Tez Yazım Yönergesi Güncellendi


Üniversitemiz Senatosunun 31.03.2022 tarihli ve 2022/55 sayılı kararı ile kabul edilen Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretimde Seminer, Dönem Projesi ve Tez Yazım Yönergesi' nin yürürlükten kaldırılarak yerine yeniden hazırlanan ''Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretimde Seminer, Dönem Projesi ve Tez Yazım Yönergesi'' Üniversitemiz Senatosu' nun 04.04.2024 tarih ve 2024-7/37 sayılı kararı ile yürülüğe girmiştir. 

Yeni yönergeye Öğrenci sekmesinin "Yönetmelik ve Yönergeler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.   

  • 2024-04-05 15:55:32
  • 430

"A World University In The Light of Science and Modernity"