Kalite

                                                                                Quality Commission :

          

            Head of Commission                                                   Member                                                                           Member

Öğr. Gör. Mesut Salih UZMAN                          Öğr. Gör. A. Banu AKDOĞAN                                         Öğr. Gör. Seray MÜEZZİNOĞLU
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARI

2019 yılı Tetkik Raporu  

Projeler Kalite Hedefleri

Dış İlişkiler 2019 Yılı Birim Kalite Hedefleri

Faaliyet Raporu

2020 Yılı Birim Kalite Hedefleri


DEĞİŞİM PROGRAMLARI DOKÜMANLARI

ERASMUS Değişim Programı Değerlendirme Raporu

FARABİ Değişim Programı Değerlendirme Raporu  

MEVLANA Değişim Programı Değerlendirme Raporu

Değişim Programları SayılarProje Faaliyetler


Arşiv Dokümanlar için; 

http://www.mersin.edu.tr/idari/mersin-universitesi-dis-iliskiler-ve-projeler-koordinatorlugu/pano

"A World University In The Light of Science and Modernity"