Senates

  Assoc.Professor Tolga Levent
Profile
:
Department
:
Faculty of Architecture .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
7737 .
Created
:
2016-01-12 09:47:36 .
Last Modification
:
2024-06-26 10:38:10 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR CITY AND REGIONAL PLANNING MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 1996
MSC URBAN DESIGN MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 1999
PHD CITY AND REGIONAL PLANNING MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2007
Doctorate Thesis

1. Spatial Organization of Service Activities in Ankara, Supervisor: Dr. Baykan Günay, Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Urban And Regional Planning Department, Ankara, Turkey, 2007.

Master Thesis

1. Pedestrian Zones As Communication Environment Case Study: Yüksel Pedestrian Zone - Ankara, Supervisor: Dr. Baykan Günay, Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Urban And Regional Planning Department, Ankara, Turkey, 1999.

Title Dutie Institution/Other Year
2022-01-04 - 2024-01-04
2022-01-04 - 2024-01-04
International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2024
1. SARIKAYA LEVENT, Y.; ŞAHİN, E.; LEVENT, T. . LAND, 2024, 13, 151-151. 1000 + 0
10.3390/land13020151

International - Covered by Other International Indexes 200
2016
1. Levent, T. RIS-MERSIN PPROJECT: THE FIRST REGIONAL INNOVATION STRATEGY IN TURKEY AND ITS SPATIAL DIMENSIONS. FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA, 2016, 24, 5-16. 200 + 0
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18756/1-005_016-Levent.pdf?sequence=1&isAllowed=y

International - Other 100
2019
1. LEVENT, T. . EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY, 2019, 26, 115-134. 100 + 0
https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.2.06

International - publications.sections.42 200
2018
2. LEVENT, T. . ATHENS JOURNAL OF MEDITERRENEAN STUDIES, 2018, 4, 321-336. 100 + 0
https://doi.org/10.30958/ajms.4-4-4

2016
1. LEVENT, T. . FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA, 2016, 24, 5-16. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18778/1508-1117.24.01

International - publications.sections.66 100
2015
1. LEVENT, T. . EUROPEAN LAWYER JOURNAL, 2015, 15, 45-60. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2010
1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y. . MEGARON, 2010, 5, 103-115. 200 + 0
National - Other 100
2018
1. LEVENT, T. . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2018, 12, 35-50. 100 + 0
National - publications.sections.8 50
2020
1. YOLOĞLU, A.; KURT, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; BURAT, S.; KARACA, S.; GÖKALP, S. . PLANLAMA DERGISI, 2020, 30, 66-88. 50 + 0
10.14744/planlama.2019.29484

National - publications.sections.42 100
2011
1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y. . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2011, 5, 53-74. 100 + 0
National - publications.sections.66 100
2009
2. LEVENT, T. . PLANLAMA, 2009, 2009, 63-81. 100 + 0
2002
1. TANKUT, G.; ÇALIŞKAN, O.; LEVENT, T.; ZORLU, F. . BILIM VE TEKNIK, 2002, , 1-15. 0 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. LEVENT, T. Turkey and Turkish Studies, ISBN: 978-960-598-243-0, Athens Institute for Education and Research, Number of print: 1, Total Printing Number: , 16 Page, English, Atina, Greece, 2019. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. LEVENT, T. Kentsel Rantlar Planlama ve Kamu Yararı, ISBN: 978-975-533-976-4, İmge Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 377 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
2. LEVENT, T. Kent Planlama Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-975-533-874-3, İmge Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 665 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 400

3. LEVENT, T., Kentsel Yenileme mi Kenetsel Yozlaşma mı? Türkey'deki Metropollerindeki Kentsel Değişmenin Anlatılmamış Hikayesi. International Conference on Urban Studies and Planning, 2018-06-04, 2018-06-07, Atina, Greece, 2018. 200
https://www.atiner.gr/planning

2. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., Türkiye’nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS Mersin Projesi. I. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, İnönü Üniversitesi, 2011-09-22, 2011-09-23, Malatya, Turkey, . 200

1. Ünlü, T., Mersin'de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planı'nın Etkileri. Tarih içinde Mersin: Kolokyum II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Turkey, 2005. 0

International - Abstract - Oral 750

8. LEVENT, T., Urban Fragmentation through the Changes in Legal and Institutional Frameworks of Urban Planning in Turkish Case. 14th International Conference on Planning, Law, and Property Rights, 2020-02-17, 2020-02-21, Usti Nad Labem, Czech Republic, . 100

7. LEVENT, T., Urban Regeneration or Urban Degeneration? A Concealed Story of Urban Change in Turkish Metropolitan Cities. 8th Annual International Conference on Urban Studies and Planning, Athens Institute for Education and Research, 2018-06-04, 2018-06-07, Atina, Greece, . 100

6. LEVENT, T., An Ongoing Massive Wave of Immigration to Turkey: Actual and Potential Impacts of Syrians on Turkish Cities and Urban Planning. 12th International Conference on Planning, Law, and Property Rights, 2018-02-19, 2018-02-23, Novi Sad, Serbia, . 100

