Administration

  Assoc.Professor Orhan Altan
Profile
:
Department
:
Vocational School of Technical Sciences/Chemistry Technology .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
6774 .
Fax
:
+90 -- .
Created
:
2015-06-09 13:33:42 .
Last Modification
:
2024-02-28 11:09:12 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
B.S. CHEMISTRY CUKUROVA UNIVERSITY 2003
MSC CHEMISTRY CUKUROVA UNIVERSITY 2006
PHD CHEMISTRY CUKUROVA UNIVERSITY 2014
Doctorate Thesis

1. SYNTHESIS AND CHARACTERSATION OF NEW PN TYPE HYBRID AMINOMETHYLPHOSPHINE LIGANDS AND THEIR Pt(II), Pd(II) METAL COMPLEXES, Supervisor: Dr. Osman SERİNDAĞ, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Chemistry Department, Adana, Turkey, 2014.

Master Thesis

1. PHOSPHINE SYNTHESIS BY USING BIOCHEMICAL METHOD, Supervisor: Dr. Osman SERİNDAĞ, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Chemistry Department, Adana, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2013-11-13 - 2016-11-13
International - SCI/SCI-Expanded category 8850
2022
9. ALTAN, O. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2022, 36, -. 1000 + 0
10.1002/aoc.6690

8. ALTAN, O.; Altıntaş, E.; Alemdar, S.; METİN, Ö. . CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2022, 441, -. 950 + 0
10.1016/j.cej.2022.136047

7. ALTAN, O.; KALAY, E. . APPLIED SURFACE SCIENCE, 2022, 580, -. 1000 + 0
10.1016/j.apsusc.2021.152287

2021
6. ALTAN, O.; METİN, Ö. . APPLIED SURFACE SCIENCE, 2021, 535, 147740-. 1000 + 0
10.1016/j.apsusc.2020.147740

5. ALTAN, O. . TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2021, 45, 1057-1069. 1000 + 0
10.3906/kim-2012-45

2018
4. ALTAN, O.; YILMAZ, M. . JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 861, 252-262. 1000 + 0
10.1016/j.jorganchem.2018.02.046

2016
3. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O.; SAYIN, K.; KARAKAŞ, D. . PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, 2016, 191, 993-999. 950 + 0
10.1080/10426507.2015.1119827

2. ALTAN, O.; SAYIN, K.; KARAKAŞ, D.; SERİNDAĞ, O. . PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, 2016, 191, -999. 950 + 0
10.1080/10426507.2015.1119827

2008
1. KELEŞ, M.; ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O. . HETEROATOM CHEMISTRY, 2008, 19, 113-118. 1000 + 0
10.1002/hc.20384

National - Other 100
2008
1. ALTAN, O. Phosphine Synthesis By Using Biochemical Method. CUKUROVA UNIVERSITESI FEN VE MUHENDISLIKBILIMLERI DERGISI, 2008, 18, 122-130. 100 + 0
http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/200818-2-13.pdfhttp://

National - publications.sections.66 0
2015
1. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O. . CUKUROVA UNIVERSITESI FEN VE MUHENDISLIKBILIMLERI DERGISI, 2015, , -. 0 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ALTAN, O.; Eroğlu, Z.; Küçükkeçeci, H.; METİN, Ö. Nanostructured Photocatalysts, ISBN: 978-0-12-823007-7, Elsevier, Number of print: 1, Total Printing Number: , 569 Page, English, Amsterdam, Netherlands, 2021. 0
National - Course Book 0
1. Altan, A.; ALTAN, O. Yağ İşleme Teknolojisi, ISBN: 978-605-89535-0-5, Bizim Büro Basımevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 230 Page, Turkish, Sakarya, Turkey, 2009. 0
2. Altan, A.; KOLA, O.; ALTAN, O. Yağ İşleme Teknolojisi, ISBN: 978-605-89535-0-5, Bizim Büro Basımevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 230 Page, Turkish, Sakarya, Turkey, 2009. 0
International - Abstract - Oral 500

5. ALTAN, O., New Photocatalysts for GVL Production from a LA/FA Mixture under Mild Conditions. 19th Asian Chemical Congress, 2023-07-08, 2023-07-14, İstanbul, Turkey, . 100

4. Altan, O.; Yılmaz, M.; İnce, S., Doğal Amino Asitlerden Türetilmiş Yeni Kiral Fosfin Ligandların Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTİCONGRESS ADANA), 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/multi2018/MultiCongress_Adana_Ozet_Kitabi.pdf

3. ALTAN, O.; YILMAZ, M.; İNCE, S., Doğal Amino Asitlerden Türetilmiş Yeni Kiral Fosfin Ligandların Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTİCONGRESS ADANA), 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 100

2. Altan, O.; Yılmaz, M., Yeni PNO Tipi Kiral Fosfin Ligandların ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi. Uluslararası katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. ALTAN, O.; YILMAZ, M., YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Turkey, . 100

