Marine Transport and Management

Genel Görünüm

         Mersin; bölgesel olarak denizciliğin odaklandığı, lojistik bir merkez olması yönünde faaliyetlerin başladığı ve Türkiye konteyner elleçlemesinin beşte birini gerçekleştiren ve tüm genel kargo elleçlemesinin onda birini karşılayan bir şehirdir.          Mersin; uluslararası limanı, serbest bölgesi, denizcilik ve lojistik işletmeleri, 321 km sahil şeridi ve mevsimsel avantajları ile denizcilik sektöründe bir çok istihdam alanı yaratmakla birlikte; uluslararası standartlarda bilgi ve beceri sahibi, Denizciliği seven ileri derecede yabancı dil hakimiyeti olan nitelikli ve tam donanımlı denizci personele de gereksinim duyulmaktadır. Araştırmalar, dünya deniz ticaret filolarında halen yaklaşık 500 bin zabitin çalıştığını, bununla birlikte zabit açığının %2-%5 seviyesinde, yani 10000 ile 25000 arasında olduğunu göstermektedir. Deniz Ulaştırma ve İşletme Programından mezun olacak öğrencilerimiz 12 ay açık deniz stajı yapmak ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla “Vardiya Zabiti” olarak çalışabileceklerdir.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2022
1. Yalçın kaplama, E. . FISHERIES SCIENCE, 2022, 88, 1-15.
10.1007/s12562-022-01632-y

GENERAL

Contact

"A World University In The Light of Science and Modernity"