Senates

  Asst. Professor Abdullah Akmaz
Profile
:
Department
:
Faculty of Tourism/Department of Tourism Guidance .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-02-22 12:05:02 .
Last Modification
:
2024-03-01 10:04:21 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2012
2013
2016
2022
Doctorate Thesis

1. The Effect of Perceıved Servıce Qualıty and Value on Satısfactıon and Loyalty ın Halal Concept Hotel Busınesses, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Halil AKMEŞE, Others, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department, Konya, Turkey, 2012.

Master Thesis

1. THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL TRUST: AN APPLICATION IN FOUR AND FIVE-STAR HOTELS IN MERSIN PROVINCE, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Ali Erbaşı, Selçuk University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department, Konya, Turkey, .

Title Institute Year
LECTURER MERSIN UNIVERSITY 2017-01-23 - 2017-06-14
LECTURER MERSIN UNIVERSITY 2017-06-14 - 2022-03-11
LECTURER DOCTOR MERSIN UNIVERSITY 2022-03-11 - 2024-02-26
. MERSIN UNIVERSITY 2024-02-26 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2021-12-06 - Continue
2017-11-17 - Continue
2022-02-19 - 2025-02-19
2022-02-19 - 2025-02-19
2022-02-19 - 2025-02-19
2022-02-19 - 2025-02-19
International - Other 775
2021
8. AKMAZ, A. . INTERNATIONAL ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL, 2021, 6, 1202-1207. 100 + 0
2020
7. AKMAZ, A. . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2020, 13, 398-405. 100 + 0
6. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; AKMAZ, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 2020, 7, 2939-2953. 100 + 0
10.26450/jshsr.2103

2019
5. AKDAĞ, G.; AKMAZ, A. . JASS STUDIES-THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2019, , 279-294. 100 + 0
10.9761/JASSS39305

4. AKMAZ, A. . ULUSLARARASI SOSYAL ARASIRMALAR DERGISI, 2019, 12, 808-813. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3767

2018
3. AKMAZ, A.; SÜRME, M. MEVLEVI SEMA CEREMONIES WITHIN THE SCOPE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES, 2018, 6, 425-431. 100 + 0
Publications_006.pdf

2. SÜRME, M.; ÖZDEMİR, M.; AKMAZ, A.; ÇELİK, R. A CONCEPTUAL RESEARCH ON THE EVALUATION OF RURAL TOURISM AND ORGANIC FARM POTENTIAL IN GAZIANTEP. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2018, 9, 409-416. 75 + 0
10.9761/JASSS7950

Publications_004.pdf

2017
1. AKMAZ, A.; ÇELİK, R.; DAĞLIOĞLU, T. . EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 2017, 3, 509-522. 100 + 0
International - publications.sections.8 175
2023
2. İNCE, E.; KALE, A.; AKMAZ, A.; ÇELİK, R. . ELSEVIER BV, 2023, 34, 1-8. 75 + 0
10.1016/j.hitech.2023.100475

2021
1. AKMAZ, A.; KALE, A.; AKMEŞE, H. . TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, 2021, 12, 1057-1075. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 730
2024
4. AKMAZ, A. . IGDIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2024, , 412-434. 200 + 0
10.54600/igdirsosbilder.1388273

2021
3. AKMEŞE, H.; ÇINAR, K.; AKMAZ, A. . JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 2021, 9, 1079-1101. 200 + 0
2019
2. GİRİTLİOĞLU, İ.; TAN, A.; SÜRME, M.; AKMAZ, A. EVALUATION OF FOURSQUARE COMMENTS OF FOOD AND ABSTRACT BEVERAGE OPERATIONS IN GAZIANTEP. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, 12, 81-93. 130 + 0
Publications_003.pdf

2017
1. AKMAZ, A.; ERBAŞI, A. THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL TRUST: AN APPLICATION IN FOUR AND FIVE-STAR HOTELS IN MERSIN PROVINCE. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2017, 17, 125-154. 200 + 0
Publications_005.pdf