International - Abstract - Poster 200

4. Altan, O.; Metin, Ö., Ag3PO4/Ag/g-C3N4@Pd Nanocomposite as A Direct Z-Scheme Photocatalyst For Formic Acid Dehydrogenation. V. Anatolian School of Catalysis, 2019-09-08, 2019-09-11, İzmir, Turkey, 2019. 50

3. ALTAN, O.; YILMAZ, M., The Effect of Auxiliary Ligands on the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones with the Chiral Phosphine Ligands Derived from Natural Amino Acids. International School on Organometallic Chemistry “Marcial Moreno Mañas”, 2018-06-06, 2018-06-08, Oviedo, Spain, 2018. 50
https://www.unioviedo.es/mmmschool2018/en/index.php

2. ALTAN, O.; YILMAZ, M., Novel Phosphine Ligands and Their Catalytic Applications. 4th Anatolian School of Catalysis, 2017-09-11, 2017-09-14, İzmir, Turkey, . 50

1. ALTAN, O.; YILMAZ, M., Yeni Fosfin Ligandları ve Katalitik Uygulamaları. 4th Anatolian School of Catalysis, 2017-09-11, 2017-09-14, İzmir, Turkey, 2017. 50
http://www.katalizdernegi.org.tr/index.php/en/4th-anatolian-school-of-catalysis

National - Abstract - Oral 450

9. ALTAN, O.; KALAY, E., SUZUKİ-MİYAURA EŞLEŞME REAKSİYONU İÇİN ETKİN BİR FOTOKATALİZÖR OLARAK GRAFİTİK KARBON NİTRÜR GÜMÜŞ PALADYUM ALAŞIM NANOPARTİKÜLLERİ. VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2021-09-02, , , Turkey, . 50

8. ALTAN, O., A NEW CARBON NITRIDE-BASED PHOTOCATALYST WITH HIGH LIGHT ABSORPTION FOR PHOTOCATALYTIC FORMIC ACID DEHYDROGENATION. V. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 2023-01-15, 2023-01-16, , Turkey, . 50

7. ALTAN, O., Farklı Kaynaklardan Üretilen İki Boyutlu (2D) Grafitik Karbon Nitrür (g-CN) Malzemelerin Fotokatalitik Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi. 32. Ulusal Kimya Kongresi, 2020-09-17, 2020-09-19, , Turkey, . 50

6. ALTAN, O.; Altıntaş, E.; METİN, Ö., Formik Asitten Hidrojen Üretimi için Heteroeklem Yapılı Yeni Bir Fotokatalizör: Grafitik Karbon Nitrür/Mangandioksit/Gümüş-Paladyum Alaşım Nanopartikülleri (g-C3N4/MnO2/AgPd). 32. Ulusal Kimya Kongresi, 2020-09-17, 2020-09-19, , Turkey, . 50

5. Altan, O.; Altıntaş, E.; Metin, Ö., Formik Asitten Hidrojen Üretimi için Heteroeklem Yapılı Yeni Bir Fotokatalizör: Grafitik Karbon Nitrür/Mangandioksit/Gümüş-Paladyum Alaşım Nanopartikülleri (g-C3N4/MnO2/AgPd). 32. Ulusal Kimya Kongresi, 2020-09-17, 2020-09-19, Online, Turkey, 2020. 50
http://www.kimya2020.com/

4. Altan, O., Farklı Kaynaklardan Üretilen İki Boyutlu (2D) Grafitik Karbon Nitrür (g-CN) Malzemelerin Fotokatalitik Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi. 32. Ulusal Kimya Kongresi, 2020-09-17, 2020-09-19, Online, Turkey, 2020. 50

3. ALTAN, O.; METİN, Ö., Formik Asitin Dehidrojenasyonu için Z-şemalı Heteroeklem Yapılı Yeni Bir Hibrit Fotokatalizör Olarak Grafitik Karbon Nitrür/Gümüş Fosfat/Gümüş-Paladyum (Ag3PO4/g-C3N4@AgPd) Nanokompoziti. 31. Ulusal Kimya Kongresi, 2019-09-10, 2019-09-13, İstanbul, Turkey, . 50

2. Altan, O.; Metin, Ö., Formik Asitin Dehidrojenasyonu için Z-Şemalı Heteroeklem Yapılı Yeni Bir Hibrit Fotokatalizör Olarak Grafitik Karbon Nitrür/Gümüş Fosfat/Gümüş-Paladyum (Ag3PO4/gC3N4@AgPd) Nanokompoziti. 31. Ulusal Kimya Kongresi, 2019-09-10, 2019-09-13, İstanbul, Turkey, 2019. 50

1. ALTAN, O.; YILMAZ, M., YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi , 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Turkey, 2017. 50
http://uakk2017.mehmetakif.edu.tr/index.php

