Doktora Formlar


Doktora eğitiminiz boyunca kullanacağınız ilgili Yönerge, Tutanaklar ve Formlar aşağıda bulunmaktadır:


Seminer, Dönem Projesi ve Tez Yazım Yönergesi

Danışman Değişikliği Talep Formu

Danışman Öneri Formu

Tez Danışmanlığı Tablosu formu


Doktora Yeterlilik-Sınavı Jüri Üyesi Değerlendirme Formu

Doktora Yeterlilik-Sınavı Jürisi Öneri Formu

Doktora Yeterlilik-Sınavı Sonuç Formu


Tez İzleme Komitesi-Jüri Üyesi Öneri Formu

Tez İzleme Komitesi-Değerlendirme Formu

Tez İzleme Komitesi-Jüri Üyesi Değerlendirme Formu

Tez İzleme Komitesi- Örnek TİK Raporu Yazım Şablonu (Word Formatında)

Tez İzleme Komitesi-Örnek TİK Raporu Yazım Şablonu (Tex Formatında)Tez Önerisi (Güncellendi 18.04.2024)

Tez Önerisi -Değerlendirme Formu

Tez Önerisi Formu (Güncellendi 18.04.2024)

Tez Önerisi-Öğretim Elemanı Değerlendirme FormuEk 1-Seminer Başvuru Formu

Ek 2-Seminer Değerlendirme Formu 

Örnek Seminer Yazım Şablonu (Word Formatında)

Örnek Seminer Yazım Şablonu (Tex Formatında)Örnek Tez Yazım Şablonu (Güncellenmiş Word Formatı)

Örnek Tez Yazım Şablonu (Güncellenmiş Tex Formatı)

Ek 5-Ön Kapak

Ek 6-Arka Kapak


Tez Savunma Öncesi-Sınav Jürisi Öneri Formu

Tez Savunma Öncesi-İntihal Programı Raporu Teslim Formu


Tez Savunma Sonrası-Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu

Tez Savunma Sonrası-Sınav Tutanağı

Tez Savunma Sonrası-Jüri Yolluk Formu (Yurtiçi Farklı Kurumdan Gelen Jüri için)

Örnek Juri Yolluk Formu


Tez Teslimi ve Çıkış-Tez Kontrolüne İlişkin Taahhütname Formu

Tez Teslimi ve Çıkış-Tez Teslim ve Kullanım İzin Formu

Tez Teslimi ve Çıkış-Öğrenci İlişik Kesme FormuÖğrenci Talep ve Şikayet Bildirim Formu


  • 2024-05-20 14:13:59
  • 7271

"A World University In The Light of Science and Modernity"