5. KURT, A.; YOLOĞLU, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; BURAT, S.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Evaluation of Relations between Housing Conditions and Health: The Case of Mezitli District. Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Turkey, . 50

4. LEVENT, T., Recent Restrictions on Private Property and Their Implications in Cities and Urban Planning. 10th International Conference on Planning, Law, and Property Rights, 2016-02-17, 2016-02-19, Bern, Switzerland, . 100

3. LEVENT, T., RIS Mersin Project: The First Regional Innovation Strategy in Turkey and Its Spatial Dimensions. Patterns of Local Development – Local Spatial Policy, 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Poland, . 100

2. Levent, T., RİS-Mersin Projesi: Türkiye'nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Mekansal Boyutları. Yerel Gelişme Örüntüleri ve Yerel Mekansal Siyasalar Konferansı , 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Poland, 2015. 100
http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=home-enhttp://

1. LEVENT, T., Urban Regeneration in Turkish Context: An Evaluation through the Regulations and Legal Frameworks. 9th International Conference on Planning, Law and Property Rights, 2015-02-25, 2015-02-27, Volos, Greece, . 100

National - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

1. LEVENT, T., Ankara Merkezi İş Alanının Yüzyıllık Dönüşümü: Sorunlar - Olanaklar. Ankara Kentinin Sorunları ve Geleceği Paneli, Çankaya Üniversitesi, 2014-04-30, 2014-04-30, Ankara, Turkey, . 0

National - Full text - Oral 1970

20. LEVENT, T., Kent Planlama Zorunlu Göç Olgusunu Nasıl Ele Almalı? Zorunlu Göç Baskısı Altındaki Kentlere Yönelik Değerlendirmeler. 9. Türkiye Şehircilik Kongresi "Planlamanın Birikimi, Zemini, Ufku", 2021-11-06, , İstanbul, Turkey, . 100

19. LEVENT, T., Kenti ve Kentsel Planlamayı Kitlesel Dış Göç Üzerinden Düşünmek: Mersin Örneği Üzerinden Açılımlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu ”Göç, Mekan, Siyaset”, 2018-11-07, 2018-11-09, Ankara, Turkey, . 100

18. AYDIN, G.; LEVENT, T., İz Öğesi Üzerinden Kentsel İmge Çözümlemesi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Örneği, Mersin. II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018-10-31, 2018-11-02, İstanbul, Turkey, . 100

17. LEVENT, T., Kent ve Kır Arasında Bir Arayüz Olarak Kırsal-Kentsel Çeper. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu ”Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge”, Selçuk Üniversitesi, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Turkey, . 100

16. YOLOĞLU, A.; LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y.; BURAT, S.; KURT, A.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayırımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Turkey, . 70

15. LEVENT, T., Planlama Eğitiminin Geleceği: Bağlam, Kent ve Planlama Alanlarındaki Değişmelere Bağlı Bir Değerlendirme. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 8. Dünya Şehircilik Kongresi ”Şehircilik ve Eğitimi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016-11-06, 2016-11-09, Ankara, Turkey, . 100

14. LEVENT, T., Adana’daki Kentsel Dönüşüm Sürecinde Örgütlü Bir Paydaş Grubu: Sinanpaşa Mahallesi Sakinleri Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu ”Müdahale, Mücadele ve Planlama”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015-11-05, 2015-11-08, Trabzon, Turkey, . 100

13. LEVENT, T., Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme: Adana Örneği. Adana Kent Sorunları Sempozyumu III, 2015-05-22, 2015-05-23, Adana, Turkey, . 100

12. Levent, T., Mekan Kavramsallaştırmalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Mekansal Çözümleme ve Temsil. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi "Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler", 2013-06-19, 2013-06-21, İstanbul, Turkey, 2013. 100

11. LEVENT, T., Mekan Kavramsallaştırmalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Mekansal Çözümleme ve Temsil. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, 2013-06-19, 2013-06-21, istanbul, Turkey, . 100

10. LEVENT, T., Kentsel Dönüşümün Son 30 Yılı: Değişen Niteliklere Bağlı Olarak Bir Alt Dönemleme Çalışması. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu ”Mekânsal Değişim ve Dönüşüm”, Gazi Üniversitesi, 2012-11-07, 2012-11-09, Ankara, Turkey, . 100

9. Levent, T., RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. TÜCAUM VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012-10-19, 2012-10-19, Ankara, Turkey, 2012. 100

8. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., RIS Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 2012-10-18, 2012-10-19, Ankara, Turkey, . 100

7. LEVENT, T., Betimleyici Mekansal Çözümlemeler Üzerine Bir Değerlendirme: Mütekabiliyet Analizi. I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Turkey, . 100

6. LEVENT, T., Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Örgütlenmesi: Ankara Örneği. TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 2010-11-03, 2010-11-05, Ankara, Turkey, . 100

5. LEVENT, T., Esnek Planlama Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Bu Yaklaşımların Türkiye Bağlamında Yanılsamaları. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu ”Kentleri Korumak/Savunmak”, Akdeniz Üniversitesi, 2009-11-06, 2009-11-08, Antalya, Turkey, . 100

