Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi 2.ci Tahsis Duyurusu


2008–2009 öğretim yılında burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için müracaat eden öğrencilerden başarılı ve ihtiyaç sahibi olanlara burs kalanların tamamına öğrenim kredisi ve tamamına katkı kredisi tahsisi yapılmıştır.

Buna göre;

1-Kurumumuzdan daha önceki yıllarda burs, öğrenim ve katkı kredisi alanlar ile ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrencilere burs, kredi verilmeyeceğinden, bahse konu öğrencilerin senet tanzim ettirmemeleri,

2-Öğrencilere ait taahhüt senedi bilgileri Türkiye genelinde bütün noterlerce elektronik ortamda alınabilmektedir. Tarafına burs veya öğrenim ve katkı kredisi tahsisi yapılan öğrenci her hangi bir notere TC kimlik numarası ile başvurması halinde Burs / Kredi Taahhüt Senedi ilgili noterce tanzim ve tasdik edilecektir. Senetlerin onaylı bir suretinin 26 – 28 Ocak 2009 tarihleri arasında Kuruma posta ile “YURTKUR Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci-ANKARA” gönderilmesi gerekmektedir.

3-Öğrencilerin senet vermiş olmaları kendilerine mutlaka burs, öğrenim ve katkı kredisi verileceği anlamına gelmemektedir.

 

 

  • 2009-01-24 17:29:26
  • 6284

"A World University In The Light of Science and Modernity"