Senates

  Assoc.Professor Ahmet Taylan
Profile
:
Department
:
Faculty of Communication .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iletişim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
15561 .
Fax
:
+90 -324-3610493 .
Created
:
2015-05-28 10:49:07 .
Last Modification
:
2023-11-20 14:43:08 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR'S DEGREE JOURNALISM ANKARA UNIVERSITY 1997
MASTER DEGREE JOURNALISM ANKARA UNIVERSITY 2005
PHD JOURNALISM ANKARA UNIVERSITY 2012
Doctorate Thesis

1. Bianet as a Model of Alternative Media: An Ethnographic Study on Alternative Media in Turkey, Supervisor: Dr. Mine Gencel Bek, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Journalism Department, Ankara, Turkey, 2012.

Master Thesis

1. Changing in Press Companies After 1990 and Situation of Chief Editors (A Case Study: Comparing of Cumhuriyet and Milliyet Newspapers), Supervisor: Dr. Oya Tokgöz, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Journalism Department, Ankara, Turkey, 2005.

Title Dutie Institution/Other Year
2020-12-16 - Continue
2020-12-16 - Continue
2022-11-04 - 2024-11-04
2022-09-11 - 2025-09-11
2022-05-15 - 2025-05-15
2021-11-10 - 2024-10-27
2021-09-28 - 2024-09-28
2020-11-04 - 2022-11-04
PRESS AND PR DEPARTMENTAL MANAGER PRESS AND PR DEPARTMENTAL MANAGER RECTORSHIP 2001-03-01 - 2004-12-01
National - Covered by ULAKBIM 400
2020
2. BOZKUR, B.; TAYLAN, A. . AKDENIZ UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, 2020, , 45-65. 200 + 0
10.31123/akil.781227

2008
1. TAYLAN, A. . KULTUR VE ILETISIM, 2008, 11, 73-109. 200 + 0
National - Other 500
2017
5. ÜNAL, R.; TAYLAN, A. . ATATURK ILETISIM DERGISI, 2017, , 81-100. 100 + 0
4. TAYLAN, A.; ÜNAL, R. . ATATURK ILETISIM DERGISI, 2017, , 27-44. 100 + 0
2015
3. YILMAZ, A.; TAYLAN, A. . ATATURK ILETISIM DERGISI, 2015, 9, 205-221. 100 + 0
2012
2. TAYLAN, A. . ATATURK ILETISIM DERGISI, 2012, 3, 55-79. 100 + 0
1. TAYLAN, A. . ILETISIM: ARASTIRMALARI DERGISI, 2012, 6, 107-144. 100 + 0
10.1501/Iltaras_0000000066

