Administration

  Assoc.Professor Fikret Zorlu
Profile
:
Department
:
Faculty of Architecture .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
7720 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-09-20 15:03:04 .
Last Modification
:
2024-02-01 00:24:35 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1996
1999
2006
Title Dutie Institution/Other Year
2023-03-01 - Continue
2021-06-16 - Continue
2017-11-22 - Continue
2021-10-23 - 2024-10-23
2021-10-23 - 2024-10-23
2020-12-15 - 2023-12-15
2015-03-25 - 2018-03-23
2015-03-25 - 2018-03-23
2015-03-25 - 2018-03-23
2014-08-15 - 2017-08-15
2014-08-15 - 2017-08-15
2014-07-02 - 2017-07-02
2013-06-21 - 2016-06-21
2013-06-21 - 2016-06-21
2012-11-20 - 2015-11-20
2012-11-20 - 2015-11-20
International - SCI/SCI-Expanded category 5000
2019
5. ZORLU, F. . METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 2019, 36, 93-119. 1000 + 0
10.4305/METU.JFA.2019.2.1

4. ZORLU, F. DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİNİN KENTSEL MEKÂNA ETKİSİ: MERSİN ÖRNEĞİ. MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE, 2019, 36, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2019.2.1

Publications_003.pdf

2018
3. Özen, M.; Zorlu, F. Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi. TEKNIK DERGI, 2018, 29, 8589-8604. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.18400/tekderg.308318

Publications_002.pdf

2. ÖZEN, M.; ZORLU, F. . TEKNIK DERGI, 2018, 29, 8589-8604. 1000 + 0
2008
1. ZORLU, F. . METU JFA (ODTU MIMARLIK FAKULTESI DERGISI), 2008, 25, 81-104. 1000 + 0
.

International - Covered by Other International Indexes 600
2015
4. zorlu, f. The Iconology of The Spirit of The Beehive. SINEMA ARASTIRMALARI DERGISI, 2015, 6, 29-56. 200 + 0
http://www.sinecine.org/2015/the-iconology-of-the-spirit-of-the-beehive/

2012
3. Beyhan, B. European Integration: An Examination in Terms of Trade Performances . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2012, 27, 87-100. 0 + 0
dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/89/73

2008
2. Zorlu, F. Problem of Uncertainity In Planning: Travel Demand In Transportation Planning. MEGARON, YTU MIM.FAK.E-DERGISI, 2008, 3, 16-32. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-86580&look4=

Publications_001.pdf

1. zorlu, f. THE ROLE OF URBAN PATTERNS IN THE PERFORMANCE OF CIRCULATION SYSTEMS . JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE, 2008, 25:1, 81-104. 200 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/81-104.pdf

International - publications.sections.8 100
2019
1. ZORLU, F.; SÖĞÜT, İ. Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Planlama Pratiğinin Dönüşümü: Adana Örneği. IDEALKENT, 2019, 10, 1158-1183. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.648288

International - publications.sections.42 100
2021
1. ZORLU, F. . JOURNAL OF DESIGN FOR RESILIENCE IN ARCHITECTURE AND PLANNING, 2021, 2, 280-294. 100 + 0
10.47818/DRArch.2021.v2i3025

National - Covered by ULAKBIM 1000
2022
6. ZORLU, F. . IDEALKENT, 2022, 12, 1174-1198. 200 + 0
10.31198/idealkent.1011348

2019
5. ZORLU, F.; SÖĞÜT, İ. . IDEALKENT, 2019, 10, 1158-1183. 200 + 0
2014
4. zorlu, f. The Digital Anatomy Lesson: An Iconological Analysis of a Painting. HACETTEPE UNIVERSITESI GUZEL SANATLAR FAKULTESI SANAT YAZILARI DERGISI, 2014, 31, 143-156. 200 + 0
http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/134424232015__22106570011.pdf

2010
3. Beyhan, B. Free and Open Source Desktop GIS Software Programs: A Comparative and Systematic Evaluation. HARITA DERGISI, 2010, 143, 45-61. 0 + 0
http://http://www.hgk.msb.gov.tr/images/dergi/makaleler/143_6.pdf