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 2916
1. AKMAZ, A.; AKMEŞE, H. HELAL TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (Kavramlar, Uygulamalar ve Alanyazın), ISBN: 978-605-254-755-7, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 128 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 250
1. AKMAZ, A. Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, ISBN: 978-605-254-547-8, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 200 Page, Turkish, , Turkey, 2022. 500
2. AKMAZ, A.; SÜRME, M. Yerel Turistik Değerler, ISBN: 978-975-2475-44-1, EĞİTİM YAYINEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 288 Page, Turkish, KONYA, Turkey, 2017. 250
3. AKMAZ, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H.; ÇELİK, R. İktisadi ve İdari Bilimlerde Kavramsal ve uygulamalı Araştırmalar, ISBN: 978-625-7680-22-6, Duvar Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 560 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2020. 167
4. Akmaz, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 236 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 500
5. AKMAZ, A.; KALE, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 236 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 250
6. AKMAZ, A.; AKDAĞ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 392 Page, English, Konya, , 2018. 250
7. KALE, A.; AKMAZ, A. ALTERNATİF TURİZM, ISBN: 978-625-7911-85-6, GAZİ KİTABEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 378 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 250
8. AKMAZ, A.; AKDAĞ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 392 Page, English, Konya, , 2018. 250
9. AKDAĞ, G.; AKMAZ, A. Dijital Turizm: Sektörün Yeni Geleceği, ISBN: 978-605-7786-49-4., Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, Page, Turkish, Konya, Turkey, 2019. 250
National - Encyclopedia Subject / Item 0
1. AKMAZ, A. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, ISBN: 978-605-254-551-5, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 6422 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
2. AKMAZ, A. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, ISBN: 978-605-254-551-5, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 6422 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
3. AKMAZ, A. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, ISBN: 978-605-254-551-5, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 6422 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
International - Full text - Oral 1220

7. KALE, A.; UYGUN, E.; AKMAZ, A., İhtiyaçlar ve Rekreasyon İlişkisinin İncelenmesi. 4. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-11-24, 2022-11-27, Antalya, Turkey, 2022. 200

6. OLCAY, A.; SÜRME, M.; AKMAZ, A., Turizm Eğitimi Alan Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulamama Kaygısını Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma. 3. İnternational Congress On Future Of Tourism, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Turkey, . 200

5. GÜLER, O.; AKMAZ, A.; ÇELİK, R., Mersin Gelincik Tepesinin Yamaç Paraşütü Potansiyelinin SWOT Analizi ile İncelenmesi. 3rd. International Congress of Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), 2019-09-26, 2019-09-28, MERSİN, Turkey, . 200

4. BÜYÜKŞALVARCI, A.; AKMAZ, A.; ARAS, S., BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BAZI OTEL VE LOKANTA İŞLETMELERİNİN KARLILIK ANALİZİ: 2013-2017 YILLARI BİLANÇO VERİLERİNE GÖRE BİR ARAŞTIRMA. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (Rural Tourism), 2019-04-19, 2019-04-20, MERSİN, Turkey, . 200

3. ÜNER, M.; AKDAĞ, G.; SAMAV, U.; AKMAZ, A.; YETİM, A., Tat ve Lezzet Bileşeni Olarak Acı Tadın Sınıflandırılması, Mutfaklarda Bilinçli Olarak Kullanılması: Scovılle Acılık Ölçeği. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Tam Metin Kitabı, 2018-11-23, 2018-11-25, Hatay, Turkey, . 120

2. KARAMAN, A.; AKMAZ, A.; SÜRME, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H., Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetinin Belirlenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma. 1. Uluslar arası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi,, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Turkey, . 170

1. GİRİTLİOĞLU, İ.; TAN, A.; SÜRME, M.; AKMAZ, A., Gaziantep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin İmajının Değerlendirilmesi: Foursquare Örneği. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Turkey, . 130

National - projects.gorevler.10 0

1. , projects.kurumlar.14, Project Number: , 283000 TL, projects.gorevler.10, 2016,Completed. 0

International 0
1. HTTPS://ANADOLUDERGI.COM/, ANADOLU SOSYAL VE SIYASAL ARASTIRMALAR DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 3023-607X, 2023-12-31 - Continue. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"