Maritime and Port Management

Genel Görünüm

       Mersin; bölgesel olarak denizciliğin odaklandığı, lojistik bir merkez olması yönünde faaliyetlerin başladığı ve Türkiye konteyner elleçlemesinin beşte birini gerçekleştiren ve tüm genel kargo elleçlemesinin onda birini karşılayan bir şehirdir.

       Mersin; uluslararası limanı, serbest bölgesi, denizcilik ve lojistik işletmeleri, 321 km sahil şeridi ve mevsimsel avantajları ile denizcilik sektöründe bir çok istihdam alanı yaratmakla birlikte; uluslararası standartlarda bilgi ve beceri sahibi, Denizciliği seven ileri derecede yabancı dil hakimiyeti olan nitelikli ve tam donanımlı denizci personele de gereksinim duyulmaktadır.

       Kurulmuş olan Mersin Lojistik Platformu çalışmalarını hızlandırmaktadır. 2008 yılı çalışmalarına göre Mersin Bölgesinde kurulacak olan “Lojistik Köy” projesinin hayata geçirilmesi bölgede denizcilik faaliyetlerini artıracaktır. Denizcilik faaliyetlerinin artmasının ve Mersin’in bir “Lojistik Üs” konuma gelmesinin mevcut şirketlerin daha fazla personel istihdam etmesine ve yeni firmaların kurulmasına neden olması beklenmektedir.

       Türkiye’de kurulan ilk ve kendi rıhtımlarına sahip tek serbest bölge Mersin Serbest Bölgesidir.

 
       Devlet Planlama Teşkilatı’nın ulusal kalkınma plan ve programlarında Mersin için Türkiye ve Doğu Akdeniz’in lojistik merkezi olması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Ulaştırma Ağı genişleme planında Deniz Otobanları Projesi’ne Türkiye’den sadece Mersin ve Samsun Limanları kabul edilmiştir. Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların %25’i Mersin’de bulunmaktadır.

       Deniz ve Liman İşletmeciliği Programından mezun olacak öğrencilerimiz ise sınavlarda başarılı olmak kaydıyla “Yat Kaptanı” yeterliğine sahip olacaklardır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ayrıca deniz acentelerinde, brokering, forwarding, armatörlük ve lojistik firmalarında çalışabileceklerdir.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2024
3. Efecan, V.; Temiz, . . RESEARCH IN TRANSPORTATION BUSINESS & MANAGEMENT, 2024, , -.
10.1016/j.rtbm.2024.101125
2023
2. Efecan, V.; Temiz, . . UTILITIES POLICY, 2023, 81, -.
10.1016/j.jup.2023.101494
2022
1. Okşaş, O.; Emecen kara, E.; özbey, T.; Kaçmaz, E.; Karaoğlu, M. . SUSTAINABILITY, 2022, 14, 20-.
10.3390/su141912622

GENERAL

Contact

"A World University In The Light of Science and Modernity"