17. Eğiticilerin Eğitimi Kursu


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “17. Eğiticilerin Eğitimi Kursu” Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın yürütücülüğünde 27 Kasım-1 Aralık 2023 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dinleme ve yaparak-yaşayarak öğrenme metoduyla gerçekleştirilen bu kursta katılımcıların derslerini “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2020” ye uyarlama çalışmalarının yanı sıra “İletişim Sürecinin Yönetimi”, “Grup Dinamiklerinin Yönetimi” ve “Etkin Sunum Becerileri” konularında da aktif öğrenme metotları kullanılarak eğitim verilmiştir. Kursumuz %100 başarı oranıyla tamamlanmış olup katılan hocalarımız, eğitimden genel memnuniyetlerini %98.23 şeklinde belirtmişlerdir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev alan eğitimcilerimiz Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN, Doç. Dr. Hüseyin SELVİ ve Öğr. Gör. Dr. Asena Ayça ÖZDEMİR’e, bilişim destekleri için Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'nda görev alan Öğr. Gör. Tufan MENGİ'ye ve Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp Bölümlerinden katılan 15 hocamıza destekleri ve katılımları için teşekkür ederiz. 

Daha nice eğitimlerde görüşmek dileklerimle…

 

                                                                                                                                                         Prof.  Dr. Ali KAYA

                                                                                                                                                                  Dekan

  • 2023-12-06 13:02:49
  • 804

"A World University In The Light of Science and Modernity"