Academic Staff

  Lecturer PhD Aysun Kazak
Profile
:
Department
:
Vocational School of Health Services/First and Immediate Aid .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2021-04-01 14:13:46 .
Last Modification
:
2024-06-15 15:07:21 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENCE NURSING ANKARA UNIVERSITY 2012
MASTER'S DEGREE NURSING ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY 2018
PHD INTERNAL MEDICINE NURSING KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2024
Title Institute Year
LECTURER GUMUSHANE UNIVERSITY 2019-07-12 - 2021-03-01
LECTURER MERSIN UNIVERSITY 2021-03-01 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ASSISTANT DIRECTOR VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES MERSIN UNIVERSITY 2022-09-03 - 2023-04-27
MEMBER OF SCHOOL BOARD ASSISTANT DIRECTOR MERSIN UNIVERSITY 2022-03-03 - 2023-04-27
MEMBER OF THE HIGH SCHOOL BOARD VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES MERSIN UNIVERSITY 2022-03-03 - 2023-04-27
International - SCI/SCI-Expanded category 2800
2023
3. ÖZKARAMAN, A.; KAZAK, A.; DUDAKLI, N.; ÖZEN, H. . JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 2023, 38, 207-214. 850 + 0
10.1177/0825859722112528

2022
2. KAZAK, A.; ÖZKARAMAN, A.; TOPALI, H.; DURAN, S. . THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, 2022, 45, 659-665. 950 + 0
10.1177/0391398822110875

2021
1. KAZAK, A.; ÖZKARAMAN, A. The Effect of Progressive Muscle Relaxation Exercises on Pain on Patients with Sickle Cell Disease: Randomized Controlled Study. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2021, 26, -. 1000 + 0
International - publications.sections.8 695
2024
8. APAYDIN, E.; Akeren, Z.; KAZAK, A.; KURALAY, Ç.; HİNTİSTAN, S. . IZMIR KâTIP CELEBI UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI FAKULTESI DERGISI, 2024, 9, 11-18. 70 + 0
10.61399/ikcusbfd.1135042

2023
7. KAZAK, A.; HİNTİSTAN, S. . GUMUSHANE UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2023, 12, 2021-2031. 100 + 0
10.37989/gumussagbil.1271813

6. KARAKULLUKÇU, S.; KARAKULLUKÇU, E.; BAL, B.; KAZAK, A.; Karakullukçu, A. . ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, 2023, 42, 133-151. 60 + 0
10.26650/SJ.2022.42.3.0079

5. KAZAK, A.; ÖZKARAMAN, A. . IZMIR KâTIP CELEBI UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI FAKULTESI DERGISI, 2023, 8, 53-59. 100 + 0
2022
4. KOÇAK, S.; KAZAK, A.; KARAKULLUKÇU, S. . CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, 2022, 12, 479-485. 100 + 0
10.33808/clinexphealthsci.984601

3. KAZAK, A.; APAYDIN, E.; KURALAY, Ç.; AKEREN, Z.; HİNTİSTAN, S. . TURKIYE KLINIKLERI HEMSIRELIK BILIMLERI DERGISI, 2022, 14, 1046-41056. 90 + 0
10.5336/nurses.2022-91799

2021
2. KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNCÜ, E.; KAZAK, A.; AKTAŞ, G. . THE ANATOLIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, 2021, 4, 17-25. 75 + 0
10.5505/anatoljfm.2020.88700

2020
1. HİNTİSTAN, S.; KAZAK, A. Vaccination Studies Against COVID-19 Agent: Current Status. BEZMIALEM SCIENCE, 2020, 8, 145-152. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14235/bas.galenos.2020.4669

National - Covered by ULAKBIM 960
2022
5. BAL, B.; KAZAK, A.; KARAKULLUKÇU, S.; ÖNAL, E. The Effect of COVID-19 Pandemic on the Intolerance of Uncertainty of Students Studying in Health Departments. SAGLIK BILIMLERINDE DEGER, 2022, 12, 81-88. 170 + 0
http://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2182368

2021
4. KAZAK, A.; BAŞARAN, F.; COŞKUN, N.; KARAKULLUKÇU, S. . KOCAELI MED J., 2021, 10, 273-283. 190 + 0
10.5505/ktd.2021.22438

2020
3. ÖZKARAMAN, A.; KAZAK, A. . MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI ENSTITUSU DERGISI, 2020, 7, 408-412. 200 + 0
2. KAZAK, A.; HİNTİSTAN, S.; ÖNAL, B. . MANISA CELAL BAYAR SAGLIK BILIMLERI ENSTITUSU DERGISI, 2020, 7, 571-575. 200 + 0
2017
1. KAZAK, A.; ÖZKARAMAN, A.; UZGÖR, F. . KOCAELI TIP DERGISI, 2017, 6, 22-29. 200 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GÜNDÜZ ORUÇ, F.; APAYDIN, E.; KAZAK, A. Geriatrik Onkolojide Semptom Yönetimi ve Kanıta Dayalı Güncel Uygulamalar, ISBN: 978-625-395-111-5 .: ÖN SÖZ, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 100 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
2. KAZAK, A.; ÖZKARAMAN, A. Geriatri Hemşireliği, ISBN: 978-625-397-736-8, Nobel, Number of print: 1, Total Printing Number: , 654 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
3. TOPALI, H.; KAZAK, A. Afetlerde Sağlık Hizmetleri I, ISBN: 978-625-367-505-9, İKSAD, Number of print: 1, Total Printing Number: , 505 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
4. KAZAK, A.; DUMAN, İ. Tıbbi ve Sosyal Yönleriyle Obezite, ISBN: 978-625-433-754-3, Nobel Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 514 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
5. KAZAK, A. Sağlık Bilimlerinde Seçme Konular-II, ISBN: 978-625-6955-04-2, İksad Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 428 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
6. KAZAK, A. Olgu, Soru ve Yanıtlarla Onkoloji Hemşireliği, ISBN: 9786257399951, Hipokrat Kitapevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 960 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
7. DEMİRBAĞ, B.; KAZAK, A.; ERKURAN, H. Hemşirelik Kuramları Kavram Haritalarıyla, ISBN: 978-625-7401-01-2, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 471 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
8. KAZAK, A. Sağlık Bilimlerinde Seçme Konular-II, ISBN: 978-625-6955-04-2, İksad Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 428 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
9. KAZAK, A. Hemşirelik Bakım Sürecinde Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-258-785-0, Akademisyen Kitapevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 150 Page, Turkish, , Turkey, 2019. 0
10. KAZAK, A. Hemşirelik Kuramları Kavram Haritalarıyla, ISBN: 978-625-7401-01-2, Akademisyen, Number of print: 1, Total Printing Number: , 471 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
International - Abstract - Oral 185

2. BAŞARAN, F.; KAZAK, A.; COŞKUN, N.; KARAKULLUKÇU, S., Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı, 2020-11-12, 2020-12-14, Çanakkale, Turkey, . 85

1. KAZAK, A.; ÖZKARAMAN, A., Orak Hücre Hastalarının Ağrısına Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Etkisi. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019-12-19, 2019-12-21, , , . 100

"A World University In The Light of Science and Modernity"