Administration

  Assoc.Professor Mehmet Güngör
Profile
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Social Studies Education .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3412815 .
Internal
:
1733 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-26 15:02:27 .
Last Modification
:
2024-01-23 10:58:28 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
6
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1986
1990
2008
Title Dutie Institution/Other Year
2015-09-09 - 2018-09-09
International - Covered by ULAKBIM 0
2023
2. GÜNGÖR, M. . KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2023, 20, 770-780. 0 + 0
10.33437/ksusbd.1358517

1. GÜNGÖR, M. . ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2023, 0, 445-468. 0 + 0
10.14520/adyusbd.1339156

International - Covered by Other International Indexes 200
2017
1. Güngör, M.; Yakin, I. AN ANALYSIS OF PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIONS ON KNOWLEDGE ECONOMY FROM DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 200 + 0
http://www.sssjournal.com/Makaleler/247126917_2017_SSSJournal_Vol3_Issue4.Makale%2019_Mehmet%20G%C3%9CNG%C3%96R&%C4%B0lker%20YAKIN_225-232.pdf

Publications_008.pdf

International - Other 400
2023
4. GÜNGÖR, M.; AÇIKYER, M. . ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI, 2023, 7, 180-194. 100 + 0
10.38015/sbyy.1310538

3. GÜNGÖR, M.; BAKAR, Ç.; ÇALIMLI, N. . EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR DERGISI, 2023, 6, 167-184. 100 + 0
10.52974/jena.1309804

2017
2. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ. . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 100 + 0
10.26449/sssj.26

2012
1. Güngör, M. The Investigation of University Students’ Problem Solving Skills In Terms of Their Family Types and Family Attitudes. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, 2012, 7, 40-51. 100 + 0
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-6357-2837-8.pdf

Publications_004.pdf

International - publications.sections.62 200
2023
2. GÜNGÖR, M. . INCLUSION AND EXCLUSIVITY THE PERCEPTION OF TURKISH CITIZENSHIP OF SYRIAN ORIGINS IN THE CONTEXT OF CITIZENSHIP, 2023, 15, 235-258. 100 + 0
10.46291/ZfWT/150117

2021
1. GÜNGÖR, M. . ZEITSCHRIFT FUR DIE WELT DER TURKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 2021, 13, 177-198. 100 + 0
10.46291/ZfWT/130110

National - Covered by ULAKBIM 1600
2017
8. Güngör, M. The Transformation of Nation-State Citizenship and Citizenship as a Concept of Identity. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/291137

7. GÜNGÖR, M. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
2014
6. GÜNGÖR, M. . MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 11, 199-216. 200 + 0
2013
5. Güngör, M. An Investigation on the Correlation between Problem-Solving Skills of Pre-Service Teachers and Their Socio-Economic State, Family Type, Family Attitudes. KASTAMONU EGITIM DERGISI, 2013, 21, 1071-1088. 200 + 0
http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/25

Publications_007.pdf

4. Güngör, M. Family Structure And Tentation of Children Under Risk (Example of Mersin). MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 9, 421-434. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000433

Publications_006.pdf

2009
3. Güngör, M. Education Right and the Children Of/On the Street: Sample of Mersin . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2009, 5, 28-43. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000747

Publications_002.pdf

2008
2. Güngör, M. An Intellectual Running Ahead His Age: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2008, 4, 59-70. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002918://

Publications_003.pdf

1. Güngör, M. JUVENILE DELINQUENCY AS UNIVERSAL PROBLEM AND CHILDREN WORKING AND LIVING OUTDOORS. ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2008, 1, 125-143. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041850

Publications_001.pdf

National - Other 100
2014
1. Güngör, M. Pre School Children’s Watching Television Habits and Parental Attitudes. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 11, 199-216. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000071096

Publications_005.pdf

International - Chapter(s) in Book 0
1. Güngör, M. Introduction to Educational Science, ISBN: 978-605-318-444-7, PEGEM AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 27 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. GÜNGÖR, M. A New Social Street Economy: An Effect of The COVID-19 Pandemic, ISBN: 9781801171243, Emerald, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, Bingley, England / United Kingdom, 2021. 0
National - Research Book (Excluded Thesis) 500
1. Güngör, M. Mersin'de Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar: Sorunlar-Çözümler, ISBN: 978-605-89038-0-7, Güven Ofset, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 254 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2009. 500
International - Full text - Oral 1200

