Kredi ve Yurtlar Kurumundan Duyuru (Kredi Taahhüt Senetlerini Tanzim ve Tasdik Ettiremeyen Öğrencilerin Dikkatine)


2008-2009 öğretim yılında 1. tahsiste burs, öğrenim veya katkı kredisi kazanması sebebi ile süresi içerisinde Kredi Taahhüt Senetlerin tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrencilere Kurumumuzca ek süre tanınmıştır.

Öğrencilerin burs ve/veya öğrenim ve katkı kredisi alabilmeleri için adlarına düzenlenmiş Taahhüt Senetlerin 12-16 Ocak 2009 tarihleri arasında herhangi bir noterden T.C. kimlik numaralarını bildirerek tanzim ve tasdik ettireceklerdir.

Kredi Taahhüt senedini tanzim ve tasdik ettiren öğrencilerin 16 Ocak 2009 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci-ANKARA adresine posta ile veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Burs Kredi Taahhüt Senetlerini 16 Ocak 2009 tarihine kadar teslim eden öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi ödemeleri 9 Şubat 2009 tarihinde ilgili T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacaktır.

  • 2009-01-12 14:17:24
  • 6946

"A World University In The Light of Science and Modernity"