Publications_002.pdf

2. BEYHAN, B.; BELGE, B.; ZORLU, F. . HARITA DERGISI, 2010, 76, 45-61. 200 + 0
2008
1. ZORLU, F. . MEGARON, YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI, MIMARLIK FAKULTESI E DERGISI, 2008, 3, 16-32. 200 + 0
National - Other 100
2015
1. ZORLU, F. . SINEMA ARASTIRMALARI DERGISI, 2015, 6, 29-56. 100 + 0
National - publications.sections.42 600
2020
6. YOLOĞLU, A.; ZORLU, F. . MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2020, 3, 145-176. 100 + 0
2019
5. GÜLTEKİN, S.; ZORLU, F. . SKETCH: JOURNAL OF CITY AND REGIONAL PLANNING, 2019, 1, 35-53. 100 + 0
2017
4. ZORLU, F. . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2017, 11, 23-42. 100 + 0
2014
3. ZORLU, F. . HACETTEPE UNIVERSITESI GUZEL SANATLAR FAKULTESI SANAT YAZILARI DERGISI, 2014, 31, 143-156. 100 + 0
2012
2. BEYHAN, B.; BELGE, B.; ZORLU, F. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2012, 27, 87-100. 100 + 0
2008
1. ZORLU, F. . PLANLAMA, 2008, 20083, 39-60. 100 + 0
National - publications.sections.60 200
2023
2. ZORLU, F.; YOLOĞLU, A. . GRID ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN JOURNAL, CANKAYA UNIVERSITY, 2023, , -. 100 + 0
10.37246/grid.1186951

2022
1. ZORLU, F.; YOLOĞLU, A. . MEGARON, 2022, 12, 221-234. 100 + 0
10.14744/megaron.2022.87854

International - Research Book (Excluded Thesis) 100
1. Evrim, D.; Fikret, Z.; Panagiotis, T.; Naniopoulos, N.; Dimitris, N. Accessibility of University Campus for People with Disabilities, ISBN: 978-975-6900-29-1, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 175 Page, English, Mersin, Turkey, 2010. 100
https://www.tsrg.gr/wp-content/uploads/2013/02/ACTUS_Guidebook.pdf
National - Chapter(s) in Book 232
1. Zorlu, F.; DEMİR MISHCHENKO, E.; BİLSEL, F. Urban Expansion in Mersin and the Emergence of New Centers, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 8 Page, English, Mersin, Turkey, 2016. 83
2. Yücel, M.; Söğüt, Z.; Say, N.; Çolakkadıoğlu, D.; Zorlu, F.; Bayat, B. Das Verhaltmis zwischen Umwelt und Verkehr, ISBN: 978-605-4989-56-0, Karahan Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 2000, 156 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2015. 42
3. BİLSEL, F.; BOUCHE, P.; SECCI, C.; DEMİR MISHCHENKO, E.; ZORLU, F.; BELGE, S.; LABARBEY, C. Mersin: Towards A Walkable City Center, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 8 Page, English, Mersin, Turkey, 2016. 71
National - Book Edited 232
1. BİLSEL, F.; BOUCHE, P.; SECCI, C.; DEMİR MISHCHENKO, E.; ZORLU, F.; BELGE, S.; LEBARBEY, C. Mersin: Towards A Walkable City Center, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 134 Page, English, Mersin, Turkey, 2016. 36
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 232
1. ZORLU, F. Kent Planlama, ISBN: 9789755338743, İmge, Number of print: 1, Total Printing Number: , 20 Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 400

2. ZORLU, F.; KIZLAY, E., Raylı Sistemlerin Hedeflerini Saptıran Etkenler: Adana Örneği. 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2019-10-16, 2019-10-18, Ankara, Turkey, . 200

1. ZORLU, F.; BEYHAN, B., International Trade Pattern of Expanding European Union A New Form of Dependency. International Social Science Conference”, Izmir Turkey, 2008-08-22, 2008-08-24, İzmir, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 600

6. Zorlu, F., TÜRKİYE'NİN DIŞA AÇIK EKONOMİSİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’18-Spring) , 2018-04-28, 2018-04-29, İstanbul, Turkey, 2018. 100
http://www.icomep.com/uploads/icomep18spring/ICOMEP'18-SpringAbstractBook.pdf

5. Zorlu, F., Impacts of International Trade and Logistics Industry on Urban Land Use in Mersin. 54st European Congress of the Regional Science Association, 2014-08-26, 2014-08-29, St. Petersburg, Russia, 2014. 100
http://ersa.org/events/54th-ersa-congress/

4. ZORLU, F., Impacts of International Trade and Logistics Industry on Urban Land Use in Mersin. 54st European Congress of the Regional Science Association, Saint Petersburg, Russia., 2014-08-22, 2014-08-24, SAINT PETERSBURG, Russia, . 100