4. Levent, T., Kent Araştırma Merkezleri üzerine Kavramsal Açılımlar. Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu: Mersin Deneyimi ve Antalya-Mersin İşbirliği, 2008-12-05, 2008-12-05, Antalya, Turkey, 0. 100

3. LEVENT, T., 1980’lerden 2000’lere Mersin Ekonomik Yapısındaki Değişmeler. Mersin Sempozyumu 2008, Mersin Üniversitesi, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, . 100

2. LEVENT, T., Kent Planlamadan Kentsel Projeciliğe: Değişimin Kamusal Alanda Yarattığı Erozyonlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu ”Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2008-11-06, 2008-11-08, İstanbul, Turkey, . 100

1. ÜNLÜ, T.; LEVENT, T., Mersin’de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planının Etkileri. Tarih İçinde Mersin: Kolokyum II, Mersin Üniversitesi, 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 200

4. LEVENT, T., Kamu Yatırımları ve Mekânsal Adalet: Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımları Üzerinden Bir İrdeleme. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu ”Toplumda ve Mekanda Adalet”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Eskişehir, 2022-11-06, , Eskişehir, Turkey, . 50

3. LEVENT, T., An Evaluation on the Recentralization of Planning Rights: The Turkish Case. PLPR 15th Annual Conference of Planning, Law and Property Rights (online), 2021-02-01, 2021-02-25, , Germany, . 50

2. LEVENT, T., Kenti ve Kent Planlamayı Kitlesel Dış Göç Üzerinden Düşünmek: Mersin Örneği Üzerinden Açılımlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu ”Göç, Mekan, Siyaset”, 2018-11-07, 2017-11-09, İzmir, Turkey, . 50

1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., Bölgesel Gelişmede Ulus Devletin Rolü: 1999 2009 Yılları Arasında Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. 13. Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010-03-11, 2010-03-12, İstanbul, Turkey, . 50

International - Researcher 0

1. , projects.kurumlar.18, Project Number: , 42783 EUR, Researcher, 2022,Completed. 0

International - projects.gorevler.8 0

2. Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations, AB, Project Number: Erasmus+ Programme (2019-1-PL01-KA203-064946), 299395 EUR, projects.gorevler.8, Continue... 0

1. , AB, Project Number: , 299395 EUR, projects.gorevler.8, 2022,Completed. 0

National - Manager 100

1. , BAP, Project Number: , 5863 TL, Manager, 2011,Completed. 100

National - projects.gorevler.12 0

2. Aya Tekla Çevre Düzenleme Projesi, projects.kurumlar.14, Project Number: -, 11800 TL, projects.gorevler.12, Continue... 0

1. Mut Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, projects.kurumlar.14, Project Number: -, 20500 TL, projects.gorevler.12, Continue... 0

National - Researcher 50

3. , BAP, Project Number: , 8223 TL, Researcher, Continue... 50

2. Sağlıklı Kent Mezitli, projects.kurumlar.14, Project Number: -, 68000 TL, Researcher, Continue... 0

1. , , Project Number: , 68000 TL, Researcher, 2017,Completed. 0

National - Scholarship 0

2. II. Meşrutiyetten İşgal Dönemine İstanbul’da Toplumsal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm Doğu Yıllıkları üzerine İlişkisel Çözümlemeler , TÜBİTAK, Project Number: TÜBİTAK Projesi 102K028 (SBB 8006) , 0 TL, Scholarship, Continue... 0

1. , TÜBİTAK, Project Number: , EUR, Scholarship, 2004,Completed. 0

Supervised Master Theses 400

2. Gizem Aydın, An Assessment on Paths as an Urban Element: Gazi Mustafa Kemal Boulevard Case, Mersin , Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Barbaros Bektaş, The Use of Common Spaces in Gated Commmunities: Mersin Case, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 5
1. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
National Journal [Year, Count] 1
1. SKETCH , [ 2019 : 1 ] . 0
2. TUBITAK 2209 UNIVERSITE OGRENCILERI YURT ICI/YURT DISI ARASTIRMA PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI , [ 2014 : 6 ] . 0
3. TUBITAK 2214-A YURT DISI ARASTIRMA BURS PROGRAMI (DOKTORA OGRENCILERI ICIN) , [ 2013 : 1 ] . 0
4. TUBITAK 3501 ULUSAL GENC ARASTIRMACI KARIYER GELISTIRME PROGRAMI , [ 2013 : 3 ] . 0
5. TUBITAK PROJE ONERISI , [ 2013 : 2 ] . 0
6. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2016 : 2 ] . 0
7. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2011 : 2 ] . 0
8. IDEALKENT , [ 2021 : 1 ] . 1
National
1. Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, , , , 2016-10-07-2016-10-09, , Adana, Turkey
2. Karaduvar Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Uluslararası Ve Ulusal Yarışmalarda jüri Üyelikleri, Mersin, Mersin Metropolitan Municipality , 2020-11-12-2021-08-16, 10 gün, Mersin, Turkey
National 25
1. , 2011-05-13, Samsun, Turkey. 25
2. , , , Turkey. 0

"A World University In The Light of Science and Modernity"