International - Chapter(s) in Book 0
1. TAYLAN, A. Media with Its News, Approaches and Fractions in the New Media Age, ISBN: 978-3-631-76004-8, Peter Lang GMBH, Number of print: 1, Total Printing Number: 5000, 237 Page, English, Berlin, Germany, 2018. 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. Muschert, G.; TAYLAN, A.; ÖZSOY TAYLAN, D. Ethnic Journalism in the Global South, ISBN: 978-3-030-76162-2, Palgrave Macmillan, Number of print: 1, Total Printing Number: , 319 Page, English, Cham, Switzerland, 2021. 0
2. ÜNAL, R.; TAYLAN, A. Journalism in Turkey: Practices, Challenges, Opportunities, ISBN: 978-3-631-82886-1, Peter Lang Gmbh, Number of print: 1, Total Printing Number: , 304 Page, English, Berlin, Germany, 2020. 0
National - Course Book 0
1. TAYLAN, A. Kamera, Aydınlatma ve Çekim Teknikleri, ISBN: 978-605-7638-06-9, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 308 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2021. 0
2. TAYLAN, A. Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, ISBN: 978-605-7894-89-2, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 311 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2020. 0
3. TAYLAN, A. Göstergebilim, ISBN: 978-605-7894-74-8, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 304 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2020. 0
4. TAYLAN, A. İletişim Kuramları, ISBN: 978-605-7638-76-2, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Number of print: 1, Total Printing Number: , 295 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2020. 0
5. TAYLAN, A. Yeni Medya ve Gazetecilik Uygulamaları, ISBN: 978-625-7931-01-4, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Number of print: 1, Total Printing Number: , 301 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2020. 0
6. TAYLAN, A. İletişim Kuramları, ISBN: 978-605-7638-76-2, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Number of print: 1, Total Printing Number: , 295 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2020. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. TAYLAN, A. Alternatif Gazetecilik: Bianet org Örneğiyle, ISBN: 978-3-639-67262-6, Türkiye Alim Kitapları - OmniScriptum GmbHCo., Number of print: 1, Total Printing Number: , 465 Page, Turkish, Saarbücken, Germany, 2015. 0
1. TAYLAN, A. İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle, ISBN: 978-605-337-053-6, Literatürk Academia, Number of print: 1, Total Printing Number: , 488 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2015. 0
2. TAYLAN, A. İletişim Sosyolojisi, ISBN: 978-605-9498-86-9, Lisans Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 256 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 0
3. TAYLAN, A. Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya, ISBN: 978-605-4820-18-4, (Kafka) Epsilon Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 533 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2015. 0
4. YILMAZ, A.; TAYLAN, A. Medya Okuryazarlığı, ISBN: 978-605-9221-40-5, Siyasal Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 248 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
5. TAYLAN, A. Video Aktivizmde Kavramlar, Sorunlar, Uygulamalar, ISBN: 978-605-4274-61-1, um:ag Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 256 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 0
6. TAYLAN, A. Kamusuz Yararlar Ülkesi: Sağ Popülist Siyaset Çağında Medya ve Kamu Yararı İlkesi, ISBN: 978-605-9378-70-3, Ütopya Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 336 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
International - Full text - Oral 800

4. TAYLAN, A., Kültür Endüstrisi Ürünleri Olarak Çizgi Film ve Oyuncakların Çocuk ve Ebeveyn Tüketim Davranışlarına Etkisi. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi - International Play and Toy Congress, 2015-05-07, 2015-05-08, Erzurum, Turkey, . 200

3. TERKAN, N.; TAYLAN, A., Internet ve Çocukların Korunması: Ebeveyn Kontrolü. International Conference on New Media and Interactivity, 2010-04-28, 2010-04-30, İstanbul, Turkey, . 200

2. TAYLAN, A.; YILMAZ, A.; TERKAN, N., Medya Tüketicisinden Medya Okuryazarlığına: Duygusal Zeka ve Eleştirel Okuma Bakımından RTÜK Projeleri. II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 2008-10-09, 2008-10-10, İzmir, Turkey, . 200

1. TERKAN, N.; YILMAZ, A.; TAYLAN, A., Eleştirel Okur Yaratma Projesi: Medya Okuryazarlığını Eleştirel Okumak. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi - Risk Altındaki Çocuklar, 2007-10-22, 2007-10-24, İstanbul, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 700

7. TAYLAN, A.; ÖZSOY TAYLAN, D., Micro Channels of the Production of Hate Speech: "Caps" in the Social Media. 4th International Media Studies Symposium (IMS 2022), 2022-05-16, 2022-05-18, Antalya, Turkey, . 100

6. DURAL TASOUJİ, C.; TAYLAN, A., Twitter’ın Alternatif Kamusallık İşlevi: Kanada TTC “You said it” Kampanyası Örneği. 18th International Symposium Communication in the Millenium, 2021-10-26, 2021-10-27, Erzurum, Turkey, . 100

5. DURAL TASOUJİ, C.; TAYLAN, A., Yeni Medya Eğitiminde Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Mersin Üniversitesi Örneği. 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020-10-21, 2020-10-23, İstanbul, Turkey, . 100

4. TAYLAN, A., Medyada Dönüşüm: Büyük Medya Yurttaş Gazeteciliği Uygulamaları. International Symposium on Communication in The Digital Age, 2018-10-18, 2018-10-19, Mersin, Turkey, . 100

3. TAYLAN, A., Çukurova Bölgesi Yerel Basınında Yeni Medya Uygulamaları. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 100

