Slide background
Mersin Üniversitesi

  Gaye Onan
users.ozgecmis
:
Department
:
College of Anamur Applied Technology and Management/Department of Hospitality Management .
Business Address
:
Anamur-Mersin .
Phone
:
+90-324-8142787 .
Internal
:
1111 .
Fax
:
+90-324-8144579 .
Created
:
2017-04-24 12:26:30 .
Last Modification
:
2021-07-13 12:44:20 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 1997
MASTER MARKETING DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2006
PHD BUSINESS ADMINISTRATION DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2017
Doctorate Thesis

1. Ethical Leadership, Ethical Climate, Employee Performance and Service Quality Relations: Banking Sector Example, Supervisor: Dr. Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, İzmir, Turkey, 2017.

Master Thesis

1. Brand loyalty in service sektor and an implementation in TEB, Supervisor: Dr. Hatice Esin KÜHEYLAN, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Marketing Department, İzmir, Turkey, 2006.

Title Dutie Institution/Other Year
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2017-06-14 - Continue
2018-09-12 - 2020-09-12
2017-06-13 - 2020-06-13
2017-06-13 - 2020-06-13
2017-06-13 - 2020-06-13
2017-01-04 - 2019-12-19
2017-01-04 - 2019-12-19
2017-01-04 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2016-12-21 - 2019-12-19
2015-06-02 - 2018-05-27
2015-06-02 - 2018-05-27
2015-06-02 - 2018-05-27
International - Covered by ULAKBIM 0
2021
3. ONAN, G.; TURHAN, M.; HELVACI, İ. . ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, 2021, 13, 3277-3292. 0 + 0
10.20491/isarder.2021.1322

2. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U. . ULUSLARARASI EKONOMI VE YENILIK DERGISI, 2021, 7, 1-20. 0 + 0
10.20979/ueyd.758028

2020
1. ONAN, G.; DURAN, A.; ÇETİNSÖZ, B. . GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2020, 19, 1542-1561. 0 + 0
International - Other 200
2021
2. ONAN, G.; SAYGIN, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT INQUIRIES, 2021, 5, 400-414. 100 + 0
1. ONAN, G. . INTERNATIONAL EUROPEAN JOURNAL OF MANAGERIAL RESEARCH, 2021, 5, 291-305. 100 + 0
National - Other 100
2017
1. ONAN, G. . ORDU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITIUSU DERGISI, 2017, 7, 529-538. 100 + 0
International - Chapter(s) in Book 500
1. ONAN, G. Current Approaches in Management and Marketing, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 250 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
2. ONAN, G. Current Approaches in Management and Marketing, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 250 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
International - Course Book 500
1. ONAN, G. Temel İlkeler Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik 2 Baskı, ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Number of print: 2, Total Printing Number: 0, 300 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
2. ONAN, G. Temel İlkeler Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik, ISBN: 9786059189323, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 270 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2015. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 500
1. ONAN, G. Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji, ISBN: 978-625-8235-91-3, Ekin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 450 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2022. 0
2. ONAN, G. Yönetim ve Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, , , 2020. 0
3. ONAN, G. Current Researches in Economics and Administrative Sciences, ISBN: 978-9949-46-025-9, vpe Cetinje, Montenegro, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, Page, English, , , 2020. 0
4. ONAN, G. Entrepreneurship- A World Of Creation, ISBN: 978-625-8275-50-6, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 315 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
5. ONAN, G. İşletme Yönetiminde Meta Yaklaşımlar, ISBN: 978-625-8235-17-3, Ekin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 19 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2022. 0
6. ONAN, G. Yönetim ve Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786052543177, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, , , 2020. 0
National - Book Edited 0
1. SAYGIN, M.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M.; YILDIRIM, M.; YARŞI, G.; ONAN, G. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı Bildiri Özet Kitapçığı Çalıştay Sonuç Bildirgesi, ISBN: 978-605-196-212-2, Çizgi Kitabevi, Number of print: , Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2018. 0
National - Research Book (Excluded Thesis) 0
1. ONAN, G. Marka Kent Stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 312 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 600

2. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U., PERCEIVED CAREER BARRIERS: DO THEY MOTIVATE ENTREPRENEURIAL INTENTIONS?. MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, 2020-11-01, 2020-11-03, Beyrut, Lebanon, . 200

1. ONAN, G.; GÜĞERÇİN, U., Fırsat Tanımanın Öncülleri Olarak Risk Alma ve Ön Bilgi: Girişimci Adayları Üzerine Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019-05-02, 2019-05-04, Osmaniye, Turkey, . 200

National - Abstract - Oral 50

1. ONAN, G., Anamur İlçesinde Tarımsal Üretimin Ekonomik Gelişme Sürecine Etkileri. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, , Turkey, . 50

International - Researcher 0

1. Turkish-German Innovation Networks, Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı-TUBİTAK, Project Number: TUR 10/165, 0 TL, Researcher, 2014,Completed. 0
https://tgin.uni-hohenheim.de/startseite