National - Abstract - Poster 300

12. YILMAZ, M.; ALTAN, O.; İnce, S., Havada Kararlı ve Süperkritik Karbon Dioksit İçerisinde Çözünür Özellikte P ve N Dönorları İçeren İki Dişli Ligandların Sentezi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Turkey, . 25

11. ALTAN, O., YENİ PİRİDİN-FOSFİN LİGANDLAR VE PD(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE HECK REAKSİYONUNDAKİ KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Turkey, 2015. 25

10. OZADEMIR, S.; AVŞAR, G.; ALTAN, O., SALEN TİPİ YENİ KATALİZÖR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE HİDROJENASYON REAKSİYONLARINDA KULLANIMININ İNCELENMESİ. 5. ULUSAL KATALİZ KONGRESİ, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Turkey, 2014. 25

9. TOPALLAR, S.; AVŞAR, G.; ALTAN, O., YENİ TİP FOSFORAMİDİT LİGAND BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BAZI ORGANİK REAKSİYONLARDA KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ. 5. ULUSAL KATALİZ KONGRESİ, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Turkey, 2014. 25

8. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., Yeni Pt II Pd II Rh I fosfino boratran komplekslerinin sentezi ve Pd II kompleksinin Suzuki reaksiyonlarına katalitik etkilerine dair ön denemeler. I. ULUSAL KATALİZ YAZ OKULU, 2013-08-24, 2013-08-24, , Turkey, . 25

7. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., YENİ PT(II), PD(II), RH(I) FOSFİNO-BORATRAN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE PD(II) KOMPLEKSİNİN SUZUKİ REAKSİYONLARINA KATALİTİK ETKİLERİNE DAİR ÖN DENEMELER. I. ULUSAL KATALİZ YAZ OKULU, , 2013-08-22, 2013-08-24, Malatya, Turkey, 2013. 25

6. ALTAN, O.; KELEŞ, M.; SERİNDAĞ, O., AMİNOFOSFİN VE AMİNOASİTLERLE PT, PD, RH KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. 1.ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2007-04-22, 2007-04-25, Adana, Turkey, 2007. 25

5. ALTAN, O.; KELEŞ, M.; SERİNDAĞ, O., Aminofosfin ve Aminoasitlerle Pt Pd Rh Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. 1. ULUSAL ANAORGANİK KİMYA GÜNLERİ, 2007-04-22, 2007-04-22, , Turkey, . 25

4. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., Biyokimyasal Yöntem ile Fosfin Sentezi. XX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2006-09-04, 2006-09-04, , Turkey, . 25

3. ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., BİYOKİMYASAL YÖNTEM İLE FOSFİN SENTEZİ. XX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2006-09-04, 2006-09-07, Kayseri, Turkey, 2006. 25

2. KELEŞ, M.; ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FOSFİN LİGANDI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ. XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ,, 2005-09-30, 2005-10-03, İzmir, Turkey, 2005. 25

1. KELEŞ, M.; ALTAN, O.; SERİNDAĞ, O., Katı Desteğe Tutturulmuş Fosfin Ligandı ve Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi. XIX ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2005-09-30, 2005-09-30, , Turkey, . 25

National - Manager 200

4. , projects.kurumlar.26, Project Number: , 342500 TL, Manager, Continue... 0

3. , BAP, Project Number: , 29500 TL, Manager, 2019,Completed. 100

2. , BAP, Project Number: , 29500 TL, Manager, 2018,Completed. 100

1. , projects.kurumlar.25, Project Number: , 59928 TL, Manager, 2017,Completed. 0

National - Researcher 200

5. , projects.kurumlar.20, Project Number: , EUR, Researcher, Continue... 0

4. , BAP, Project Number: , 27996 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

3. Synthesis and Characterization of New PN Type Hybrid Aminomethylphosphine Ligands and Their Metal Complexes of Pt (II), Pd (II), BAP, Project Number: FEF-2009-D7, 5000 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

2. Synthesis of Supercritical Carbondioxide Soluble New Rhodium Phosphoramidite Derived Homogeneous Catalysts, Identification of Their Structures and Determination of Their Catalytic Activities in Hydrogenation Reactions, BAP, Project Number: BAP-FEF KB (GA) 2010-4 B, 118 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

1. PHOSPHINE SYNTHESIS BY USING BIOCHEMICAL METHOD, BAP, Project Number: FEF-2005-YL15, 3000 TL, Researcher, 2006,Completed. 50

National - projects.gorevler. 0

1. , projects.kurumlar.20, Project Number: , EUR, projects.gorevler., 2008,Completed. 0

International Journal [Year, Count] 20
1. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 5
2. THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (ACS) , [ 2020 : 1 ] . 5
3. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2019 : 1 ] . 5
4. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2020 : 1 ] . 5
National
1. Kimya Bölümü , 2019-02-01 - 2020-02-01, İstanbul, Turkey.

"A World University In The Light of Science and Modernity"