6. Yavuz, S.; GÜNGÖR, M., Riyad’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Yerel Kültürle İlişkileri. I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, , , . 200

5. GÜNGÖR, M.; Gönül, G., John Dewey’in Pragmatik Ahlak Felsefesi. 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-04-06, 2018-04-08, , , . 200

4. GÜNGÖR, M.; Gönül, G., Değer ve değer aktarımı: Platon diyalogları incelemesi. 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-04-06, 2018-04-08, , , . 200

3. Güngör, M.; Yakin, İ., Attitude ans Motivational Factors to Infographics Design: A Preliminary Study of Sociology Course. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Turkey, 2016. 200
http://kongre.iksad.org/

2. Güngör, M., Yurttaşlığın E-Hali: Bir Dijital Yurttaşlık Denemesi. Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, 2014-06-02, 2014-06-02, Ankara, Turkey, 2014. 200

1. Güngör, M., Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları Ve suça Yönelimleri Arasındaki İlişki: Mersin İli Örneği. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 2012-04-27, 2012-04-28, Ankara, Turkey, 2012. 200

International - Abstract - Oral 1100

11. GÜNGÖR, M., Vatandaşlığın Yeni Boyutu: Dijital Vatandaşlık. International Congress of Eurasian Social Sciences - 5, 2021-05-21, , Muğla, Turkey, . 100

10. GÜNGÖR, M., Öğretmenlerin Öğretim Programı Açısından İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2019-12-23, , Ankara, Turkey, . 100

9. GÜNGÖR, M., Etnikmerkezcilik olgusunun sorun odaklı sivil toplum moderatör lider eğitimine etkisi. 2.Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 2018-10-17, 2018-10-20, , , . 100

8. GÜNGÖR, M., Sorun odaklı sivil toplum liderlerinde kültürlerarası duyarlılık incelemesi. II.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2018-09-28, 2018-09-30, , , . 100

7. GÜNGÖR, M., KÜLTÜRLEME SÜRECİNDE ERKEKLİĞİN OLUŞUMLARI: KUŞAKLARARSI DEĞİŞİM MERSİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Turkey, 2017. 100
https://www.usekongresi.org/

6. GÜNGÖR, M., Kültürlenme Sürecinde Erkekliğin Oluşumları: Kuşaklararası Değişim Mersin Örneği. I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Turkey, . 100

5. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. Al-Farabi 1st International on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, . 100

4. Güngör, M.; Yakin, I., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, 2017. 100
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_023b91e57eca473abccfdca505565c46.pdf

3. Güngör, M., Yoksulluğun Görünen Yüzü Sokak Çocukları ve Çocuk Hakları. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Turkey, 2012. 100

2. Güngör, M.; Şahbaz, N., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler İçin Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Turkey, 2012. 100

1. Güngör, M., Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Anne Baba Tutumları. TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, 2012-04-17, 2012-04-18, Konya, Turkey, 2012. 100

National - Full text - Oral 300

3. Güngör, M., Kent Yoksulluğunun Görünen Yüzü: Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği). 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, 2007-11-06, 2007-11-07, Diyarbakır, Turkey, 2007. 100

2. Güngör, M., STK’lar ve Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar. 5. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, 2006-11-04, 2006-11-05, Gaziantep, Turkey, 2006. 100

1. Güngör, M., Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği), . Yoksulluk Sempozyumu, 2003-05-31, 2003-06-01, İstanbul, Turkey, 2003. 100

National - Abstract - Oral 100

2. Güngör, M., Çocuk Hakları Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi, 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Turkey, 2012. 50

1. Güngör, M.; Bektaş, M., Mersin İlindeki Sosyo-ekonomik Düzeyi Farklı Üç Lisedeki Öğrenci Sorunlarının Bu Okullarda Çalışan Okul Psikolojik Danışmanları Tarafından Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi . 7. Ulusal Psikolojik ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Turkey, 2003. 50

International Journal [Year, Count] 8
1. AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ , [ 2017 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 8
International 0
1. Science Encouragement Award IKSAD, 2016-12-31, Antalya, Turkey. 0
2. , 2017-11-24, KAYSERİ, Turkey. 0
National 0
1. , , , Turkey. 0
2. , , , Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"