2. ÜNAL, R.; TAYLAN, A., Sağlık Haberlerinin Sosyal Medyada Yayılımında Doğrulama Platformlarının Yeri ve İşlevi: Teyit.Org Örneği. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, Erzurum, Turkey, . 100

1. TAYLAN, A.; ÜNAL, R., Sağlık İletişimi ve Sansasyonel Habercilik Bağlamında Ana Akım Medyanın Durumu. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, Erzurum, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 100

1. TAYLAN, A.; DURAL TASOUJİ, C.; ÜNAL, R., Afet Dönemlerinde İnfodemi: 2023 Türkiye-Suriye depremleri sürecinde Twitter’da yayılan "İnfodemi"ye yönelik analiz. Yeni Medya Çalışmaları VI. Ulusal Kongre, 2023-11-16, 2023-11-17, Eskişehir, Turkey, 2023. 100
https://yenimedya.org.tr/

National - Abstract - Oral 100

2. TAYLAN, A.; ÜNAL, R., Sayısal Eşitsizlikte Demografik Bağlam: Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yankı Odası Etkisi İlişkisi. Yeni Medya Çalışmaları 4. Ulusal Kongre, 2019-10-04, 2019-10-05, İzmir, Turkey, . 50

1. TAYLAN, A., Mersin Üniversitesinde Halkla İlişkiler Uygulamaları. Üniversitelerde Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi Sempozyumu, 2001-11-15, 2001-11-16, İstanbul, Turkey, . 50

National - Researcher 50

1. Enhancing social value of Mersin University, BAP, Project Number: BAP-İF GB (HMA) 2014-3 GP, 18000 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

National - projects.gorevler. 0

1. , BAP, Project Number: , 18252 TL, projects.gorevler., 2014,Completed. 0

Supervised Master Theses 150

1. Selver Yazar, The Role of Social Media on the Reproduction of Ethical Violations and Hate Speech: A Sample of the Murder of Özgecan Aslan, Graduate School of Social Sciences, Atatürk University, Completed. 150

International 250
1. COMMUNICATA , PUBLICATION BOARD MEMBER, ISSN : 2822-3713, E-ISSN : 2146-1538, 2020-01-01 - Continue. 250
International Journal [Year, Count] 53
1. SOCIAL SCIENCES , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 16
2. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDIA STUDIES , [ 2016 : 3 ] . 0
3. AMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION , [ 2016 : 1 ] . 4
4. ANADOLU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
5. COMMUNICATA , [ 2023 : 1 ] . 4
6. CONVERGENCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES , [ 2022 : 1 ] . 5
7. CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL SCIENCES , [ 2022 : 1 ] . 4
8. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 12
9. IBAD SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 0
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDIA AND COMMUNICATION , [ 2017 : 1 ] . 4
11. İNSAN & TOPLUM , [ 2020 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 21
1. AKDENIZ UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 3 ] [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 6
2. ANEMON MUS ALPARSLAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 0
3. ATATURK ILETISIM DERGISI , [ 2015 : 5 ] [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 3 ] [ 2021 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 0
4. ERCIYES ILETISIM DERGISI - AKADEMIA , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 4
5. GALATASARAY UNIVERSITESI ILETISIM DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
6. KI: KULTUR VE ILETISIM , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 2
7. MERSIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 0
8. SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
9. USAK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 3
10. YENI MEDYA DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 1
11. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 1
12. ILETISIM ARASTIRMALARI , [ 2014 : 1 ] . 0
13. ILETISIM KURAM VE ARASTIRMA DERGISI , [ 2019 : 2 ] . 2
National
1. “Ses Sensin”: STK’lar İçin Video Aktivizm Atölyesi, , , , 2017-01-27-2017-01-29, , Mersin, Turkey
2. 3. Kızkalesi Medya Günleri, , , , 2017-09-29-2017-10-01, , Mersin, Turkey
1. Open Data and Data Journalism Association , Member No: -, Turkey, 2017-05-01-Continue.
2. İLAD - Communication Research Association , Member No: -, Turkey, 2015-07-09-Continue.
3. ECREA , Member No: C201511641, Belgium, 2011-09-24-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"