International Journal [Year, Count] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CAPABILITIES , [ 2018 : 1 ] . 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall PZR 207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Fall BYA 221 Information Management Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-1-2
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BYA 217 Quality Standards Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 211 Consumer Behaviours Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall İŞT109 Introduction To Economy Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall HİT213 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur 2-0-2
Fall HİT203 Crisis and Stress Management Vocational School of Anamur 2-0-2
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring HİT220 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur 2-0-2
Spring İŞT108 Macro Economy Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring PZR 210 Research Method and Techniques Vocational School of Anamur Marketing 1-2-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 214 Export Techniques Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BYA 218 Quality Management Systems Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BYA226 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall BYA 213 Applications In Sector - I Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-4-4
Fall HİT213 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur 2-0-2
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BYA 217 Quality Standards Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall İŞT109 Introduction To Economy Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring BYA 206 Filing and Archives Services Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 214 Research Method and Techniques Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 220 Guest Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BYA 224 Prepacation For Working and Personal Car... Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-1-2
Spring BYA 212 Applications In Sector - II Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-4-4
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall TOİ127 Mathematics On Business Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall BHT 101 Mathematics Vocational School of Anamur Garden Agriculture 2-0-2
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall BYA 213 Applications In Sector - I Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-4-4
Fall HİT 101 Mathematics Vocational School of Anamur 2-0-2
Fall İŞT115 Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 101 Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Fall PZR 217 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BYA 206 Filing and Archives Services Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 214 Research Method and Techniques Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 220 Guest Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BYA 224 Prepacation For Working and Personal Car... Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-1-2
Spring BYA 212 Applications In Sector - II Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-4-4
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Fall PZR 207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Fall BHT 101 Mathematics Vocational School of Anamur Garden Agriculture 2-0-2
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall BYA 213 Applications In Sector - I Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-4-4
Fall İŞT115 Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 101 Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 217 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İŞT120 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring BYA 110 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Spring BYA 206 Filing and Archives Services Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 214 Research Method and Techniques Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 220 Guest Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BYA 224 Prepacation For Working and Personal Car... Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-1-2
Spring PZR 102 Marketing Law Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring PZR 214 Export Techniques Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 217 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PZR 207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 103 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 101 Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall İŞT115 Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall İŞT113 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall BYA 101 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall BHT 101 Mathematics Vocational School of Anamur Garden Agriculture 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 102 Marketing Law Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PAZ212 Marketing Law Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BYA 220 Guest Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BYA 206 Filing and Archives Services Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 214 Research Method and Techniques Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PAZ234 New Marketing Techniques Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring BYA 224 Prepacation For Working and Personal Car... Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-1-2
Spring BYA 110 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Spring İŞT120 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall BHT 101 Mathematics Vocational School of Anamur Garden Agriculture 2-0-2
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PAZ207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-2-3
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Fall TOİ127 Mathematics On Business Vocational School of Anamur Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall İŞT113 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall İŞT115 Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 101 Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PZR 103 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BYA 101 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring BYA 220 Guest Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring BYA 224 Prepacation For Working and Personal Car... Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-1-2
Spring BYA 214 Research Method and Techniques Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring PZR 214 Export Techniques Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring İŞT228 Enterprising and Management of Org. Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring PZR 102 Marketing Law Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 218 Tourism Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 224 Statistics Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT120 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring BYA 110 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 3-0-3
Spring İŞT120 Mathematics On Business Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring BYA 206 Filing and Archives Services Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Fall BHT 101 Mathematics Vocational School of Anamur Garden Agriculture 2-0-2
Fall PZR 101 Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall İŞT115 Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall İŞT113 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Fall PZR 205 Service Marketing Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall İŞT115 Mathematics Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Fall PZR 103 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall BYA 101 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall PZR 113 Organizational Beaaviors Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Fall TSH 115 Ethics Vocational School of Anamur Tourism and Travel Services 2-0-2
Fall PZR 217 Trade Mathematics Vocational School of Anamur Marketing 3-0-3
Fall PZR 207 Marketing Research Vocational School of Anamur Marketing 2-1-3
Fall BYA 207 Protocol and Social Behaviour Rules Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Fall İŞT113 General Law Knowledge Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring PZR 102 Marketing Law Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT228 Enterprising and Management of Org. Vocational School of Anamur Business Administration 2-0-2
Spring SBP212 Vocational School of Anamur Subtropical Climate Plants 2-0-2
Spring BHT 206 Agricultural Marketing Vocational School of Anamur Garden Agriculture 2-0-2
Spring BYA 206 Filing and Archives Services Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 1-2-2
Spring BYA 220 Guest Communication Vocational School of Anamur Office Management and Executiv... 2-0-2
Spring PZR 220 Entepprising Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring İŞT228 Entrepreneurship and Business Management Vocational School of Anamur Business Administration Manage... 2-0-2
Spring PZR 214 Export Techniques Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2
Spring PZR 208 Sales Personnel Education Vocational School of Anamur Marketing 3-1-4
Spring PZR 218 Tourism Management Vocational School of Anamur Marketing 2-0-2