3. ZORLU, F.; KARACA, S., Sanat Bir Kent İçin Ne İfade Eder? 2000 Yılı Sonrasında Bazı Kentlerin Sanatla İlşkisi. Sanart II. Türkiye Estetik Kongresİ, Değişen Coğrafyalar Değişen Paradigmalar, 2013-10-24, 2013-10-26, Mersin, Turkey, . 100

2. ZORLU, F., The Role of Logistics Infrastructure and Facilities in Regional Development. European Regional Science Conference, 2011-08-30, 2011-09-03, Barseona, Spain, . 100

1. Zorlu, F., The Role of Logistics Infrastructure and Facilities in Regional Development. 51st European Congress of the Regional Science Association International, 2011-08-30, 2011-09-02, Barselona, Spain, 2011. 100
http://ersa.org/events/51st-ersa-congress/

National - Full text - Oral 600

6. ZORLU, F., Türkiye de Kentsel Planlama Alanında Hak Kamu Yararı ve Adalet İdelerinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, ODTÜ, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, . 100

5. Zorlu, F., Türkiye’de Kentsel Planlama Alanında Hak, Kamu Yararı ve Adalet İdelerinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, 2016. 100
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

4. Zorlu, F., Ayrışan Kentin Biçimlenişine Yönelik Bir Kentsel Planlama Çerçevesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, 2016. 100
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

3. ZORLU, F., Ayrışan Kentin Biçimlenişine Yönelik Bir Kentsel Planlama Çerçevesi Dünya Şehircilik Günü 8 Kongresi TMMOB Şehir Plancıları Odası ODTÜ 7 8 9 Kasım 2016 Ankara. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, ODTÜ,, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, . 100

2. ZORLU, F., Türkiye‟de 2000 Yılı Sonrası Makro-Demografik ve Sosyal Değişimi Okumak. KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 28-30 Kasım 2013 Mersin, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Turkey, . 100

1. ZORLU, F., Fiziksel Planlamada Kentli Haklarını Savunmak: Kentsel Ulaşımda Kentsel Çevre Kalitesi ve Kentli Hakları. Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, Antayla, 2009-11-06, 2009-11-08, Antalya, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. Zorlu, F., TÜRKİYE’DE METROPOLİTEN KENTLERDE NÜFUSUN YER DEĞİŞTİRME DİNAMİKLERİ. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU, 2018-11-07, 2018-11-09, İzmir, Turkey, 2018. 50
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/bc2da63cd0278dd_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

National - Abstract - Davetli 0

1. Zorlu, F., Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, Kapanış Paneli:Kentsel Planlamada İnterdisipliner Çalışma. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Turkey, 2016. 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

International - Researcher 0

2. , AB, Project Number: , 2505000 EUR, Researcher, 2014,Completed. 0

1. , AB, Project Number: , 312000 EUR, Researcher, 2009,Completed. 0

National - Manager 100

3. The Influence of Transportation System on the Development of Small Scale Cities in Turkey, BAP, Project Number: 2020-1-TP2-4036, 5594 TL, Manager, Continue... 100

2. , , Project Number: , 52000 TL, Manager, 2018,Completed. 0

1. A Traffic System Analysis and Design: A Research and Design Project for One Way Circulation and Street Design, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Project Number: 2016/5-1, 48000 TL, Manager, 2016,Completed. 0

National - Researcher 0

1. , projects.kurumlar.20, Project Number: , 216606 TL, Researcher, 2015,Completed. 0

Supervised Master Theses 600

3. Burla Çerçioğlu, City in mainstream press:presentation of urban place after 2000, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Sade Gültekin, The reflection of transformations in health system on hospital spatiality: A case study in Mersin, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Eren Birkesen, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 200

International 0
1. TMMOB SEHIR PLANCILARI ODASI, PLANLAMA DERGISI , PUBLICATION BOARD MEMBER, E-ISSN : 13007319, 2017-01-01 - Continue. 0
International Journal [Year, Count] 21
1. METU JFA JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2015 : 2 ] . 8
2. METU JOURNAL OF FACCULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
3. PLANLAMA (TMMOB ŞEHIR PLANCıLARı ODASı YAYıNı) , [ 2016 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2016 : 2 ] . 0
National 0
1. , 2018-07-13, Mersin, Turkey. 0
2. , , , Turkey. 0
3. , , , Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"