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-1-3
Spring BÜS108 Organizational Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring İŞT118 Organizational Comnunication Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring İŞT228 Enterprising and Management of Org. Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring PAZ112 Administration and Organization Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BÜS117 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PAZ203 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT113 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall PAZ213 Administration of Customer Relations Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT201 Principles of Marketing Vocational School of Anamur Business Administration 2-1-3
Fall PAZ201 Advertising Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall İŞT203 Administration and Organization Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall İŞT227 Law of Tax Vocational School of Anamur Business Administration 3-0-3
Fall PAZ229 Administration and Techniques of Sales Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall PAZ111 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ121 Principles of Marketing I Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3