Administration

  Lecturer Ayla Yunusoğlu
Profile
:
Department
:
.
Business Address
:
Mersin Teknoloji Transfer Ofisi Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü Meitam Idari Binası, 33343, Mersin, Türkiye .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
32271 .
Created
:
2015-12-08 15:27:48 .
Last Modification
:
2024-06-04 11:17:32 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2000
MASTER WOMAN STUDIES MERSIN UNIVERSITY 2019
Master Thesis

1. Gender perception of local media employees: Mersi̇n sample , Supervisor: Dr. Öğretim Üyesi Berna ARSLAN , Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Journalism Department, Mersin , Turkey, 2019.

Theses_001.pdf

Title Dutie Institution/Other Year
2019-11-29 - Continue
2019-11-29 - Continue
2019-11-29 - Continue
2019-11-29 - Continue
2019-09-20 - Continue
International - Other 100
2023
1. ARSLAN, B.; YUNUSOĞLU, A. . THE JOURNAL OF WORLD WOMEN STUDIES, 2023, 8, 153-170. 100 + 0
10.5281/zenodo.8429886

International - Chapter(s) in Book 4375
1. Yunusoğlu , A. , ISBN: 978-625-7606-30-1, , Literatürk Academia, , Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 367 Page, Turkish, Konya , Turkey, 2021. 1750
2. Arslan , B.; Yunusoğlu Eroğlu , A. İletişim Çalışmaları ve Kadın, ISBN: ISBN: 978-605-337-252-3, , Literatürk Academia, , Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 329 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2020. 750
3. Eroğlu , A.; Arslan , B. Current Depates In Public Relations Public Management Media Studies, ISBN: 978-1-912503-10-0, IJOPEC, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 20 Page, Turkish, İstanbul , Turkey, 2017. 1875
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 4375
1. YUNUSOĞLU EROĞLU, A.; ARSLAN, B. Current Debates in Public Relations, Cultural and Media Studie, ISBN: 978-1-912503-10-0, IJOPEC, Number of print: 1, Total Printing Number: , 506 Page, Turkish, LONDRA, England / United Kingdom, 2017. 0
2. ARSLAN, E.; ARSLAN, B.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A. SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR -2, ISBN: 978-605-2292-95-2, PARADİGMA AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 246 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2019. 0
3. YUNUSOĞLU EROĞLU, A.; ARSLAN, B. İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE KADIN, ISBN: 978-605-337-252-3, LİTERATÜRK ACADEMİA, Number of print: 1, Total Printing Number: , 320 Page, Turkish, KONYA, Turkey, 2020. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ARSLAN, E.; ARSLAN, B.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A. Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar-2, ISBN: 978-605-2292-95-2, Paradigma, Number of print: 1, Total Printing Number: , 238 Page, Turkish, Çanakkale, Turkey, 2019. 0
International - Full text - Oral 0

3. ARDIÇ ÇOBANER, A.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A., DOĞAL AFETLERDE TWİTTER KULLANIMI: MERSİN’DE 2016 YILI SEL FELAKETİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 0

2. ARSLAN, E.; ARSLAN, B.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A., Kent ve Kentlileşme Çerçevesinde Yerel Basında Toplum ve İnsan. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Turkey, . 0

1. YUNUSOĞLU EROĞLU, A., "YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE SOSYAL MEDYA: MERSİN’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE ÖRGÜTLENEN HAYVANSEVER HAREKETLERİ. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 0
http://www.multicongress.net

International - Abstract - Oral 0

1. YUNUSOĞLU EROĞLU, A.; ARSLAN, B., Women Journalist In Local Press Mersin Local Press Sample. CUDES 2017: 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 2017-12-14, 2017-12-16, İSTANBUL, Turkey, . 0

International - Manager 0

1. International Mersin Science Festival, TÜBİTAK , Project Number: 4007, 0 TL, Manager, 2016,Completed. 0

National - Manager 100

1. news workshop, TÜBİTAK, Project Number: 4007, 0 TL, Manager, 2015,Completed. 100

National - projects.gorevler.8 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, projects.gorevler.8, 2015,Completed. 0

National
1. Sergi , photo, Mersin University Prof. Dr. Uğur Oral Conference Hall, Mersin University Women's Issues Research and Application Center, 2018-03-08-2018-04-09, 24 saat , Mersin , Turkey

"A World University In The Light of Science and Modernity"